Changeset 6080 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-12 15:04:11 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
Location:
2015/24/VeetiI/LABYRINTTI/LABYRINTTI
Files:
5 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/VeetiI/LABYRINTTI/LABYRINTTI/LABYRINTTI/LABYRINTTI.cs

  r5961 r6080  
  99public class LABYRINTTI : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     Image olionKuva = LoadImage("hirviötekstuuri"); 
  12  
   11    PhysicsObject pelaaja1; 
   12    GameObject taskulamppu; 
   13    Image olionKuva = LoadImage("labyrinttipelihahmo2015"); 
   14    Image HirvionKuva = LoadImage("hirviötekstuuri"); 
   15    Image aarteenKuva = LoadImage("aarrelabyrintti2015"); 
   16    Image jumpscareKuva = LoadImage("3688"); 
   17    SoundEffect jumpscareAani = LoadSoundEffect("räjähdys"); 
   18 
   19    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1320    const double RUUDUN_LEVEYS = 50.0; 
  1421    const double RUUDUN_KORKEUS = 50.0; 
   
  1623    public override void Begin() 
  1724    { 
   25        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   26        Level.Background.Color = Color.DarkGray; 
   27        Level.Background.FitToLevel(); 
   28        Timer ajastin = new Timer(); 
   29        ajastin.Interval = 300.0; 
   30        ajastin.Timeout += AloitaAlusta; 
   31        ajastin.Start(10000000); 
   32        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   33        MediaPlayer.Play("pelimusiikki"); 
   34 
   35 
   36        LuoPistelaskuri(); 
  1837        //PhysicsObject mob = new PhysicsObject(500,400); 
  1938        //Add(mob); 
   
  2140        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2241 
  23  
  24         Level.Background.Color = Color.Maroon; 
  25  
  26  
   42        LuoKentta(); 
   43 
   44        AsetaOjaimet(); 
   45    } 
   46 
   47    void AsetaOjaimet() 
   48    { 
  2749        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, 
  28           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
   50      LiikutaPelaajaa, null, new Vector(6000, 0)); 
  2951        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, 
  30           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0)); 
   52          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-6000, 0)); 
  3153        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, 
  32           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
   54          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 6000)); 
  3355        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, 
  34           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
  35  
   56          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -6000)); 
   57        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   58        Vector paikkaRuudulla = Mouse.PositionOnScreen; 
   59        Vector paikkaKentalla = Mouse.PositionOnWorld; 
   60 
   61        Camera.Follow(pelaaja1); 
   62        Camera.Zoom(2.5); 
   63        Camera.StayInLevel = true; 
  3664 
  3765        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  38     } 
   66        Mouse.ListenMovement(0.0, HiirenLiikutus, ""); 
   67 
   68    } 
   69 
   70    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
   71    { 
   72        pelaaja1.Push(vektori); 
   73    } 
   74 
   75    void HiirenLiikutus(AnalogState Hiiri) 
   76    { 
   77        pelaaja1.AbsoluteAngle = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position).Angle; 
   78    } 
   79 
   80    void LuoSeinä(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   81    { 
   82 
   83    } 
   84 
   85    void KuuneteleLIiketta(AnalogState hiirenTila) 
   86    { 
   87        pelaaja1.X = Mouse.PositionOnWorld.X; 
   88    } 
   89 
   90    void LuoAarre(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   91    { 
   92        PhysicsObject aarre = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   93        aarre.Shape = Shape.Diamond; 
   94        aarre.Position = paikka; 
   95        aarre.Color = Color.Yellow; 
   96        aarre.Image = aarteenKuva; 
   97        aarre.Tag = "aarre"; 
   98        aarre.IgnoresCollisionResponse = true; 
   99        Add(aarre); 
   100    } 
   101 
   102 
  39103    void LuoKentta() 
  40104    { 
  41105        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("labyrintinkenttä"); 
  42         ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoSeinä); 
  43         ruudut.Execute(RUUDUN_LEVEYS, RUUDUN_KORKEUS); 
  44     } 
  45     void LuoSeinä(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  46     { 
  47  
  48     } 
  49  
  50  
  51  void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
  52     { 
  53  
  54         pelaaja1.Push(vektori); 
   106        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0000FF"), LuoPelaaja); 
   107        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoSeina); 
   108        ruudut.SetTileMethod(new Color(0, 255, 0, 255), LuoAarre); 
   109        ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoMaali); 
   110        ruudut.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   111 
   112 
   113        ColorTileMap ruudut2 = ColorTileMap.FromLevelAsset("labyrintinkenttä"); 
   114        ruudut2.SetTileMethod(Color.Red, LuoHirvio); 
   115        ruudut2.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   116 
   117    } 
   118 
   119    IntMeter pisteLaskuri; 
   120 
   121    void LuoPistelaskuri() 
   122    { 
   123        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   124 
   125        Label pisteNaytto = new Label(); 
   126        pisteNaytto.X = Screen.Right - 100; 
   127        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   128        pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
   129        pisteNaytto.Color = Color.DarkGray; 
   130 
   131        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   132        Add(pisteNaytto); 
   133    } 
   134 
   135    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   136    { 
   137        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys - 4, korkeus - 4); 
   138        pelaaja1.Position = paikka; 
   139        pelaaja1.Image = olionKuva; 
   140        pelaaja1.LinearDamping = 0.5; 
   141 
   142        pelaaja1.Shape = Shape.Circle; 
   143        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Hirvio", TormaaHirvioon); 
   144        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "aarre", CollisionHandler.AddMeterValue(pisteLaskuri, 100)); 
   145        AddCollisionHandler(pelaaja1, "aarre", TormaaAarteeseen); 
   146        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin); 
   147 
   148        Add(pelaaja1); 
   149 
   150        taskulamppu = new GameObject(LoadImage("flashlight")); 
   151        Add(taskulamppu, 2); 
   152    } 
   153    void LuoSeina(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   154    { 
   155        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   156        taso.Position = paikka; 
   157        taso.Color = Color.Black; 
   158        taso.Tag = "seina"; 
   159        taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   160        Add(taso); 
   161    } 
   162    void LuoHirvio(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   163    { 
   164        PhysicsObject Hirvio = new PhysicsObject(leveys - 2, korkeus - 2); 
   165        Hirvio.Position = paikka; 
   166        Hirvio.Image = HirvionKuva; 
   167        Hirvio.Shape = Shape.Circle; 
   168        Hirvio.Tag = "Hirvio"; 
   169        Add(Hirvio, 1); 
   170        LabyrinthWandererBrain labyrinttiAivot = new LabyrinthWandererBrain(RUUDUN_KOKO); 
   171        labyrinttiAivot.Speed = 100.0; 
   172        labyrinttiAivot.LabyrinthWallTag = "seina"; 
   173 
   174 
   175        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   176        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   177        seuraajanAivot.DistanceFar = 100;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   178        seuraajanAivot.DistanceClose = 10;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   179        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   180        seuraajanAivot.FarBrain = labyrinttiAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   181 
   182        Hirvio.Brain = seuraajanAivot; 
   183    } 
   184 
   185    void TormaaHirvioon(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   186    { 
   187        pelaaja.Destroy(); 
   188        Explosion rajahdys = new Explosion(1000); 
   189        rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
   190        rajahdys.Speed = 5000.0; 
   191        rajahdys.Force = 1000; 
   192        jumpscareAani.Play(); 
   193        Add(rajahdys); 
   194        AloitaAlusta(); 
   195    } 
   196 
   197    void TormaaAarteeseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject aarre) 
   198    { 
   199        aarre.Destroy(); 
   200        pisteLaskuri.Value += 100; 
   201    } 
   202 
   203    protected override void Update(Time time) 
   204    { 
   205        taskulamppu.Position = pelaaja1.Position; 
   206        taskulamppu.Angle = pelaaja1.Angle; 
   207 
   208        base.Update(time); 
   209    } 
   210    void LuoMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   211    { 
   212        PhysicsObject maali = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   213        maali.Tag = "maali"; 
   214        maali.Position = paikka; 
   215        Add(maali); 
   216    } 
   217 
   218    void AloitaAlusta() 
   219    { 
   220        ClearAll(); 
   221        LuoKentta(); 
   222        AsetaOjaimet(); 
   223        LuoPistelaskuri(); 
   224    } 
   225 
   226    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   227    { 
   228        ClearAll(); 
   229        PhysicsObject jumpscare = new PhysicsObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   230        jumpscare.Image = jumpscareKuva; 
   231        Add(jumpscare); 
   232        jumpscareAani.Play(); 
   233        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  55234    } 
  56235 
  57236} 
  58 // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  59  
  60  
  61  
  62  
  63  
  64  
   237 
   238 
   239 
   240 
   241 
   242 
 • 2015/24/VeetiI/LABYRINTTI/LABYRINTTI/LABYRINTTIContent/LABYRINTTIContent.contentproj

  r5961 r6080  
  6262    </Compile> 
  6363  </ItemGroup> 
  64 <ItemGroup> 
   64  <ItemGroup> 
  6565    <Compile Include="labyrintinkenttä.png"> 
  6666      <Name>labyrintinkenttä</Name> 
   
  6868      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  6969    </Compile> 
  70   </ItemGroup>  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
   70  </ItemGroup> 
   71  <ItemGroup> 
   72    <Compile Include="3688.png"> 
   73      <Name>3688</Name> 
   74      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   75      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   76    </Compile> 
   77    <Compile Include="flashlight.png"> 
   78      <Name>flashlight</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81    </Compile> 
   82    <Compile Include="pelimusiikki.mp3"> 
   83      <Name>pelimusiikki</Name> 
   84      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   85      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87    <Compile Include="räjähdys.wav"> 
   88      <Name>räjähdys</Name> 
   89      <Importer>WavImporter</Importer> 
   90      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   91    </Compile> 
   92  </ItemGroup> 
   93  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7194  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
  7295       Other similar extension points exist, see Microsoft.Common.targets. 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.