Ignore:
Timestamp:
2010-06-09 11:57:32 (12 years ago)
Author:
jopehell
Message:

aloitettiin teko

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/jopehell/TheTankTMR/Peli.cs

  r559 r601  
  88    public class Peli : PhysicsGame 
  99    { 
   10        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   11        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   12 
   13        PhysicsObject tankki1; 
   14        PhysicsObject tankki2; 
   15        PhysicsObject vasenReuna; 
   16        PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18        PhysicsObject orkki; 
   19 
   20        IntMeter KillCount; 
   21 
  1022        protected override void Begin() 
  1123        { 
  12            
   24            LuoKentta(); 
   25            LuoViholliset(); 
   26            LuoOhjaimet(); 
   27             
   28            Aloita(); 
   29 
   30        } 
   31 
   32        void LuoKentta() 
   33        { 
   34            Level.BackgroundColor = Color.TransparentBlack; 
   35            Camera.ZoomToLevel(); 
   36             
   37 
   38            tankki1 = LuoTankki(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   39            tankki2 = LuoTankki(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   40 
   41            vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   42            vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   43            vasenReuna.IsVisible = false; 
   44            oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   45            oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   46            oikeaReuna.IsVisible = false; 
   47            PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   48            ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   49            ylaReuna.IsVisible = false; 
   50            PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   51            alaReuna.Restitution = 1.0; 
   52            alaReuna.IsVisible = false; 
   53        } 
   54 
   55        PhysicsObject LuoTankki(double x, double y) 
   56        { 
   57            PhysicsObject tankki = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0); 
   58 
   59            tankki.Shape = Shapes.Rectangle; 
   60            tankki.X = x; 
   61            tankki.Y = y; 
   62            tankki.Restitution = 1.0; 
   63            Add( tankki ); 
   64            return tankki; 
   65 
   66        } 
   67 
   68        void LuoViholliset() 
   69        { 
   70            PhysicsObject orkki = new PhysicsObject(30, 30); 
   71            orkki.Shape = Shapes.Rectangle; 
   72            orkki.Restitution = 1.0; 
   73            orkki.X = 50; 
   74            orkki.Y = 50; 
   75 
   76            Add(orkki); 
   77            Vector impulssi = new Vector(10.0, 200.0); 
   78            orkki.Hit(impulssi); 
   79             
   80 
   81        } 
   82 
   83        void LisaaLaskurit() 
   84        { 
   85            KillCount = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   86       
   87        } 
   88        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   89        { 
   90            IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   91            laskuri.MaxValue = 2; 
   92            ValueDisplay naytto = new ValueDisplay(); 
   93            naytto.BindTo(laskuri); 
   94            naytto.X = x; 
   95            naytto.Y = y; 
   96            naytto.ValueColor = Color.White; 
   97            Add(naytto); 
   98            return laskuri; 
   99        } 
   100        void AmmuksenTormays(PhysicsObject kuula, PhysicsObject kohde) 
   101        { 
   102            if (kohde == orkki) 
   103            { 
   104                KillCount.Value += 1; 
   105            } 
   106            else if (orkki == tankki1) 
   107            { 
   108                 
   109                
   110            } 
   111        } 
   112 
   113        void Aloita() 
   114        { 
   115            Vector impulssi = new Vector(650.0, 0.0); 
   116            tankki1.Hit(impulssi); 
   117            Vector impulssi2 = new Vector(650.0, 0.0); 
   118            tankki2.Hit(impulssi2); 
   119 
   120        } 
   121        void LuoOhjaimet() 
   122        { 
   123            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia ylös", tankki1); 
   124            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1); 
   125            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaAlas, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia alas", tankki1); 
   126            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1); 
   127            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaOik, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia oikealle", tankki1); 
   128            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1); 
   129            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaVas, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia vasemmalle", tankki1); 
   130            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1); 
   131 
   132            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaYlos, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia ylös", tankki2); 
   133            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2); 
   134            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaAlas, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia alas", tankki2); 
   135            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2); 
   136            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaOik, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia oikealle", tankki2); 
   137            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2); 
   138            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaVas, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia vasemmalle", tankki2); 
   139            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2); 
   140 
   141            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   142            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   143 
   144            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia ylös", tankki1, nopeusYlos); 
   145            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki1, Vector.Zero); 
   146            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia alas", tankki1, nopeusAlas); 
   147            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki1, Vector.Zero); 
   148 
   149            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia ylös", tankki2, nopeusYlos); 
   150            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki2, Vector.Zero); 
   151            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia alas", tankki2, nopeusAlas); 
   152            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki2, Vector.Zero); 
   153 
   154            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   155            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   156        } 
   157        void AsetaNopeus(PhysicsObject tankki, Vector nopeus) 
   158        { 
   159            if ((nopeus.Y < 0) && (tankki.Y < Level.Bottom)) 
   160            { 
   161                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   162                return; 
   163            } 
   164 
   165            if ((nopeus.Y > 0) && (tankki.Y > Level.Top)) 
   166            { 
   167                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   168                return; 
   169            } 
   170            tankki.Velocity = nopeus; 
   171        } 
   172 
   173        void LiikutaTankkiaYlos(PhysicsObject tankki) 
   174        { 
   175            if ((tankki.Y >= Level.Top)) 
   176            { 
   177                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   178                return; 
   179            } 
   180            Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
   181            tankki.Velocity = nopeus; 
   182        } 
   183 
   184        void LiikutaTankkiaAlas(PhysicsObject tankki) 
   185        { 
   186            if ((tankki.Y <= Level.Bottom)) 
   187            { 
   188                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   189                return; 
   190            } 
   191 
   192            Vector nopeus = new Vector(0, -200); 
   193            tankki.Velocity = nopeus; 
   194 
   195        } 
   196 
   197 
   198        void LiikutaTankkiaOik(PhysicsObject tankki) 
   199        { 
   200            if ((tankki.X >= Level.Right)) 
   201            { 
   202                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   203                return; 
   204            } 
   205            Vector nopeus = new Vector(200, 0); 
   206            tankki.Velocity = nopeus; 
   207        } 
   208 
   209        void LiikutaTankkiaVas(PhysicsObject tankki) 
   210        { 
   211            if ((tankki.X <= Level.Left)) 
   212            { 
   213                tankki.Velocity = Vector.Zero; 
   214                return; 
   215            } 
   216 
   217            Vector nopeus = new Vector(-200, 0); 
   218            tankki.Velocity = nopeus; 
   219        } 
   220 
   221 
   222        void PysaytaTankki(PhysicsObject tankki) 
   223        { 
   224            tankki.Velocity = Vector.Zero; 
  13225        } 
  14226    } 
  15227} 
   228     
   229 
   230 
   231   
   232 
   233 
   234 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.