Changeset 5760


Ignore:
Timestamp:
2014-10-18 15:10:13 (8 years ago)
Author:
hesahave
Message:

Music + Stages

Location:
2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid
Files:
19 added
19 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid.cs

  r5692 r5760  
  5858    { 
  5959        SmoothTextures = false; 
  60  
   60        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
  6161        alku(); 
  6262    } 
   
  147147        killLava.Image = killLavaKuva; 
  148148        killLava.Tag = "InstaKill"; 
   149        killLava.Position = paikka + new Vector(0, -4); 
  149150        Add(killLava); 
  150151 
   
  229230        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Pelaaja hyppää", pelaaja2); 
  230231 
  231         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ampuu", pelaajan2Ase); 
   232        //eyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ampuu", pelaajan2Ase); 
  232233 
  233234        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  294295        { 
  295296            Animation anim = new Animation(damage); 
  296             anim.FPS = 6.0; 
   297            anim.FPS = 5.0; 
  297298            pelaaja1.PlayAnimation(anim); 
  298299            invincible = true; 
   
  347348        MessageDisplay.Add("Life Lost..."); 
  348349        pelaaja1.Destroy(); 
  349         pelaaja2.Destroy(); 
   350        //pelaaja2.Destroy(); 
  350351         
  351352        GameObject kuoli = new GameObject(pelaaja1.Width, pelaaja1.Height); 
   
  354355        Add(kuoli); 
  355356 
  356         GameObject kuoli2 = new GameObject(pelaaja2.Width, pelaaja2.Height); 
  357         kuoli2.Image = lifelost[0]; 
  358         kuoli2.Position = pelaaja2.Position; 
  359         Add(kuoli2); 
  360  
  361         Timer.SingleShot(2, kuoli.Destroy); 
  362         Timer.SingleShot(2, kuoli2.Destroy); 
   357        //GameObject kuoli2 = new GameObject(pelaaja2.Width, pelaaja2.Height); 
   358        //kuoli2.Image = lifelost[0]; 
   359        //kuoli2.Position = pelaaja2.Position; 
   360        //Add(kuoli2); 
   361 
   362        //Timer.SingleShot(2, kuoli.Destroy); 
   363        //Timer.SingleShot(2, kuoli2.Destroy); 
   364         
  363365        Timer.SingleShot(5, AloitaPeli); 
  364366    } 
   
  380382 
  381383    } 
   384 
   385 
  382386    void SeuraavaKentta() 
  383387    { 
  384388        ClearAll(); 
  385389        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  386         if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
  387         else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
  388         else if (kenttaNro > 2) Exit(); 
   390 
   391        if (kenttaNro == 1) 
   392        { 
   393            LuoKentta("kentta1"); 
   394            MediaPlayer.Play("brinstar"); 
   395            MessageDisplay.Add("Stage 1, The Beginning"); 
   396        } 
   397        else if (kenttaNro == 2) 
   398        { 
   399            LuoKentta("kentta2"); 
   400            MediaPlayer.Play("Stage 2"); 
   401            MessageDisplay.Add("Stage 2, Lava Lake"); 
   402        } 
   403        else if (kenttaNro == 3) 
   404        { 
   405            LuoKentta("kentta3"); 
   406            MediaPlayer.Play("Stage 3"); 
   407            MessageDisplay.Add("Stage 3, Getting Close"); 
   408        } 
   409        else if (kenttaNro == 4) 
   410        { 
   411            LuoKentta("kentta4"); 
   412            MediaPlayer.Play("Stage 4"); 
   413            MessageDisplay.Add("Stage 4, The Final Run"); 
   414        } 
   415        else if (kenttaNro > 4) 
   416        { 
   417            Exit(); 
   418        } 
  389419         
  390         //else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3"); 
  391         //else if (kenttaNro > 3) Exit(); 
  392420 
  393421        LisaaNappaimet(); 
   
  399427        Camera.StayInLevel = true; 
  400428    } 
   429 
  401430    void alku() 
  402431    { 
   
  405434        Add(alkuValikko); 
  406435        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  407  
   436        MediaPlayer.Play("title"); 
  408437        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
  409438        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid.csproj.Debug.cachefile

  r5692 r5760  
  1212Content\1UP.xnb 
  1313Content\Healing.xnb 
  14 Content\kentta1.xnb 
  1514Content\IntaKillLava.xnb 
  1615Content\Clouds.xnb 
   
  2019Content\Tyyppi2.xnb 
  2120Content\Tyyppi3.xnb 
   21Content\Dread.xnb 
   22Content\kentta1.xnb 
  2223Content\kentta2.xnb 
   24Content\kentta3.xnb 
   25Content\brinstar.xnb 
   26Content\title.xnb 
   27Content\Wily.xnb 
   28Content\kentta4.xnb 
   29Content\Stage 2.xnb 
   30Content\Stage 3.xnb 
   31Content\Stage 4.xnb 
   32Content\brinstar.wma 
   33Content\title.wma 
   34Content\Wily.wma 
   35Content\Stage 2.wma 
   36Content\Stage 3.wma 
   37Content\Stage 4.wma 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5566 r5760  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
   420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
   421            <summary> 
   422            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   423            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   424            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
   425            </summary> 
   426        </member> 
   427        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
   428            <summary> 
   429            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   430            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   431            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
   432            </summary> 
   433        </member> 
   434        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
   435            <summary> 
   436            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   437            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
   441            <summary> 
   442            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   443            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   444            </summary> 
   445        </member> 
  420446        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  421447            <summary> 
   
  427453            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  428454            </summary> 
   455        </member> 
   456        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   457            <summary> 
   458            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   462            <summary> 
   463            LisÀÀ peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="obj">Olio</param> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   468            <summary> 
   469            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   470            </summary> 
   471            <param name="obj">Olio</param> 
  429472        </member> 
  430473        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  469512            </summary> 
  470513        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   514        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472515            <summary> 
  473516            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478521            </remarks> 
  479522        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481524            <summary>  
  482525            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570613            </summary> 
  571614        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   615        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   616            <summary> 
   617            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   618            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   619            </summary> 
   620            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576621            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577622            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580625            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581626        </member> 
   627        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   628            <summary> 
   629            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   630            </summary> 
   631            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   632            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   633            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   634            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   635            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   636        </member> 
   637        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   638            <summary> 
   639            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   640            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   641            </summary> 
   642            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   643            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   644            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   645            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   646            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   647        </member> 
  582648        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583649            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   650            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585651            </summary> 
  586652            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  14541520            </summary> 
  14551521        </member> 
   1522        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1523            <summary> 
   1524            Suorakaide 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1528            <summary> 
   1529            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1533            <summary> 
   1534            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1535            </summary> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1538            <summary> 
   1539            Suorakaiteen leveyse 
   1540            </summary> 
   1541        </member> 
   1542        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1543            <summary> 
   1544            Suorakaiteen korkeus 
   1545            </summary> 
   1546        </member> 
   1547        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1548            <summary> 
   1549            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1550            </summary> 
   1551            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1552            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1553            <param name="w">leveys</param> 
   1554            <param name="h">korkeus</param> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1557            <summary> 
   1558            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1559            </summary> 
   1560            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1561            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1562        </member> 
   1563        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1564            <summary> 
   1565            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1566            </summary> 
   1567            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1568            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1571            <summary> 
   1572            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1573            </summary> 
   1574        </member> 
   1575        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1576            <summary> 
   1577            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1578            </summary> 
   1579        </member> 
   1580        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1581            <summary> 
   1582            Suorakaiteen alareunen Y 
   1583            </summary> 
   1584        </member> 
   1585        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1586            <summary> 
   1587            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1588            </summary> 
   1589        </member> 
   1590        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1591            <summary> 
   1592            Suorakaiteen keskipiste 
   1593            </summary> 
   1594        </member> 
   1595        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1596            <summary> 
   1597            Suorakaiteen koko 
   1598            </summary> 
   1599        </member> 
   1600        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1601            <summary> 
   1602            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1603            </summary> 
   1604        </member> 
   1605        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1606            <summary> 
   1607            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1608            </summary> 
   1609        </member> 
   1610        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1611            <summary> 
   1612            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1613            </summary> 
   1614        </member> 
   1615        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1616            <summary> 
   1617            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1618            </summary> 
   1619        </member> 
   1620        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1621            <summary> 
   1622            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1623            </summary> 
   1624        </member> 
  14561625        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571626            <summary> 
   
  17181887            </summary> 
  17191888        </member> 
   1889        <member name="T:Jypeli.IntPoint"> 
   1890            <summary> 
   1891            Piste kokonaislukuruudukossa. 
   1892            </summary> 
   1893        </member> 
   1894        <member name="P:Jypeli.IntPoint.X"> 
   1895            <summary> 
   1896            X-koordinaatti. 
   1897            </summary> 
   1898        </member> 
   1899        <member name="P:Jypeli.IntPoint.Y"> 
   1900            <summary> 
   1901            Y-koordinaatti. 
   1902            </summary> 
   1903        </member> 
  17201904        <member name="T:Jypeli.ScoreList"> 
  17211905            <summary> 
   
  22322416            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332417            </summary> 
   2418        </member> 
   2419        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2420            <summary> 
   2421            Aaltomuoto. 
   2422            </summary> 
   2423        </member> 
   2424        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2425            <summary> 
   2426            Luo uuden aaltomuodon. 
   2427            </summary> 
   2428            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2429            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2430            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2431            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2432        </member> 
   2433        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2434            <summary> 
   2435            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2436            </summary> 
   2437            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2438            <returns></returns> 
   2439        </member> 
   2440        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2441            <summary> 
   2442            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2443            </summary> 
   2444            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2445            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2446            <returns></returns> 
   2447            <remarks> 
   2448            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2449            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2450            </remarks> 
   2451        </member> 
   2452        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2453            <summary> 
   2454            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2455            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2456            </summary> 
   2457            <param name="t"></param> 
   2458            <returns></returns> 
   2459        </member> 
   2460        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2461            <summary> 
   2462            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2463            </summary> 
   2464        </member> 
   2465        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2466            <summary> 
   2467            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2468            </summary> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2471            <summary> 
   2472            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2473            </summary> 
   2474        </member> 
   2475        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2476            <summary> 
   2477            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2478            </summary> 
   2479        </member> 
   2480        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2481            <summary> 
   2482            Siniaalto. 
   2483            </summary> 
   2484        </member> 
   2485        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2486            <summary> 
   2487            Luo uuden siniaallon. 
   2488            </summary> 
   2489            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2490            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2491            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2492            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2495            <summary> 
   2496            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2497            </summary> 
   2498            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2499            <returns></returns> 
   2500        </member> 
   2501        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2502            <summary> 
   2503            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2504            </summary> 
   2505            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2506            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2507            <returns></returns> 
   2508        </member> 
   2509        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2510            <summary> 
   2511            Sahalaita-aalto. 
   2512            </summary> 
   2513        </member> 
   2514        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2515            <summary> 
   2516            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2517            </summary> 
   2518            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2519            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2520            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2521            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2522        </member> 
   2523        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2524            <summary> 
   2525            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2526            </summary> 
   2527            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2528            <returns></returns> 
   2529        </member> 
   2530        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2531            <summary> 
   2532            Kolmioaalto. 
   2533            </summary> 
   2534        </member> 
   2535        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2536            <summary> 
   2537            Luo uuden kolmioaallon. 
   2538            </summary> 
   2539            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2540            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2541            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2542            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2543        </member> 
   2544        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2545            <summary> 
   2546            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2547            </summary> 
   2548            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2549            <returns></returns> 
   2550        </member> 
   2551        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2552            <summary> 
   2553            Kanttiaalto. 
   2554            </summary> 
   2555        </member> 
   2556        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2557            <summary> 
   2558            Luo uuden kanttiaallon. 
   2559            </summary> 
   2560            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2561            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2562            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2563            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2564        </member> 
   2565        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2566            <summary> 
   2567            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2568            </summary> 
   2569            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2570            <returns></returns> 
  22342571        </member> 
  22352572        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  29153252            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  29163253            </summary> 
   3254            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29173255            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29183256            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29243262            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  29253263            </summary> 
   3264            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29263265            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29273266            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29643303            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  29653304        </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   3305        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29673306            <summary> 
  29683307            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  29733312            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29743313        </member> 
  2975         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3314        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29763315            <summary> 
  29773316            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  29803319            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  29813320            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3321            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3322        </member> 
   3323        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3324            <summary> 
   3325            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3326            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
   3327            </summary> 
   3328            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3329            <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  29823330            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29833331        </member> 
   
  33453693            <returns>Toistettu merkkijono</returns> 
  33463694        </member> 
  3347         <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
  3348             <summary> 
  3349             Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
  3350             Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
  3351             aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
  3352             </summary> 
  3353         </member> 
  3354         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3695        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos)"> 
  33553696            <summary> 
  33563697            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33593700            </summary> 
  33603701            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3361             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
  3362         </member> 
  3363         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3702            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3703        </member> 
   3704        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0},``0)"> 
  33643705            <summary> 
  33653706            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33693710            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  33703711            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3371             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3712            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33723713            <param name="p1">Parametri</param> 
  33733714        </member> 
  3374         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3715        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1},``0,``1)"> 
  33753716            <summary> 
  33763717            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33813722            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33823723            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3383             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3724            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33843725            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33853726            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  33863727        </member> 
  3387         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3728        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
  33883729            <summary> 
  33893730            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   
  33943735            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  33953736            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3396             <param name="f">Aliohjelma muotoa void LuoOlio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)</param> 
   3737            <param name="f">Aliohjelma</param> 
  33973738            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  33983739            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  33993740        </member> 
  3400         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetRouteMethod(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.RouteMethod,`0[])"> 
  3401             <summary> 
  3402             Kokoaa reitin useammasta ruutukentÀn symbolista. 
  3403              
   3741        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
   3742            <summary> 
  34043743            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  34053744            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  34063745            Execute. 
  34073746            </summary> 
  3408             <param name="f">Aliohjelma, muotoa void LuoReittiolio(List&lt;Vector&gt; reitti, double leveys, double korkeus)</param> 
  3409             <param name="tileSymbols">RuutukentÀn symbolit tiedostossa joista reitti muodostuu</param> 
   3747            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3748            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3749            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3750            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3751            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3752            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3753        </member> 
   3754        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
   3755            <summary> 
   3756            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3757            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3758            Execute. 
   3759            </summary> 
   3760            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3761            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3762            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3763            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3764            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3765            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3766        </member> 
   3767        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
   3768            <summary> 
   3769            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3770            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3771            Execute. 
   3772            </summary> 
   3773            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3774            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3775            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3776            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3777            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3778            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3779        </member> 
   3780        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   3781            <summary> 
   3782            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3783            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3784            Execute. 
   3785            </summary> 
   3786            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3787            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3788        </member> 
   3789        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   3790            <summary> 
   3791            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3792            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3793            Execute. 
   3794            </summary> 
   3795            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
   3796            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3797            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3798            <param name="p1">Parametri</param> 
   3799        </member> 
   3800        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   3801            <summary> 
   3802            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3803            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3804            Execute. 
   3805            </summary> 
   3806            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3807            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3808            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3809            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3810            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3811            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3812        </member> 
   3813        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   3814            <summary> 
   3815            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3816            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3817            Execute. 
   3818            </summary> 
   3819            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3820            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3821            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3822            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3823            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3824            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3825        </member> 
   3826        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
   3827            <summary> 
   3828            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3829            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3830            Execute. 
   3831            </summary> 
   3832            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3833            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3834            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3835            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3836            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3837            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3838        </member> 
   3839        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
   3840            <summary> 
   3841            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3842            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3843            Execute. 
   3844            </summary> 
   3845            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3846            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3847            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3848            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3849            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3850            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   3851        </member> 
   3852        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
   3853            <summary> 
   3854            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   3855            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   3856            Execute. 
   3857            </summary> 
   3858            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3859            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   3860            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   3861            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   3862            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   3863            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  34103864        </member> 
  34113865        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   
  34673921            <returns>symbolin</returns> 
  34683922        </member> 
  3469         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3923        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos,System.Double,System.Double)"> 
  34703924            <summary> 
  34713925            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
   
  34763930            <returns></returns> 
  34773931        </member> 
  3478         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   3932        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethodWithPos,System.Double,System.Double)"> 
  34793933            <summary> 
  34803934            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
   
  34933947            <summary> 
  34943948            Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
   3949            </summary> 
   3950        </member> 
   3951        <member name="T:Jypeli.ColorTileMap"> 
   3952            <summary> 
   3953            Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
   3954            Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
   3955            aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
  34953956            </summary> 
  34963957        </member> 
   
  45174978            </summary> 
  45184979        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4980        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204981            <summary> 
  45214982            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  47485209            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  47495210        </member> 
   5211        <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
   5212            <summary> 
   5213            KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
   5214            </summary> 
   5215        </member> 
  47505216        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  47515217            <summary> 
   
  47785244            <summary> 
  47795245            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   5246            </summary> 
   5247        </member> 
   5248        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5249            <summary> 
   5250            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  47805251            </summary> 
  47815252        </member> 
   
  60426513            <summary> 
  60436514            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6515            </summary> 
   6516        </member> 
   6517        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
   6518            <summary> 
   6519            Voiko musiikkia soittaa. 
   6520            Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
   6521            Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  60446522            </summary> 
  60456523        </member> 
   
  66007078            <param name="newScore"></param> 
  66017079        </member> 
  6602         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  6603             <summary> 
  6604             Viesti. 
  6605             </summary> 
  6606         </member> 
  66077080        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  66087081            <summary> 
   
  71367609            <summary> 
  71377610            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   7611            </summary> 
   7612        </member> 
   7613        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
   7614            <summary> 
   7615            Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
   7616            </summary> 
   7617        </member> 
   7618        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
   7619            <summary> 
   7620            Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
   7621            </summary> 
   7622        </member> 
   7623        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
   7624            <summary> 
   7625            Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  71387626            </summary> 
  71397627        </member> 
   
  1222712715            </summary> 
  1222812716        </member> 
   12717        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12718            <summary> 
   12719            KentÀn rajaama alue 
   12720            </summary> 
   12721        </member> 
  1222912722        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1223012723            <summary> 
   
  1437614869            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714870            </summary> 
   14871            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814872        </member> 
  1437914873        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114875            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214876            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14877            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414878        </member> 
  1438514879        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714881            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814882            </summary> 
   14883            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14884            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14885            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914886        </member> 
  1439014887        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214889            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314890            </summary> 
   14891            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14892            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14893            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414894        </member> 
  1439514895        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414904            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514905            </summary> 
   14906            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614907        </member> 
  1440714908        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814909            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14910            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014911            </summary> 
  1441114912            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614917        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714918            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14919            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914920            </summary> 
  1442014921            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814929            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914930            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14931            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114932        </member> 
  1443214933        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414935            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514936            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14937            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714938        </member> 
  1443814939        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014941            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114942            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14943            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314944        </member> 
  1444414945        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814959            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914960            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14961            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14962        </member> 
   14963        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14964            <summary> 
   14965            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14966            </summary> 
   14967            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14968            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14969            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114970        </member> 
  1446214971        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514974            </summary> 
  1446614975            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14976            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814977        </member> 
  1446914978        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447314982            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447414983            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   14984            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447614985        </member> 
  1447714986        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/obj/x86/Debug/AdventureOfStarKid.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5692 r5760  
  2929C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi3.xnb 
  3030C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   31C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Dread.xnb 
   32C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   33C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\brinstar.xnb 
   34C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\title.xnb 
   35C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Wily.xnb 
   36C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\brinstar.wma 
   37C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\title.wma 
   38C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Wily.wma 
   39C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb 
   40C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 2.xnb 
   41C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 2.wma 
   42C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 3.xnb 
   43C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 4.xnb 
   44C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 3.wma 
   45C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 4.wma 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{ECF942E0-B21C-45ED-8977-79F4B42A7C44}.xml

  r5692 r5760  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-07-25T09:42:56.0575728+03:00</Time> 
   11      <Time>2014-10-18T10:27:59.3380347+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-07-25T09:42:56.0855728+03:00</Time> 
   20      <Time>2014-10-18T10:27:59.4004351+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2014-07-25T09:42:56.0945728+03:00</Time> 
   29      <Time>2014-10-18T10:27:59.4004351+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\stumper(Enemy).xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-25T09:42:56.1035728+03:00</Time> 
   38      <Time>2014-10-18T10:27:59.4160352+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Standinganimation.xnb</Output> 
  47       <Time>2014-07-25T09:42:56.0915728+03:00</Time> 
   47      <Time>2014-10-18T10:27:59.4004351+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5454      <Options>None</Options> 
  5555      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\running1.xnb</Output> 
  56       <Time>2014-07-25T09:42:56.0595728+03:00</Time> 
   56      <Time>2014-10-18T10:27:59.3692349+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <Item> 
   
  6363      <Options>None</Options> 
  6464      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\running2.xnb</Output> 
  65       <Time>2014-07-25T09:42:56.0795728+03:00</Time> 
   65      <Time>2014-10-18T10:27:59.3692349+03:00</Time> 
  6666    </Item> 
  6767    <Item> 
   
  7272      <Options>None</Options> 
  7373      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Shootinganimation.xnb</Output> 
  74       <Time>2014-07-25T09:42:56.1925728+03:00</Time> 
   74      <Time>2014-10-18T10:27:59.5096358+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
  7676    <Item> 
   
  8181      <Options>None</Options> 
  8282      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\jumpinganimation.xnb</Output> 
  83       <Time>2014-07-25T09:42:56.0975728+03:00</Time> 
   83      <Time>2014-10-18T10:27:59.4004351+03:00</Time> 
  8484    </Item> 
  8585    <Item> 
   
  9090      <Options>None</Options> 
  9191      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\LifeLost.xnb</Output> 
  92       <Time>2014-07-25T09:42:56.1095728+03:00</Time> 
   92      <Time>2014-10-18T10:27:59.4316353+03:00</Time> 
  9393    </Item> 
  9494    <Item> 
   
  9999      <Options>None</Options> 
  100100      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Damage.xnb</Output> 
  101       <Time>2014-07-25T09:42:56.1005728+03:00</Time> 
   101      <Time>2014-10-18T10:27:59.4160352+03:00</Time> 
  102102    </Item> 
  103103    <Item> 
   
  108108      <Options>None</Options> 
  109109      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\1UP.xnb</Output> 
  110       <Time>2014-07-25T09:42:56.0825728+03:00</Time> 
   110      <Time>2014-10-18T10:27:59.384835+03:00</Time> 
  111111    </Item> 
  112112    <Item> 
   
  117117      <Options>None</Options> 
  118118      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Healing.xnb</Output> 
  119       <Time>2014-07-25T09:42:56.0885728+03:00</Time> 
   119      <Time>2014-10-18T10:27:59.4004351+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>IntaKillLava.png</Source> 
   123      <Name>IntaKillLava</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\IntaKillLava.xnb</Output> 
   128      <Time>2014-10-18T10:27:59.4160352+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>Clouds.jpg</Source> 
   132      <Name>Clouds</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Clouds.xnb</Output> 
   137      <Time>2014-10-18T10:27:59.4472354+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>CobbleStone.png</Source> 
   141      <Name>CobbleStone</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\CobbleStone.xnb</Output> 
   146      <Time>2014-10-18T10:27:59.3536348+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>Random mörkö.png</Source> 
   150      <Name>Random mörkö</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Random mörkö.xnb</Output> 
   155      <Time>2014-10-18T10:27:59.4160352+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>Tyyppi1.png</Source> 
   159      <Name>Tyyppi1</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi1.xnb</Output> 
   164      <Time>2014-10-18T10:27:59.4160352+03:00</Time> 
   165    </Item> 
   166    <Item> 
   167      <Source>Tyyppi2.png</Source> 
   168      <Name>Tyyppi2</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171      <Options>None</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi2.xnb</Output> 
   173      <Time>2014-10-18T10:27:59.4316353+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>Tyyppi3.png</Source> 
   177      <Name>Tyyppi3</Name> 
   178      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi3.xnb</Output> 
   182      <Time>2014-10-18T10:27:59.4316353+03:00</Time> 
   183    </Item> 
   184    <Item> 
   185      <Source>Dread.png</Source> 
   186      <Name>Dread</Name> 
   187      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   188      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   189      <Options>None</Options> 
   190      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Dread.xnb</Output> 
   191      <Time>2014-10-18T10:27:59.4316353+03:00</Time> 
  120192    </Item> 
  121193    <Item> 
   
  126198      <Options>None</Options> 
  127199      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  128       <Time>2014-07-25T12:33:55.072549+03:00</Time> 
  129     </Item> 
  130     <Item> 
  131       <Source>IntaKillLava.png</Source> 
  132       <Name>IntaKillLava</Name> 
  133       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  134       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135       <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\IntaKillLava.xnb</Output> 
  137       <Time>2014-07-25T10:13:09.8845728+03:00</Time> 
  138     </Item> 
  139     <Item> 
  140       <Source>Clouds.jpg</Source> 
  141       <Name>Clouds</Name> 
  142       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  143       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  144       <Options>None</Options> 
  145       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Clouds.xnb</Output> 
  146       <Time>2014-07-25T11:13:45.069549+03:00</Time> 
  147     </Item> 
  148     <Item> 
  149       <Source>CobbleStone.png</Source> 
  150       <Name>CobbleStone</Name> 
  151       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  152       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  153       <Options>None</Options> 
  154       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\CobbleStone.xnb</Output> 
  155       <Time>2014-07-25T11:13:51.600549+03:00</Time> 
  156     </Item> 
  157     <Item> 
  158       <Source>Random mörkö.png</Source> 
  159       <Name>Random mörkö</Name> 
  160       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  161       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  162       <Options>None</Options> 
  163       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Random mörkö.xnb</Output> 
  164       <Time>2014-07-25T11:14:10.016549+03:00</Time> 
  165     </Item> 
  166     <Item> 
  167       <Source>Tyyppi1.png</Source> 
  168       <Name>Tyyppi1</Name> 
  169       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  170       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  171       <Options>None</Options> 
  172       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi1.xnb</Output> 
  173       <Time>2014-07-25T12:07:55.197549+03:00</Time> 
  174     </Item> 
  175     <Item> 
  176       <Source>Tyyppi2.png</Source> 
  177       <Name>Tyyppi2</Name> 
  178       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  179       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  180       <Options>None</Options> 
  181       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi2.xnb</Output> 
  182       <Time>2014-07-25T12:07:58.105549+03:00</Time> 
  183     </Item> 
  184     <Item> 
  185       <Source>Tyyppi3.png</Source> 
  186       <Name>Tyyppi3</Name> 
  187       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  188       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  189       <Options>None</Options> 
  190       <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi3.xnb</Output> 
  191       <Time>2014-07-25T12:08:00.699549+03:00</Time> 
   200      <Time>2014-10-18T15:05:08.5780996+03:00</Time> 
  192201    </Item> 
  193202    <Item> 
   
  198207      <Options>None</Options> 
  199208      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  200       <Time>2014-07-25T12:33:55.067549+03:00</Time> 
   209      <Time>2014-10-18T15:05:08.5861004+03:00</Time> 
   210    </Item> 
   211    <Item> 
   212      <Source>kentta3.txt</Source> 
   213      <Name>kentta3</Name> 
   214      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   215      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   216      <Options>None</Options> 
   217      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   218      <Time>2014-10-18T15:06:50.5572965+03:00</Time> 
   219    </Item> 
   220    <Item> 
   221      <Source>brinstar.mp3</Source> 
   222      <Name>brinstar</Name> 
   223      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   224      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   225      <Options>None</Options> 
   226      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\brinstar.xnb</Output> 
   227      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\brinstar.wma</Extra> 
   228      <Time>2014-10-18T10:27:59.3536348+03:00</Time> 
   229    </Item> 
   230    <Item> 
   231      <Source>title.mp3</Source> 
   232      <Name>title</Name> 
   233      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   234      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   235      <Options>None</Options> 
   236      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\title.xnb</Output> 
   237      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\title.wma</Extra> 
   238      <Time>2014-10-18T10:27:59.3380347+03:00</Time> 
   239    </Item> 
   240    <Item> 
   241      <Source>Wily.mp3</Source> 
   242      <Name>Wily</Name> 
   243      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   244      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   245      <Options>None</Options> 
   246      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Wily.xnb</Output> 
   247      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Wily.wma</Extra> 
   248      <Time>2014-10-18T10:27:59.3692349+03:00</Time> 
   249    </Item> 
   250    <Item> 
   251      <Source>kentta4.txt</Source> 
   252      <Name>kentta4</Name> 
   253      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   254      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   255      <Options>None</Options> 
   256      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb</Output> 
   257      <Time>2014-10-18T15:06:50.5402948+03:00</Time> 
   258    </Item> 
   259    <Item> 
   260      <Source>Stage 2.mp3</Source> 
   261      <Name>Stage 2</Name> 
   262      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   263      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   264      <Options>None</Options> 
   265      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 2.xnb</Output> 
   266      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 2.wma</Extra> 
   267      <Time>2014-10-18T14:46:50.2992827+03:00</Time> 
   268    </Item> 
   269    <Item> 
   270      <Source>Stage 3.mp3</Source> 
   271      <Name>Stage 3</Name> 
   272      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   273      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   274      <Options>None</Options> 
   275      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 3.xnb</Output> 
   276      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 3.wma</Extra> 
   277      <Time>2014-10-18T14:59:25.1497602+03:00</Time> 
   278    </Item> 
   279    <Item> 
   280      <Source>Stage 4.mp3</Source> 
   281      <Name>Stage 4</Name> 
   282      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   283      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   284      <Options>None</Options> 
   285      <Output>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 4.xnb</Output> 
   286      <Extra>C:\MyTemp\AarniAR\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\AdventureOfStarKid\bin\x86\Debug\Content\Stage 4.wma</Extra> 
   287      <Time>2014-10-18T15:01:43.9696408+03:00</Time> 
  201288    </Item> 
  202289    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  215302      <Assembly> 
  216303        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  217         <Value>2013-09-06T09:39:14+03:00</Value> 
   304        <Value>2014-09-08T15:03:58+03:00</Value> 
  218305      </Assembly> 
  219306      <Assembly> 
   
  243330      <Assembly> 
  244331        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  245         <Value>2013-09-06T09:39:16+03:00</Value> 
   332        <Value>2014-09-08T15:26:26+03:00</Value> 
  246333      </Assembly> 
  247334      <Assembly> 
  248335        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  249         <Value>2014-04-22T16:06:27.5923122+03:00</Value> 
   336        <Value>2014-04-23T00:45:54.1262189+03:00</Value> 
  250337      </Assembly> 
  251338    </Assemblies> 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/obj/x86/Debug/cachefile-{ECF942E0-B21C-45ED-8977-79F4B42A7C44}-targetpath.txt

  r5692 r5760  
  1212Content\1UP.xnb 
  1313Content\Healing.xnb 
  14 Content\kentta1.xnb 
  1514Content\IntaKillLava.xnb 
  1615Content\Clouds.xnb 
   
  2019Content\Tyyppi2.xnb 
  2120Content\Tyyppi3.xnb 
   21Content\Dread.xnb 
   22Content\kentta1.xnb 
  2223Content\kentta2.xnb 
   24Content\kentta3.xnb 
   25Content\brinstar.xnb 
   26Content\brinstar.wma 
   27Content\title.xnb 
   28Content\title.wma 
   29Content\Wily.xnb 
   30Content\Wily.wma 
   31Content\kentta4.xnb 
   32Content\Stage 2.xnb 
   33Content\Stage 2.wma 
   34Content\Stage 3.xnb 
   35Content\Stage 3.wma 
   36Content\Stage 4.xnb 
   37Content\Stage 4.wma 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKidContent/AdventureOfStarKidContent.contentproj

  r5732 r5760  
  228228    </Compile> 
  229229  </ItemGroup> 
   230  <ItemGroup> 
   231    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   232      <Name>kentta4</Name> 
   233      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   234      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   235    </Compile> 
   236  </ItemGroup> 
   237  <ItemGroup> 
   238    <Compile Include="Stage 2.mp3"> 
   239      <Name>Stage 2</Name> 
   240      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   241      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   242    </Compile> 
   243  </ItemGroup> 
   244  <ItemGroup> 
   245    <Compile Include="Stage 3.mp3"> 
   246      <Name>Stage 3</Name> 
   247      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   248      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   249    </Compile> 
   250  </ItemGroup> 
   251  <ItemGroup> 
   252    <Compile Include="Stage 4.mp3"> 
   253      <Name>Stage 4</Name> 
   254      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   255      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   256    </Compile> 
   257  </ItemGroup> 
  230258  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  231259  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKidContent/kentta1.txt

  r5732 r5760  
  2020#################################################                                 ########## 
  2121#################################################                                 ########## 
  22 #################################################   F       #*   *   *    #       ########## 
   22###############################################H    F       #*   *   *    #       ########## 
  2323############################################################################      ########## 
  2424##############################                                                #   ########## 
  2525##############################                                                    ########## 
  2626##############################                                                  ############ 
  27 #                                                                       #  ##  ############ 
   27#                                                                       ### ##  ############ 
  2828#                                                           *    #   ##      #  ############ 
  29 #                                                       *   ##   #           #  ############ 
   29#                                                       * ####   #           #  ############ 
  3030#                                                     ####                   #  ############ 
  31 #    N     F                    *##                #                         #  ############ 
   31#    N                          *##                #                         #  ############ 
  3232########################LL#########LLL###########LLLLLLLLLLLLLLL#LLLLLLLLLLLL#LL############ 
  3333############################################################################################ 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKidContent/kentta2.txt

  r5732 r5760  
  44#                                                                                                                                                            #### 
  55#                                                                                                                                                            #### 
  6 #     N F                      # *  *      *   *       #        *          *    *     *                                                                      #### 
   6#     N                       # *  *      *   *       #        *          *    *     *                                                                      #### 
  77##########    #####  ########################  ######  ###########################  ###############                                                          #### 
  88LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#####                                                  #### 
   
  2222#     ########################################################################################################################################################### 
  2323#                                                                                                                                                               # 
  24 #              #            *  #                                                                                                                                # 
  25 ##################################################L##############################                                                                             # 
   24#              #            *  #                              H                                                                                                 # 
   25##################################################L##############################                                                                               # 
  2626####################################################################################                                                                            # 
  2727#####################################################################################  *                   # *                #*                               F# 
 • 2014/30/AarniAR/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKid/AdventureOfStarKidContent/kentta3.txt

  r5732 r5760  
  44#                                                                   # 
  55#                                                                   # 
  6 #                       *                                          1# 
   6#   N                   *                                          1# 
  77#################LL########################L##L##L###LL#####   ######## 
  88############################################################   ######## 
  9 ############################################################   ######## 
  10 ############################################################   ######## 
  11 ###########################################                    ######## 
  12 ###########################################         D          ######## 
  13 ###########################################                    ######## 
  14 #############################################                ########## 
  15 ##                                                    N         ####### 
  16 ##  F                                        #          ############### 
  17 ####################################################################### 
   9############################################################   ########################################### 
   10############################################################   ########################################### 
   11###########################################                    ########################################### 
   12###########################################                    ########################################### 
   13#####         #############################                    ########################################### 
   14###            ###############################                 ############################################# 
   15##      #                                                      ############################################ 
   16##H                    *                     #          ###############                                  # 
   17#####     #############################################################                                  # 
   18#####     #############################################################                                 F# 
   19#####     #############################################################            ####################### 
   20#####     #############################################################           ######################## 
   21#####                              ####                                          ######################### 
   22#####                                                                           ########################## 
   23#####         ##  *                ####     #    *    # *                      ########################### 
   24#######################################LLLLL############################################################## 
   25########################################################################################################## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.