Ignore:
Timestamp:
2014-07-25 11:17:55 (5 years ago)
Author:
mikmaral
Message:

Vähä juttuja

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MikaH/Erämaan Valloittaja/Erämaan Valloittaja/Erämaan Valloittaja/Erämaan_Valloittaja.cs

  r5641 r5672  
  1010{ 
  1111 
  12  
  13      
   12    PhysicsObject Pommi; 
   13    Shape pomminmuoto; 
  1414    Shape kiven1muoto; 
   15    Image pommikuva = LoadImage("Bomb"); 
  1516    Image kivikuva1 = LoadImage("kivi1"); 
  1617    Shape puunmuoto; 
   
  1920    Shape pelaajanmuoto; 
  2021    Image pelaajakuva = LoadImage("PlayerStandingWatchingRigh"); 
  21     PhysicsObject Pelaaja = new PhysicsObject(180, 300); 
  22     Vector nopeusOikealle = new Vector(300, 0); 
  23     Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-300, 0); 
   22    PhysicsObject Pelaaja; 
   23    Vector nopeusOikealle = new Vector(1000, 0); 
   24    Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-1000, 0); 
  2425    Shape kepinmuoto; 
  2526    Image kepinkuva = LoadImage("keppi"); 
   
  2728    public override void Begin() 
  2829    { 
  29  
   30        SetWindowSize(1200, 1000, false); 
   31 
   32 
   33 
   34        aloitaAlusta(); 
   35 
   36 
   37 
   38 
   39    } 
   40 
   41    void LuoAikaLaskurikivi() 
   42    { 
   43        Timer aikaLaskurikivi = new Timer(); 
   44        aikaLaskurikivi.Interval = 0.5; 
   45        aikaLaskurikivi.Timeout += delegate 
   46        { 
   47            LuoKivia(); 
   48 
   49            if (aikaLaskurikivi.Interval > 0.05) 
   50                aikaLaskurikivi.Interval -= 0.005; 
   51        }; 
   52        aikaLaskurikivi.Timeout += aikaLaskurikivi.Start; 
   53        aikaLaskurikivi.Start(1); 
   54    } 
   55 
   56    void LuoKeppeja() 
   57    { 
   58        int keppix = RandomGen.NextInt(-5000, 5000); 
   59        LuoKeppi(keppix, 1000); 
   60    } 
   61 
   62 
   63    void LuoAikaLaskuri() 
   64    { 
   65        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
   66        aikaLaskuri.Interval = 4; 
   67        aikaLaskuri.Timeout += ClearAll; 
   68        aikaLaskuri.Start(1); 
   69 
   70    } 
   71 
   72    void LuoAikaLaskurikeppi() 
   73    { 
   74        Timer aikaLaskurikeppi = new Timer(); 
   75        aikaLaskurikeppi.Interval = 0.1; 
   76        aikaLaskurikeppi.Timeout += LuoKeppeja; 
   77        aikaLaskurikeppi.Timeout += aikaLaskurikeppi.Start; 
   78        aikaLaskurikeppi.Start(1); 
   79    } 
   80 
   81     
   82 
   83 
   84     
   85 
   86     
   87 
   88 
   89    void aloitaAlusta() 
   90    { 
   91        ClearAll(); 
   92        //LuoAikaLaskuri(); 
   93 
   94        Level.Width = 5000; 
   95        //Level.Height = 1000; 
   96 
   97        Level.CreateLeftBorder(); 
   98        Level.CreateRightBorder(); 
   99        Level.CreateTopBorder(); 
   100 
   101 
   102         
  30103        LuoAikaLaskurikivi(); 
  31104        LuoAikaLaskurikeppi(); 
  32105        puunmuoto = Shape.FromImage(puukuva); 
   106        
   107         
  33108        GameObject taustaPilvet = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
  34109        taustaPilvet.Image = taustakuva; 
   
  36111        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.0, 0.0); 
  37112 
  38          
  39  
  40  
  41  
  42  
  43  
  44  
   113 
   114 
   115        //Level.Background.Image = taustakuva; 
   116        //Level.Background.FitToLevel(); 
   117 
   118 
   119 
   120         
  45121        Surface alareuna = Surface.CreateBottom(Level, 2010, 2000, 50, 1); 
  46             Add(alareuna); 
   122        Add(alareuna); 
  47123 
  48124        kepinmuoto = Shape.FromImage(kepinkuva); 
  49125        kiven1muoto = Shape.FromImage(kivikuva1); 
  50          
   126 
  51127        pelaajanmuoto = Shape.FromImage(pelaajakuva); 
  52128        LuoKentta(); 
  53129        AsetaOhjaimet(); 
  54130        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  55         LuoKeppi(1000, -200); 
  56         LuoKeppi(1000, 200); 
  57         LuoKeppi(1000, 0); 
  58          
  59     } 
  60  
  61     void LuoAikaLaskurikivi() 
  62     { 
  63         Timer aikaLaskurikivi = new Timer(); 
  64         aikaLaskurikivi.Interval = 0.5; 
  65         aikaLaskurikivi.Timeout += LuoKivia; 
  66         aikaLaskurikivi.Timeout += aikaLaskurikivi.Start; 
  67         aikaLaskurikivi.Start(1); 
  68     } 
  69  
  70     void LuoKeppeja() 
  71     { 
  72         int keppix = RandomGen.NextInt(-5000, 5000); 
  73         LuoKeppi(keppix, 1000); 
  74     } 
  75  
  76  
  77     void LuoAikaLaskurikeppi() 
  78     { 
  79         Timer aikaLaskurikeppi = new Timer(); 
  80         aikaLaskurikeppi.Interval = 1; 
  81         aikaLaskurikeppi.Timeout += LuoKeppeja; 
  82         aikaLaskurikeppi.Timeout += aikaLaskurikeppi.Start; 
  83         aikaLaskurikeppi.Start(1); 
  84     } 
  85  
  86  
  87  
  88  
   131         
   132 
   133 
   134 
   135 
   136    } 
   137 
   138    void tuhooPelaaja(PhysicsObject Pelaaja, PhysicsObject keppi) 
   139    { 
   140        Pelaaja.Destroy(); 
   141 
   142        Timer.SingleShot(1, aloitaAlusta); 
   143    } 
  89144    void LuoKivia() 
  90145    { 
  91          
   146 
  92147        int kivix = RandomGen.NextInt(-5000, 5000); 
  93148        LuoKivi1(40, 40, kivix, 1000); 
   
  97152 
  98153 
  99      
   154 
  100155 
  101156 
  102157    void LuoKentta() 
  103         { 
  104             SetWindowSize(1200, 1000, false); 
  105             Gravity = new Vector(0, -800); 
  106             Level.Background.Image = taustakuva; 
  107  
  108              
  109  
  110             Keppilaskuri(); 
  111              
  112  
  113  
  114  
  115              
  116              
  117             LuoPelaaja(); 
  118              
  119         } 
   158    { 
   159         
   160        Gravity = new Vector(0, -400); 
   161     
   162 
   163        Keppilaskuri(); 
   164 
   165        LuoPelaaja(); 
   166 
   167    } 
  120168 
  121169    IntMeter Keppienmaara; 
   
  137185 
  138186 
  139     void LuoKivi1(double kivi1leveys,double kivi1pituus, double x, double y) 
   187    void LuoKivi1(double kivi1leveys, double kivi1pituus, double x, double y) 
  140188    { 
  141189        PhysicsObject kivi1 = new PhysicsObject(kivi1leveys, kivi1pituus); 
  142  
  143          
   190        kivi1.Tag = "kiviaahh!ruumiita!nytsattuu!!"; 
   191 
  144192        AddCollisionHandler(kivi1, Pelaaja, CollisionHandler.DestroyObject); 
  145193        kivi1.IgnoresCollisionResponse = true; 
  146194 
  147          
  148          
   195 
   196 
  149197        kivi1.X = x; 
  150198        kivi1.Y = y; 
  151199 
  152          
   200 
  153201        kivi1.Image = kivikuva1; 
  154202        Add(kivi1); 
  155203    } 
  156204 
  157      
   205 
  158206 
  159207    void LuoPelaaja() 
  160208    { 
   209        Pelaaja = new PhysicsObject(180, 300); 
  161210        Pelaaja.CanRotate = false; 
  162211        Pelaaja.Image = pelaajakuva; 
   
  164213        Pelaaja.Tag = "pellaaja"; 
  165214        AddCollisionHandler(Pelaaja, "kepukka", keraakeppi); 
   215        //AddCollisionHandler(Pelaaja, "kiviaahh!ruumiita!nytsattuu!!", tuhooPelaaja); 
  166216        Add(Pelaaja); 
  167217        Camera.Follow(Pelaaja); 
  168          
   218 
  169219    } 
  170220 
  171221    void AsetaOhjaimet() 
  172222    { 
  173          
   223 
  174224        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Mene Oikealle", Pelaaja, nopeusOikealle); 
  175225        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pelaaja, Vector.Zero); 
  176226        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Mene Vasemmalle", Pelaaja, nopeusVasemmalle); 
  177227        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Pelaaja, Vector.Zero); 
  178          
  179     } 
  180  
  181      
  182  
  183      
   228 
   229    } 
   230 
   231 
   232 
   233 
   234 
  184235    void keraakeppi(PhysicsObject Pelaaja, PhysicsObject keppi) 
  185236    { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.