Changeset 6035 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 18:30:23 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
Location:
2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6034 r6035  
  3636    /// </summary> 
  3737    public virtual void Built(Dungeon peli) { } 
   38 
   39    /// <summary> 
   40    /// Tätä kutsutaan kun barbaari tulee kylään 
   41    /// </summary> 
   42    public virtual void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) { } 
  3843} 
  3944 
   
  4146{ 
  4247    public int Damage { get; set; } 
   48 
   49    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) 
   50    { 
   51        barbaari.Destroy(); //TODO: Mitä nyt oikeasti tapahtuu, kun barbaari astuu ansaan. Meidän tapauksessa kai tapetaan saman tien. 
   52    } 
  4353} 
  4454 
   
  7484        }; 
  7585    } 
   86 
   87    public override void Invasion(Dungeon peli, Barbaari barbaari, Room huone) 
   88    { 
   89        this.Destroy(); 
   90        peli.kohteet.Remove(huone); 
   91        if (peli.kohteet.Count < 1) 
   92        { 
   93            peli.LopetaPeli(); 
   94        } 
   95    } 
  7696} 
  7797 
   
  112132{ 
  113133    public List<Point> Reitti { get; set; } 
  114      
   134 
  115135    public Barbaari(double width, double height) 
  116         :base(width, height) 
   136        : base(width, height) 
  117137    { 
  118138        Reitti = new List<Point>(); 
   
  148168    //static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo"); 
  149169    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo"); 
   170    Image[] ansaKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 7) select String.Format("piikit{0:0000}", i)).ToArray()); 
  150171    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray()); 
  151172    Image partikkeli = LoadImage("partikkeli"); 
   
  156177 
  157178    Room[,] huoneet; 
  158     List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
   179    public List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
  159180    List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>(); 
  160181    Room spawn; 
   
  226247    } 
  227248 
   249    public void LopetaPeli() 
   250    { 
   251        ClearAll(); 
   252        GameObject spurdo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   253        spurdo.Image = kultuuriKuvat[2]; 
   254        Add(spurdo); 
   255 
   256        Label havisit = new Label("Hävisit muuten belin"); 
   257        havisit.Color = Color.HotPink; 
   258        havisit.Size = new Vector(300, 300); 
   259        havisit.Position = new Vector(Level.Right - havisit.Width * 0.5, Level.Top - havisit.Height * 0.5); 
   260        Add(havisit); 
   261    } 
   262 
  228263    void Kauppa() 
  229264    { 
   
  244279            }; 
  245280 
  246             Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate() { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos"); 
  247  
  248281            Label teksti = new Label(); 
  249282            teksti.Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0); 
   
  251284            teksti.Text = hinnat[i].ToString(); 
  252285            Add(teksti); 
  253  
  254             /*for(int i = 0; i<ansaKuvat.Length; i++) 
  255             { 
  256  
  257             }*/ 
   286  
   287        } 
   288 
   289        for(int i = 0; i<1; i++) 
   290        { 
   291            PushButton kuva = new PushButton(ansaKuvat[ansaKuvat.Length - 1]); 
   292            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO; 
   293            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - ((kultuuriKuvat.Count() + i) * RUUDUN_KOKO))); 
   294            Add(kuva); 
  258295        } 
  259296    } 
   
  288325        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)]; 
  289326        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde.Location, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location); 
  290          
   327 
  291328 
  292329    } 
   
  294331    void Sykli() 
  295332    { 
  296         List<Barbaari> poistettavat = new List<Barbaari>(); 
   333        //List<Barbaari> poistettavat = new List<Barbaari>();   //TODO: Ansahuoneet poistamaan barbaareja, ei me. 
  297334        foreach (var barbaari in barbaarit) 
  298335        { 
  299336            if (barbaari.Reitti.Count == 0) 
  300337            { 
  301                 kohteet.Remove(barbaari.Kohde); 
  302  
  303                 if (kohteet.Count > 0) 
  304                 { 
  305                     EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan 
  306                     continue; 
  307                 } 
  308                  
  309                 poistettavat.Add(barbaari); 
  310                 barbaari.Destroy();  
  311                 continue; 
   338 
   339                EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan 
   340 
   341                /*poistettavat.Add(barbaari); 
   342                barbaari.Destroy(); 
   343                continue;*/ 
  312344            } 
  313345 
   
  317349        } 
  318350 
  319         foreach (var poista in poistettavat) 
  320             barbaarit.Remove(poista); 
   351        /*foreach (var poista in poistettavat) 
   352            barbaarit.Remove(poista);*/ 
  321353    } 
  322354 
   
  329361        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y]; 
  330362 
  331         if (huone != null && huone.Upgrade != null && huone.Upgrade is CultureUpgrade)  //Barbaari tuhoaa kultuurihuoneen. 
  332         { 
  333             var upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade; 
  334             upg.Destroy(); 
   363        if (huone.Upgrade != null) 
   364        { 
   365            huone.Upgrade.Invasion(this, barbaari, huone); 
  335366        } 
  336367    } 
   
  348379    void SeuraavaAalto() 
  349380    { 
  350         
   381 
  351382        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  352383        barbaariMaara += 2; 
   
  389420                Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1])); 
  390421            } 
  391              
   422 
  392423            //var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y]; 
  393424 
   
  430461 
  431462        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone); 
   463        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate() { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos"); 
   464        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, PoistaPaivitys, "Poistetaan asetettu päivitys", huone); 
  432465 
  433466        return huone; 
   467    } 
   468 
   469    private void PoistaPaivitys(Room huone) 
   470    { 
   471        if (huone.Upgrade != null) 
   472        { 
   473            huone.Upgrade.Destroy(); 
   474        } 
  434475    } 
  435476 
   
  453494    void PaivitaHuoneidenKultuurit() 
  454495    { 
  455         RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D 
   496        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D ;___;; MIKSI 
  456497    } 
  457498 
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.csproj.Debug.cachefile

  r5972 r6035  
  1717Content\v0010.xnb 
  1818Content\partikkeli.xnb 
   19Content\piikit0001.xnb 
   20Content\piikit0002.xnb 
   21Content\piikit0003.xnb 
   22Content\piikit0004.xnb 
   23Content\piikit0005.xnb 
   24Content\piikit0006.xnb 
   25Content\piikit0007.xnb 
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/DungeonContent/DungeonContent.contentproj

  r5971 r6035  
  149149    </Compile> 
  150150  </ItemGroup> 
   151  <ItemGroup> 
   152    <Compile Include="piikit0001.png"> 
   153      <Name>piikit0001</Name> 
   154      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   155      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   156    </Compile> 
   157    <Compile Include="piikit0002.png"> 
   158      <Name>piikit0002</Name> 
   159      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   160      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   161    </Compile> 
   162    <Compile Include="piikit0003.png"> 
   163      <Name>piikit0003</Name> 
   164      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   165      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   166    </Compile> 
   167    <Compile Include="piikit0004.png"> 
   168      <Name>piikit0004</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171    </Compile> 
   172    <Compile Include="piikit0005.png"> 
   173      <Name>piikit0005</Name> 
   174      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   175      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   176    </Compile> 
   177    <Compile Include="piikit0006.png"> 
   178      <Name>piikit0006</Name> 
   179      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   180      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   181    </Compile> 
   182    <Compile Include="piikit0007.png"> 
   183      <Name>piikit0007</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
  151188  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  152189  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.