Changeset 5854 for 2015/23


Ignore:
Timestamp:
2015-06-01 16:07:19 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:

all done vielä hieman border korjauksia

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/23/HenriK/Pong/Pong.cs

  r5853 r5854  
  1515        PhysicsObject maila2; 
  1616 
   17        PhysicsObject alaReuna, oikeaReuna, vasenReuna, yläReuna; 
   18 
   19        IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   20        IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   21 
  1722        public override void Begin () 
  1823        { 
  1924                LuoKentta (); 
   25                AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2026                LuoReunat (); 
  2127                AsetaOhjaimet (); 
   28                LisaaLaskurit(); 
  2229                AloitaPeli (); 
   30 
  2331 
  2432        } 
   
  4452        void LuoReunat() 
  4553        { 
  46                 PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder (); 
   54                alaReuna = Level.CreateBottomBorder (); 
   55                alaReuna.Restitution = 1.0; 
   56                alaReuna.IsVisible = false; 
  4757                alaReuna.Y = -425; 
  4858                alaReuna.IsVisible = true; 
  49                 PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder (); 
   59                yläReuna = Level.CreateTopBorder (); 
   60                yläReuna.Restitution = 1.0; 
   61                yläReuna.IsVisible = false; 
  5062                yläReuna.Y = 425; 
  5163                yläReuna.IsVisible = true; 
  52                 PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder (); 
   64                vasenReuna = Level.CreateLeftBorder (); 
   65                vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   66                vasenReuna.IsVisible = false; 
  5367                vasenReuna.Y = 0; 
  5468                vasenReuna.IsVisible = true; 
  55                 PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder (); 
   69                oikeaReuna = Level.CreateRightBorder (); 
   70                oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   71                oikeaReuna.IsVisible = false; 
  5672                oikeaReuna.Y = 0; 
  5773                oikeaReuna.IsVisible = true; 
   
  7995                Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  8096                Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  81                 Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  82                 Keyboard.Listen(Key.5, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  83                 Keyboard.Listen(Key.5, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  84                 Keyboard.Listen(Key.2, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  85                 Keyboard.Listen(Key.2, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   97 
   98                Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   99                Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   100                Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   101                Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  86102                Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  87103        } 
   104 
  88105        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  89106        { 
   107                if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   108                { 
   109                        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   110                        return; 
   111                } 
   112                if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   113                { 
   114                        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   115                        return; 
   116                } 
   117 
  90118                maila.Velocity = nopeus; 
  91119        } 
   120        void LisaaLaskurit() 
   121        { 
   122                pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   123                pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   124        } 
   125 
   126 
   127        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   128        { 
   129                IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   130                laskuri.MaxValue = 10; 
   131 
   132                Label naytto = new Label(); 
   133                naytto.BindTo(laskuri); 
   134                naytto.X = x; 
   135                naytto.Y = y; 
   136                naytto.TextColor = Color.White; 
   137                naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   138                naytto.Color = Level.Background.Color; 
   139                Add(naytto); 
   140 
   141 
   142                return laskuri; 
   143        } 
   144        void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   145        { 
   146                if (kohde == oikeaReuna) 
   147                { 
   148                        pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   149                } 
   150                else if (kohde == vasenReuna) 
   151                { 
   152                        pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   153                } 
   154        } 
   155 
   156 
  92157 
  93158 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.