Changeset 5842


Ignore:
Timestamp:
2015-05-16 14:57:10 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip
Files:
9 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip.cs

  r5827 r5842  
  1616    DoubleMeter elamaLaskuri; 
  1717 
  18     Image[] pelaajaliikuKuvat = LoadImages("Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move","Pelaaja_hahmo_tykki_kasi"); 
   18    Image[] pelaajaliikuKuvat = LoadImages("Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move", "Pelaaja_hahmo_tykki_kasi"); 
  1919    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pelaaja_hahmo_tykki_kasi"); 
  2020    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2121    Image vihukuva = LoadImage("Vihu1"); 
   22    Image vihu2kuva = LoadImage("Vihu2"); 
  2223    Image vihutuhokuva = LoadImage("vihutuho"); 
  2324    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2627    Image energyshot = LoadImage("energyshot"); 
  2728    Image[] vihuKavelee = LoadImages("Vihu1", "Vihu1move"); 
   29    Image[] vihu2Kavelee = LoadImages("Vihu2", "Vihu2move"); 
   30    Image timanttiKuva = LoadImage("timantti"); 
  2831    bool voikoheittaakranua = true; 
  2932 
  3033    IntMeter pisteLaskuri; 
   34    IntMeter timanttiLaskuri; 
   35 
   36    int kenttaNumero = 1; 
  3137 
  3238    void LuoPistelaskuri() 
   
  4450        Add(pisteNaytto); 
  4551    } 
   52    void LuoTimanttilaskuri() 
   53    { 
   54        timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, 3); 
   55        timanttiLaskuri.UpperLimit += SeuraavaKentta; 
   56 
   57        Label pisteNaytto = new Label(); 
   58        pisteNaytto.X = Screen.Left + 375; 
   59        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 70; 
   60        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   61        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   62        pisteNaytto.Title = "Timantit"; 
   63        pisteNaytto.BindTo(timanttiLaskuri); 
   64        timanttiLaskuri.MaxValue = 3; 
   65        Add(pisteNaytto); 
   66    } 
  4667 
  4768    public override void Begin() 
  4869    { 
   70        AloitaPeli(); 
   71    } 
   72 
   73    void AloitaPeli() 
   74    { 
   75        ClearAll(); 
  4976        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  5077 
  5178        LuoPistelaskuri(); 
  52  
  53  
  54         LuoKentta(); 
   79        LuoTimanttilaskuri(); 
   80 
   81        LuoKentta(kenttaNumero); 
  5582        LisaaNappaimet(); 
  5683        LuoElamaLaskuri(); 
   
  80107    } 
  81108 
  82     void LuoKentta() 
  83     { 
  84         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   109    void LuoKentta(int nro) 
   110    { 
   111        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + nro); 
  85112        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  86113        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  87114        kentta.SetTileMethod('P', LisaaPelaaja); 
  88115        kentta.SetTileMethod('1', LisaaVihu1); 
   116        kentta.SetTileMethod('2', LisaaVihu2); 
   117        kentta.SetTileMethod('t', LisaaTimantti); 
  89118        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  90119        Level.CreateBorders(); 
   
  109138        Add(tahti); 
  110139    } 
  111  
  112     void LisaaVihu1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  113     { 
  114         PlatformCharacter vihu1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus + 10); 
  115         vihu1.Position = paikka; 
  116         vihu1.Image = vihukuva; 
  117         vihu1.Tag = "vihollinen"; 
   140    void LisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   141    { 
   142        PhysicsObject timantti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   143        timantti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   144        timantti.Position = paikka; 
   145        timantti.Image = timanttiKuva; 
   146        timantti.Tag = "timantti"; 
   147        Add(timantti); 
   148    } 
   149    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva, Image[] vihuKavelee, bool hyppiiko) 
   150    { 
   151        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus + 10); 
   152        vihu.Position = paikka; 
   153        vihu.Image = kuva; 
   154        vihu.Tag = "vihollinen"; 
  118155        Animation kavely = new Animation(vihuKavelee); 
  119156        kavely.FPS = 5; 
  120         vihu1.AnimWalk = kavely; 
   157        vihu.AnimWalk = kavely; 
  121158 
  122159 
   
  124161        tasoAivot.Speed = 100; 
  125162        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
  126         vihu1.Brain = tasoAivot; 
   163        vihu.Brain = tasoAivot; 
   164 
   165        if (hyppiiko == true) 
   166        { 
   167            tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
   168 
   169            Timer hyppyajastin = new Timer(); 
   170            hyppyajastin.Interval = 2.0; 
   171            hyppyajastin.Timeout += delegate 
   172            { 
   173                vihu.Jump(500); 
   174 
   175            }; 
   176            hyppyajastin.Start(); 
   177        } 
  127178 
  128179        Timer timer = new Timer(); 
  129180        timer.Interval = 0.2; 
  130         timer.Timeout += delegate { 
  131             if (vihu1.IsDestroyed) 
   181        timer.Timeout += delegate 
   182        { 
   183            if (vihu.IsDestroyed) 
  132184            { 
  133185                timer.Stop(); 
   
  135187            } 
  136188            //if (Math.Abs(vihu1.Position.X - pelaaja1.Position.X) < 20 || Math.Abs(vihu1.Position.Y - pelaaja1.Position.Y) < RUUDUN_KOKO) 
  137             if (Vector.Distance(vihu1.Position, pelaaja1.Position) < RUUDUN_KOKO * 1.5) 
   189            if (Vector.Distance(vihu.Position, pelaaja1.Position) < RUUDUN_KOKO * 1.5) 
  138190            { 
  139191                elamaLaskuri.Value -= 1; 
   
  142194        timer.Start(); 
  143195 
  144         Add(vihu1); 
   196        Add(vihu); 
   197 
   198    } 
   199    void LisaaVihu1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   200    { 
   201        LisaaVihu(paikka, leveys, korkeus, vihukuva, vihuKavelee, false); 
   202    } 
   203    void LisaaVihu2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   204    { 
   205        LisaaVihu(paikka, leveys, korkeus, vihu2kuva, vihu2Kavelee, true); 
  145206    } 
  146207 
   
  155216    } 
  156217 
  157      
   218 
  158219 
  159220    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  167228        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 5; 
  168229        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   230        AddCollisionHandler(pelaaja1, "timantti", TormaaTimanttiin); 
  169231        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", TormaaVihuun); 
  170232        Add(pelaaja1); 
   
  172234        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10); 
  173235 
  174          
  175      
  176  
  177 //Ammusten määrä aluksi: 
  178 //pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000; 
   236 
   237 
   238 
   239        //Ammusten määrä aluksi: 
   240        //pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000; 
  179241        pelaajan1Ase.InfiniteAmmo = true; 
  180242        pelaajan1Ase.FireRate = 2.5; 
  181 //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
  182 pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  183  
  184 pelaajan1Ase.IsVisible = false; 
  185 pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
  186 pelaaja1.Weapon = pelaajan1Ase; 
  187     } 
  188  
  189  
  190   void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  191 { 
  192     if (kohde.Tag != "tahti") { ammus.Destroy(); } 
  193     if (kohde.Tag == "vihollinen") { 
  194         TuhoaVihollinen(kohde); 
  195     } 
  196        
  197  
  198   } 
  199   void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
  200   { 
  201       TuhoaVihollinen(rajahdyksenKohde); 
  202   } 
  203  
  204   void TuhoaVihollinen(IPhysicsObject vihu) 
  205   { 
  206       GameObject vihutuho = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO + 10); 
  207       vihutuho.Position = vihu.Position; 
  208       vihutuho.Image = (vihutuhokuva); 
  209       Timer.SingleShot(0.6, delegate { vihutuho.Destroy(); }); 
  210       Add(vihutuho); 
  211       vihu.Destroy(); 
  212       pisteLaskuri.Value += 25; 
  213  
  214   } 
  215  
  216  
  217  
  218  
  219  
  220   void Heitakranu(PlatformCharacter pelaaja) 
  221   { 
  222       if (voikoheittaakranua) 
  223       { 
  224           Grenade kranu = new Grenade(4.0); 
  225           pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
  226           kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
  227           voikoheittaakranua = false; 
  228           Timer.SingleShot(3.5, delegate { voikoheittaakranua = true; }); 
  229       } 
  230        
  231   } 
  232  
  233  
  234 void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
  235 { 
  236     PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
  237  
  238     if(ammus != null) 
  239     { 
  240         //ammus.Size *= 3; 
  241         ammus.Image = energyshot; 
  242         //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.5); 
  243     } 
  244     //pyssy.Angle += Angle.FromDegrees(1); 
  245  
  246  
  247 //AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 5); 
  248 //pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  249 } 
   243        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
   244        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   245 
   246        pelaajan1Ase.IsVisible = false; 
   247        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase); 
   248        pelaaja1.Weapon = pelaajan1Ase; 
   249    } 
   250 
   251 
   252    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   253    { 
   254        if (kohde.Tag != "tahti") { ammus.Destroy(); } 
   255        if (kohde.Tag == "vihollinen") 
   256        { 
   257            TuhoaVihollinen(kohde); 
   258        } 
   259 
   260 
   261    } 
   262    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
   263    { 
   264        TuhoaVihollinen(rajahdyksenKohde); 
   265    } 
   266 
   267    void TuhoaVihollinen(IPhysicsObject vihu) 
   268    { 
   269        GameObject vihutuho = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO + 10); 
   270        vihutuho.Position = vihu.Position; 
   271        vihutuho.Image = (vihutuhokuva); 
   272        Timer.SingleShot(0.6, delegate { vihutuho.Destroy(); }); 
   273        Add(vihutuho); 
   274        vihu.Destroy(); 
   275        pisteLaskuri.Value += 25; 
   276 
   277    } 
   278 
   279 
   280 
   281 
   282 
   283    void Heitakranu(PlatformCharacter pelaaja) 
   284    { 
   285        if (voikoheittaakranua) 
   286        { 
   287            Grenade kranu = new Grenade(4.0); 
   288            pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   289            kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
   290            voikoheittaakranua = false; 
   291            Timer.SingleShot(3.5, delegate { voikoheittaakranua = true; }); 
   292        } 
   293 
   294    } 
   295 
   296 
   297    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   298    { 
   299        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   300 
   301        if (ammus != null) 
   302        { 
   303            //ammus.Size *= 3; 
   304            ammus.Image = energyshot; 
   305            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.5); 
   306        } 
   307        //pyssy.Angle += Angle.FromDegrees(1); 
   308 
   309 
   310        //AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 5); 
   311        //pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   312    } 
  250313 
  251314    void LisaaNappaimet() 
  252315    { 
  253316        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   317        Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Pressed, SeuraavaKentta, null); 
  254318        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  255319 
   
  268332        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Heitakranu, "Heitakranu", pelaaja1); 
  269333    } 
  270     
   334 
   335    void SeuraavaKentta() 
   336    { 
   337        kenttaNumero++; 
   338        AloitaPeli(); 
   339    } 
   340 
  271341 
  272342    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   
  279349        hahmo.Jump(nopeus); 
  280350    } 
  281  
   351    void TormaaTimanttiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject timantti) 
   352    { 
   353        timantti.Destroy(); 
   354        timanttiLaskuri.Value++; 
   355    } 
  282356    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  283357    { 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip.csproj.Debug.cachefile

  r5827 r5842  
  66Content\energyshot.xnb 
  77Content\Vihu1.xnb 
  8 Content\kentta1.xnb 
  98Content\Vihu1move.xnb 
  109Content\vihutuho.xnb 
  1110Content\timantti.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\Vihu2.xnb 
   13Content\Vihu2move.xnb 
   14Content\kentta2.xnb 
   15Content\kentta3.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{D80F600A-7311-4ED4-989C-E68287FC5CE5}.xml

  r5827 r5842  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-04-18T10:06:37.7159791+03:00</Time> 
   11      <Time>2015-05-16T09:53:19.462839+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-04-18T10:06:37.7939776+03:00</Time> 
   20      <Time>2015-05-16T09:53:19.572039+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-04-18T10:06:37.8563764+03:00</Time> 
   29      <Time>2015-05-16T09:53:19.650039+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-04-18T10:06:37.8563764+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-05-16T09:53:19.650039+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.xnb</Output> 
  47       <Time>2015-04-18T12:47:18.5919305+03:00</Time> 
   47      <Time>2015-05-16T09:53:19.478439+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5454      <Options>None</Options> 
  5555      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\energyshot.xnb</Output> 
  56       <Time>2015-04-18T10:06:37.7939776+03:00</Time> 
   56      <Time>2015-05-16T09:53:19.572039+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <Item> 
   
  6363      <Options>None</Options> 
  6464      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1.xnb</Output> 
  65       <Time>2015-04-18T10:06:37.66918+03:00</Time> 
   65      <Time>2015-05-16T09:53:19.462839+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Vihu1move.png</Source> 
   69      <Name>Vihu1move</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1move.xnb</Output> 
   74      <Time>2015-05-16T09:53:19.478439+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>vihutuho.png</Source> 
   78      <Name>vihutuho</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\vihutuho.xnb</Output> 
   83      <Time>2015-05-16T09:53:19.650039+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>timantti.png</Source> 
   87      <Name>timantti</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb</Output> 
   92      <Time>2015-05-16T09:53:19.650039+03:00</Time> 
  6693    </Item> 
  6794    <Item> 
   
  7299      <Options>None</Options> 
  73100      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  74       <Time>2015-04-18T14:53:06.1457221+03:00</Time> 
   101      <Time>2015-05-16T12:52:15.2358888+03:00</Time> 
  75102    </Item> 
  76103    <Item> 
  77       <Source>Vihu1move.png</Source> 
  78       <Name>Vihu1move</Name> 
   104      <Source>Vihu2.png</Source> 
   105      <Name>Vihu2</Name> 
  79106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  80107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  81108      <Options>None</Options> 
  82       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1move.xnb</Output> 
  83       <Time>2015-04-18T11:44:38.3317456+03:00</Time> 
   109      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu2.xnb</Output> 
   110      <Time>2015-05-16T11:23:46.628839+03:00</Time> 
  84111    </Item> 
  85112    <Item> 
  86       <Source>vihutuho.png</Source> 
  87       <Name>vihutuho</Name> 
   113      <Source>Vihu2move.png</Source> 
   114      <Name>Vihu2move</Name> 
  88115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  89116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  90117      <Options>None</Options> 
  91       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\vihutuho.xnb</Output> 
  92       <Time>2015-04-18T12:17:47.352451+03:00</Time> 
   118      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu2move.xnb</Output> 
   119      <Time>2015-05-16T11:25:29.426839+03:00</Time> 
  93120    </Item> 
  94121    <Item> 
  95       <Source>timantti.png</Source> 
  96       <Name>timantti</Name> 
  97       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  98       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   122      <Source>kentta2.txt</Source> 
   123      <Name>kentta2</Name> 
   124      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
  99126      <Options>None</Options> 
  100       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb</Output> 
  101       <Time>2015-04-18T12:26:37.3329701+03:00</Time> 
   127      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   128      <Time>2015-05-16T14:14:20.1158503+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>kentta3.txt</Source> 
   132      <Name>kentta3</Name> 
   133      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   137      <Time>2015-05-16T14:46:14.6664503+03:00</Time> 
  102138    </Item> 
  103139    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  148184      <Assembly> 
  149185        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  150         <Value>2012-07-09T09:25:46.7449733+03:00</Value> 
   186        <Value>2014-04-23T00:22:29.3372049+03:00</Value> 
  151187      </Assembly> 
  152188    </Assemblies> 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/Work_in_progress_wip.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5827 r5842  
  1818C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\vihutuho.xnb 
  1919C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb 
   20C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu2.xnb 
   21C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu2move.xnb 
   22C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   23C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/cachefile-{D80F600A-7311-4ED4-989C-E68287FC5CE5}-targetpath.txt

  r5827 r5842  
  66Content\energyshot.xnb 
  77Content\Vihu1.xnb 
  8 Content\kentta1.xnb 
  98Content\Vihu1move.xnb 
  109Content\vihutuho.xnb 
  1110Content\timantti.xnb 
   11Content\kentta1.xnb 
   12Content\Vihu2.xnb 
   13Content\Vihu2move.xnb 
   14Content\kentta2.xnb 
   15Content\kentta3.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wipContent/Work_in_progress_wipContent.contentproj

  r5827 r5842  
  116116    </Compile> 
  117117  </ItemGroup> 
   118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="Vihu2.png"> 
   120      <Name>Vihu2</Name> 
   121      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   122      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="Vihu2move.png"> 
   127      <Name>Vihu2move</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   134      <Name>kentta2</Name> 
   135      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   141      <Name>kentta3</Name> 
   142      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
  118146  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  119147  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wipContent/kentta1.txt

  r5827 r5842  
  1 ......................................................................................... 
  2 ..........................***............................................................ 
  3 ..........................***............................................................ 
  4 ..........................###*........................................................... 
  5 ......................................................................................... 
  6 .......................#......*..............................................*........... 
  7 ..............................**....................................***....##....*....... 
  8 ...............................*....................................###.......##......... 
  9 ...........#..#..#..#.............................................................##..... 
  10 ........#...............................................................................# 
  11 .......##......*.......................................................................## 
  12 ......##...................................................*..........*...1..*........### 
  13 ...#......................................................###............##........###### 
  14 #..........................*.....*.....*.....*........................#.....1#....#...... 
  15 ##1....1.......1.....##..1......##.....##......1...1.................###....###.......... 
  16 ###..###.......#......*###...###....P....###...#####...#...*...1#....*.##..##.*.......... 
  17 #.*..*.#......###...................#..................##......##........................ 
  18 #*....*#..#..#####..#..............###.................###....###*.#............#.*...... 
  19 ######################################################################################### 
   1................................................................................................... 
   2..........................***..............2....................................................... 
   3..........................***.......##.....##.................................................2.... 
   4..........................###*.....####..2####...............................................t..... 
   5................................#.....#####................t.................................#..... 
   6.......................#......*..............t.............#.................*..................... 
   7.............................***.............#......................***....##....*............2.... 
   8..............................*................................#....###.......##.............#..... 
   9...........#..#..#..#.............................................................##........2.....2 
   10........#...............................................................................##......... 
   11.......##......*.......................................................................####........ 
   12......##...................................................*..........*...1..*........######....... 
   13...#......................................................###............##.........##########.... 
   14#..........................*.....*.....*.....*........................#.....1#.....#..............# 
   15##1....1.......1.....##..1......##.....##......1...1.................###....###.................... 
   16###..###.......#......*###...###....P....###...#####...#...*...1#....*.##..##.*...............#.... 
   17#.*..*.#......###...................#..................##......##.................................. 
   18#*....*#..#..#####..#..............###.................###....###*.#............#.*...............# 
   19################################################################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.