Changeset 5669 for 2014


Ignore:
Timestamp:
2014-07-25 11:12:23 (9 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2014/30/EikkaH
Files:
3 added
1 deleted
21 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen.cs

  r5660 r5669  
  99public class TheKitchen : PhysicsGame 
  1010{ 
  11     private Image[] ukkelinKavely = LoadImages("Tyyppi1", "Tyyppi2"); 
   11    private Image[] ukkelinKavely = LoadImages("Tyyppi1", "Tyyppi2", "Tyyppi3"); 
  1212    private Image[] ukkelinSeisominen = LoadImages("Tyyppi1"); 
  1313 
  1414 
  1515 
  16     const double nopeus = 1000; 
  17     const double hyppyNopeus = 700; 
   16    const double nopeus = 675; 
   17    const double hyppyNopeus = 500; 
  1818    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1919 
   
  8383        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Diamond", TormaaTahteen); 
  8484        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(ukkelinKavely); 
  85         pelaaja1.AnimWalk.FPS = 10; 
   85        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 9; 
  8686        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(ukkelinSeisominen); 
  8787        Add(pelaaja1); 
   
  128128    { 
  129129        Grenade kranu = new Grenade(4.0); 
  130         pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   130        pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(45), 10000); 
  131131    } 
  132132 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen.csproj.Debug.cachefile

  r5660 r5669  
  11Content\maali.xnb 
   2Content\Ukkeli.xnb 
  23Content\tahti.xnb 
  3 Content\kentta1.xnb 
  4 Content\Ukkeli.xnb 
  54Content\Dirt.xnb 
  65Content\Tyyppi1.xnb 
   
  1514Content\Bookself.xnb 
  1615Content\Timu.xnb 
   16Content\kentta1.xnb 
   17Content\Tyyppi3.xnb 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5660 r5669  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
  420         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
  421             <summary> 
  422             Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
  423             Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
  424             Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
  425             </summary> 
  426         </member> 
  427         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
  428             <summary> 
  429             Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
  430             Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
  431             Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
  432             </summary> 
  433         </member> 
  434         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
  435             <summary> 
  436             Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
  437             Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
  438             </summary> 
  439         </member> 
  440         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
  441             <summary> 
  442             Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
  443             Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
  444             </summary> 
  445         </member> 
  446420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  447421            <summary> 
   
  453427            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  454428            </summary> 
  455         </member> 
  456         <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
  457             <summary> 
  458             Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
  459             </summary> 
  460         </member> 
  461         <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  462             <summary> 
  463             LisÀÀ peliolion. 
  464             </summary> 
  465             <param name="obj">Olio</param> 
  466         </member> 
  467         <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  468             <summary> 
  469             Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
  470             </summary> 
  471             <param name="obj">Olio</param> 
  472429        </member> 
  473430        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  512469            </summary> 
  513470        </member> 
  514         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   471        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  515472            <summary> 
  516473            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  521478            </remarks> 
  522479        </member> 
  523         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   480        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
  524481            <summary>  
  525482            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  613570            </summary> 
  614571        </member> 
  615         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  616             <summary> 
  617             Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  618             Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
  619             </summary> 
  620             <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   572        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   573            <summary> 
   574            Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   575            </summary> 
  621576            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  622577            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  625580            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  626581        </member> 
  627         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  628             <summary> 
  629             Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  630             </summary> 
  631             <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  632             <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
  633             <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
  634             <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
  635             <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  636         </member> 
  637         <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  638             <summary> 
  639             Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
  640             Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
  641             </summary> 
  642             <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  643             <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
  644             <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
  645             <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
  646             <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  647         </member> 
  648582        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  649583            <summary> 
  650             Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
   584            Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
  651585            </summary> 
  652586            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  15201454            </summary> 
  15211455        </member> 
  1522         <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
  1523             <summary> 
  1524             Suorakaide 
  1525             </summary> 
  1526         </member> 
  1527         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
  1528             <summary> 
  1529             Suorakaiteen keskipisteen X 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
  1533             <summary> 
  1534             Suorakaiteen keskipisteen Y 
  1535             </summary> 
  1536         </member> 
  1537         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
  1538             <summary> 
  1539             Suorakaiteen leveyse 
  1540             </summary> 
  1541         </member> 
  1542         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
  1543             <summary> 
  1544             Suorakaiteen korkeus 
  1545             </summary> 
  1546         </member> 
  1547         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1548             <summary> 
  1549             Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
  1550             </summary> 
  1551             <param name="x">keskipisteen x</param> 
  1552             <param name="y">keskipisteen y</param> 
  1553             <param name="w">leveys</param> 
  1554             <param name="h">korkeus</param> 
  1555         </member> 
  1556         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1557             <summary> 
  1558             Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
  1559             </summary> 
  1560             <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
  1561             <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
  1562         </member> 
  1563         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  1564             <summary> 
  1565             Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
  1566             </summary> 
  1567             <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
  1568             <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
  1569         </member> 
  1570         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
  1571             <summary> 
  1572             Suorakaiteen vasemman reunan X 
  1573             </summary> 
  1574         </member> 
  1575         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
  1576             <summary> 
  1577             Suorakaiteen oikean reunan X 
  1578             </summary> 
  1579         </member> 
  1580         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
  1581             <summary> 
  1582             Suorakaiteen alareunen Y 
  1583             </summary> 
  1584         </member> 
  1585         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
  1586             <summary> 
  1587             Suorakaiteen ylÀreunan Y 
  1588             </summary> 
  1589         </member> 
  1590         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
  1591             <summary> 
  1592             Suorakaiteen keskipiste 
  1593             </summary> 
  1594         </member> 
  1595         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
  1596             <summary> 
  1597             Suorakaiteen koko 
  1598             </summary> 
  1599         </member> 
  1600         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
  1601             <summary> 
  1602             Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
  1603             </summary> 
  1604         </member> 
  1605         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
  1606             <summary> 
  1607             Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
  1608             </summary> 
  1609         </member> 
  1610         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
  1611             <summary> 
  1612             Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
  1613             </summary> 
  1614         </member> 
  1615         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
  1616             <summary> 
  1617             Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
  1618             </summary> 
  1619         </member> 
  1620         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
  1621             <summary> 
  1622             Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
  1623             </summary> 
  1624         </member> 
  16251456        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  16261457            <summary> 
   
  24012232            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  24022233            </summary> 
  2403         </member> 
  2404         <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
  2405             <summary> 
  2406             Aaltomuoto. 
  2407             </summary> 
  2408         </member> 
  2409         <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2410             <summary> 
  2411             Luo uuden aaltomuodon. 
  2412             </summary> 
  2413             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2414             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2415             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2416             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2417         </member> 
  2418         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
  2419             <summary> 
  2420             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2421             </summary> 
  2422             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2423             <returns></returns> 
  2424         </member> 
  2425         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
  2426             <summary> 
  2427             Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
  2428             </summary> 
  2429             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2430             <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
  2431             <returns></returns> 
  2432             <remarks> 
  2433             TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
  2434             Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
  2435             </remarks> 
  2436         </member> 
  2437         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
  2438             <summary> 
  2439             Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
  2440             Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
  2441             </summary> 
  2442             <param name="t"></param> 
  2443             <returns></returns> 
  2444         </member> 
  2445         <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
  2446             <summary> 
  2447             Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
  2448             </summary> 
  2449         </member> 
  2450         <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
  2451             <summary> 
  2452             Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
  2453             </summary> 
  2454         </member> 
  2455         <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
  2456             <summary> 
  2457             Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
  2458             </summary> 
  2459         </member> 
  2460         <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
  2461             <summary> 
  2462             Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
  2463             </summary> 
  2464         </member> 
  2465         <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
  2466             <summary> 
  2467             Siniaalto. 
  2468             </summary> 
  2469         </member> 
  2470         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2471             <summary> 
  2472             Luo uuden siniaallon. 
  2473             </summary> 
  2474             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2475             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2476             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2477             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2478         </member> 
  2479         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
  2480             <summary> 
  2481             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2482             </summary> 
  2483             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2484             <returns></returns> 
  2485         </member> 
  2486         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
  2487             <summary> 
  2488             Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
  2489             </summary> 
  2490             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2491             <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
  2492             <returns></returns> 
  2493         </member> 
  2494         <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
  2495             <summary> 
  2496             Sahalaita-aalto. 
  2497             </summary> 
  2498         </member> 
  2499         <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2500             <summary> 
  2501             Luo uuden sahalaita-aallon. 
  2502             </summary> 
  2503             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2504             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2505             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2506             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2507         </member> 
  2508         <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
  2509             <summary> 
  2510             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2511             </summary> 
  2512             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2513             <returns></returns> 
  2514         </member> 
  2515         <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
  2516             <summary> 
  2517             Kolmioaalto. 
  2518             </summary> 
  2519         </member> 
  2520         <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2521             <summary> 
  2522             Luo uuden kolmioaallon. 
  2523             </summary> 
  2524             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2525             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2526             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2527             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2528         </member> 
  2529         <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
  2530             <summary> 
  2531             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2532             </summary> 
  2533             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2534             <returns></returns> 
  2535         </member> 
  2536         <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
  2537             <summary> 
  2538             Kanttiaalto. 
  2539             </summary> 
  2540         </member> 
  2541         <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2542             <summary> 
  2543             Luo uuden kanttiaallon. 
  2544             </summary> 
  2545             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2546             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2547             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2548             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2549         </member> 
  2550         <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
  2551             <summary> 
  2552             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2553             </summary> 
  2554             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2555             <returns></returns> 
  25562234        </member> 
  25572235        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  32372915            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  32382916            </summary> 
  3239             <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  32402917            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  32412918            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  32472924            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  32482925            </summary> 
  3249             <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  32502926            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  32512927            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  32882964            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  32892965        </member> 
  3290         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2966        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
  32912967            <summary> 
  32922968            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  32972973            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  32982974        </member> 
  3299         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2975        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  33002976            <summary> 
  33012977            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  33042980            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  33052981            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3306             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3307         </member> 
  3308         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  3309             <summary> 
  3310             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3311             olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
  3312             </summary> 
  3313             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  3314             <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  33152982            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  33162983        </member> 
   
  48504517            </summary> 
  48514518        </member> 
  4852         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   4519        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  48534520            <summary> 
  48544521            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  50814748            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  50824749        </member> 
  5083         <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
  5084             <summary> 
  5085             KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
  5086             </summary> 
  5087         </member> 
  50884750        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  50894751            <summary> 
   
  51164778            <summary> 
  51174779            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
  5118             </summary> 
  5119         </member> 
  5120         <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
  5121             <summary> 
  5122             Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  51234780            </summary> 
  51244781        </member> 
   
  63856042            <summary> 
  63866043            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
  6387             </summary> 
  6388         </member> 
  6389         <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
  6390             <summary> 
  6391             Voiko musiikkia soittaa. 
  6392             Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
  6393             Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  63946044            </summary> 
  63956045        </member> 
   
  69506600            <param name="newScore"></param> 
  69516601        </member> 
   6602        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
   6603            <summary> 
   6604            Viesti. 
   6605            </summary> 
   6606        </member> 
  69526607        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  69536608            <summary> 
   
  74817136            <summary> 
  74827137            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
  7483             </summary> 
  7484         </member> 
  7485         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
  7486             <summary> 
  7487             Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
  7488             </summary> 
  7489         </member> 
  7490         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
  7491             <summary> 
  7492             Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
  7493             </summary> 
  7494         </member> 
  7495         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
  7496             <summary> 
  7497             Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  74987138            </summary> 
  74997139        </member> 
   
  1258712227            </summary> 
  1258812228        </member> 
  12589         <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
  12590             <summary> 
  12591             KentÀn rajaama alue 
  12592             </summary> 
  12593         </member> 
  1259412229        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1259512230            <summary> 
   
  1474114376            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1474214377            </summary> 
  14743             <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1474414378        </member> 
  1474514379        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1474714381            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1474814382            </summary> 
  14749             <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
   14383            <returns></returns> 
  1475014384        </member> 
  1475114385        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1475314387            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1475414388            </summary> 
  14755             <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14756             <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14757             <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1475814389        </member> 
  1475914390        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1476114392            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1476214393            </summary> 
  14763             <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14764             <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14765             <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1476614394        </member> 
  1476714395        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1477614404            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1477714405            </summary> 
  14778             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1477914406        </member> 
  1478014407        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1478114408            <summary> 
  14782             Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
   14409            Palauttaa double-taulukon. 
  1478314410            </summary> 
  1478414411            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1478914416        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1479014417            <summary> 
  14791             Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
   14418            Palauttaa double-taulukon. 
  1479214419            </summary> 
  1479314420            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1480114428            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1480214429            </summary> 
  14803             <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   14430            <returns>VÀri.</returns> 
  1480414431        </member> 
  1480514432        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1480714434            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1480814435            </summary> 
  14809             <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   14436            <returns>VÀri.</returns> 
  1481014437        </member> 
  1481114438        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1481314440            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1481414441            </summary> 
  14815             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14442            <returns>Kulma.</returns> 
  1481614443        </member> 
  1481714444        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1483114458            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1483214459            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14833             <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  14834         </member> 
  14835         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
  14836             <summary> 
  14837             Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
  14838             </summary> 
  14839             <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
  14840             <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
  14841             <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14460            <returns></returns> 
  1484214461        </member> 
  1484314462        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1484614465            </summary> 
  1484714466            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14848             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14467            <returns>Kulma.</returns> 
  1484914468        </member> 
  1485014469        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1485414473            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1485514474            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14856             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14475            <returns>Kulma.</returns> 
  1485714476        </member> 
  1485814477        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{79FA0D30-75ED-411F-97EC-299E32D3F6DC}.xml

  r5660 r5669  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-07-22T09:55:33.0121837+03:00</Time> 
   11      <Time>2014-07-25T09:41:16.6113929+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>Ukkeli.png</Source> 
   15      <Name>Ukkeli</Name> 
   16      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   17      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Ukkeli.xnb</Output> 
   20      <Time>2014-07-25T09:41:16.6581929+03:00</Time> 
  1221    </Item> 
  1322    <Item> 
   
  1827      <Options>None</Options> 
  1928      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-07-22T14:04:32.3498828+03:00</Time> 
   29      <Time>2014-07-25T09:41:16.6425929+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>Dirt.png</Source> 
   33      <Name>Dirt</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Dirt.xnb</Output> 
   38      <Time>2014-07-25T09:41:16.6269929+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>Tyyppi1.png</Source> 
   42      <Name>Tyyppi1</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi1.xnb</Output> 
   47      <Time>2014-07-25T10:09:56.0275929+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Tyyppi2.png</Source> 
   51      <Name>Tyyppi2</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi2.xnb</Output> 
   56      <Time>2014-07-25T10:17:47.3113929+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>CobbleStone.png</Source> 
   60      <Name>CobbleStone</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\CobbleStone.xnb</Output> 
   65      <Time>2014-07-25T09:41:16.6113929+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Diamond.png</Source> 
   69      <Name>Diamond</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Diamond.xnb</Output> 
   74      <Time>2014-07-25T09:41:16.6425929+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Backround.jpg</Source> 
   78      <Name>Backround</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Backround.xnb</Output> 
   83      <Time>2014-07-25T09:41:16.6269929+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>Clouds.jpg</Source> 
   87      <Name>Clouds</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Clouds.xnb</Output> 
   92      <Time>2014-07-25T09:41:16.7049929+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>Bricks.png</Source> 
   96      <Name>Bricks</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Bricks.xnb</Output> 
   101      <Time>2014-07-25T09:41:16.6425929+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>MetalWall.jpg</Source> 
   105      <Name>MetalWall</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\MetalWall.xnb</Output> 
   110      <Time>2014-07-25T09:41:16.6425929+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>Chest.png</Source> 
   114      <Name>Chest</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Chest.xnb</Output> 
   119      <Time>2014-07-25T09:41:16.6269929+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>Bookself.jpg</Source> 
   123      <Name>Bookself</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Bookself.xnb</Output> 
   128      <Time>2014-07-25T09:41:16.6113929+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>Timu.png</Source> 
   132      <Name>Timu</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Timu.xnb</Output> 
   137      <Time>2014-07-25T09:41:16.6425929+03:00</Time> 
  21138    </Item> 
  22139    <Item> 
   
  27144      <Options>None</Options> 
  28145      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  29       <Time>2014-07-24T14:33:48.7693258+03:00</Time> 
  30     </Item> 
  31     <Item> 
  32       <Source>Ukkeli.png</Source> 
  33       <Name>Ukkeli</Name> 
  34       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  35       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  36       <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Ukkeli.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-23T09:43:43.7277105+03:00</Time> 
  39     </Item> 
  40     <Item> 
  41       <Source>Dirt.png</Source> 
  42       <Name>Dirt</Name> 
  43       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  44       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  45       <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Dirt.xnb</Output> 
  47       <Time>2014-07-23T10:38:26.4835105+03:00</Time> 
  48     </Item> 
  49     <Item> 
  50       <Source>Tyyppi1.png</Source> 
  51       <Name>Tyyppi1</Name> 
  52       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  53       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  54       <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi1.xnb</Output> 
  56       <Time>2014-07-23T14:48:11.9714816+03:00</Time> 
  57     </Item> 
  58     <Item> 
  59       <Source>Tyyppi2.png</Source> 
  60       <Name>Tyyppi2</Name> 
  61       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  62       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  63       <Options>None</Options> 
  64       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi2.xnb</Output> 
  65       <Time>2014-07-23T14:48:18.7734816+03:00</Time> 
  66     </Item> 
  67     <Item> 
  68       <Source>CobbleStone.png</Source> 
  69       <Name>CobbleStone</Name> 
  70       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  71       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  72       <Options>None</Options> 
  73       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\CobbleStone.xnb</Output> 
  74       <Time>2014-07-24T09:54:48.8940226+03:00</Time> 
  75     </Item> 
  76     <Item> 
  77       <Source>Diamond.png</Source> 
  78       <Name>Diamond</Name> 
  79       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  80       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  81       <Options>None</Options> 
  82       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Diamond.xnb</Output> 
  83       <Time>2014-07-24T10:14:33.0672277+03:00</Time> 
  84     </Item> 
  85     <Item> 
  86       <Source>Backround.jpg</Source> 
  87       <Name>Backround</Name> 
  88       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  89       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  90       <Options>None</Options> 
  91       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Backround.xnb</Output> 
  92       <Time>2014-07-24T10:39:02.9012087+03:00</Time> 
  93     </Item> 
  94     <Item> 
  95       <Source>Clouds.jpg</Source> 
  96       <Name>Clouds</Name> 
  97       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  98       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99       <Options>None</Options> 
  100       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Clouds.xnb</Output> 
  101       <Time>2014-07-24T14:53:21.409925+03:00</Time> 
  102     </Item> 
  103     <Item> 
  104       <Source>Bricks.png</Source> 
  105       <Name>Bricks</Name> 
  106       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  107       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  108       <Options>None</Options> 
  109       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Bricks.xnb</Output> 
  110       <Time>2014-07-24T11:00:16.0703506+03:00</Time> 
  111     </Item> 
  112     <Item> 
  113       <Source>MetalWall.jpg</Source> 
  114       <Name>MetalWall</Name> 
  115       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  116       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  117       <Options>None</Options> 
  118       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\MetalWall.xnb</Output> 
  119       <Time>2014-07-24T11:03:20.7509766+03:00</Time> 
  120     </Item> 
  121     <Item> 
  122       <Source>Chest.png</Source> 
  123       <Name>Chest</Name> 
  124       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  125       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  126       <Options>None</Options> 
  127       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Chest.xnb</Output> 
  128       <Time>2014-07-24T12:17:02.8692969+03:00</Time> 
  129     </Item> 
  130     <Item> 
  131       <Source>Bookself.jpg</Source> 
  132       <Name>Bookself</Name> 
  133       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  134       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  135       <Options>None</Options> 
  136       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Bookself.xnb</Output> 
  137       <Time>2014-07-24T12:17:12.0339797+03:00</Time> 
  138     </Item> 
  139     <Item> 
  140       <Source>Timu.png</Source> 
  141       <Name>Timu</Name> 
  142       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  143       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  144       <Options>None</Options> 
  145       <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Timu.xnb</Output> 
  146       <Time>2014-07-24T12:46:34.123592+03:00</Time> 
   146      <Time>2014-07-25T10:21:16.6773929+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>Tyyppi3.png</Source> 
   150      <Name>Tyyppi3</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi3.xnb</Output> 
   155      <Time>2014-07-25T10:17:04.9201929+03:00</Time> 
  147156    </Item> 
  148157    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  161170      <Assembly> 
  162171        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  163         <Value>2014-06-10T15:50:44+03:00</Value> 
   172        <Value>2013-09-06T09:39:14+03:00</Value> 
  164173      </Assembly> 
  165174      <Assembly> 
   
  189198      <Assembly> 
  190199        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  191         <Value>2014-06-10T15:50:44+03:00</Value> 
   200        <Value>2013-09-06T09:39:16+03:00</Value> 
  192201      </Assembly> 
  193202      <Assembly> 
  194203        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  195         <Value>2014-04-22T20:26:49.1562331+03:00</Value> 
   204        <Value>2014-04-22T16:47:26.507264+03:00</Value> 
  196205      </Assembly> 
  197206    </Assemblies> 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/obj/x86/Debug/TheKitchen.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5660 r5669  
  2323C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Bookself.xnb 
  2424C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Timu.xnb 
   25C:\MyTemp\EikkaH\TheKitchen\TheKitchen\TheKitchen\bin\x86\Debug\Content\Tyyppi3.xnb 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchen/obj/x86/Debug/cachefile-{79FA0D30-75ED-411F-97EC-299E32D3F6DC}-targetpath.txt

  r5660 r5669  
  11Content\maali.xnb 
   2Content\Ukkeli.xnb 
  23Content\tahti.xnb 
  3 Content\kentta1.xnb 
  4 Content\Ukkeli.xnb 
  54Content\Dirt.xnb 
  65Content\Tyyppi1.xnb 
   
  1514Content\Bookself.xnb 
  1615Content\Timu.xnb 
   16Content\kentta1.xnb 
   17Content\Tyyppi3.xnb 
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchenContent/TheKitchenContent.contentproj

  r5660 r5669  
  151151    </Compile> 
  152152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="Tyyppi3.png"> 
   155      <Name>Tyyppi3</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
  153160  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  154161  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/EikkaH/TheKitchen/TheKitchen/TheKitchenContent/kentta1.txt

  r5660 r5669  
  2727 
  2828 
  29                                                                                                                                      BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
  30                                                                                                                                          B               B 
   29        CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                                                     
   30                                                   K                              BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
   31                                                                                                GGGGG                             B               B 
  3132                                                                                                                                                         B                                       B 
  3233TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT###############################TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT######################BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.