Ignore:
Timestamp:
2015-06-11 11:36:18 (7 years ago)
Author:
otoskinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/UunoT/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2/Tasohyppelypeli2.cs

  r6003 r6016  
  1414    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1515    int kenttaNro = 1; 
   16    DoubleMeter alaspainLaskuri=new DoubleMeter(5.0); 
   17    Timer aikaLaskuri; 
   18    bool osuuMaahan = false; 
   19    DoubleMeter pisteLaskuri = new DoubleMeter(0.0); 
   20    Timer pisteAjastin; 
   21     
  1622     
  1723    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  3844        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
  3945        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  40         //else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
   46        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  4147        else if (kenttaNro > 2) Exit(); 
  4248        LisaaNappaimet(); 
   
  5359    { 
  5460        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
  55          
   61        LuoylospainAikalaskuri(); 
  5662        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  5763        //kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  5965        kentta.SetTileMethod('R', maata); 
  6066        kentta.SetTileMethod('K', LuoKrystalli); 
  61         kentta.SetTileMethod('B', Luoprotaali); 
   67        //kentta.SetTileMethod('B', Luoprotaali); 
  6268        //kentta.SetTileMethod('T', LisaaTikkaat); 
  6369        //kentta.SetTileMethod('p', spawneri); 
   
  103109        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  104110        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  105         //AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   111        AddCollisionHandler(pelaaja1, "seina", LuoAikaLaskuri); 
  106112        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "tikkaat", Kiipea); 
  107         AddCollisionHandler(pelaaja1, "portaali", Karttavaihto); 
   113        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "portaali", Karttavaihto); 
  108114        Add(pelaaja1); 
  109115    } 
   
  119125       
  120126    } 
  121     void Luoprotaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  122     {  
  123     PhysicsObject protaali = new PhysicsObject(leveys,korkeus); 
  124     protaali.Tag = "portaali"; 
  125     protaali.Position = paikka; 
  126     Add (protaali); 
  127     } 
  128     void Karttavaihto(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject protaali)  
  129     { 
  130         kenttaNro += 1; 
  131         SeuraavaKentta(); 
  132     } 
   127    //void Luoprotaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   128    //{  
   129    //PhysicsObject protaali = new PhysicsObject(leveys,korkeus); 
   130    //protaali.Tag = "portaali"; 
   131    //protaali.Position = paikka; 
   132    //Add (protaali); 
   133    //} 
   134    //void Karttavaihto(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject protaali)  
   135    //{ 
   136    //    kenttaNro += 1; 
   137    //    SeuraavaKentta(); 
   138    //} 
  133139    void LisaaNappaimet() 
  134140    { 
   
  157163    { 
  158164        hahmo.Jump(nopeus); 
   165        osuuMaahan = false; 
   166        aikaLaskuri.Stop(); 
  159167    } 
  160168 
   
  183191    void LuoKrystalli(Vector paikka, double x, double y) 
  184192    { 
  185         PhysicsObject krystalli = new PhysicsObject(40, 100); 
   193        PhysicsObject krystalli = new PhysicsObject(40, 75); 
  186194        krystalli.Position = paikka; 
  187195        krystalli.Shape = Shape.Ellipse; 
  188196        krystalli.Image = RuneStone; 
  189         krystalli.Brain = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   197        krystalli.IgnoresGravity = true; 
   198        //krystalli.Brain = new FollowerBrain(pelaaja1); 
  190199        krystalli.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  191200        Add(krystalli); 
   
  207216        runeblast.Angle = suunta.Angle; 
  208217        runeblast.IgnoresGravity = true; 
   218        AddCollisionHandler(runeblast, "seina", Tromaaseina); 
   219        runeblast.Lifetime ; 
  209220        Add(runeblast); 
  210         runeblast.Hit(suunta * 750); 
   221        runeblast.Hit(suunta * 2500); 
  211222        runeblast.Tag = "Prjectile"; 
  212         AddCollisionHandler = (runeblast, "seina", tromaaseina); 
  213     } 
   223         
   224    } 
   225    void LuoAikaLaskuri(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject mMata) 
   226    { 
   227         
   228        if (osuuMaahan == false) 
   229        { 
   230             
   231            aikaLaskuri = new Timer(); 
   232            aikaLaskuri.Interval = 0.1; 
   233            aikaLaskuri.Timeout += LaskeAlaspain; 
   234            aikaLaskuri.Start(); 
   235         
   236 
   237 
   238        Label aikaNaytto = new Label(); 
   239        aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   240        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   241        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri); 
   242        aikaNaytto.X = Screen.Right - 50.0; 
   243        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 50.0; 
   244        Add(aikaNaytto); 
   245 
   246        } 
   247 
   248        osuuMaahan = true; 
   249 
   250 
   251   } 
   252    void LuoylospainAikalaskuri() 
   253    { 
   254        pisteAjastin = new Timer(); 
   255        pisteAjastin.Interval = 2; 
   256        pisteAjastin.Timeout += delegate { pisteLaskuri.Value++; }; 
   257        pisteAjastin.Start(); 
   258 
   259        pisteLaskuri.MaxValue = 50; 
   260        pisteLaskuri.UpperLimit += delegate 
   261        { 
   262 
   263            kenttaNro += 1; 
   264                SeuraavaKentta(); 
   265                MessageDisplay.Add("peliä ei voi voittaa"); 
   266        }; 
   267 
   268        Label pisteNaytto = new Label(); 
   269        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   270        pisteNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   271        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   272        pisteNaytto.X = Screen.Right - 50.0; 
   273        pisteNaytto.Y = Screen.Top  -100.0; 
   274        Add(pisteNaytto); 
   275    } 
   276    void LaskeAlaspain() 
   277    { 
   278        alaspainLaskuri.Value -= 0.1; 
   279 
   280        if (alaspainLaskuri.Value <= 0) 
   281        { 
   282            MessageDisplay.Add("#G3tr3gt"); 
   283            //KoskemMata; 
   284            aikaLaskuri.Stop(); 
   285            Timer.SingleShot(3.0, Exit); 
   286            return; 
   287 
   288 
   289 
   290        } 
   291 
   292    } 
   293     
   294    void LuoRuneblastolio(Vector paikka) 
   295    { 
   296        PhysicsObject runeblast2 = new PhysicsObject(10, 5); 
   297        runeblast2.Position = paikka; 
   298        runeblast2.Image = Blast; 
   299        runeblast2.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   300        runeblast2.Brain = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   301        Add(runeblast2); 
   302        Timer.SingleShot(5.0, runeblast2.Destroy); 
   303         
   304    } 
   305     
  214306    //void spawneri(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  215307    //{ 
   
  219311    //    kutsuja.Start(); 
  220312    //} 
  221     void tromaaseina( 
  222     { 
  223         
  224     } 
   313    void Tromaaseina(PhysicsObject runeblast, PhysicsObject taso) 
   314    { 
   315        //Explosion rajahdys = new Explosion(75); 
   316        //rajahdys.Position = runeblast.Position; 
   317        //Add(rajahdys); 
   318        LuoRuneblastolio(runeblast.Position); 
   319        runeblast.Destroy(); 
   320    } 
   321     
   322 
   323 
   324 
  225325 
  226326} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.