Changeset 5876 for 2015


Ignore:
Timestamp:
2015-06-05 10:12:56 (8 years ago)
Author:
toolala
Message:
 
Location:
2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot
Files:
3 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShot/FatalShot.cs

  r5871 r5876  
  1010{ 
  1111    Hyvis pelaaja1; 
   12    Image pelaajawithkalashnikov = LoadImage ("pelaajawithkalashnikov"); 
   13 
   14    IntMeter haulit; 
   15 
  1216    Image pelaajanKuva = LoadImage ("pelaajav1"); 
  1317    Image poliisiAmpuuKuva = LoadImage ("pelaajav1"); 
   
  1519    Image mp5 = LoadImage ("mp5"); 
  1620    Image pistooli = LoadImage ("pistooli"); 
  17  
   21    Image haulikko = LoadImage ("shotgun"); 
   22    Image kalashnikov = LoadImage ("kalashnikov"); 
  1823    Image veriLantti = LoadImage ("verilantti"); 
  1924    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500); 
   
  2530    AssaultRifle pelaajan1Ase3; 
  2631    bool pelikaynnissa = true; 
  27     bool akkadessa = true; 
   32    bool rekyyliOn = true; 
   33    //bool akkadessa = true; 
  2834    Timer rekyylitimer = new Timer(); 
  2935    PhysicsObject asetrigger; 
   
  3541    //int ammo2value = 150; 
  3642    bool haulikkovalmiina = true; 
   43    bool haulikkorekyyli = false; 
  3744    int ruudunKoko = 40; 
  3845 
   
  5966        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ammu3, null, pelaajan1Ase3); 
  6067        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ammu2, null, pelaajan1Ase2); 
  61         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, delegate { Camera.Position = pelaaja1.Position; rekyylitimer.Stop(); }, ""); 
  62         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate { { rekyylitimer.Start(); } }, ""); 
   68        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, delegate { Camera.FollowOffset = new Vector(0.0, 0.0); }, ""); 
   69        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, rekyyli, ""); 
  6370 
  6471        //Mouse.Listen(MouseButton.Middle, ButtonState.Pressed, VaihdaAse, "Vaihda ase"); 
   72        //delegate { { rekyylitimer.Start(); } } 
  6573 
  6674        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  7886        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, aloitaAlusta, "Aloita alusta"); 
  7987 
   88        haulit = new IntMeter(12); 
   89        haulit.Value = 40; 
   90 
   91 
  8092        Timer hauliajastin = new Timer(); 
  8193        hauliajastin.Interval = 1.1; 
   
  88100 
  89101        rekyylitimer.Interval = 0.1; 
  90         rekyylitimer.Timeout += delegate() 
  91         { 
  92             if (akkadessa && pelaajan1Ase2.Ammo > 8) 
  93             { 
  94                 Camera.X += 4; 
  95                 Camera.Y += 4; 
  96             } 
  97         }; 
   102        rekyylitimer.Timeout += rekyyli;  
   103            //delegate() 
   104        //{ 
   105            //if (pelaaja1.Ase2.IsAddedToGame && pelaajan1Ase2.Ammo > 1) 
   106            //{ 
   107            //    Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(10.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   108 
   109            //    Timer rekyylivaihtotimer = new Timer(); 
   110            //    rekyylivaihtotimer.Interval = 0.1; 
   111            //    rekyylivaihtotimer.Timeout += delegate() 
   112            //    { 
   113            //        Camera.FollowOffset = new Vector(0.0, 0.0); 
   114            //    }; 
   115            //    rekyylivaihtotimer.Start(1); 
   116            //} 
   117 
   118            //if (pelaaja1.Ase3.IsAddedToGame && pelaajan1Ase3.Ammo > 1) 
   119            //{ 
   120            //    Camera.X += 2; 
   121            //    Camera.Y += 2; 
   122            //} 
   123 
   124            //if (pelaaja1.Ase.IsAddedToGame && pelaajan1Ase.Ammo > 1) 
   125            //{ 
   126 
   127            //} 
   128        //}; 
  98129 
  99130        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää"); 
   
  103134    } 
  104135 
   136    void rekyyli() 
   137    { 
   138        if (pelaaja1.Ase2.IsAddedToGame && pelaajan1Ase2.Ammo > 1) 
   139        { 
   140            if (rekyyliOn) 
   141            { 
   142                //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(50.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   143                Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(60.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   144                rekyyliOn = false; 
   145 
   146                Timer rekyylivaihtotimer = new Timer(); 
   147                rekyylivaihtotimer.Interval = 0.1; 
   148                rekyylivaihtotimer.Timeout += delegate() 
   149                { 
   150                    //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(25.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   151                    Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(25.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   152                    rekyyliOn = true; 
   153                }; 
   154                rekyylivaihtotimer.Start(1); 
   155            } 
   156        } 
   157 
   158        if (pelaaja1.Ase3.IsAddedToGame && pelaajan1Ase3.Ammo > 1) 
   159        { 
   160            if (rekyyliOn) 
   161            { 
   162                //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(50.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   163                Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(20.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   164                rekyyliOn = false; 
   165 
   166                Timer rekyylivaihtotimer = new Timer(); 
   167                rekyylivaihtotimer.Interval = 0.1; 
   168                rekyylivaihtotimer.Timeout += delegate() 
   169                { 
   170                    //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(25.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   171                    Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(15.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   172                    rekyyliOn = true; 
   173                }; 
   174                rekyylivaihtotimer.Start(1); 
   175            } 
   176        } 
   177 
   178        if (pelaaja1.Ase.IsAddedToGame && haulit.Value > 1) 
   179        { 
   180            if (rekyyliOn && haulikkorekyyli) 
   181            { 
   182                //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(50.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   183                Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(20.0, -pelaajan1Ase2.Angle); 
   184                rekyyliOn = false; 
   185 
   186                Timer rekyylivaihtotimer = new Timer(); 
   187                rekyylivaihtotimer.Interval = 0.1; 
   188                rekyylivaihtotimer.Timeout += delegate() 
   189                { 
   190                    //Camera.FollowOffset = Vector.FromLengthAndAngle(25.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   191                    Camera.Position = pelaaja1.Position + Vector.FromLengthAndAngle(15.0, pelaajan1Ase2.Angle); 
   192                    rekyyliOn = true; 
   193                    haulikkorekyyli = false; 
   194                }; 
   195                rekyylivaihtotimer.Start(1); 
   196            } 
   197        } 
   198    } 
  105199    void VaihdaAse(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  106200    { 
  107         LisaaAseTrigger(paikka, leveys, korkeus, "ase", pistooli); 
   201        LisaaAseTrigger(paikka, leveys, korkeus, "ase", haulikko); 
  108202    } 
  109203 
  110204    void VaihdaAse2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  111205    { 
  112         LisaaAseTrigger(paikka, leveys, korkeus, "ase2", mp5); 
   206        LisaaAseTrigger(paikka, leveys * 2, korkeus * 2, "ase2", kalashnikov); 
  113207    } 
  114208 
   
  122216        asetrigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
  123217        asetrigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   218        asetrigger.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   219        asetrigger.CollisionIgnoreGroup = 0; 
  124220        asetrigger.Tag = tagiNimi; 
  125221        asetrigger.Position = paikka; 
  126222        asetrigger.Image = kuva; 
  127         Add(asetrigger); 
   223        Add(asetrigger, -3); 
  128224 
  129225 
   
  166262        if (ammus != null) 
  167263        { 
   264            ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  168265            ase3.Power.DefaultValue = 450; 
  169266            ase3.FireRate = 10; 
   
  172269    } 
  173270 
   271 
   272 
  174273    void Ammu(AssaultRifle ase) 
  175274    { 
  176         if (haulikkovalmiina && pelikaynnissa) 
   275        if (haulikkovalmiina && pelikaynnissa && haulit.Value > 7) 
  177276        { 
  178277            for (int i = 0; i < 6; i++) 
  179278            { 
  180  
  181279                PhysicsObject hauli = new PhysicsObject(2, 2); 
  182280                hauli.Shape = Shape.Ellipse; 
   
  187285                //hauli.Angle = RandomGen.NextAngle(Angle.FromDegrees(-45), Angle.FromDegrees(45)); 
  188286                Add(hauli); 
   287 
  189288                hauli.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.22); 
  190289                AddCollisionHandler(hauli, "paha", AmmusOsui2); 
  191290                AddCollisionHandler(hauli, "seina", CollisionHandler.DestroyObject); 
  192291 
   292                hauli.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   293 
  193294                hauli.Push(impulssi); 
  194295                haulikkovalmiina = false; 
   296                haulikkorekyyli = true; 
   297                haulit.Value -= 1; 
  195298            } 
  196299        } 
   
  201304    { 
  202305        PhysicsObject ammus = ase2.Shoot(); 
   306        
  203307        //for (int i = 0; i < 10; i++) 
  204308        //{ 
   
  211315            ase2.FireRate = 5; 
  212316            ammus.Size *= 0.65; 
   317            ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  213318        } 
  214319    } 
   
  229334        pelaaja1.Position = paikka; 
  230335        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  231         pelaaja1.Shape = Shape.Circle; 
   336        pelaaja1.Shape = Shape.Octagon; 
  232337        pelaaja1.Restitution = 0; 
  233338        pelaaja1.CanRotate = false; ; 
   
  237342        pelaajan1Ase2.Ammo.Value = ammokalashnikov; 
  238343        pelaajan1Ase2.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   344        pelaajan1Ase2.Image = kalashnikov; 
  239345        //pelaaja1.Aseet.Add(pelaajan1Ase2); 
  240346         
   
  243349        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  244350        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui2; 
  245         pelaajan1Ase.Image = pistooli; 
   351        pelaajan1Ase.Image = haulikko; 
  246352        //pelaaja1.Aseet.Add(pelaajan1Ase); 
  247353        //pelaajan1Ase.X -= 8; 
  248354 
  249         pelaajan1Ase3 = new AssaultRifle(30, 10); 
   355        pelaajan1Ase3 = new AssaultRifle(32, 12); 
  250356        pelaajan1Ase3.Ammo.Value = ammomp5; 
  251357        pelaajan1Ase3.ProjectileCollision = AmmusOsui3; 
  252358        pelaajan1Ase3.Image = mp5; 
  253359 
   360 
   361        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  254362        //pelaaja1.Aseet.Add(pelaajan1Ase3); 
  255363 
   
  269377        pelaaja1.Ase2 = pelaajan1Ase2; 
  270378        pelaaja1.Ase3 = pelaajan1Ase3; 
   379 
  271380        Add(pelaaja1); 
  272381 
   
  280389        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
  281390 
   391        haulit.Value = 40; 
   392 
  282393        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää"); 
  283394 
   
  289400    void ase2(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject ase2) 
  290401    { 
  291         /*if (vaihdettujo == false) 
  292             { 
  293                 pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase); 
  294                 pelaaja1.Add(pelaajan1Ase2); 
  295                 pelaajan1Ase2.Ammo.Value = 150; 
  296                 vaihdettujo = true; 
  297             } 
  298             else 
  299             { 
  300                 pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase2); 
  301                 pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
  302                 pelaajan1Ase.Ammo.Value = 300; 
  303                 vaihdettujo = false; 
  304             } 
  305         */ 
  306402        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase); 
  307  
  308         pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
   403        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase3); 
   404        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase2); 
   405 
   406        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase2); 
   407 
   408        pelaajan1Ase2.Ammo.Value = ammokalashnikov; 
  309409 
  310410        //pelaajan1Ase.Ammo.Value = ammo; 
   
  320420        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase); 
  321421        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase2); 
   422        pelaaja1.Remove(pelaajan1Ase3); 
  322423 
  323424        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase3); 
   
  345446        AssaultRifle pahisAse = new AssaultRifle(30, 10); 
  346447        pahisAse.Ammo.Value = 100; 
  347         pahisAse.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   448        pahisAse.ProjectileCollision = PahisAmmusOsui; 
  348449        pahisAse.InfiniteAmmo = true; 
  349450        pahis.Ase = pahisAse; 
   
  382483    void pahisAmpuu(AssaultRifle ase, Pahis pahis) 
  383484    { 
  384         /*Vector suunta = (pelaaja1.Position - pahis.Position).Normalize(); 
   485        Vector suunta = (pelaaja1.Position - pahis.Position).Normalize(); 
  385486 
  386487        if (pelaaja1.Velocity == Vector.Zero) 
   
  405506            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(4); 
  406507            ammus.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  407         }*/ 
   508        } 
  408509    } 
  409510 
   
  429530    void AmmusOsui2(PhysicsObject hauli, PhysicsObject kohde) 
  430531    { 
  431         hauli.Destroy(); 
   532        if (kohde.Tag.Equals("paha") || kohde.Tag.Equals("seina")) 
   533        { 
   534            hauli.Destroy(); 
   535        } 
  432536        if (kohde.Tag.Equals("paha")) 
  433537        { 
   
  462566    void AmmusOsui3( PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  463567    { 
  464         ammus.Destroy(); 
   568        if (kohde.Tag.Equals("paha") || kohde.Tag.Equals("seina")) 
   569        { 
   570            ammus.Destroy(); 
   571        } 
   572         
  465573        if (kohde.Tag.Equals("paha")) 
  466574        { 
   
  489597        } 
  490598 
   599    } 
   600 
   601    void PahisAmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   602    { 
   603        if (kohde.Tag.Equals("hyva") || kohde.Tag.Equals("seina")) 
   604        { 
   605            ammus.Destroy(); 
   606        } 
  491607        if (kohde.Tag.Equals("hyva")) 
  492608        { 
   
  497613            pelikaynnissa = false; 
  498614        } 
  499  
  500615    } 
  501616 
  502617    void AmmusOsui( PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  503618    { 
  504         ammus.Destroy(); 
   619        if (kohde.Tag.Equals("paha") || kohde.Tag.Equals("seina")) 
   620        { 
   621            ammus.Destroy(); 
   622        } 
  505623        if (kohde.Tag.Equals("paha")) 
  506624        { 
   
  529647        } 
  530648 
  531         if (kohde.Tag.Equals("hyva")) 
  532         { 
  533             (kohde as Hyvis).Ase.Destroy(); 
  534             (kohde as Hyvis).Ase2.Destroy(); 
  535             (kohde as Hyvis).Ase3.Destroy(); 
  536             (kohde as Hyvis).Destroy(); 
  537             pelikaynnissa = false; 
  538         } 
  539  
  540649    } 
  541650 
 • 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShot/Pahis.cs

  r5871 r5876  
  4545 
  4646            PhysicsObject asetrigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20); 
   47            asetrigger.CollisionIgnoreGroup = 0; 
  4748            asetrigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
  4849            asetrigger.Tag = "ase3"; 
 • 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShotContent/FatalShotContent.contentproj

  r5864 r5876  
  6767  </ItemGroup> 
  6868  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="pistooli.png"> 
   70      <Name>pistooli</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
  6976    <Compile Include="mp5.png"> 
  7077      <Name>mp5</Name> 
   
  7481  </ItemGroup> 
  7582  <ItemGroup> 
  76     <Compile Include="pistooli.png"> 
  77       <Name>pistooli</Name> 
   83    <Compile Include="Shotgun.png"> 
   84      <Name>Shotgun</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="kalashnikov.png"> 
   91      <Name>kalashnikov</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="pelaajawithkalashnikov.png"> 
   98      <Name>pelaajawithkalashnikov</Name> 
  7899      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  79100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
 • 2015/23/ToukoA/HotlineVihti/FatalShot/FatalShotContent/kentta.txt

  r5871 r5876  
  11#################################################### 
  2 #€.......................##......#....#...&........# 
  3 #.# .&...............#...##......#....#............# 
   2#........................##../...#....#...&........# 
   3#.# .&...............#...##......#....#.........&..# 
  44#%#......&...........#...##......#.........&.......# 
  55#H#...&..............#...##......#....#............# 
   
  77#....................#...##..&...#....#............# 
  88#..................#.....##......#.........&.......# 
  9 #..................#.............#....############## 
  10 #........................##......#.................# 
   9#..................#.....H.......#....############## 
   10#........................##......#..&..............# 
  1111#................&.......##......#....#............# 
  1212#........&...............##..&...#....#...&........# 
  1313#........................##......#.................# 
  1414#..............&.........##......#....############## 
  15 #........................##...........#..../.......# 
  16 #........................##...........&............# 
   15#........................##...........#.........&..# 
   16#........&...............##...........&............# 
  1717####################################################  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.