Ignore:
Timestamp:
2015-06-04 23:21:37 (7 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

random huoneen lattia textuuri ja huoneen randomisoinnin aloitus.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/23/HenriK/dungeoncrawlar/dungeoncrawlar/dungeoncrawlar/dungeoncrawlar.cs

  r5865 r5872  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8class Pelihahmo : PhysicsObject 
   9{ 
   10    private IntMeter elamaLaskuri; 
   11    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   12 
   13    public Pelihahmo(double leveys, double korkeus, int elämät) 
   14        : base(leveys, korkeus) 
   15    { 
   16        elamaLaskuri = new IntMeter(elämät, 0, elämät); 
   17         
   18    } 
   19} 
  820 
  921public class dungeoncrawlar : PhysicsGame 
  1022{ 
  1123    PhysicsObject ovi; 
  12     PhysicsObject player; 
   24    Pelihahmo player; 
  1325    PhysicsObject ammus; 
   26    PhysicsObject miekka; 
  1427    PhysicsObject avain; 
  15     PhysicsObject vihollinen; 
   28    PhysicsObject l96wallbuy; 
   29    PhysicsObject wallbuymp5; 
   30    PhysicsObject m1911; 
   31    PhysicsObject thecharacterpistol; 
  1632    PhysicsObject ase96; 
   33    PhysicsObject staminup; 
  1734 
  1835    Listener aseNyt; 
   36    Image[] lattiatext = LoadImages("blackwhitegorund bloody1", "blackwhitegorund bloody2", "blackwhitegorund"); 
   37 
   38    Image[] ruumisvihu = LoadImages("zombi1","zombi2","zombi3", "zombi4", "zombi5", "zombi6", "zombi7"); 
  1939 
  2040    int avaintenLkm; 
  2141    int l96 = 0; 
  22     int kilpi; 
  23  
  24     //Surface alaReuna, vasenReuna, oikeaReuna, yläReuna; 
  25  
  26     //PhysicsObject alaReuna, vasenReuna, oikeaReuna, yläReuna; 
   42    int kilpi = 0; 
   43      
   44 
   45     
  2746 
  2847    public override void Begin() 
  2948    { 
  30             
   49        SmoothTextures = false; 
  3150        luohuone(1); 
  3251         
   
  5473    void PoimiAse(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject tormatty) 
  5574    { 
  56         ase96.Destroy(); 
   75         
  5776        l96 += 1; 
  5877        aseet(); 
  5978    } 
   79    void luoruumis(Vector paikka,Image kuva) 
   80    { 
   81        GameObject ruumis = new GameObject(60*1.5, 60*1.5); 
   82        ruumis.Image = kuva; 
   83        ruumis.Position = paikka; 
   84        Add(ruumis, -1); 
   85        ruumis.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(200); 
   86        ruumis.Animation = new Animation(ruumisvihu); 
   87        ruumis.Animation.FPS = 7; 
   88        ruumis.Animation.Start(); 
   89    } 
  6090    void Vihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  6191    { 
  62         PhysicsObject vihu = new PhysicsObject(20, 20); 
  63         vihu.Position = RandomGen.NextVector(0, 500); 
   92        arvotext(paikka, leveys, korkeus); 
   93        Pelihahmo vihu = new Pelihahmo(50, 50, 20); 
   94        vihu.Position = paikka; 
  6495        vihu.LinearDamping = 0.5; 
  6596        Add(vihu); 
  66         Image c = LoadImage("morko"); 
   97         
   98         
   99        Image c = LoadImage("zombi"); 
  67100        vihu.Shape = Shape.FromImage(c); 
  68101        vihu.Image = c; 
   102        vihu.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
   103             
   104        {  
   105            vihu.Destroy(); 
   106            luoruumis(vihu.Position, ruumisvihu[0]); 
   107        }; 
  69108 
  70109        FollowerBrain aivo = new FollowerBrain(player); 
  71         aivo.Speed = 300; 
   110        aivo.Speed = 200; 
  72111        vihu.Brain = aivo; 
   112        vihu.Tag = "vihu"; 
   113        aivo.TurnWhileMoving = true; 
   114        AddCollisionHandler(vihu, "player", vahinko); 
  73115 
  74116        Timer ajastin = new Timer(); 
   
  112154        Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, aseenVaihto, "aseen vaihto", 2); 
  113155        Keyboard.Listen(Key.D3, ButtonState.Pressed, aseenVaihto, "aseen vaihto", 3); 
   156        Keyboard.Listen(Key.D4, ButtonState.Pressed, aseenVaihto, "aseen vaihto", 4); 
   157 
  114158         
  115159         
   
  133177                aseNyt = Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, block, "pum pum"); 
  134178                break; 
   179            case 4: 
   180                aseNyt = Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ammupistol, "pum pum"); 
   181                break; 
  135182        }    
  136183    } 
   
  161208        player.Image = c; 
  162209 
  163         ammus = new PhysicsObject(100.0, 10.0); 
  164         ammus.Shape = Shape.Circle; 
  165         ammus.Color = Color.Gray; 
  166         ammus.Position = player.Position; 
  167         ammus.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  168         ammus.Angle = player.Angle; 
  169         Add(ammus); 
  170         Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(500, player.Angle); 
  171         ammus.Hit(impulssi); 
  172         ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(2000000); 
   210        miekka = new PhysicsObject(50.0, 5.0); 
   211        miekka.Shape = Shape.Circle; 
   212        miekka.Color = Color.Gray; 
   213        Image y = LoadImage("sword"); 
   214        miekka.Image = y; 
   215        miekka.Position = player.Position + (player.Angle + Angle.FromDegrees(90)).GetVector()*-20 + player.Angle.GetVector()*10; 
   216        miekka.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   217        miekka.Angle = player.Angle + Angle.FromDegrees(45); 
   218         
   219        Add(miekka); 
   220        Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(50, player.Angle + Angle.FromDegrees(45)); 
   221        miekka.Hit(impulssi); 
   222        miekka.MaximumLifetime = new TimeSpan(2000000); 
   223        AddCollisionHandler(miekka, "vihu", vahinko); 
  173224 
  174225    } 
   
  181232         
  182233         
   234 
   235        ammus = new PhysicsObject(5.0, 5.0); 
   236        ammus.Shape = Shape.Circle; 
   237        ammus.Color = Color.Gold; 
   238        ammus.Position = player.Position; 
   239        ammus.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   240        Image d = LoadImage("bullet"); 
   241        ammus.Shape = Shape.FromImage(d); 
   242        ammus.Image = d; 
   243        ammus.Angle = player.Angle; 
   244        ammus.Tag = "ammus"; 
   245        Add(ammus); 
   246 
   247        Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(2500, player.Angle); 
   248        ammus.Hit(impulssi); 
   249        ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(20000000); 
   250 
   251        AddCollisionHandler(ammus, "vihu", vahinko); 
   252         
   253    } 
   254    void ammupistol() 
   255    { 
   256 
   257        Image i = LoadImage("thecharacterpistol"); 
   258        player.Shape = Shape.FromImage(i); 
   259        player.Image = i; 
   260 
   261 
  183262 
  184263        ammus = new PhysicsObject(10.0, 10.0); 
   
  197276        ammus.Hit(impulssi); 
  198277        ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(20000000); 
  199          
  200     } 
  201  
  202      
   278        AddCollisionHandler(ammus, "vihu", vahinko); 
   279 
   280    } 
   281    void vahinko(PhysicsObject ammus,PhysicsObject vihu  ) 
   282    { 
   283        Pelihahmo hahmo = vihu as Pelihahmo; 
   284        if(hahmo != null) 
   285        { 
   286            hahmo.ElamaLaskuri.Value -= 10; 
   287        } 
   288 
   289    } 
   290 
  203291    void luohuone(int huoneNumero) 
  204292    { 
  205         Window.Width = 1350; 
  206         Window.Height = 850; 
   293        Window.Width = 800; 
   294        Window.Height = 800; 
  207295        Camera.Zoom(0.5); 
  208         Image b = LoadImage("blackwhitegorund"); 
  209  
  210          
  211          
  212          
  213         TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("mapeasy lol"); 
  214  
   296 
   297        
   298        //Level.Background.Image = lattiatext[0]; 
   299        //Level.Background.TileToLevel(); 
   300 
   301         
   302         
   303         
   304        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("huone" + huoneNumero); 
   305        TileMap ruudut2 = TileMap.FromLevelAsset("huone" + huoneNumero); 
   306 
   307         
   308            
   309         
   310        //3. Execute luo kentän 
   311        //   Parametreina leveys ja korkeus 
   312         
  215313         
  216314        ruudut.SetTileMethod('p', LuoPelaaja); 
  217315        ruudut.SetTileMethod('w', LuoTaso); 
  218         ruudut.SetTileMethod('h', LuoOvi, Angle.FromDegrees(0)); 
  219         ruudut.SetTileMethod('u', LuoOvi, Angle.FromDegrees(90)); 
  220316        ruudut.SetTileMethod('k', LuoOvi, Angle.FromDegrees(180)); 
  221         ruudut.SetTileMethod('m', LuoOvi, Angle.FromDegrees(270)); 
   317        ruudut.SetTileMethod('u', LuoOvi, Angle.FromDegrees(180)); 
   318        ruudut.SetTileMethod('h', LuoOvi, Angle.FromDegrees(180)); 
   319        ruudut.SetTileMethod('m', LuoOvi, Angle.FromDegrees(180)); 
  222320        ruudut.SetTileMethod('r', luoAvain); 
  223          
   321        ruudut.SetTileMethod('t', LuoL96wallbuy); 
   322        ruudut.SetTileMethod('y', luowallbuymp5); 
   323        //ruudut.SetTileMethod('i', luom1911); 
   324        ruudut.SetTileMethod('s', Staminup); 
   325        ruudut.SetTileMethod('_', arvotext); 
   326 
  224327        ruudut.SetTileMethod('a', LuoAse96); 
  225          
  226         //3. Execute luo kentän 
  227         //   Parametreina leveys ja korkeus 
   328        ruudut2.SetTileMethod('v', Vihu); 
  228329        ruudut.Execute(64, 64); 
  229  
  230         TileMap ruudut2 = TileMap.FromLevelAsset("mapeasy lol"); 
  231         ruudut2.SetTileMethod('v', Vihu); 
  232330        ruudut2.Execute(64, 64); 
  233         Level.Background.Image = b; 
  234         Level.Background.TileToLevel(); 
  235  
   331        Random r = new Random(345356346); 
   332        r.NextDouble(); 
   333        r.NextDouble(); 
  236334 
  237335        Camera.StayInLevel = true; 
   
  262360             
  263361    } 
   362 
   363    void arvotext(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   364    { 
   365        GameObject taso = new GameObject(leveys, korkeus); 
   366        taso.Position = paikka; 
   367        //taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   368        if (RandomGen.NextDouble(0, 100) < 95) 
   369        { 
   370            taso.Image = lattiatext[2]; 
   371        } 
   372        else 
   373        { 
   374            int x = RandomGen.NextInt(2); 
   375            taso.Image = lattiatext[x]; 
   376        } 
   377 
   378 
   379 
   380 
   381         
   382        Add(taso, -2); 
   383    } 
  264384    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  265385    { 
   
  275395    void luoAvain(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  276396    { 
   397        arvotext(paikka, leveys, korkeus); 
  277398        if (RandomGen.NextDouble(0, 100) < 80) 
  278399        { 
   
  292413    void OvenAvaus(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject ovi) 
  293414    { 
  294         if (avaintenLkm >= 1) 
   415        if (Keyboard.GetKeyState(Key.E)==ButtonState.Down) 
  295416        { 
  296417            ClearAll(); 
  297             luohuone(1); 
   418            luohuone(2); 
  298419 
  299420 
   
  302423    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  303424    { 
  304         player = new PhysicsObject(50, 50); 
   425        arvotext(paikka, leveys, korkeus); 
   426        player = new Pelihahmo(45, 50, 10); 
  305427        Image c = LoadImage("thecharacter"); 
  306428        player.Shape = Shape.FromImage(c); 
  307429        player.Image = c; 
   430        player.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
   431        { 
   432            player.Destroy(); 
   433            luoruumis(player.Position, ruumisvihu[0]); 
   434        }; 
  308435         
  309436        //player. 
   
  312439        player.LinearDamping = 0.6; 
  313440        player.AngularDamping = 0.6; 
   441        player.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  314442         
  315443        player.MaxAngularVelocity = 8000.0; 
   
  317445        player.Mass = 1; 
  318446        Add(player); 
   447        player.Tag="player"; 
  319448        AddCollisionHandler(player, "avain", AvaintenKerays); 
  320449        AddCollisionHandler(player, "ovi", OvenAvaus); 
  321         AddCollisionHandler(player, "ase96", PoimiAse); 
   450        AddCollisionHandler(player, "l96wallbuy", PoimiAse); 
   451         
   452 
   453         
   454         
   455         
  322456 
  323457        //player.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  370504 
  371505    } 
   506    void LuoL96wallbuy(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   507    { 
   508        PhysicsObject l96wallbuy = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   509        l96wallbuy.Position = paikka; 
   510        Image t = LoadImage("l96wallbuy"); 
   511 
   512        l96wallbuy.Image = t; 
   513        l96wallbuy.Tag = "l96wallbuy"; 
   514 
   515 
   516 
   517        Add(l96wallbuy); 
   518         
   519 
   520 
   521    } 
   522    void luowallbuymp5(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   523    { 
   524        PhysicsObject wallbuymp5 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   525        wallbuymp5.Position = paikka; 
   526        Image y = LoadImage("wallbuymp5"); 
   527 
   528        wallbuymp5.Image = y; 
   529        wallbuymp5.Tag = "wallbuymp5"; 
   530 
   531 
   532 
   533        Add(wallbuymp5); 
   534 
   535 
   536    } 
   537    void Staminup(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   538    { 
   539        arvotext(paikka, leveys, korkeus); 
   540        PhysicsObject staminup = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   541        staminup.Position = paikka; 
   542        Image s = LoadImage("staminup"); 
   543 
   544        staminup.Image = s; 
   545        staminup.Tag = "staminup"; 
   546 
   547 
   548        Add(staminup); 
   549 
   550 
   551    } 
  372552 
  373553} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.