Changeset 5811 for 2014/koodauskerho


Ignore:
Timestamp:
2015-02-14 15:01:54 (8 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2014/koodauskerho/38/JaakkoS
Files:
13 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense.cs

  r5797 r5811  
  66using Jypeli.Effects; 
  77using Jypeli.Widgets; 
   8using System.Linq; 
  89 
  910public class FarmDefense : PhysicsGame 
   
  1112    Image nurmikonKuva = LoadImage("nurmikko"); 
  1213    Image tienKuva = LoadImage("tie"); 
   14    Image kanankuva = LoadImage("kana"); 
   15    Image kananmuna = LoadImage("muna1"); 
   16    Image[] Sudenkuvat = LoadImages("sus1", "sus2"); 
   17 
   18    List<Vector> pisteet; 
   19    Vector[] pisteTaulu; 
   20 
   21    int aalto = 1; 
   22    IntMeter elämät; 
   23 
   24    GameObject cursor; 
  1325 
  1426    public override void Begin() 
  1527    { 
  16         // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  17  
   28        IsMouseVisible = true; 
   29        SmoothTextures = false; 
   30        Aloitapeli(); 
   31    } 
   32 
   33    void Aloitapeli() 
   34    { 
   35        ClearAll(); 
  1836        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  1937        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2038 
   39        pisteet = new List<Vector>(); 
   40        pisteTaulu = new Vector[10]; 
   41 
   42        elämät = new IntMeter(10, 0, 10); 
   43        Label pisteNaytto = new Label(); 
   44        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   45        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   46        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   47        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   48 
   49        pisteNaytto.BindTo(elämät); 
   50        Add(pisteNaytto); 
   51 
   52        elämät.LowerLimit += GameOver; 
   53 
   54 
  2155        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kenttä1"); 
  2256 
  2357        ruudut.SetTileMethod('.', LuoNurmikko); 
  2458        ruudut.SetTileMethod('T', LuoTie); 
   59        ruudut.SetTileMethod('0', LuoKulma, 0); 
   60        ruudut.SetTileMethod('1', LuoKulma, 1); 
   61        ruudut.SetTileMethod('2', LuoKulma, 2); 
   62        ruudut.SetTileMethod('3', LuoKulma, 3); 
   63        ruudut.SetTileMethod('4', LuoKulma, 4); 
   64        ruudut.SetTileMethod('5', LuoKulma, 5); 
   65        ruudut.SetTileMethod('6', LuoKulma, 6); 
   66        ruudut.SetTileMethod('7', LuoKulma, 7); 
   67        ruudut.SetTileMethod('8', LuoKulma, 8); 
   68        ruudut.SetTileMethod('9', LuoKulma, 9); 
  2569        ruudut.Execute(70, 100); 
   70 
   71        foreach (Vector p in pisteTaulu) 
   72        { 
   73            if (p != Vector.Zero) 
   74            { 
   75                pisteet.Add(p); 
   76            } 
   77        } 
   78 
   79        Timer.SingleShot(10, Luoaalto); 
   80 
   81        Luopainikkeet(); 
   82 
   83        cursor = new GameObject(50, 50); 
   84        cursor.Color = Color.Transparent; 
   85        Add(cursor); 
   86        Mouse.ListenMovement(0, hiirenliikutus, null); 
   87        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, LuoKana, null); 
   88    } 
   89 
   90    void LuoKana() 
   91    { 
   92        if (cursor.Image == null) 
   93        { 
   94            return; 
   95        } 
   96 
   97        GameObject kana = new GameObject(50, 50); 
   98        kana.Image = cursor.Image; 
   99        kana.Position = Mouse.PositionOnWorld; 
   100        Add(kana); 
   101 
   102        AssaultRifle ase; 
   103        ase = new AssaultRifle(30, 10); 
   104        ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   105        ase.IsVisible = false; 
   106        kana.Add(ase); 
   107 
   108        Timer ajastin = new Timer(); 
   109        ajastin.Interval = 0.8; 
   110        ajastin.Timeout += delegate 
   111        { 
   112            var vihut = GetObjectsWithTag("susi").Where((GameObject o) => Vector.Distance(kana.Position, o.Position) < 300).ToList(); 
   113            vihut.Sort((GameObject o1, GameObject o2) => Vector.Distance(o1.Position, kana.Position).CompareTo(Vector.Distance(o2.Position, kana.Position))); 
   114 
   115            if (vihut.Count > 0) 
   116            { 
   117                ase.AbsoluteAngle = (vihut[0].Position-kana.Position).Angle; 
   118                AmmuAseella(ase); 
   119            } 
   120        }; 
   121        ajastin.Start(); 
   122 
   123        cursor.Image = null; 
   124    } 
   125 
   126    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   127    { 
   128        ammus.Destroy(); 
   129        if (kohde.Tag == "susi") 
   130        { 
   131            ((Vihu)kohde).Elamalaskuri.Value --; 
   132        } 
   133    } 
   134 
   135    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   136    { 
   137        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   138 
   139        if (ammus != null) 
   140        { 
   141            ammus.Size *= 1.5; 
   142            ammus.Image = kananmuna; 
   143            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8.0); 
   144        } 
   145    } 
   146 
   147    void hiirenliikutus(AnalogState hiirenTila) 
   148    { 
   149        cursor.X = Mouse.PositionOnWorld.X; 
   150        cursor.Y = Mouse.PositionOnWorld.Y; 
   151    } 
   152 
   153 
   154    void Luopainikkeet() 
   155    { 
   156        GameObject kana = new GameObject(50, 50); 
   157        kana.Image = kanankuva; 
   158        kana.Position = new Vector(Level.Right - 50, 0); 
   159        Add(kana); 
   160        Mouse.ListenOn(kana, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate 
   161        { 
   162            cursor.Image = kana.Image; 
   163 
   164        }, null); 
   165 
   166    } 
   167 
   168    void GameOver() 
   169    { 
   170        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Hävisit!", "Uudestaan", "Lopeta"); 
   171        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia; 
   172        Add(valikko); 
   173    } 
   174 
   175    void PainettiinValikonNappia(int valinta) 
   176    { 
   177        switch (valinta) 
   178        { 
   179            case 0: 
   180                Aloitapeli(); 
   181                break; 
   182            case 1: 
   183                Exit(); 
   184                break; 
   185        } 
  26186    } 
  27187 
   
  36196    void LuoNurmikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  37197    { 
  38         PhysicsObject nurmikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   198        GameObject nurmikko = new GameObject(leveys, korkeus); 
  39199        nurmikko.Position = paikka; 
  40200        nurmikko.Shape = Shape.Rectangle; 
  41201        nurmikko.Tag = "nurmikko"; 
  42202        nurmikko.Image = nurmikonKuva; 
  43         Add(nurmikko, 1); 
  44  
  45     } 
   203        Add(nurmikko, -1); 
   204    } 
   205 
  46206    void LuoTie(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  47207    { 
  48         PhysicsObject tie = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   208        GameObject tie = new GameObject(leveys, korkeus); 
  49209        tie.Position = paikka; 
  50210        tie.Shape = Shape.Rectangle; 
  51211        tie.Tag = "tie"; 
  52212        tie.Image = tienKuva; 
  53         Add(tie, 1); 
  54  
  55     } 
  56 } 
   213        Add(tie, -1); 
   214    } 
   215 
   216    void LuoKulma(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int numero) 
   217    { 
   218        GameObject tie = new GameObject(leveys, korkeus); 
   219        tie.Position = paikka; 
   220        tie.Shape = Shape.Rectangle; 
   221        tie.Tag = "tie"; 
   222        tie.Image = tienKuva; 
   223        Add(tie, -1); 
   224 
   225        pisteTaulu[numero] = paikka; 
   226    } 
   227 
   228    void Luoaalto() 
   229    { 
   230        int susia = 5 + aalto * 3; 
   231 
   232        Timer ajastin = new Timer(); 
   233        ajastin.Interval = 1.5; 
   234        ajastin.Timeout += delegate 
   235        { 
   236            if (susia > 0) 
   237            { 
   238                susia--; 
   239                LuoSusi(3* (aalto / 2)); 
   240            } 
   241            else 
   242            { 
   243                ajastin.Stop(); 
   244                aalto++; 
   245                Timer.SingleShot(10, Luoaalto); 
   246            } 
   247        }; 
   248        ajastin.Start(); 
   249 
   250    } 
   251 
   252    void LuoSusi(int kestavyys) 
   253    { 
   254        Vihu susi = new Vihu(70, 100); 
   255        susi.Image = Sudenkuvat[0]; 
   256        Animation animaatio = new Animation(Sudenkuvat); 
   257        animaatio.FPS = 5; 
   258        susi.Animation = animaatio; 
   259        susi.Position = pisteet[0]; 
   260        susi.Animation.Start(); 
   261        susi.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   262        susi.CanRotate = false; 
   263        susi.Tag = "susi"; 
   264        susi.MuutaElamamaara(kestavyys); 
   265         Add(susi); 
   266 
   267 
   268        PathFollowerBrain Aivo = new PathFollowerBrain(); 
   269        Aivo.Path = pisteet; 
   270        Aivo.Speed = 100; 
   271        Aivo.ArrivedAtEnd += delegate 
   272        { 
   273            elämät.Value--; 
   274            susi.Destroy(); 
   275        }; 
   276        susi.Brain = Aivo; 
   277     } 
   278    } 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense.csproj

  r5797 r5811  
  114114    <Compile Include="FarmDefense.cs" /> 
  115115    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
   116    <Compile Include="Vihu.cs" /> 
  116117  </ItemGroup> 
  117118  <ItemGroup> 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense.csproj.Debug.cachefile

  r5797 r5811  
  22Content\nurmikko.xnb 
  33Content\kenttÀ1.xnb 
   4Content\sus1.xnb 
   5Content\sus2.xnb 
   6Content\kana.xnb 
   7Content\muna1.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2A79B1E6-582D-4907-808F-C874DEC572F7}.xml

  r5797 r5811  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\tie.xnb</Output> 
  11       <Time>2015-01-17T13:15:07.5526569+02:00</Time> 
   11      <Time>2015-02-14T10:02:27.1354147+02:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\nurmikko.xnb</Output> 
  20       <Time>2015-01-17T13:15:21.6076569+02:00</Time> 
   20      <Time>2015-02-14T10:02:27.1354147+02:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\kenttä1.xnb</Output> 
  29       <Time>2015-01-17T13:26:16.6396569+02:00</Time> 
   29      <Time>2015-02-14T10:43:08.0282976+02:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>sus1.png</Source> 
   33      <Name>sus1</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\sus1.xnb</Output> 
   38      <Time>2015-02-14T10:09:24.4685913+02:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>sus2.png</Source> 
   42      <Name>sus2</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\sus2.xnb</Output> 
   47      <Time>2015-02-14T10:09:32.5184692+02:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>kana.png</Source> 
   51      <Name>kana</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\kana.xnb</Output> 
   56      <Time>2015-02-14T11:52:17.3808976+02:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>muna1.png</Source> 
   60      <Name>muna1</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\muna1.xnb</Output> 
   65      <Time>2015-02-14T11:52:34.3754976+02:00</Time> 
  3066    </Item> 
  3167    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  76112      <Assembly> 
  77113        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  78         <Value>2014-04-23T00:12:49.5168169+03:00</Value> 
   114        <Value>2014-04-23T01:01:53.8831999+03:00</Value> 
  79115      </Assembly> 
  80116    </Assemblies> 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/obj/x86/Debug/FarmDefense.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5797 r5811  
  99C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\obj\x86\Debug\FarmDefense.pdb 
  1010C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\kenttÀ1.xnb 
   11C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\obj\x86\Debug\FarmDefense.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   12C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\sus1.xnb 
   13C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\sus2.xnb 
   14C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\kana.xnb 
   15C:\MyTemp\JaakkoS\FarmDefense\FarmDefense\FarmDefense\bin\x86\Debug\Content\muna1.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefense/obj/x86/Debug/cachefile-{2A79B1E6-582D-4907-808F-C874DEC572F7}-targetpath.txt

  r5797 r5811  
  22Content\nurmikko.xnb 
  33Content\kenttÀ1.xnb 
   4Content\sus1.xnb 
   5Content\sus2.xnb 
   6Content\kana.xnb 
   7Content\muna1.xnb 
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefenseContent/FarmDefenseContent.contentproj

  r5797 r5811  
  6666    </Compile> 
  6767  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="sus1.png"> 
   70      <Name>sus1</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="sus2.png"> 
   77      <Name>sus2</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="kana.png"> 
   84      <Name>kana</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="muna1.png"> 
   91      <Name>muna1</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
  6896  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6997  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/koodauskerho/38/JaakkoS/FarmDefense/FarmDefense/FarmDefenseContent/kenttä1.txt

  r5797 r5811  
  1 .....T................... 
  2 .....TT.................. 
   1.....0................... 
   2.....1TT2................ 
   3........T................ 
   4........T................ 
   5........T................ 
   6......4T3................ 
  37......T.................. 
  4 ......TTT................ 
  5 ........T................ 
  6 .......TT................ 
  7 .......T................. 
  8 .......TTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   8......5TTTTTTTTTTTTTTTTT6 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.