Changeset 5955 for 2015/24/AleksiS


Ignore:
Timestamp:
2015-06-09 15:07:51 (7 years ago)
Author:
laaljoso
Message:
 
Location:
2015/24/AleksiS
Files:
53 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/24/AleksiS/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r5937 r5955  
  1010{ 
  1111    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  12     Vector nopeusAlas =new Vector(0, -200); 
   12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1313 
  1414    PhysicsObject pallo; 
  15  
  1615    PhysicsObject maila1; 
  1716    PhysicsObject maila2; 
   17 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1823 
  1924    public override void Begin() 
   
  2530    } 
  2631 
  27     void LisaaLaskurit () 
   32    void LisaaLaskurit() 
  2833    { 
  29         // ... 
   34        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   35        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  3036    } 
  3137 
  32     IntMeter LuoPisteLaskuri () 
   38    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  3339    { 
  3440        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   
  3743        Label naytto = new Label(); 
  3844        naytto.BindTo(laskuri); 
  39         naytto.X = X; 
  40         naytto.Y = Y; 
   45        naytto.X = x; 
   46        naytto.Y = y; 
  4147        naytto.TextColor = Color.White; 
  4248        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   
  4652        return laskuri; 
  4753    } 
  48          
  49          
  50          
  51          
  52          
  53     } 
   54 
   55 
   56 
   57 
   58 
  5459 
  5560    void LuoKentta() 
   
  6065        pallo.Y = 0.0; 
  6166        pallo.Restitution = 1.0; 
   67        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   68        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
  6269        Add(pallo); 
   70        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  6371 
  6472        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  6573        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  66          
  6774 
  68          
  6975 
  70         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   76 
   77 
   78        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   79        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   80        vasenReuna.IsVisible = false; 
   81        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   82        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   83        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   84        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   85        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   86        alaReuna.IsVisible = false; 
   87        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   88        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   89        ylaReuna.IsVisible = false; 
  7190        Level.Background.Color = Color.Black; 
  7291        Camera.ZoomToLevel(); 
  7392    } 
  7493 
  75         PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   94    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   95    { 
   96        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   97        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   98        maila.X = x; 
   99        maila.Y = y; 
   100        maila.Restitution = 1.0; 
   101        Add(maila); 
   102        return maila; 
   103    } 
   104 
   105 
   106    void AloitaPeli() 
   107    { 
   108        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   109        pallo.Hit(impulssi); 
   110 
   111    } 
   112 
   113    void AsetaOhjaimet() 
   114    { 
   115        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   116        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   117        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   119 
   120        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   121        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   122        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Likkuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   123        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   124 
   125        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   126        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   127    } 
   128 
   129    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   130    { 
   131        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
  76132        { 
  77            PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  78            maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  79            maila.X = x; 
  80            maila.Y = y; 
  81            maila.Restitution = 1.0; 
  82            Add(maila); 
  83            return maila; 
  84         } 
  85      
  86          
  87         void AloitaPeli() 
  88         { 
  89            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  90            pallo.Hit(impulssi); 
  91  
   133            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   134            return; 
  92135        } 
  93136 
  94         void AsetaOhjaimet() 
   137        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
  95138        { 
  96             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  97             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  98             Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  99             Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  100  
  101             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  102             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  103             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja2: Likkuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  104             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  105  
  106             Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  107             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   139            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   140            return; 
  108141        } 
  109142 
  110         void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   143        maila.Velocity = nopeus; 
   144 
   145    } 
   146 
   147    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   148    { 
   149        if (kohde == oikeaReuna) 
  111150        { 
  112             if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
  113             { 
  114                 maila.Velocity = Vector.Zero; 
  115                 return; 
  116             } 
  117  
  118             if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
  119             { 
  120                 maila.Velocity = Vector.Zero; 
  121                 return; 
  122             } 
  123  
  124                 maila.Velocity = nopeus; 
  125  
   151            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   152        } 
   153        else if (kohde == vasenReuna) 
   154        { 
   155            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
  126156        } 
  127157 
  128158    } 
   159 
   160} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.