Changeset 6006 for 2015/24/ohjaajat


Ignore:
Timestamp:
2015-06-10 23:05:54 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Pitkiä suoria pätkiä voi kaivaa.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6005 r6006  
  294294        if (CanDig()) 
  295295        { 
  296             var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y]; 
  297  
  298             // Hienot partikkeliefektit. 
  299             if (!kohdeHuone.Dug) 
  300                 LuoKiviPartikkelit(kohdeHuone.Position); 
  301             if (!alkuHuone.Dug) 
  302                 LuoKiviPartikkelit(alkuHuone.Position); 
  303  
  304             // Merkataan huoneet kaivetuksi. 
  305             kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true; 
  306  
  307             // Reiät seinään. 
  308             Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection; 
  309             Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta); 
  310             alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  311             kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
   296            int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X; 
   297            int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y; 
   298            Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray(); 
   299            MessageDisplay.Add("" + kaivettavatPaikat.Length); 
   300            for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++) 
   301            { 
   302                Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1])); 
   303            } 
   304             
   305            //var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y]; 
  312306 
  313307            // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot. 
  314308            PaivitaHuoneidenKultuurit(); 
  315309        } 
   310    } 
   311 
   312    void Dig(Room alku, Room kohde) 
   313    { 
   314        // Hienot partikkeliefektit. 
   315        if (!alku.Dug) 
   316            LuoKiviPartikkelit(alku.Position); 
   317        if (!kohde.Dug) 
   318            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position); 
   319 
   320        // Merkataan huoneet kaivetuksi. 
   321        alku.Dug = kohde.Dug = true; 
   322 
   323        // Reiät seinään. 
   324        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection; 
   325        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta); 
   326        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
   327        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  316328    } 
  317329 
   
  391403            return false; 
  392404        } 
   405 
  393406        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X); 
  394407        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y); 
  395         return dx + dy == 1; 
   408        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0); 
  396409    } 
  397410 
   
  441454               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0)) 
  442455               select new Point(x, y); 
   456    } 
   457 
   458    /// <summary> 
   459    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku". 
   460    /// dx tai dy pitää olla nolla. 
   461    /// </summary> 
   462    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy) 
   463    { 
   464        if (dx != 0) 
   465        { 
   466            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++) 
   467            { 
   468                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y); 
   469            } 
   470            yield break; 
   471        } 
   472        if (dy != 0) 
   473        { 
   474            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++) 
   475            { 
   476                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy)); 
   477            } 
   478        } 
  443479    } 
  444480 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.