Ignore:
Timestamp:
2015-06-15 14:51:50 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Kultuurihuoneet eriarvoisia. Barbaarien määrä ja ilmestymistiheys vaihtelee vähän.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6097 r6099  
  105105    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä. 
  106106    public IntMeter Culture { get; set; } 
   107    public int Max { get; set; } //Kultuurimittarin maksimiarvo 
  107108 
  108109    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän. 
   
  113114        base.Built(peli); 
  114115 
  115         Culture = new IntMeter(0, 0, 1000); 
   116        Culture = new IntMeter(0, 0, Max); 
  116117 
  117118        // Luodaan kultuurin ilmaisin. 
   
  224225    #endregion 
  225226 
  226     int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 }; 
   227    int[] hinnat = { 75, 200, 300, 100 }; 
  227228    int[] vahingot = { 1, 2 }; 
  228229    int[] ansaHinnat = { 400, 800 }; 
   230    int[] kultuuriTuotot = { 100, 200, 400 }; 
  229231    private int barbaariMaara = 2; 
  230232 
   
  248250    Room[,] huoneet; 
  249251    //public List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
  250     public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>(); 
   252    public List<Barbaari> barbaarit; 
  251253    Room spawn; 
  252     Timer barbaariAjastin = new Timer(); 
   254    Timer barbaariAjastin; 
   255    Timer sykliAjastin; 
  253256    Upgrade ostamassa; 
  254257    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan. 
   
  258261    GameObject digArrowHead; 
  259262 
  260     IntMeter kultuuri = new IntMeter(1500, 0, 2000); 
  261  
   263    IntMeter kultuuri = new IntMeter(0, 0, 2000); 
   264 
   265    const int MASSI = 1500; 
  262266    const int VAAKA_HUONEET = 12; 
  263267    const int PYSTY_HUONEET = 8; 
   
  271275    { 
  272276        ClearAll(); 
   277 
   278        kultuuri.Value = MASSI; 
   279        kierros = 0; 
   280        barbaariAjastin = new Timer(); 
   281        barbaarit = new List<Barbaari>(); 
   282 
  273283        SmoothTextures = false; 
  274284        IsMouseVisible = true; 
   
  310320        LuoSpawn(); 
  311321 
  312         Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 }; 
   322        sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 }; 
  313323        sykliAjastin.Timeout += Sykli; 
  314324        sykliAjastin.Start(); 
  315325 
  316326        barbaariAjastin.Timeout += LuoBarbaareja; 
  317         barbaariAjastin.Interval = 3; 
   327        barbaariAjastin.Interval = sykliAjastin.Interval;   //TODO: säätöjä tähän, barbaarien määrään ja superbarbaarien todennäköisyyteen, kunnes peli tuntuu mielekkäältä 
  318328 
  319329        Level.Width = 1300; 
   
  379389            kuva.Clicked += delegate 
  380390            { 
  381                 ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi] 
   391                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi], kultuuriTuotot[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi] 
  382392            }; 
  383393              
   
  390400        } 
  391401 
  392         LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[0], ansaHinnat[0], ansaAnimaatiot[0], 0, vahingot[0]); 
  393         LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[1], ansaHinnat[1], ansaAnimaatiot[1], 1, vahingot[1]); 
  394  
  395         /* 
  396         for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++) 
   402        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++)   
  397403        { 
  398404            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[i]); 
   
  407413            kuva.Clicked += delegate 
  408414            { 
  409                 ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi]); 
   415                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi], vahingot[indeksi]); 
  410416            }; 
  411417 
   
  416422                Text = ansaHinnat[i].ToString() 
  417423            }); 
  418         } */ 
   424        }  
  419425    } 
  420426 
   
  456462    } 
  457463 
  458     Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta) 
   464    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta, int kultuuriMaara) 
  459465    { 
  460466        return new CultureUpgrade 
   
  462468            Image = kuva, 
  463469            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO, 
  464             Price = hinta 
   470            Price = hinta, 
   471            Max = kultuuriMaara 
  465472        }; 
  466473    } 
   
  468475    void LuoBarbaareja() 
  469476    { 
  470         Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt(20) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat)); 
  471  
   477        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt((int)(kierros * 0.90)) + 3 > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat)); 
  472478        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate 
  473479        { 
   
  475481            barbaari.Destroy(); 
  476482        }; 
  477  
  478483        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0); 
  479484        barbaari.Color = Color.Red; 
   
  573578        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko"); 
  574579        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null); 
  575         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); kierros = 0; Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä 
   580        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, "Aloita uudestaan");    //Ei toimi vielä 
  576581 
  577582        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla"); 
   
  582587        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return; 
  583588 
   589        barbaariAjastin.Interval = RandomGen.NextInt((int)sykliAjastin.Interval, 3); 
  584590        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  585         barbaariMaara = RandomGen.NextInt(1, kierros); 
   591        barbaariMaara = RandomGen.NextInt((int)(1 + kierros * 0.20), kierros); 
  586592        KierrosKaynnissa++; 
  587593    } 
   
  703709    } 
  704710 
  705     void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room) 
   711    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)  //TODO: muokkauksia tuohon kultuurinarvonvaihtoon polun pituuden perusteella kunnes peli tuntuu oikeasti miellyttäviltä.  
  706712    { 
  707713        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade) 
   
  710716 
  711717            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location); 
  712             upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count); 
   718            upg.Culture.Value = Math.Max(0, upg.Culture.MaxValue - (int)(upg.Culture.MaxValue * 0.10 * polku.Count)); 
  713719        } 
  714720    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.