Changeset 6093 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-15 13:15:08 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:

Nyt mukana myös bugitestaamaton barbaari.Tenacity ja huone.Upgrade.Damage, joilla pitäisi saada tehtyä vähän erilaisia vihuja. Kirvesviholliset kestävät tällä kertaa napakat kaksi osumaa ja spawnaavat jatkuvasti.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6092 r6093  
  2222 *  - Pahempia vihollisia, joihin ei tehoa piikkiansat 
  2323 *    vaan pitää ostaa kalliimpia ansoja niitä varten. 
   24 *  - Kultuurihuoneita, jotka tuottavat eriäviä määriä 
   25 *    kultuuria tai kestävät yhden barbaarin iskun. 
  2426*/ 
  2527 
   
  7880        if (!Active) return; 
  7981 
  80         peli.barbaarit.Remove(barbaari); 
  81         barbaari.Destroy(); 
   82        barbaari.Tenacity.Value -= ((TrapUpgrade)(huone.Upgrade)).Damage; 
   83 
  8284        peli.Splatter(huone.Position); 
  8385 
   
  183185    public Point Location { get; set; } 
  184186 
   187    public IntMeter Tenacity { get; set; } 
   188 
  185189    public Barbaari(double width, double height) 
  186         : base(width, height) 
   190        : this(width, height, 0, new Image[1]) 
  187191    { 
  188192        Reitti = new List<Point>(); 
   193    } 
   194 
   195    public Barbaari(double width, double height, int tenacity, Image[] animaatio) : base(width, height) 
   196    { 
   197        this.Animation = new Animation (animaatio); 
   198        this.Tenacity = new IntMeter(tenacity, 0, 2); 
   199 
  189200    } 
  190201} 
   
  208219    public Image[] kirvesVihuKuvat = LoadImages2(1, 10, "kirvesvihu/kv{0:0000}"); 
  209220    Image[] ansaKuvat; 
   221    List<Animation> ansaAnimaatiot = new List<Animation>(); 
  210222    Image partikkeliKuva = LoadImage("partikkeli"); 
  211223    Image taideVeri = LoadImage("taideveri"); 
   
  217229 
  218230    private Label kierrosIlmaisin; 
  219     private bool kierrosKaynnissa; 
  220     public bool KierrosKaynnissa 
   231    //private bool kierrosKaynnissa; 
   232    private int kierros; 
   233 
   234    public int KierrosKaynnissa 
  221235    { 
  222236        get 
  223237        { 
  224             return kierrosKaynnissa; 
   238            return kierros; 
  225239        } 
  226240        set 
  227241        { 
  228             kierrosKaynnissa = value; 
  229             kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierrosKaynnissa ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe"); 
   242            kierros = value; 
   243            kierrosIlmaisin.Text = "Vaihe: " + (kierros % 2 == 0 ? "Barbaari-invaasio" : "Rakennusvaihe"); 
  230244        } 
  231245    } 
   
  243257    GameObject digArrowHead; 
  244258 
  245     IntMeter kultuuri = new IntMeter(1000, 0, 2000); 
   259    IntMeter kultuuri = new IntMeter(1500, 0, 2000); 
  246260 
  247261    const int VAAKA_HUONEET = 12; 
   
  255269    public override void Begin() 
  256270    { 
   271        ClearAll(); 
  257272        SmoothTextures = false; 
  258273        IsMouseVisible = true; 
  259274 
  260         //SetWindowSize(1024, 768); Riippuu vähän Jypelin versiosta. 
   275        //SetWindowSize(1024, 768); Riippuu Jypelin versiosta. 
  261276        Window.Width = 1024; 
  262277        Window.Height = 768; 
  263278 
  264279        ansaKuvat = new Image[] {piikkiAnsaKuvat[0], murskausAnsaKuvat[0]}; 
   280        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(piikkiAnsaKuvat)); 
   281        ansaAnimaatiot.Add(new Animation(murskausAnsaKuvat)); 
  265282        menu = new MainMenu(this, "New game", "Highscores", "Help", "Quit"); 
  266283        menu.Painikkeet[0].Clicked += AloitaPeli; 
   
  342359        havisit.Color = Color.HotPink; 
  343360        havisit.Size = new Vector(300, 300); 
  344         havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5); 
  345         Add(havisit); 
   361        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width, Level.Top - havisit.Height * 0.5); 
   362        Add(havisit, 2); 
  346363    } 
  347364 
   
  361378            kuva.Clicked += delegate 
  362379            { 
  363                 ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]); 
   380                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);   // TODO: tuotto[indeksi] 
  364381            }; 
  365382              
   
  372389        } 
  373390 
   391        LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[0], ansaHinnat[0], ansaAnimaatiot[0], 0); 
   392        LuoAnsaHuoneenPainike(ansaKuvat[1], ansaHinnat[1], ansaAnimaatiot[1], 1); 
   393 
   394        /* 
  374395        for (int i = 0; i < ansaKuvat.Length; i++) 
  375396        { 
   
  385406            kuva.Clicked += delegate 
  386407            { 
  387                 ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]); 
   408                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[indeksi], ansaHinnat[indeksi], ansaAnimaatiot[indeksi]); 
  388409            }; 
  389410 
   
  394415                Text = ansaHinnat[i].ToString() 
  395416            }); 
  396         } 
  397     } 
  398  
  399     Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta) 
   417        } */ 
   418    } 
   419 
   420    private void LuoAnsaHuoneenPainike(Image image, int hinta, Animation animation, int paikka) 
   421    { 
   422        PushButton kuva = new PushButton(image); 
   423        kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO; 
   424        kuva.Color = Color.Gray; 
   425        kuva.X = Window.ClientBounds.Width / 2 - 200; 
   426        kuva.Y = Window.ClientBounds.Height / 2 - (100 + RUUDUN_KOKO * (kultuuriKuvat.Count() + paikka)); 
   427        //kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO))); 
   428        Add(kuva); 
   429 
   430        kuva.Clicked += delegate 
   431        { 
   432            ostamassa = LuoAnsaPaivitys(image, hinta, animation); 
   433        }; 
   434 
   435        Add(new Label 
   436        { 
   437            Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0), 
   438            TextColor = Color.White, 
   439            Text = hinta.ToString() 
   440        }); 
   441    } 
   442 
   443 
   444 
   445    Upgrade LuoAnsaPaivitys(Image kuva, int hinta, Animation animaatio) 
  400446    { 
  401447        return new TrapUpgrade 
   
  404450            Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO, 
  405451            Price = hinta, 
  406             Animation = new Animation(piikkiAnsaKuvat) 
   452            Damage = 1, 
   453            Animation = new Animation(animaatio) 
  407454        }; 
  408455    } 
   
  420467    void LuoBarbaareja() 
  421468    { 
  422         Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4); 
   469        Barbaari barbaari = ((RandomGen.NextInt(10) > kierros) ? new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 1, vihuKuvat) : new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 2, kirvesVihuKuvat)); 
   470 
   471        barbaari.Tenacity.LowerLimit += delegate 
   472        { 
   473            barbaarit.Remove(barbaari); 
   474            barbaari.Destroy(); 
   475        }; 
   476 
   477        //Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4, 0); 
  423478        barbaari.Color = Color.Red; 
  424479        barbaari.Position = spawn.Position; 
  425         barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 }; 
   480        barbaari.Location = spawn.Location; 
   481        //barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat) { FPS = 10 }; 
  426482        barbaari.Animation.Start(); 
  427         barbaari.Location = spawn.Location; 
  428483        Add(barbaari); 
  429484        barbaarit.Add(barbaari); 
  430  
   485             
  431486        EtsiBarbaarinReitti(barbaari); 
  432487    } 
   
  465520 
  466521        // Tarkistetaan onko barbaariaalto jo ohi. 
  467         if (KierrosKaynnissa && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue) 
  468         { 
  469             KierrosKaynnissa = false; 
   522        if (KierrosKaynnissa % 2 == 0 && barbaarit.Count == 0 && barbaariAjastin.Times == barbaariAjastin.Times.MinValue) 
   523        { 
   524            KierrosKaynnissa++; 
  470525 
  471526            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet. 
   
  515570    { 
  516571        IsMouseVisible = true; 
  517         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko"); 
  518         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null); 
   572        //Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Näytä valikko"); 
   573        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null); 
   574        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, delegate { ClearAll(); Begin(); }, "Aloita uudestaan"); 
  519575 
  520576        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla"); 
   
  523579    void SeuraavaAalto()        
  524580    { 
  525         if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa) return; 
   581        if (KultuuriHuoneidenPaikat().Count == 0 || KierrosKaynnissa % 2 == 0) return; 
  526582 
  527583        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  528584        barbaariMaara += 2; 
  529         KierrosKaynnissa = true; 
   585        KierrosKaynnissa++; 
  530586    } 
  531587 
   
  670726    { 
  671727        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld)); 
  672         if (kohdeHuone == null || kierrosKaynnissa) 
   728        if (kohdeHuone == null || KierrosKaynnissa % 2 == 0) 
  673729        { 
  674730            return false; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.