Changeset 6101


Ignore:
Timestamp:
2015-06-15 15:42:12 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Spawniin ei voi rakentaa, kultuuripaikoista pitää olla reitti spawniin.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6099 r6101  
  601601        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  602602 
  603         spawn.Upgrade = new TrapUpgrade();      //TODO: Parempi tapa varmistaa, että spawniin ei pysty rakentamaan mitään? Oma upgradetyyppi?  
  604         TrapUpgrade upg = spawn.Upgrade as TrapUpgrade; 
  605         upg.LatausMittari = new IntMeter(0, 0, 0); 
  606  
  607603        Light valo = new Light(); 
  608604        valo.Position = spawn.Position; 
   
  689685    void AsetaPaivitys(Room huone) 
  690686    { 
  691         if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null) //Varmistetaan, että kahta päivitystä ei laiteta päällekäin 
  692         { 
   687        if (ostamassa != null && huone.Dug && kultuuri.Value >= ostamassa.Price && huone.Upgrade == null && huone != spawn) 
   688        { 
   689            // Kultuuripäivityksistä pitää olla reitti spawniin. 
   690            if (ostamassa is CultureUpgrade && FindPath(huone.Location, spawn.Location).Count == 0) 
   691                return; 
   692 
  693693            kultuuri.Value -= ostamassa.Price; 
  694694 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.