Changeset 5827 for 2014/koodauskerho


Ignore:
Timestamp:
2015-04-18 14:55:10 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2014/koodauskerho/38/EetuR
Files:
6 added
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip.cs

  r5815 r5827  
  1414 
  1515    PlatformCharacter pelaaja1; 
  16  
   16    DoubleMeter elamaLaskuri; 
   17 
   18    Image[] pelaajaliikuKuvat = LoadImages("Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move","Pelaaja_hahmo_tykki_kasi"); 
  1719    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pelaaja_hahmo_tykki_kasi"); 
  1820    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  1921    Image vihukuva = LoadImage("Vihu1"); 
   22    Image vihutuhokuva = LoadImage("vihutuho"); 
  2023    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  21  
   24    bool pelaajaTormaa = false; 
  2225    AssaultRifle pelaajan1Ase; 
  2326    Image energyshot = LoadImage("energyshot"); 
   27    Image[] vihuKavelee = LoadImages("Vihu1", "Vihu1move"); 
   28    bool voikoheittaakranua = true; 
   29 
   30    IntMeter pisteLaskuri; 
   31 
   32    void LuoPistelaskuri() 
   33    { 
   34        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   35 
   36        Label pisteNaytto = new Label(); 
   37        pisteNaytto.X = Screen.Left + 375; 
   38        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 45; 
   39        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   40        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   41        pisteNaytto.Title = "Pisteet"; 
   42        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   43        pisteLaskuri.MaxValue = 999999999; 
   44        Add(pisteNaytto); 
   45    } 
  2446 
  2547    public override void Begin() 
   
  2749        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  2850 
  29          
   51        LuoPistelaskuri(); 
   52 
  3053 
  3154        LuoKentta(); 
  3255        LisaaNappaimet(); 
   56        LuoElamaLaskuri(); 
  3357 
  3458        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3559        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  3660        Camera.StayInLevel = true; 
   61    } 
   62 
   63    void LuoElamaLaskuri() 
   64    { 
   65        elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   66        elamaLaskuri.MaxValue = 10; 
   67        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   68 
   69        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   70        elamaPalkki.X = Screen.Left + 250; 
   71        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   72        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
   73        Add(elamaPalkki); 
   74    } 
   75 
   76    void ElamaLoppui() 
   77    { 
   78        ClearAll(); 
   79        Begin(); 
  3780    } 
  3881 
   
  73116        vihu1.Image = vihukuva; 
  74117        vihu1.Tag = "vihollinen"; 
   118        Animation kavely = new Animation(vihuKavelee); 
   119        kavely.FPS = 5; 
   120        vihu1.AnimWalk = kavely; 
   121 
   122 
   123        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   124        tasoAivot.Speed = 100; 
   125        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true; 
   126        vihu1.Brain = tasoAivot; 
   127 
   128        Timer timer = new Timer(); 
   129        timer.Interval = 0.2; 
   130        timer.Timeout += delegate { 
   131            if (vihu1.IsDestroyed) 
   132            { 
   133                timer.Stop(); 
   134                return; 
   135            } 
   136            //if (Math.Abs(vihu1.Position.X - pelaaja1.Position.X) < 20 || Math.Abs(vihu1.Position.Y - pelaaja1.Position.Y) < RUUDUN_KOKO) 
   137            if (Vector.Distance(vihu1.Position, pelaaja1.Position) < RUUDUN_KOKO * 1.5) 
   138            { 
   139                elamaLaskuri.Value -= 1; 
   140            } 
   141        }; 
   142        timer.Start(); 
   143 
  75144        Add(vihu1); 
  76145    } 
  77146 
  78  
   147    void TormaaVihuun(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   148    { 
   149        if (!pelaajaTormaa) 
   150        { 
   151            elamaLaskuri.Value -= 1; 
   152            pelaajaTormaa = true; 
   153            Timer.SingleShot(0.5, delegate { pelaajaTormaa = false; }); 
   154        } 
   155    } 
   156 
   157     
  79158 
  80159    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  84163        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  85164        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   165        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva); 
   166        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(pelaajaliikuKuvat); 
   167        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 5; 
  86168        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   169        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", TormaaVihuun); 
  87170        Add(pelaaja1); 
  88171 
   
  95178//pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000; 
  96179        pelaajan1Ase.InfiniteAmmo = true; 
  97  
   180        pelaajan1Ase.FireRate = 2.5; 
  98181//Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
  99182pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   
  108191{ 
  109192    if (kohde.Tag != "tahti") { ammus.Destroy(); } 
  110      
  111 } 
  112  
  113    
  114  
  115     
  116  
   193    if (kohde.Tag == "vihollinen") { 
   194        TuhoaVihollinen(kohde); 
   195    } 
   196       
   197 
   198  } 
   199  void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
   200  { 
   201      TuhoaVihollinen(rajahdyksenKohde); 
   202  } 
   203 
   204  void TuhoaVihollinen(IPhysicsObject vihu) 
   205  { 
   206      GameObject vihutuho = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO + 10); 
   207      vihutuho.Position = vihu.Position; 
   208      vihutuho.Image = (vihutuhokuva); 
   209      Timer.SingleShot(0.6, delegate { vihutuho.Destroy(); }); 
   210      Add(vihutuho); 
   211      vihu.Destroy(); 
   212      pisteLaskuri.Value += 25; 
   213 
   214  } 
   215 
   216 
   217 
   218 
   219 
   220  void Heitakranu(PlatformCharacter pelaaja) 
   221  { 
   222      if (voikoheittaakranua) 
   223      { 
   224          Grenade kranu = new Grenade(4.0); 
   225          pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   226          kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihollinen", KranaattiOsui); 
   227          voikoheittaakranua = false; 
   228          Timer.SingleShot(3.5, delegate { voikoheittaakranua = true; }); 
   229      } 
   230       
   231  } 
  117232 
  118233 
   
  151266        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  152267        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
   268        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Pressed, Heitakranu, "Heitakranu", pelaaja1); 
  153269    } 
  154270    
   
  169285        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  170286        tahti.Destroy(); 
   287        pisteLaskuri.Value += 10; 
  171288    } 
  172289} 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip.csproj.Debug.cachefile

  r5815 r5827  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.xnb 
  65Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.xnb 
  76Content\energyshot.xnb 
  87Content\Vihu1.xnb 
   8Content\kentta1.xnb 
   9Content\Vihu1move.xnb 
   10Content\vihutuho.xnb 
   11Content\timantti.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{D80F600A-7311-4ED4-989C-E68287FC5CE5}.xml

  r5815 r5827  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-02-14T10:19:09.2626759+02:00</Time> 
   11      <Time>2015-04-18T10:06:37.7159791+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-02-14T10:19:09.263676+02:00</Time> 
   20      <Time>2015-04-18T10:06:37.7939776+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-02-14T10:19:09.2656762+02:00</Time> 
   29      <Time>2015-04-18T10:06:37.8563764+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.png</Source> 
   33      <Name>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.xnb</Output> 
   38      <Time>2015-04-18T10:06:37.8563764+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.png</Source> 
   42      <Name>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.xnb</Output> 
   47      <Time>2015-04-18T12:47:18.5919305+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>energyshot.png</Source> 
   51      <Name>energyshot</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\energyshot.xnb</Output> 
   56      <Time>2015-04-18T10:06:37.7939776+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Vihu1.png</Source> 
   60      <Name>Vihu1</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1.xnb</Output> 
   65      <Time>2015-04-18T10:06:37.66918+03:00</Time> 
  3066    </Item> 
  3167    <Item> 
   
  3672      <Options>None</Options> 
  3773      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-03-14T13:38:14.7137287+02:00</Time> 
   74      <Time>2015-04-18T14:53:06.1457221+03:00</Time> 
  3975    </Item> 
  4076    <Item> 
  41       <Source>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.png</Source> 
  42       <Name>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi</Name> 
   77      <Source>Vihu1move.png</Source> 
   78      <Name>Vihu1move</Name> 
  4379      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  4480      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4581      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.xnb</Output> 
  47       <Time>2015-02-14T11:56:17+02:00</Time> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1move.xnb</Output> 
   83      <Time>2015-04-18T11:44:38.3317456+03:00</Time> 
  4884    </Item> 
  4985    <Item> 
  50       <Source>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.png</Source> 
  51       <Name>Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move</Name> 
   86      <Source>vihutuho.png</Source> 
   87      <Name>vihutuho</Name> 
  5288      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5389      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5490      <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.xnb</Output> 
  56       <Time>2015-02-14T11:20:40+02:00</Time> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\vihutuho.xnb</Output> 
   92      <Time>2015-04-18T12:17:47.352451+03:00</Time> 
  5793    </Item> 
  5894    <Item> 
  59       <Source>energyshot.png</Source> 
  60       <Name>energyshot</Name> 
   95      <Source>timantti.png</Source> 
   96      <Name>timantti</Name> 
  6197      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  6298      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  6399      <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\energyshot.xnb</Output> 
  65       <Time>2015-03-14T10:40:58.6206193+02:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  68       <Source>Vihu1.png</Source> 
  69       <Name>Vihu1</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1.xnb</Output> 
  74       <Time>2015-03-14T13:30:00.3765362+02:00</Time> 
   100      <Output>C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb</Output> 
   101      <Time>2015-04-18T12:26:37.3329701+03:00</Time> 
  75102    </Item> 
  76103    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  121148      <Assembly> 
  122149        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  123         <Value>2014-04-23T00:45:54.1262189+03:00</Value> 
   150        <Value>2012-07-09T09:25:46.7449733+03:00</Value> 
  124151      </Assembly> 
  125152    </Assemblies> 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/Work_in_progress_wip.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5815 r5827  
  1515C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\energyshot.xnb 
  1616C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1.xnb 
   17C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\Vihu1move.xnb 
   18C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\vihutuho.xnb 
   19C:\MyTemp\EetuR\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\Work_in_progress_wip\bin\x86\Debug\Content\timantti.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/obj/x86/Debug/cachefile-{D80F600A-7311-4ED4-989C-E68287FC5CE5}-targetpath.txt

  r5815 r5827  
  22Content\norsu.xnb 
  33Content\tahti.xnb 
  4 Content\kentta1.xnb 
  54Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi.xnb 
  65Content\Pelaaja_hahmo_tykki_kasi_move.xnb 
  76Content\energyshot.xnb 
  87Content\Vihu1.xnb 
   8Content\kentta1.xnb 
   9Content\Vihu1move.xnb 
   10Content\vihutuho.xnb 
   11Content\timantti.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wipContent/Work_in_progress_wipContent.contentproj

  r5815 r5827  
  9595    </Compile> 
  9696  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="Vihu1move.png"> 
   99      <Name>Vihu1move</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="vihutuho.png"> 
   106      <Name>vihutuho</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="timantti.png"> 
   113      <Name>timantti</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
  97118  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  98119  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/koodauskerho/38/EetuR/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wip/Work_in_progress_wipContent/kentta1.txt

  r5815 r5827  
  1 ......................................................................... 
  2 ......................................................................... 
  3 ......................................................................... 
  4 ......................................................................... 
  5 ......................................................................... 
  6 ......................................................................... 
  7 ......................................................................... 
  8 ......................................................................... 
  9 ......................................................................... 
  10 ......................................................................... 
  11 ...............*......................................................... 
  12 ......................................................................... 
  13 ......................................................................... 
  14 ......................................................................... 
  15 .....................##..1......*.......*......1...1..................... 
  16 ...............#.......###...#####..*..#####...#####...#.......1#........ 
  17 ..............###...............*.......*..............##......##........ 
  18 ..........#..#####..#...............P..................###....###........ 
  19 ######################################################################### 
   1......................................................................................... 
   2..........................***............................................................ 
   3..........................***............................................................ 
   4..........................###*........................................................... 
   5......................................................................................... 
   6.......................#......*..............................................*........... 
   7..............................**....................................***....##....*....... 
   8...............................*....................................###.......##......... 
   9...........#..#..#..#.............................................................##..... 
   10........#...............................................................................# 
   11.......##......*.......................................................................## 
   12......##...................................................*..........*...1..*........### 
   13...#......................................................###............##........###### 
   14#..........................*.....*.....*.....*........................#.....1#....#...... 
   15##1....1.......1.....##..1......##.....##......1...1.................###....###.......... 
   16###..###.......#......*###...###....P....###...#####...#...*...1#....*.##..##.*.......... 
   17#.*..*.#......###...................#..................##......##........................ 
   18#*....*#..#..#####..#..............###.................###....###*.#............#.*...... 
   19######################################################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.