Changeset 6042 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 21:47:25 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Ansat toimii.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6041 r6042  
  3838 
  3939    /// <summary> 
  40     /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään 
   40    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään. 
  4141    /// </summary> 
  4242    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { } 
   43 
   44    /// <summary> 
   45    /// Kutsutaan joka syklin alussa. 
   46    /// </summary> 
   47    public virtual void SykliPaivitys() { } 
  4348} 
  4449 
   
  4752    public int Damage { get; set; } 
  4853 
   54    public bool Active { 
   55        get { return LatausMittari.Value == LatausMittari.MaxValue; } 
   56    } 
   57 
   58    // Jos täynnä, niin ansa on aktiivinen. 
   59    public IntMeter LatausMittari { get; set; } 
   60 
   61    public TrapUpgrade() 
   62    { 
   63        LatausMittari = new IntMeter(4, 0, 4); 
   64        LatausMittari.UpperLimit += delegate 
   65        { 
   66            // Askelletaan vikasta framesta ekaan. 
   67            Animation.Step(); 
   68        }; 
   69    } 
   70 
  4971    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) 
  5072    { 
   73        if (!Active) return; 
   74 
  5175        peli.barbaarit.Remove(barbaari); 
  52         barbaari.Destroy(); //TODO: Mitä nyt oikeasti tapahtuu, kun barbaari astuu ansaan. Meidän tapauksessa kai tapetaan saman tien. 
   76        barbaari.Destroy(); 
  5377        peli.Splatter(huone.Position); 
  5478 
  55         this.Animation.Start(1); 
  56  
  57         /* 
  58         if (peli.barbaarit.Count < 1) 
  59         { 
  60             peli.KierrosKaynnissa = false; 
  61         } 
  62         */ 
   79        // Barbaarin tappo pudottaa latausmittarin nollaan. 
   80        LatausMittari.Value = LatausMittari.MinValue; 
   81 
   82        Animation.StopOnLastFrame = true; 
   83        Animation.Start(1); 
   84    } 
   85 
   86    public override void SykliPaivitys() 
   87    { 
   88        base.SykliPaivitys(); 
   89        if (LatausMittari.Value < LatausMittari.MaxValue) 
   90        { 
   91            LatausMittari.Value++;    
   92        } 
  6393    } 
  6494} 
   
  99129    { 
  100130        this.Destroy(); 
  101         peli.kohteet.Remove(huone); 
  102         if (peli.kohteet.Count < 1) 
   131        huone.Upgrade = null; 
   132        if (peli.KultuuriHuoneidenPaikat().Count < 1) 
  103133        { 
  104134            peli.LopetaPeli(); 
   
  144174    public List<Point> Reitti { get; set; } 
  145175 
  146     public Room Kohde { get; set; } 
   176    public Point Kohde { get; set; } 
  147177 
  148178    public Point Location { get; set; } 
   
  190220 
  191221    Room[,] huoneet; 
  192     public List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
   222    //public List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
  193223    public List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>(); 
  194224    Room spawn; 
   
  229259        LuoSpawn(); 
  230260 
  231         Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 2.0 }; 
   261        Timer sykliAjastin = new Timer { Interval = 1.0 }; 
  232262        sykliAjastin.Timeout += Sykli; 
  233263        sykliAjastin.Start(); 
   
  365395    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari) 
  366396    { 
   397        var kohteet = KultuuriHuoneidenPaikat(); 
  367398        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)]; 
  368         barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde.Location, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location); 
   399        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location); 
   400    } 
   401 
   402    public List<Point> KultuuriHuoneidenPaikat() 
   403    { 
   404        return RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null && r.Upgrade is CultureUpgrade).Select(r => r.Location).ToList(); 
  369405    } 
  370406 
  371407    void Sykli() 
  372408    { 
   409        // Päivitetään huoneiden päivityksiä. 
   410        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).Where(r => r.Upgrade != null).ToList().ForEach(r => r.Upgrade.SykliPaivitys()); 
   411 
   412        // Päivitetään barbaareja. 
  373413        foreach (var barbaari in barbaarit) 
  374414        { 
  375415            if (barbaari.Reitti.Count == 0) 
  376416            { 
  377                 EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan 
   417                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan. 
   418                continue; 
  378419            } 
  379420 
   
  543584            //       se on vain suoraan polun pituus. 
  544585            upg.Culture.Value = polku.Count; 
  545  
  546             kohteet.Add(room); 
  547586        } 
  548587    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.