Changeset 6043


Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 22:22:33 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Viimeistelyä.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6042 r6043  
  5252    public int Damage { get; set; } 
  5353 
  54     public bool Active { 
   54    public bool Active 
   55    { 
  5556        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; } 
  5657    } 
   
  8990        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue) 
  9091        { 
  91             LatausMittari.Value++;    
   92            LatausMittari.Value++; 
  9293        } 
  9394    } 
   
  202203 
  203204    int[] hinnat = { 100, 200, 300, 100 }; 
   205    int[] ansaHinnat = { 500 }; 
  204206    private int barbaariMaara = 2; 
  205207 
   
  313315        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++) 
  314316        { 
  315  
  316             // Ostettavat päivitykset on nyt PushButtoneita huoneiden sijaan. 
  317  
  318317            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]); 
  319318            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO; 
   
  346345            kuva.Clicked += delegate 
  347346            { 
  348                 ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], hinnat[indeksi]); 
   347                ostamassa = LuoAnsaPaivitys(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1], ansaHinnat[indeksi]); 
  349348            }; 
  350349 
   
  353352                Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0), 
  354353                TextColor = Color.White, 
  355                 Text = hinnat[i].ToString() 
   354                Text = ansaHinnat[i].ToString() 
  356355            }); 
  357356        } 
   
  429428        { 
  430429            KierrosKaynnissa = false; 
   430 
   431            // Annetaan pelaajalle kultuuripisteet. 
   432            foreach (var huone in KultuuriHuoneidenPaikat().Select(GetRoom)) 
   433            { 
   434                CultureUpgrade upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade; 
   435                if (upg == null) 
   436                    continue; 
   437                 
   438                kultuuri.Value += upg.Culture; 
   439                Label ilmoitus = new Label("+" + upg.Culture); 
   440                ilmoitus.TextColor = Color.HotPink; 
   441                ilmoitus.Color = Color.Black; 
   442                ilmoitus.Position = Camera.WorldToScreen(huone.Position); 
   443                Add(ilmoitus); 
   444 
   445                double kohdeY = ilmoitus.Y + 50; 
   446                var liikutusAjastin = new Timer(); 
   447                liikutusAjastin.Interval = 0.02; 
   448                liikutusAjastin.Timeout += delegate 
   449                { 
   450                    ilmoitus.Y += (kohdeY - ilmoitus.Y)*0.05; 
   451                }; 
   452                liikutusAjastin.Start(); 
   453 
   454                ilmoitus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   455                ilmoitus.Destroyed += liikutusAjastin.Stop; 
   456            } 
  431457        } 
  432458    } 
   
  580606 
  581607            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location); 
  582  
  583             // TODO: Tässä pitäisi laskea kunnolla polun pituuden perusteella kultuurin määrä, nyt 
  584             //       se on vain suoraan polun pituus. 
  585             upg.Culture.Value = polku.Count; 
   608            upg.Culture.Value = Math.Max(0, 150 - 5 * polku.Count); 
  586609        } 
  587610    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.