Ignore:
Timestamp:
2015-06-10 22:22:44 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

Huonepäivityksia paranneltu, uusi reikäseinäkuva.

Location:
2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs

  r6004 r6005  
  99using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point; 
  1010 
   11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista: 
   12 *  
   13 * Layerit 
   14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit 
   15 *   2 - Partikkelien varjot 
   16 *   1 - Huoneiden katto 
   17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit 
   18 *  -1 - Päivitykset 
   19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis) 
   20*/ 
   21 
   22/// <summary> 
   23/// Päivitys joka voi olla huoneessa. 
   24/// </summary> 
   25abstract class Upgrade : GameObject // Tämä on abstrakti luokka, koska tästä ei ole tarkoitus luoda instanssia suoraan. 
   26{ 
   27    public int Price { get; set; } 
   28 
   29    public Upgrade() 
   30        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO) 
   31    { 
   32    } 
   33 
   34    /// <summary> 
   35    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen. 
   36    /// </summary> 
   37    public virtual void Built(Dungeon peli) { } 
   38} 
   39 
   40class TrapUpgrade : Upgrade 
   41{ 
   42    public int Damage { get; set; } 
   43} 
   44 
   45class CultureUpgrade : Upgrade 
   46{ 
   47    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä. 
   48    public IntMeter Culture { get; set; } 
   49 
   50    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän. 
   51    public Label KultuuriNaytto { get; set; } 
   52 
   53    public override void Built(Dungeon peli) 
   54    { 
   55        base.Built(peli); 
   56 
   57        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000); 
   58 
   59        // Luodaan kultuurin ilmaisin. 
   60        KultuuriNaytto = new Label("asd"); 
   61        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink; 
   62        KultuuriNaytto.Color = Color.Black; 
   63        KultuuriNaytto.Position = this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5); 
   64        KultuuriNaytto.BindTo(Culture); 
   65        peli.Add(KultuuriNaytto); 
   66 
   67        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä. 
   68        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null); 
   69 
   70        this.Destroyed += delegate 
   71        { 
   72            KultuuriNaytto.Destroy(); 
   73            kuuntelija.Destroy(); 
   74        }; 
   75    } 
   76} 
   77 
  1178class Room : GameObject 
  1279{ 
   
  2087    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; } 
  2188 
  22     public String Type { get; set; } 
  23  
  24     public int Damage { get; set; } 
  25  
  26     public int Culture { get; set; } 
   89    // Huoneen sisältämä päivitys. 
   90    public Upgrade Upgrade { get; set; } 
  2791 
  2892    private bool dug; // Onko huone kaivettu? 
   
  43107        Location = paikka; 
  44108    } 
  45  
  46     public int Price { get; set; } 
  47  
  48109} 
  49110 
   
  60121    static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan"); 
  61122    static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo"); 
  62     Image[] huoneKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 }; 
   123    Image[] kultuuriKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 }; 
  63124    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray()); 
  64125    Image partikkeli = LoadImage("partikkeli"); 
   
  71132    Room spawn; 
  72133    Timer barbaariAjastin = new Timer(); 
  73     Room ostettu; 
   134    Upgrade ostamassa; 
  74135    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan. 
  75136    bool digging = false; 
   
  82143    int vaakaHuoneet = 12; 
  83144    int pystyHuoneet = 8; 
   145 
   146    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta. 
   147    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-300, 0); 
  84148 
  85149    public override void Begin() 
   
  131195    void Kauppa() 
  132196    { 
  133         for (int i = 0; i < huoneKuvat.Length; i++) 
  134         { 
   197        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++) 
   198        { 
   199            /* 
  135200            Point lokaatio = new Point(0, 0); 
  136201 
  137202            Room kuva = new Room(lokaatio); 
  138203            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO))); 
  139             kuva.Image = huoneKuvat[i]; 
   204            kuva.Image = kultuuriKuvat[i]; 
  140205            kuva.Price = hinnat[i]; 
  141206            Add(kuva); 
  142207 
  143208            Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva); 
   209            */ 
   210 
   211            // Ostettavat päivitykset on nyt PushButtoneita huoneiden sijaan. 
   212 
   213            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]); 
   214            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO; 
   215            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO))); 
   216            Add(kuva); 
   217 
   218            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen. 
   219            kuva.Clicked += delegate 
   220            { 
   221                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]); 
   222            }; 
  144223 
  145224            Label teksti = new Label(); 
   
  149228            Add(teksti); 
  150229        } 
   230    } 
   231 
   232    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta) 
   233    { 
   234        CultureUpgrade upg = new CultureUpgrade(); 
   235        upg.Image = kuva; 
   236        upg.Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO; 
   237        upg.Price = hinta; 
   238        return upg; 
  151239    } 
  152240 
   
  183271        spawn.Dug = true; 
  184272 
  185         Direction oviSuunta = ((spawn.Position - new Vector(0, RUUDUN_KOKO * 0.5)).Angle.MainDirection); 
   273        Direction oviSuunta = Direction.Down; 
  186274        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  187275 
   
  191279        valo.Distance = 40; 
  192280        Add(valo); 
  193          
   281    } 
   282 
   283    void RoomPressed(Room huone) 
   284    { 
   285        digStart = huone.Location; 
   286        digging = true; 
   287        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true; 
   288    } 
   289 
   290    void RoomReleased(Room kohdeHuone) 
   291    { 
   292        digging = false; 
   293        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false; 
   294        if (CanDig()) 
   295        { 
   296            var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y]; 
   297 
   298            // Hienot partikkeliefektit. 
   299            if (!kohdeHuone.Dug) 
   300                LuoKiviPartikkelit(kohdeHuone.Position); 
   301            if (!alkuHuone.Dug) 
   302                LuoKiviPartikkelit(alkuHuone.Position); 
   303 
   304            // Merkataan huoneet kaivetuksi. 
   305            kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true; 
   306 
   307            // Reiät seinään. 
   308            Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection; 
   309            Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta); 
   310            alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
   311            kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
   312 
   313            // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot. 
   314            PaivitaHuoneidenKultuurit(); 
   315        } 
   316    } 
   317 
   318    Room CreateRoom(Point paikka) 
   319    { 
   320        Room huone = new Room(paikka); 
   321        huone.Image = lattiaKuva; 
   322        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
   323        huone.Position += huoneSiirtyma; 
   324        foreach (var suunta in Suunnat()) 
   325            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta); 
   326        Add(huone, -2); 
   327        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   328        huone.Roof.Image = kiviKuva; 
   329        huone.Roof.Position = huone.Position; 
   330        Add(huone.Roof, 1); 
   331 
   332        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone); 
   333 
   334        return huone; 
   335    } 
   336 
   337    void AsetaPaivitys(Room huone) 
   338    { 
   339        if (ostamassa != null && huone.Dug && kulttuuri.Value >= ostamassa.Price) 
   340        { 
   341            //huone.Damage = ostettu.Damage; 
   342            //huone.Culture = ostettu.Culture; 
   343            //huone.Image = ostettu.Image; 
   344            kulttuuri.Value -= ostamassa.Price; 
   345 
   346            // Lisätään päivitys huoneeseen. 
   347            huone.Upgrade = ostamassa; 
   348            Add(huone.Upgrade, -1); 
   349            huone.Upgrade.Position = huone.Position; 
   350            huone.Upgrade.Built(this); 
   351 
   352            ostamassa = null; 
   353            PaivitaHuoneenKultuuri(huone); 
   354        } 
   355    } 
   356 
   357    void PaivitaHuoneidenKultuurit() 
   358    { 
   359        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D 
   360    } 
   361 
   362    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room) 
   363    { 
   364        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade) 
   365        { 
   366            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade; 
   367 
   368            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location); 
   369 
   370            // TODO: Tässä pitäisi laskea kunnolla polun pituuden perusteella kultuurin määrä, nyt 
   371            //       se on vain suoraan polun pituus. 
   372            upg.Culture.Value = polku.Count; 
   373        } 
   374    } 
   375 
   376    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta) 
   377    { 
   378        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2); 
   379        wall.Position = paikka; 
   380        wall.Image = seinaKuva; 
   381        wall.Angle = suunta.Angle; 
   382        Add(wall, 0); 
   383        return wall; 
   384    } 
   385 
   386    bool CanDig() 
   387    { 
   388        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld)); 
   389        if (kohdeHuone == null) 
   390        { 
   391            return false; 
   392        } 
   393        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X); 
   394        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y); 
   395        return dx + dy == 1; 
   396    } 
   397 
   398    #region Reitinlöytö 
   399 
   400    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu) 
   401    { 
   402        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null) 
   403            return new List<Point>(); 
   404 
   405        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)]; 
   406        foreach (var paikka in RuutujenPaikat()) 
   407        { 
   408            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug; 
   409        } 
   410        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(alku, loppu, walkable), OviTarkistus); 
   411        return finder.FindPath(); 
   412    } 
   413 
   414    bool OviTarkistus(Point a, Point b) 
   415    { 
   416        Room ra = GetRoom(a); 
   417        Room rb = GetRoom(b); 
   418        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection; 
   419        if (ra != null && rb != null) 
   420        { 
   421            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva; 
   422        } 
   423        return false; 
   424    } 
   425 
   426    #endregion 
   427 
   428    #region Extra Juttuja 
   429 
   430    IEnumerable<Direction> Suunnat() 
   431    { 
   432        yield return Direction.Left; 
   433        yield return Direction.Right; 
   434        yield return Direction.Up; 
   435        yield return Direction.Down; 
   436    } 
   437 
   438    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat() 
   439    { 
   440        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1)) 
   441               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0)) 
   442               select new Point(x, y); 
   443    } 
   444 
   445    Room GetRoom(Point paikka) 
   446    { 
   447        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1)) 
   448        { 
   449            return huoneet[paikka.X, paikka.Y]; 
   450        } 
   451        return null; 
   452    } 
   453 
   454    /// <summary> 
   455    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi. 
   456    /// </summary> 
   457    Point MuunnaJypelista(Vector paikka) 
   458    { 
   459        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5)); 
   460        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0); 
   461        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO; 
   462        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y); 
  194463    } 
  195464 
  196465    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka) 
  197466    { 
  198         /*  Ei toimi koska jää huoneiden kattojen alle. 
  199         ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("partikkeli"), 200); 
  200         Add(rajahdys); 
  201         rajahdys.AddEffect(paikka.X, paikka.Y, 20); 
  202          */ 
  203  
  204467        // Feikki 3D partikkeli juttu. 
  205468        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo. 
   
  247510    } 
  248511 
  249     void RoomPressed(Room huone) 
  250     { 
  251         digStart = huone.Location; 
  252         digging = true; 
  253         digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true; 
  254     } 
  255  
  256     void RoomReleased(Room kohdeHuone) 
  257     { 
  258         digging = false; 
  259         digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false; 
  260         if (CanDig())  
  261         { 
  262             var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y]; 
  263  
  264             // Hienot partikkeliefektit. 
  265             if (!kohdeHuone.Dug) 
  266                 LuoKiviPartikkelit(kohdeHuone.Position); 
  267             if (!alkuHuone.Dug) 
  268                 LuoKiviPartikkelit(alkuHuone.Position); 
  269  
  270             // Merkataan huoneet kaivetuksi. 
  271             kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true; 
  272  
  273             // Reiät seinään. 
  274             Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection; 
  275             Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta); 
  276             alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  277             kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva; 
  278         } 
  279     } 
  280  
  281     Room CreateRoom(Point paikka) 
  282     { 
  283         Room huone = new Room(paikka); 
  284         huone.Image = lattiaKuva; 
  285         huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
  286         foreach (var suunta in Suunnat()) 
  287             huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta); 
  288         Add(huone, -1); 
  289         huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  290         huone.Roof.Image = kiviKuva; 
  291         huone.Roof.Position = huone.Position; 
  292         Add(huone.Roof, 1); 
  293  
  294         Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaHuone, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", huone); 
  295  
  296         return huone; 
  297     } 
  298  
  299     void AsetaHuone(Room huone) 
  300     { 
  301         if(ostettu != null && huone.Dug && (kulttuuri.Value > huone.Price)) 
  302         { 
  303             huone.Damage = ostettu.Damage; 
  304             huone.Culture = ostettu.Culture; 
  305             huone.Image = ostettu.Image; 
  306             kulttuuri.Value -= ostettu.Price; 
  307             ostettu = null; 
  308         } 
  309     } 
  310  
  311     GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta) 
  312     { 
  313         GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2); 
  314         wall.Position = paikka; 
  315         wall.Image = seinaKuva; 
  316         wall.Angle = suunta.Angle; 
  317         Add(wall, 0); 
  318         return wall; 
  319     } 
  320  
  321     bool CanDig() 
  322     { 
  323         Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld)); 
  324         if (kohdeHuone == null) 
  325         { 
  326             return false; 
  327         } 
  328         int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X); 
  329         int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y); 
  330         return dx + dy == 1; 
  331     } 
  332  
  333512    protected override void Update(Time time) 
  334513    { 
   
  362541        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++) 
  363542        { 
  364             Vector v = new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
  365             Vector v2 = new Vector(points[i+1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i+1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
   543            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
   544            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO; 
  366545            canvas.DrawLine(v, v2); 
  367546        } 
  368547 
  369548        base.Paint(canvas); 
  370     } 
  371  
  372     #region Reitinlöytö 
  373  
  374     List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu) 
  375     { 
  376         if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null) 
  377             return new List<Point>(); 
  378  
  379         bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)]; 
  380         foreach (var paikka in RuutujenPaikat()) 
  381         { 
  382             walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug; 
  383         } 
  384         var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(alku, loppu, walkable), OviTarkistus); 
  385         return finder.FindPath(); 
  386     } 
  387  
  388     bool OviTarkistus(Point a, Point b) 
  389     { 
  390         Room ra = GetRoom(a); 
  391         Room rb = GetRoom(b); 
  392         Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection; 
  393         if (ra != null && rb != null) 
  394         { 
  395             return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva; 
  396         } 
  397         return false; 
  398     } 
  399  
  400     #endregion 
  401  
  402     #region Extra Juttuja 
  403  
  404     IEnumerable<Direction> Suunnat() 
  405     { 
  406         yield return Direction.Left; 
  407         yield return Direction.Right; 
  408         yield return Direction.Up; 
  409         yield return Direction.Down; 
  410     } 
  411  
  412     IEnumerable<Point> RuutujenPaikat() 
  413     { 
  414         return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1)) 
  415                from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0)) 
  416                select new Point(x, y); 
  417     } 
  418  
  419     Room GetRoom(Point paikka) 
  420     { 
  421         if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1)) 
  422         { 
  423             return huoneet[paikka.X, paikka.Y]; 
  424         } 
  425         return null; 
  426     } 
  427  
  428     /// <summary> 
  429     /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi. 
  430     /// </summary> 
  431     Point MuunnaJypelista(Vector paikka) 
  432     { 
  433         Vector siirrettyOrigo = paikka + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5)); 
  434         Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0); 
  435         Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO; 
  436         return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y); 
  437549    } 
  438550 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.