Changeset 5666 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2014-07-25 10:57:14 (9 years ago)
Author:
toolala
Message:

Refactoroitiin voittoTriggerit

Location:
2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight
Files:
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight.cs

  r5640 r5666  
  3232    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3333 
  34     IntMeter pisteLaskuri; 
  35  
  3634    public override void Begin() 
  3735    { 
   
  4341        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kenttarangaistus"); 
  4442        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   43        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   44        kentta.SetTileMethod('K', LisaaKohde); 
   45        //kentta.SetTileMethod('P', LisaaPoliisi); 
   46        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   47        kentta.SetTileMethod('%', LisaaFakeTaso); 
   48        kentta.SetTileMethod('&', LisaaTappoTrigger); 
   49        kentta.SetTileMethod('/', LisaaToinenFakeTaso); 
   50        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
   51        kentta.SetTileMethod('Q', LisaaVoitto2); 
   52        kentta.SetTileMethod('A', LisaaVoitto3); 
   53        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   54        Level.CreateBorders(); 
   55        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
   56 
   57        luoElamaLaskuri(); 
   58 
   59        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   60        Camera.Follow(pelaaja1); 
   61        Camera.ZoomFactor = 1.0; 
   62        Camera.StayInLevel = true; 
   63        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   64 
   65        Label tekstikentta3 = new Label("teksti"); 
   66        tekstikentta3.Text = "AJGADGgsjgssdf"; 
   67        Add(tekstikentta3); 
   68        Label tekstikentta4 = new Label("teksti"); 
   69        tekstikentta4.Text = "fpasfaai0fsfsg"; 
   70        Add(tekstikentta3); 
   71 
   72        Timer ajastin2 = new Timer(); 
   73        ajastin2.Interval = 0.5; 
   74        ajastin2.Timeout += pelaajaMenettaa; 
   75        ajastin2.Start(); 
   76    } 
   77    void pelaajaMenettaa() 
   78    { 
   79        elamaLaskuri.Value -= 19;     
   80    } 
   81    void LuoKentta3() 
   82    { 
   83        ClearAll(); 
   84        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta3"); 
   85        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   86        kentta.SetTileMethod('G', LisaaTaso2); 
   87        kentta.SetTileMethod('H', LisaaTaso3); 
  4588        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  4689        kentta.SetTileMethod('K', LisaaKohde); 
   
  5295        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
  5396        kentta.SetTileMethod('Q', LisaaVoitto2); 
   97        kentta.SetTileMethod('A', LisaaVoitto3); 
   98        kentta.SetTileMethod('C', LisaaVoitto4); 
  5499        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  55100        Level.CreateBorders(); 
  56101        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
  57102 
  58         LuoPisteLaskuri(); 
  59103        luoElamaLaskuri(); 
   104 
   105        tapettuJo = false; 
   106        tapettuJo2 = false; 
   107        kenttaLapi = false; 
  60108 
  61109        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  62110        Camera.Follow(pelaaja1); 
  63         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  64         Camera.StayInLevel = true; 
  65         Mouse.IsCursorVisible = false; 
  66     } 
  67     void LuoKentta3() 
  68     { 
  69         ClearAll(); 
  70         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta3"); 
  71         kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  72         kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  73         kentta.SetTileMethod('K', LisaaKohde); 
  74         kentta.SetTileMethod('P', LisaaPoliisi); 
  75         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  76         kentta.SetTileMethod('%', LisaaFakeTaso); 
  77         kentta.SetTileMethod('&', LisaaTappoTrigger); 
  78         kentta.SetTileMethod('/', LisaaToinenFakeTaso); 
  79         kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
  80         kentta.SetTileMethod('Q', LisaaVoitto2); 
  81         kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  82         Level.CreateBorders(); 
  83         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
  84  
  85         LuoPisteLaskuri(); 
  86         luoElamaLaskuri(); 
  87  
  88         tapettuJo = false; 
  89         tapettuJo2 = false; 
  90  
  91         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  92         Camera.Follow(pelaaja1); 
  93         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   111        Camera.ZoomFactor = 5.0; 
  94112        Camera.StayInLevel = true; 
  95113        Mouse.IsCursorVisible = false; 
  96114        LisaaNappaimet(); 
   115        MessageDisplay.Add("Juokse ja murhaa kohde nopeasti ennenkuin hän pakenee! Sinulla on 20 sekuntia aikaa äläkä välitä poliiseista"); 
   116        Timer ajastinZ = new Timer(); 
   117        ajastinZ.Interval = 20.0; 
   118        ajastinZ.Timeout += havisitPelin; 
   119        ajastinZ.Start(); 
   120    } 
   121    void havisitPelin() 
   122    { 
   123        Gravity = new Vector(0, 0); 
   124        Label tekstikentta2 = new Label(500.0, 500.0, "teksti"); 
   125        tekstikentta2.Text = "HÄVISIT PELIN! VIIMEINEN KOHDE PÄÄSI PAKOON!"; 
   126        tekstikentta2.X = Screen.Left + 900; 
   127        tekstikentta2.Y = Screen.Top - 100; 
   128        Add(tekstikentta2); 
   129        Timer ajastinA = new Timer(); 
   130        ajastinA.Interval = 5.0; 
   131        ajastinA.Timeout += Valikko; 
   132        ajastinA.Start(); 
  97133    } 
  98134    void LuoKentta2() 
   
  110146        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
  111147        kentta.SetTileMethod('Q', LisaaVoitto2); 
   148        kentta.SetTileMethod('A', LisaaVoitto3); 
  112149        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  113150        Level.CreateBorders(); 
  114151        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
  115152 
  116         LuoPisteLaskuri(); 
  117153        luoElamaLaskuri(); 
  118154 
   
  141177        kentta.SetTileMethod('/', LisaaToinenFakeTaso); 
  142178        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
   179        kentta.SetTileMethod('A', LisaaVoitto3); 
  143180        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  144181        Level.CreateBorders(); 
  145182        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
  146183 
  147         LuoPisteLaskuri(); 
  148184        luoElamaLaskuri(); 
  149185 
   
  154190        Mouse.IsCursorVisible = false; 
  155191    } 
  156     void LuoPisteLaskuri() 
  157     { 
  158         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  159         Label pisteNaytto = new Label(); 
  160         pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
  161         pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  162         pisteNaytto.TextColor = Color.Blue; 
  163         pisteNaytto.Color = Color.White; 
  164         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  165         Add(pisteNaytto); 
  166     } 
  167     void LuoToinenPisteLaskuri() 
  168     { 
  169         /*pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
  170         Label pisteNaytto2 = new Label(); 
  171         pisteNaytto2.X = Screen.Left + 100; 
  172         pisteNaytto2.Y = Screen.Top - 100; 
  173         pisteNaytto2.TextColor = Color.Blue; 
  174         pisteNaytto2.Color = Color.White; 
  175         pisteNaytto2.BindTo(pisteLaskuri2); 
  176         Add(pisteNaytto2);*/ 
  177     } 
  178192    void LisaaVoitto1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  179193    { 
  180         PhysicsObject voittoTrigger1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  181         voittoTrigger1.IgnoresCollisionResponse = true; 
  182         voittoTrigger1.Tag = "voittoTrigger1"; 
  183         voittoTrigger1.Position = paikka; 
  184         voittoTrigger1.Color = Color.Gold; 
  185         Add(voittoTrigger1); 
   194        Lisaavoitto(paikka, leveys, korkeus, "voittoTrigger1"); 
  186195    } 
  187196    void LisaaVoitto2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  188197    { 
  189         PhysicsObject voittoTrigger2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  190         voittoTrigger2.IgnoresCollisionResponse = true; 
  191         voittoTrigger2.Tag = "voittoTrigger2"; 
  192         voittoTrigger2.Position = paikka; 
  193         voittoTrigger2.Color = Color.Gold; 
  194         Add(voittoTrigger2); 
   198        Lisaavoitto(paikka, leveys, korkeus, "voittoTrigger2"); 
   199    } 
   200    void LisaaVoitto3(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   201    { 
   202        Lisaavoitto(paikka, leveys, korkeus, "voittoTrigger3"); 
   203    } 
   204    void LisaaVoitto4(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   205    { 
   206        Lisaavoitto(paikka, leveys, korkeus, "voittoTrigger4"); 
   207    } 
   208    void Lisaavoitto(Vector paikka, double leveys, double korkeus, string tagiNimi) 
   209    { 
   210        PhysicsObject voittoTrigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   211        voittoTrigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   212        voittoTrigger.Tag = tagiNimi; 
   213        voittoTrigger.Position = paikka; 
   214        voittoTrigger.Color = Color.Gold; 
   215        Add(voittoTrigger); 
  195216    } 
  196217    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  200221        taso.Color = Color.Green; 
  201222        Add(taso); 
   223    } 
   224    void LisaaTaso2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   225    { 
   226        PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   227        taso2.Position = paikka; 
   228        taso2.Color = Color.Red; 
   229        Add(taso2); 
   230    } 
   231    void LisaaTaso3(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   232    { 
   233        PhysicsObject taso3 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   234        taso3.Position = paikka; 
   235        taso3.Color = Color.Orange; 
   236        Add(taso3); 
  202237    } 
  203238    void LisaaTappoTrigger(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  221256    { 
  222257        toinenFakeTaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  223         toinenFakeTaso.IgnoresCollisionResponse = true; 
   258        toinenFakeTaso.IgnoresCollisionResponse = false; 
  224259        toinenFakeTaso.Position = paikka; 
  225         toinenFakeTaso.Color = Color.Gold; 
   260        toinenFakeTaso.Color = Color.Gray; 
  226261        Add(toinenFakeTaso); ; 
  227262    } 
   
  246281        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voittoTrigger1", voittoTrigger1); 
  247282        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voittoTrigger2", voittoTrigger2); 
   283        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voittoTrigger3", voittoTrigger3); 
   284        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voittoTrigger4", voittoTrigger4); 
  248285        Add(pelaaja1); 
  249286    } 
   
  252289        if (kenttaLapi == true) 
  253290        { 
  254             MessageDisplay.Add("Testi"); 
  255291            maaliAani.Play(); 
  256292            LuoKentta2(); 
   
  261297        if (kenttaLapi == true) 
  262298        { 
  263             MessageDisplay.Add("Testi"); 
  264299            maaliAani.Play(); 
  265300            LuoKentta3(); 
  266301        } 
  267302    } 
   303    void voittoTrigger4(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject voittoTrigger4) 
   304    { 
   305        if (kenttaLapi == true) 
   306        { 
   307            ClearAll(); 
   308            maaliAani.Play(); 
   309            Label tekstikentta = new Label(500.0, 500.0, "teksti"); 
   310            tekstikentta.Text = "Läpäisit pelin! Hienoa!"; 
   311            tekstikentta.X = Screen.Left + 900; 
   312            tekstikentta.Y = Screen.Top - 500; 
   313            Add(tekstikentta); 
   314            Timer ajastinC = new Timer(); 
   315            ajastinC.Interval = 5.0; 
   316            ajastinC.Timeout += Valikko; 
   317            ajastinC.Start(); 
   318        } 
   319    } 
   320    void voittoTrigger3(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject voittoTrigger3) 
   321    { 
   322            maaliAani.Play(); 
   323            LuoKentta3(); 
   324        } 
  268325    void Puukota(PlatformCharacter pelaaja1) 
  269326    { 
   
  295352        if (tapettuJo == true) return; 
  296353        MessageDisplay.Add("Onnistuit murhaamaan kohteen!"); 
  297         pisteLaskuri.Value += 1; 
  298354        tapettuJo = true; 
  299355        kenttaLapi = true; 
   
  321377        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(300, 20); 
  322378        elamaPalkki.X = Screen.Left + 950; 
  323         elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   379        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 40; 
  324380        elamaPalkki.BindTo(elamaLaskuri); 
  325381        elamaPalkki.BorderColor = Color.Black; 
   
  342398    void poliisiKuolee() 
  343399    { 
  344         if (tapettuJo2 == true) return; 
  345         MessageDisplay.Add("Onnistuit murhaamaan poliisin!"); 
  346         pisteLaskuri.Value += 1; 
  347         tapettuJo2 = true; 
  348400        poliisi.Destroy(); 
  349401    } 
   
  398450    { 
  399451        ammus.Destroy(); 
  400         elamaLaskuri.Value -= 19; 
   452        elamaLaskuri.Value -= 10; 
  401453    } 
  402454    void LisaaNappaimet() 
   
  499551        Exit(); 
  500552    } 
   553    public int i { get; set; } 
  501554} 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{801CB1F2-3638-4DF6-930A-53EB90C10C39}.xml

  r5640 r5666  
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  47       <Time>2014-07-24T10:36:23.4463677+03:00</Time> 
   47      <Time>2014-07-25T10:14:44.9649663+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  7272      <Options>None</Options> 
  7373      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  74       <Time>2014-07-24T14:25:57.971557+03:00</Time> 
   74      <Time>2014-07-25T10:14:44.9739672+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
  7676    <Item> 
   
  9999      <Options>None</Options> 
  100100      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
  101       <Time>2014-07-24T14:32:21.0918652+03:00</Time> 
   101      <Time>2014-07-25T10:35:23.0297604+03:00</Time> 
  102102    </Item> 
  103103    <Item> 
   
  108108      <Options>None</Options> 
  109109      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kenttarangaistus.xnb</Output> 
  110       <Time>2014-07-24T14:55:05.5652989+03:00</Time> 
   110      <Time>2014-07-25T09:27:33.5522475+03:00</Time> 
  111111    </Item> 
  112112    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kentta1.txt

  r5594 r5666  
  44#%%#############%%########### 
  55#.........#.........#.......# 
  6 #.N.............K...!.......# 
   6#.N.......P.....K...!.......# 
  77############################# 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kentta2.txt

  r5640 r5666  
  11...................................... 
  2 ######################## 
  3 #Q.K..............###### 
  4 ##############....###### 
  5 #.............#...###### 
  6 #.N.....P.........###### 
  7 ###################################### 
   2########################################### 
   3################Q..K.............########## 
   4#############################....########## 
   5#############%%%.............#...########## 
   6#######A%%%%%%%#.N.....P....P....########## 
   7#################################################### 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kentta3.txt

  r5640 r5666  
  11 
  22 
  3  
  4  
  5   N    P 
  6 ########### 
   3................................................##########...................///H/// 
   4...............................................###########......................H 
   5..............................................####......##....................GGG/G 
   6.............................................#####.........................K.CGGGGG 
   7............................######################......########################### 
   8...........................####.......................########################### 
   9..........................#####.............P........############################ 
   10%%%%###########################.....##################################### 
   11%%#############################....####################################### 
   12%.............................#...######### 
   13#...N...........P.............P..########### 
   14############################################## 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kenttarangaistus.txt

  r5640 r5666  
  11 
  2      
  3     P N 
  4 ############## 
   2KKKKKKKKKKKKKK 
   3KKKKKKKNKKKKKK 
   4KKKKKKKKKKKKKK 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.