Changeset 6102


Ignore:
Timestamp:
2015-06-15 15:58:50 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Kaivelussa näkyy hinta.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6101 r6102  
  22using System.Linq; 
  33using System.Collections.Generic; 
   4using System.Globalization; 
  45using Jypeli; 
  56using Jypeli.Assets; 
   
  194195    } 
  195196 
  196     public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio) : base(width, height) 
   197    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio) 
   198        : base(width, height) 
  197199    { 
  198200        this.Animation = new Animation(animaatio) { FPS = 8 }; 
   
  231233    private int barbaariMaara = 2; 
  232234 
   235    private Label kaivuuHintaLabel; 
  233236    private Label kierrosIlmaisin; 
  234237    //private bool kierrosKaynnissa; 
   
  256259    Upgrade ostamassa; 
  257260    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan. 
  258     bool digging = false; 
   261 
   262    private bool digging = false; 
   263 
   264    public bool Digging 
   265    { 
   266        get 
   267        { 
   268            return digging; 
   269        } 
   270        set 
   271        { 
   272            digging = value; 
   273            kaivuuHintaLabel.IsVisible = Digging; 
   274        } 
   275    } 
  259276 
  260277    GameObject digArrow; 
   
  266283    const int VAAKA_HUONEET = 12; 
  267284    const int PYSTY_HUONEET = 8; 
   285    const int HUONE_KAIVUU_HINTA = 50; 
  268286 
  269287    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta. 
   
  288306        Window.Height = 768; 
  289307 
  290         ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]}; 
   308        ansaKuvat = new Image[] { piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0] }; 
  291309        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat)); 
  292310        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat)); 
   
  351369        KierrosKaynnissa = KierrosKaynnissa; // Aiheuttaa labelin päivittymisen. 
  352370 
   371        kaivuuHintaLabel = new Label("0"); 
   372        kaivuuHintaLabel.IsVisible = false; 
   373        kaivuuHintaLabel.TextColor = Color.HotPink; 
   374        kaivuuHintaLabel.Color = Color.Black; 
   375        Add(kaivuuHintaLabel); 
   376 
  353377        Label rahat = new Label(); 
  354378        rahat.BindTo(kultuuri); 
   
  391415                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi], kultuuriTuotot[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi] 
  392416            }; 
  393               
   417 
  394418            Add(new Label 
  395419            { 
   
  400424        } 
  401425 
  402         for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)   
   426        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++) 
  403427        { 
  404428            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]); 
   
  422446                Text = ansaHinnat[i].ToString() 
  423447            }); 
  424         }  
   448        } 
  425449    } 
  426450 
   
  489513        Add(barbaari); 
  490514        barbaarit.Add(barbaari); 
  491              
   515 
  492516        EtsiBarbaarinReitti(barbaari); 
  493517    } 
   
  583607    } 
  584608 
  585     void SeuraavaAalto()        
   609    void SeuraavaAalto() 
  586610    { 
  587611        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return; 
   
  611635    { 
  612636        digStart = huone.Location; 
  613         digging = true; 
   637        Digging = true; 
  614638        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true; 
  615639    } 
   
  617641    void RoomReleased(Room kohdeHuone) 
  618642    { 
  619         digging = false; 
   643        Digging = false; 
  620644        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false; 
  621645        if (!CanDig()) return; 
   
  643667        // Merkataan huoneet kaivetuksi ja maksetaan siitä kivasti. 
  644668        alku.Dug = kohde.Dug = true; 
  645         kultuuri.Value -= 50; 
   669        kultuuri.Value -= HUONE_KAIVUU_HINTA; 
  646670 
  647671        // Reiät seinään. 
   
  740764        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X); 
  741765        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y); 
  742         return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0); 
   766        int hinta = (dx + dy) * HUONE_KAIVUU_HINTA; 
   767        kaivuuHintaLabel.Text = "" + hinta; 
   768        return ((dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0)) && kultuuri.Value >= hinta; 
  743769    } 
  744770 
   
  931957    protected override void Update(Time time) 
  932958    { 
  933         if (digging) 
   959        if (Digging) 
  934960        { 
  935961            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red; 
   
  944970            digArrow.Angle = suunta.Angle; 
  945971            digArrow.Width = pituus; 
  946  
   972             
  947973            digArrowHead.Color = vari; 
  948974            digArrowHead.Position = alku + suunta; 
  949975            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90); 
   976 
   977            kaivuuHintaLabel.Position = Camera.WorldToScreen(alku + suunta * 0.5 + new Vector(0, 30)); 
  950978        } 
  951979 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.