Changeset 6031 for 2015/24


Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 15:42:22 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6008 r6031  
  2323/// Päivitys joka voi olla huoneessa. 
  2424/// </summary> 
  25 abstract class Upgrade : GameObject // Tämä on abstrakti luokka, koska tästä ei ole tarkoitus luoda instanssia suoraan. 
   25abstract class Upgrade : GameObject 
  2626{ 
  2727    public int Price { get; set; } 
   
  111111public class Barbaari : GameObject 
  112112{ 
   113    public List<Point> Reitti { get; set; } 
   114     
  113115    public Barbaari(double width, double height) 
  114116        :base(width, height) 
  115     { } 
   117    { 
   118        Reitti = new List<Point>(); 
   119    } 
  116120 
  117121    public int Askel { get; set; } 
   
  141145    Room[,] huoneet; 
  142146    List<Room> kohteet = new List<Room>(); 
   147    List<Barbaari> barbaarit = new List<Barbaari>(); 
  143148    Room spawn; 
  144149    Timer barbaariAjastin = new Timer(); 
   
  177182 
  178183        LuoSpawn(); 
   184 
   185        Timer sykliAjastin = new Timer(); 
   186        sykliAjastin.Interval = 2.0; 
   187        sykliAjastin.Timeout += Sykli; 
   188        sykliAjastin.Start(); 
  179189 
  180190        barbaariAjastin.Timeout += delegate { LuoBarbaareja(); }; 
   
  262272        barbaari.Animation.Start(); 
  263273        Add(barbaari); 
   274        barbaarit.Add(barbaari); 
  264275 
  265276        EtsiBarbaarinReitti(barbaari); 
   
  273284        //polku.Reverse();  
  274285 
   286        barbaari.Reitti = polku; 
   287 
   288        /* 
  275289        Timer siirtoAjastin = new Timer(); 
  276290        siirtoAjastin.Interval = 2; 
   
  280294        }; 
  281295        siirtoAjastin.Start(polku.Count); 
  282  
   296        */ 
   297    } 
   298 
   299    void Sykli() 
   300    { 
   301        List<Barbaari> poistettavat = new List<Barbaari>(); 
   302        foreach (var barbaari in barbaarit) 
   303        { 
   304            if (barbaari.Reitti.Count == 0) 
   305            { 
   306                // Barbaari saapui tiensä päähän. 
   307                // Voisi etsiä uutta huonetta poiston sijaan? 
   308                poistettavat.Add(barbaari); 
   309                barbaari.Destroy(); 
   310                continue; 
   311            } 
   312 
   313            Point seuraavaPaikka = barbaari.Reitti[0]; 
   314            barbaari.Reitti.RemoveAt(0); 
   315            barbaari.MoveTo(huoneet[seuraavaPaikka.X, seuraavaPaikka.Y].Position, 100, () => SyklinPaatteeksi(barbaari, seuraavaPaikka)); 
   316        } 
   317 
   318        foreach (var poista in poistettavat) 
   319            barbaarit.Remove(poista); 
   320    } 
   321 
   322    void SyklinPaatteeksi(Barbaari barbaari, Point uusiPaikka) 
   323    { 
   324        // Barbaari saapui juuri uusiPaikka kohdassa olevaan huoneeseen. 
   325        // Tässä pitäisi katsoa mitä huoneessa tapahtuu. 
  283326    } 
  284327 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.