Changeset 6034 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 17:41:14 (8 years ago)
Author:
empaheik
Message:
 
Location:
2015/24/ohjaajat/Dungeon
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6031 r6034  
  2323/// Päivitys joka voi olla huoneessa. 
  2424/// </summary> 
  25 abstract class Upgrade : GameObject 
   25public abstract class Upgrade : GameObject 
  2626{ 
  2727    public int Price { get; set; } 
   
  7676} 
  7777 
  78 class Room : GameObject 
   78public class Room : GameObject 
  7979{ 
  8080    // Sijainti pelin ruudukossa. 
   
  121121    public int Askel { get; set; } 
  122122 
   123    private Room kohde; 
   124    public Room Kohde 
   125    { 
   126        get { return kohde; } 
   127        set { kohde = value; } 
   128    } 
   129    public Point Location 
   130    { 
   131        get; 
   132        set; 
   133    } 
   134 
  123135} 
  124136 
   
  132144    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole"); 
  133145    Image kiviKuva = LoadImage("rock"); 
  134     static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es"); 
  135     static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan"); 
  136     static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo"); 
  137     Image[] kultuuriKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 }; 
   146    //static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es"); 
   147    //static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan"); 
   148    //static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo"); 
   149    Image[] kultuuriKuvat = LoadImages("nyan", "es", "spurdo"); 
  138150    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray()); 
  139151    Image partikkeli = LoadImage("partikkeli"); 
   
  157169    IntMeter kulttuuri = new IntMeter(300, 0, 2000); 
  158170 
  159     int vaakaHuoneet = 12; 
  160     int pystyHuoneet = 8; 
   171    const int VAAKA_HUONEET = 12; 
   172    const int PYSTY_HUONEET = 8; 
  161173 
  162174    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta. 
   
  172184 
  173185        // Luodaan huoneet ruutuihin. 
  174         huoneet = new Room[vaakaHuoneet, pystyHuoneet]; 
   186        huoneet = new Room[VAAKA_HUONEET, PYSTY_HUONEET]; 
  175187        foreach (var paikka in RuutujenPaikat()) 
  176188        { 
   
  218230        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++) 
  219231        { 
  220             /* 
  221             Point lokaatio = new Point(0, 0); 
  222  
  223             Room kuva = new Room(lokaatio); 
  224             kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO))); 
  225             kuva.Image = kultuuriKuvat[i]; 
  226             kuva.Price = hinnat[i]; 
  227             Add(kuva); 
  228  
  229             Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva); 
  230             */ 
  231232 
  232233            // Ostettavat päivitykset on nyt PushButtoneita huoneiden sijaan. 
   
  250251            teksti.Text = hinnat[i].ToString(); 
  251252            Add(teksti); 
   253 
   254            /*for(int i = 0; i<ansaKuvat.Length; i++) 
   255            { 
   256 
   257            }*/ 
  252258        } 
  253259    } 
   
  271277        barbaari.Animation.FPS = 10; 
  272278        barbaari.Animation.Start(); 
   279        barbaari.Location = spawn.Location; 
  273280        Add(barbaari); 
  274281        barbaarit.Add(barbaari); 
   
  279286    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari) 
  280287    { 
  281         Room kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)]; 
  282  
  283         List<Point> polku = FindPath(kohde.Location, spawn.Location); 
  284         //polku.Reverse();  
  285  
  286         barbaari.Reitti = polku; 
  287  
  288         /* 
  289         Timer siirtoAjastin = new Timer(); 
  290         siirtoAjastin.Interval = 2; 
  291         siirtoAjastin.Timeout += delegate 
  292         { 
  293             barbaari.MoveTo(huoneet[polku[barbaari.Askel].X, polku[barbaari.Askel++].Y].Position, 100); 
  294         }; 
  295         siirtoAjastin.Start(polku.Count); 
  296         */ 
   288        barbaari.Kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)]; 
   289        barbaari.Reitti = FindPath(barbaari.Kohde.Location, (barbaari.Location.Equals(spawn.Location)) ? spawn.Location : barbaari.Location); 
   290         
   291 
  297292    } 
  298293 
   
  304299            if (barbaari.Reitti.Count == 0) 
  305300            { 
  306                 // Barbaari saapui tiensä päähän. 
  307                 // Voisi etsiä uutta huonetta poiston sijaan? 
   301                kohteet.Remove(barbaari.Kohde); 
   302 
   303                if (kohteet.Count > 0) 
   304                { 
   305                    EtsiBarbaarinReitti(barbaari);  //Etsitään uusi reitti poiston sijaan 
   306                    continue; 
   307                } 
   308                 
  308309                poistettavat.Add(barbaari); 
  309                 barbaari.Destroy(); 
   310                barbaari.Destroy();  
  310311                continue; 
  311312            } 
   
  324325        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen. 
  325326        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu. 
   327        barbaari.Location = uusiPaikka; 
   328 
   329        Room huone = huoneet[uusiPaikka.X, uusiPaikka.Y]; 
   330 
   331        if (huone != null && huone.Upgrade != null && huone.Upgrade is CultureUpgrade)  //Barbaari tuhoaa kultuurihuoneen. 
   332        { 
   333            var upg = huone.Upgrade as CultureUpgrade; 
   334            upg.Destroy(); 
   335        } 
  326336    } 
  327337 
   
  338348    void SeuraavaAalto() 
  339349    { 
   350        
   351        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  340352        barbaariMaara += 2; 
  341         barbaariAjastin.Start(barbaariMaara); 
  342353    } 
  343354 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.