Ignore:
Timestamp:
2014-07-24 22:04:28 (8 years ago)
Author:
mikrkana
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MiskaK/The Reclaim/The Reclaim/The Reclaim/The Reclaim/bin/x86/Release/Jypeli.xml

  r5480 r5652  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.WP7.TouchPanel"> 
  8             <summary> 
  9             Kosketuspaneeli. 
  10             </summary> 
  11         </member> 
  12         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller`1"> 
  13             <summary> 
  14             Yleinen peliohjainluokka tilatiedoilla. 
  15             </summary> 
  16         </member> 
  17         <member name="T:Jypeli.Controls.Controller"> 
  18             <summary> 
  19             Yleinen peliohjainluokka. 
  20             </summary> 
  21         </member> 
  22         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.AddHelpText(Jypeli.Controls.Handler,System.String)"> 
  23             <summary> 
  24             LisÀÀ ohjeteksti, joka on sama kaikille nÀppÀimille tai muille ohjaimille, 
  25             jotka kÀyttÀvÀt samaa aliohjelmaa ohjaintapahtuman kÀsittelyyn. 
  26             </summary> 
  27             <param name="controlHandler">Ohjaintapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  28             <param name="text">Ohjeteksti.</param> 
  29         </member> 
  30         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.GetControlText(Jypeli.Controls.Listener)"> 
  31             <summary> 
  32             Returns a name for the key, button, or whatever control that is assigned to the 
  33             given listener. 
  34             </summary> 
  35         </member> 
  36         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Disable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  37             <summary> 
  38             Poistaa tietyt kuuntelutapahtumat kÀytöstÀ. 
  39             </summary> 
  40             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  41         </member> 
  42         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Enable(System.Predicate{Jypeli.Controls.Listener})"> 
  43             <summary> 
  44             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kontrollin takaisin kÀyttöön. 
  45             </summary> 
  46             <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
  47         </member> 
  48         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.EnableAll"> 
  49             <summary> 
  50             Ottaa takaisin kÀyttöön kaikki <c>Disable</c>-metodilla poistetut kontrollit. 
  51             </summary> 
  52         </member> 
  53         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.DisableAll"> 
  54             <summary> 
  55             Poistaa kaikki kontrollit kÀytöstÀ. 
  56             </summary> 
  57         </member> 
  58         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.Clear"> 
  59             <summary> 
  60             Poistaa tÀmÀn ohjaimen kaikki kuuntelijat. 
  61             </summary> 
  62         </member> 
  63         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.IsBufferEmpty"> 
  64             <summary> 
  65             Tarkistaa, onko ohjainpuskuri tyhjÀ. 
  66             </summary> 
  67         </member> 
  68         <member name="M:Jypeli.Controls.Controller.PurgeBuffer"> 
  69             <summary> 
  70             TyhjentÀÀ ohjainpuskurin. 
  71             Huomaa, ettÀ puskuri ei tyhjenny automaattisesti kutsun jÀlkeen 
  72             (kutsu <c>IsBufferEmpty</c> tarkastaaksesi) 
  73             </summary> 
  74         </member> 
  75         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.BufferPurging"> 
  76             <summary> 
  77             Onko puskuri parhaillaan tyhjentymÀssÀ. 
  78             </summary> 
  79         </member> 
  80         <member name="P:Jypeli.Controls.Controller.Enabled"> 
  81             <summary> 
  82             Kuunnellaanko ohjainta. 
  83             </summary> 
  84         </member> 
  85         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Enable(Jypeli.ButtonState)"> 
  86             <summary> 
  87             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kosketuskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  88             </summary> 
  89             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  90         </member> 
  91         <member name="M:Jypeli.WP7.TouchPanel.Disable(Jypeli.ButtonState)"> 
  92             <summary> 
  93             Poistaa kosketuskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  94             </summary> 
  95             <param name="state">Kosketuksen tila</param> 
  96         </member> 
  97         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.ActiveChannels"> 
  98             <summary> 
  99             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  100             </summary> 
  101         </member> 
  102         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumTouches"> 
  103             <summary> 
  104             Kuinka monta kosketusta nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  105             </summary> 
  106         </member> 
  107         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.NumGestures"> 
  108             <summary> 
  109             Kuinka monta elettÀ nÀytöllÀ on aktiivisena. 
  110             </summary> 
  111         </member> 
  112         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowSnipping"> 
  113             <summary> 
  114             Seurataanko kosketusta kameralla. 
  115             </summary> 
  116         </member> 
  117         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.FollowPinching"> 
  118             <summary> 
  119             Zoomataanko kameralla kun kÀyttÀjÀ tekee nipistyseleen 
  120             </summary> 
  121         </member> 
  122         <member name="P:Jypeli.WP7.TouchPanel.EmulateKeyboard"> 
  123             <summary> 
  124             Matkitaanko nÀppÀimistöÀ. Jos pÀÀllÀ, ruudun reunojen kosketus vastaa nuolinÀppÀinten 
  125             painalluksia ja ruudun keskeltÀ painaminen vÀlilyöntiÀ. 
  126             </summary> 
  127         </member> 
  128         <member name="P:Jypeli.Sound.IsLooped"> 
  129             <summary> 
  130             Jos <c>true</c>, ÀÀntÀ soitetaan toistuvasti. 
  131             </summary> 
  132         </member> 
  133         <member name="P:Jypeli.Sound.Pan"> 
  134             <summary> 
  135             ÄÀnen kuuluminen vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta. 
  136             Arvot vaihtelevat vÀlillÀ -1.0 - 1.0 seuraavasti: 
  137             -1.0 -> tÀysin vasemmalla 
  138             0.0 -> keskellÀ 
  139             1.0 -> tÀysin oikealla 
  140             </summary> 
  141         </member> 
  142         <member name="P:Jypeli.Sound.Volume"> 
  143             <summary> 
  144             ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
  145             </summary> 
  146         </member> 
  147         <member name="P:Jypeli.Sound.Pitch"> 
  148             <summary> 
  149             ÄÀnenkorkeus vÀlillÀ -1.0 - 1.0. 
  150             </summary> 
  151             <remarks> 
  152             -1.0 on oktaavin alempana, 1.0 oktaavin ylempÀnÀ. 
  153             </remarks> 
  154         </member> 
  155         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField"> 
  156             <summary> 
  157             A PhysicsLogic to causes a Gravity a a certain point with zero dropoff. 
  158             </summary> 
  159         </member> 
  160         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic"> 
  161             <summary> 
  162             A physics logic is a way for the engine to effect object within the Update call. 
  163             Gravity is a Example of a PhysicsLogic. 
  164             </summary> 
  165         </member> 
  166         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
  167             <summary> 
  168             Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
  169             throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
  170             </summary> 
  171             <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
  172         </member> 
  173         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.LifetimeChanged"> 
  174             <summary> 
  175             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  176             </summary> 
  177         </member> 
  178         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Added"> 
  179             <summary> 
  180             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  181             </summary> 
  182         </member> 
  183         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Pending"> 
  184             <summary> 
  185             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  186             </summary> 
  187         </member> 
  188         <member name="E:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Removed"> 
  189             <summary> 
  190             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  191             </summary> 
  192         </member> 
  193         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsPending"> 
  194             <summary> 
  195             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  196             </summary> 
  197         </member> 
  198         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.IsAdded"> 
  199             <summary> 
  200             Gets if the object has been added to the engine. 
  201             </summary> 
  202         </member> 
  203         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Engine"> 
  204             <summary> 
  205             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  206             </summary> 
  207         </member> 
  208         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Tag"> 
  209             <summary> 
  210             Gets and Sets a User defined object. 
  211             </summary> 
  212         </member> 
  213         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Lifetime"> 
  214             <summary> 
  215             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  216             </summary> 
  217         </member> 
  218         <member name="P:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic.Order"> 
  219             <summary> 
  220             Get and Sets The order number of when it will be ran. 
  221             All Logics with a higher order will run after this one and all logics 
  222             with a lower order number will be ran before this one. 
  223             </summary> 
  224         </member> 
  225         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  226             <summary> 
  227             Creates a new GravityPointField Instance. 
  228             </summary> 
  229             <param name="location">The location of the Gravity point.</param> 
  230             <param name="gravity"></param> 
  231             <param name="lifetime"></param> 
  232         </member> 
  233         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GlobalFluidLogic"> 
  234             <summary> 
  235             Applys drag and buoyancy to all items in the engine. 
  236             </summary> 
  237         </member> 
  238         <member name="T:Physics2DDotNet.IContactPointInfo"> 
  239             <summary> 
  240             Describes a Contact in a collision. 
  241             </summary> 
  242         </member> 
  243         <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Position"> 
  244             <summary> 
  245             Gets The world coordinates of the contact. 
  246             </summary> 
  247         </member> 
  248         <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Normal"> 
  249             <summary> 
  250             Gets a Direction Vector Pointing away from the Edge. 
  251             </summary> 
  252         </member> 
  253         <member name="P:Physics2DDotNet.IContactPointInfo.Distance"> 
  254             <summary> 
  255             Gets The distance the contact is inside the other object. 
  256             </summary> 
  257         </member> 
  258         <member name="P:Physics2DDotNet.IContact.Body1"> 
  259             <summary> 
  260             Gets The First Body that is part of the Contact. 
  261             (The Normal belongs to this Body.) 
  262             </summary> 
  263         </member> 
  264         <member name="P:Physics2DDotNet.IContact.Body2"> 
  265             <summary> 
  266             Gets The Second Body that is part of the Contact. 
  267             (The Position of the Vertex belongs to this Body.) 
  268             </summary> 
  269         </member> 
  270         <member name="T:Physics2DDotNet.TimeStep"> 
  271             <summary> 
  272             Class that holds information about a change in time; 
  273             </summary> 
  274         </member> 
  275         <member name="M:Physics2DDotNet.TimeStep.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
  276             <summary> 
  277             Creates a new Timestep instance. 
  278             </summary> 
  279             <param name="dt">The current change in time. (seconds)</param> 
  280             <param name="updateCount">The number for the current update.</param> 
  281         </member> 
  282         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.Dt"> 
  283             <summary> 
  284             The current change in time. (seconds) 
  285             </summary> 
  286         </member> 
  287         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.DtInv"> 
  288             <summary> 
  289             The inverse of the change in time. (0 if dt is 0) 
  290             </summary> 
  291         </member> 
  292         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDt"> 
  293             <summary> 
  294             The actaul change in time. (seconds) 
  295             </summary> 
  296         </member> 
  297         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.TrueDtInv"> 
  298             <summary> 
  299             The inverse of the actaul change in time. (0 if dt is 0) 
  300             </summary> 
  301         </member> 
  302         <member name="P:Physics2DDotNet.TimeStep.UpdateCount"> 
  303             <summary> 
  304             The number for the current update. 
  305             </summary> 
  306         </member> 
  307         <member name="P:Physics2DDotNet.DragInfo.DragCenter"> 
  308             <summary> 
  309             (In Body Coordinates) 
  310             </summary> 
  311         </member> 
  312         <member name="T:Jypeli.FrictionLogic"> 
  313             <summary> 
  314             Fysiikkalogiikkaluokka ylhÀÀltÀ pÀin kuvattuihin peleihin, joissa tarvitaan kitkaa. 
  315             </summary> 
  316         </member> 
  317         <member name="M:Jypeli.FrictionLogic.RunLogic(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
  318             <summary> 
  319             KÀyttÀÀ kitkalogiikkaa pelitilanteeseen. 
  320             </summary> 
  321             <param name="step">Aika viimeisestÀ pÀivityksestÀ.</param> 
  322         </member> 
  323         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler"> 
  324             <summary> 
  325             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  326             </summary> 
  327         </member> 
  328         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`1"> 
  329             <summary> 
  330             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  331             </summary> 
  332         </member> 
  333         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`2"> 
  334             <summary> 
  335             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  336             </summary> 
  337         </member> 
  338         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`3"> 
  339             <summary> 
  340             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  341             </summary> 
  342         </member> 
  343         <member name="T:Jypeli.Controls.Handler`4"> 
  344             <summary> 
  345             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  346             </summary> 
  347         </member> 
  348         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler"> 
  349             <summary> 
  350             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  351             </summary> 
  352         </member> 
  353         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`1"> 
  354             <summary> 
  355             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  356             </summary> 
  357         </member> 
  358         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`2"> 
  359             <summary> 
  360             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  361             </summary> 
  362         </member> 
  363         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`3"> 
  364             <summary> 
  365             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  366             </summary> 
  367         </member> 
  368         <member name="T:Jypeli.Controls.MultiKeyHandler`4"> 
  369             <summary> 
  370             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  371             </summary> 
  372         </member> 
  373         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler"> 
  374             <summary> 
  375             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  376             </summary> 
  377         </member> 
  378         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`1"> 
  379             <summary> 
  380             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  381             </summary> 
  382         </member> 
  383         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`2"> 
  384             <summary> 
  385             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  386             </summary> 
  387         </member> 
  388         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`3"> 
  389             <summary> 
  390             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  391             </summary> 
  392         </member> 
  393         <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogHandler`4"> 
  394             <summary> 
  395             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  396             </summary> 
  397         </member> 
  398         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler"> 
  399             <summary> 
  400             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
  401             </summary> 
  402         </member> 
  403         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`1"> 
  404             <summary> 
  405             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
  406             </summary> 
  407         </member> 
  408         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`2"> 
  409             <summary> 
  410             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
  411             </summary> 
  412         </member> 
  413         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`3"> 
  414             <summary> 
  415             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
  416             </summary> 
  417         </member> 
  418         <member name="T:Jypeli.Controls.TouchHandler`4"> 
  419             <summary> 
  420             OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
  421             </summary> 
  422         </member> 
  423         <member name="T:Jypeli.Controls.Controls"> 
  424             <summary> 
  425             SisÀltÀÀ ohjaimet. 
  426             </summary> 
  427         </member> 
  428         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.#ctor"> 
  429             <summary> 
  430             Luo uuden kontrolli-olion. 
  431             Jos mahdollista, kÀytÀ mieluummin peliluokan omaa Controls-ominaisuutta. 
  432             </summary> 
  433         </member> 
  434         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.PurgeBuffer"> 
  435             <summary> 
  436             TyhjentÀÀ kaikkien peliohjaimien ohjauspuskurit, eli jonossa odottavat 
  437             nÀppÀimenpainallukset ja muut ohjaintapahtumat. 
  438             </summary> 
  439         </member> 
  440         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.GetHelpTexts"> 
  441             <summary> 
  442             Palauttaa kaikki ohjaimien ohjetekstit listana. 
  443             </summary> 
  444             <returns></returns> 
  445         </member> 
  446         <member name="M:Jypeli.Controls.Controls.Clear"> 
  447             <summary> 
  448             TyhjentÀÀ kaikki kontrollit. 
  449             </summary> 
  450         </member> 
  451         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Keyboard"> 
  452             <summary> 
  453             NÀppÀimistö. 
  454             </summary> 
  455         </member> 
  456         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Mouse"> 
  457             <summary> 
  458             Hiiri. 
  459             </summary> 
  460         </member> 
  461         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.Accelerometer"> 
  462             <summary> 
  463             Kiihtyvyysanturi (Windows Phone 7) 
  464             </summary> 
  465         </member> 
  466         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.TouchPanel"> 
  467             <summary> 
  468             KosketusnÀyttö (Windows Phone 7) 
  469             </summary> 
  470         </member> 
  471         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.PhoneBackButton"> 
  472             <summary> 
  473             Back-nappi (Windows Phone 7) 
  474             </summary> 
  475         </member> 
  476         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.GameControllers"> 
  477             <summary> 
  478             Peliohjaimet 1-4. 
  479             </summary> 
  480         </member> 
  481         <member name="P:Jypeli.Controls.Controls.BufferEmpty"> 
  482             <summary> 
  483             Kaikkien ohjainten puskurien tila. 
  484             </summary> 
  485             <value><c>false</c> jos nÀppÀimenpainalluksia on jonossa kÀsittelemÀttÀ, muuten <c>true</c>.</value> 
  486         </member> 
  487         <member name="T:AdvanceMath.Quaternion"> 
  488             <summary> 
  489                 Summary description for Quaternion. 
  490             </summary> 
  491         </member> 
  492         <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Identity"> 
  493             <summary> 
  494                An Identity Quaternion. 
  495             </summary> 
  496         </member> 
  497         <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Zero"> 
  498             <summary> 
  499                A Quaternion With all elements set to 0; 
  500             </summary> 
  501         </member> 
  502         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Slerp(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
  503             <summary> 
  504              
  505             </summary> 
  506             <param name="time"></param> 
  507             <param name="quatA"></param> 
  508             <param name="quatB"></param> 
  509             <param name="useShortestPath"></param> 
  510             <returns></returns> 
  511         </member> 
  512         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromAngleAxis(System.Double,AdvanceMath.Vector3D)"> 
  513             <summary> 
  514             Creates a Quaternion from a supplied angle and aXis. 
  515             </summary> 
  516             <param name="angle">Value of an angle in radians.</param> 
  517             <param name="aXis">ArbitrarY aXis vector.</param> 
  518             <returns></returns> 
  519         </member> 
  520         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Squad(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
  521             <summary> 
  522                 Performs spherical quadratic interpolation. 
  523             </summary> 
  524             <param name="t"></param> 
  525             <param name="p"></param> 
  526             <param name="a"></param> 
  527             <param name="b"></param> 
  528             <param name="q"></param> 
  529             <returns></returns> 
  530         </member> 
  531         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  532             <summary> 
  533                 Creates a new Quaternion. 
  534             </summary> 
  535         </member> 
  536         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromEulerAngles(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  537             <summary> 
  538             Combines the euler angles in the order Yaw, pitch, roll to create a rotation quaternion 
  539             </summary> 
  540             <param name="pitch"></param> 
  541             <param name="Yaw"></param> 
  542             <param name="roll"></param> 
  543             <returns></returns> 
  544         </member> 
  545         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Dot(AdvanceMath.Quaternion)"> 
  546             <summary> 
  547             Performs a Dot Product operation on 2 Quaternions. 
  548             </summary> 
  549             <param name="quat"></param> 
  550             <returns></returns> 
  551         </member> 
  552         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Normalize"> 
  553             <summary> 
  554                 Normalizes elements of this quaterion to the range [0,1]. 
  555             </summary> 
  556         </member> 
  557         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAngleAxis(System.Double@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
  558             <summary> 
  559                 
  560             </summary> 
  561             <param name="angle"></param> 
  562             <param name="aXis"></param> 
  563             <returns></returns> 
  564         </member> 
  565         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToRotationMatrix"> 
  566             <summary> 
  567             Gets a 3X3 rotation matriX from this Quaternion. 
  568             </summary> 
  569             <returns></returns> 
  570         </member> 
  571         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Inverse"> 
  572             <summary> 
  573             Computes the inverse of a Quaternion. 
  574             </summary> 
  575             <returns></returns> 
  576         </member> 
  577         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAxis(AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
  578             <summary> 
  579              
  580             </summary> 
  581             <param name="XAxis"></param> 
  582             <param name="YAxis"></param> 
  583             <param name="ZAxis"></param> 
  584         </member> 
  585         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Log"> 
  586             <summary> 
  587                 Calculates the logarithm of a Quaternion. 
  588             </summary> 
  589             <returns></returns> 
  590         </member> 
  591         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Exp"> 
  592             <summary> 
  593                 Calculates the Exponent of a Quaternion. 
  594             </summary> 
  595             <returns></returns> 
  596         </member> 
  597         <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToString"> 
  598             <summary> 
  599                 Overrides the Object.ToString() method to provide a teXt representation of  
  600                 a Quaternion. 
  601             </summary> 
  602             <returns>A string representation of a Quaternion.</returns> 
  603         </member> 
  604         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.Norm"> 
  605             <summary> 
  606                 Squared 'length' of this quaternion. 
  607             </summary> 
  608         </member> 
  609         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.XAxis"> 
  610             <summary> 
  611                Local X-aXis portion of this rotation. 
  612             </summary> 
  613         </member> 
  614         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.YAxis"> 
  615             <summary> 
  616                Local Y-aXis portion of this rotation. 
  617             </summary> 
  618         </member> 
  619         <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.ZAxis"> 
  620             <summary> 
  621                Local Z-aXis portion of this rotation. 
  622             </summary> 
  623         </member> 
  624         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection"> 
  625             <summary> 
  626             Suunta/ele joka tunnistetaan. 
  627             </summary> 
  628         </member> 
  629         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Any"> 
  630             <summary> 
  631             kallistetaan mihin tahansa suuntaan. 
  632             </summary> 
  633         </member> 
  634         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Left"> 
  635             <summary> 
  636             Kallistetaan vasemalle. 
  637             </summary> 
  638         </member> 
  639         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Right"> 
  640             <summary> 
  641             Kallistetaan oikealle. 
  642             </summary> 
  643         </member> 
  644         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Up"> 
  645             <summary> 
  646             Kallistetaan ylös. 
  647             </summary> 
  648         </member> 
  649         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Down"> 
  650             <summary> 
  651             Kallistetaan alas. 
  652             </summary> 
  653         </member> 
  654         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Shake"> 
  655             <summary> 
  656             Puhelimen ravistusele. 
  657             </summary> 
  658         </member> 
  659         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerDirection.Tap"> 
  660             <summary> 
  661             Puhelimen "nopea liike"-ele, esim. nÀpÀytys tai tÀrÀhdys. 
  662             </summary> 
  663         </member> 
  664         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity"> 
  665             <summary> 
  666             Herkkyys jolla kallistus/ele halutaan tunnistaa. 
  667             </summary> 
  668         </member> 
  669         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Realtime"> 
  670             <summary> 
  671             Kallistus/ele tunnistetaan nopeasti. 
  672             </summary> 
  673         </member> 
  674         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.High"> 
  675             <summary> 
  676             Kallistus/ele tunnistetaan melko nopeasti. 
  677             </summary> 
  678         </member> 
  679         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Medium"> 
  680             <summary> 
  681             Kallistus/ele tunnistetaan melko myöhÀÀn. 
  682             </summary> 
  683         </member> 
  684         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity.Low"> 
  685             <summary> 
  686             Kallistus/ele tunnistetaan myöhÀÀn. 
  687             </summary> 
  688         </member> 
  689         <member name="T:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration"> 
  690             <summary> 
  691             Kalibrointi puhelimen kallistuksen nollakohdalle. 
  692             (Asento missÀ puhelinta ei ole kallistettu yhtÀÀn) 
  693             </summary> 
  694         </member> 
  695         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.ZeroAngle"> 
  696             <summary> 
  697             Puhelin on vaakatasossa nÀyttö ylöspÀin. 
  698             </summary> 
  699         </member> 
  700         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.HalfRightAngle"> 
  701             <summary> 
  702             Puhelin on 45-asteen kulmassa. 
  703             </summary> 
  704         </member> 
  705         <member name="F:Jypeli.WP7.AccelerometerCalibration.RightAngle"> 
  706             <summary> 
  707             Puhelin on pystysuorassa. 
  708             </summary> 
  709         </member> 
  710         <member name="T:Jypeli.WP7.Accelerometer"> 
  711             <summary> 
  712             Puhelimen kiihtyvyysanturi. 
  713             </summary> 
  714         </member> 
  715         <member name="F:Jypeli.WP7.Accelerometer.memoryState"> 
  716             <summary> 
  717             TÀmÀnhetkinen, synkronoimaton tila. 
  718             </summary> 
  719         </member> 
  720         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Start"> 
  721             <summary> 
  722             KÀynnistÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  723             </summary> 
  724         </member> 
  725         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Stop"> 
  726             <summary> 
  727             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin. 
  728             </summary> 
  729         </member> 
  730         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.PauseForDuration(System.Double)"> 
  731             <summary> 
  732             PysÀyttÀÀ kiihtyvyysanturin annetuksi ajaksi. 
  733             </summary> 
  734             <param name="seconds">Aika sekunteina</param> 
  735         </member> 
  736         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(System.Double)"> 
  737             <summary> 
  738             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  739             </summary> 
  740             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  741         </member> 
  742         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  743             <summary> 
  744             Asettaa vakioherkkyydeksi annetun arvon. 
  745             </summary> 
  746             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  747         </member> 
  748         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(System.Double)"> 
  749             <summary> 
  750             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  751             </summary> 
  752             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  753         </member> 
  754         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.SetDefaultAnalogSensitivity(Jypeli.WP7.AccelerometerSensitivity)"> 
  755             <summary> 
  756             Asettaa vakioherkkyydeksi (analoginen) annetun arvon. 
  757             </summary> 
  758             <param name="sensitivity">Herkkyys</param>         
  759         </member> 
  760         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.EnableAnalog"> 
  761             <summary> 
  762             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin analogikontrollit <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  763             </summary> 
  764         </member> 
  765         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisableAnalog"> 
  766             <summary> 
  767             Poistaa kiihtyvyysanturin analogikontrollit <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  768             </summary> 
  769         </member> 
  770         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Enable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  771             <summary> 
  772             Ottaa kÀytöstÀ poistetun kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> takaisin kÀyttöön. 
  773             </summary> 
  774             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  775         </member> 
  776         <member name="M:Jypeli.WP7.Accelerometer.Disable(Jypeli.WP7.AccelerometerDirection)"> 
  777             <summary> 
  778             Poistaa kiihtyvyyskontrollin <c>k</c> kÀytöstÀ. 
  779             </summary> 
  780             <param name="direction">Kiihtyvyyssuunta</param> 
  781         </member> 
  782         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Reading"> 
  783             <summary> 
  784             Puhelimen kallistuksen tÀmÀnhetkinen suunta. 
  785             </summary> 
  786         </member> 
  787         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.State"> 
  788             <summary> 
  789             Kiihtyvyysanturin koko suuntavektori. 
  790             </summary> 
  791         </member> 
  792         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.Calibration"> 
  793             <summary> 
  794             Puhelimen kallistuksen nollakohta. 
  795             </summary> 
  796         </member> 
  797         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DisplayOrientation"> 
  798             <summary> 
  799             NÀytön suunta. 
  800             </summary> 
  801         </member> 
  802         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultSensitivity"> 
  803             <summary> 
  804             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia ja eleitÀ ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  805             </summary> 
  806         </member> 
  807         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.DefaultAnalogSensitivity"> 
  808             <summary> 
  809             Herkkyys jos kuunnellaan suuntia analogisesti ilman erikseen annettua herkkyyttÀ. 
  810             </summary> 
  811         </member> 
  812         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.GesturesEnabled"> 
  813             <summary> 
  814             MÀÀrittÀÀ onko Shake ja Tap kÀytössÀ. 
  815             </summary> 
  816         </member> 
  817         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenTaps"> 
  818             <summary> 
  819             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua napautusten vÀlissÀ. 
  820             </summary> 
  821         </member> 
  822         <member name="P:Jypeli.WP7.Accelerometer.TimeBetweenShakes"> 
  823             <summary> 
  824             Aika millisekunteina joka pitÀÀ kulua ravistusten vÀlissÀ. 
  825             </summary> 
  826         </member> 
  827         <member name="T:Jypeli.Widgets.SplashScreen"> 
  828             <summary> 
  829             Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
  830             </summary> 
  831         </member> 
  832         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
  833             <summary> 
  834             Ikkuna. 
   7        <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.CircleShape"> 
   8            <summary> 
   9            A Circle 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.IShape.VertexNormals"> 
   13            <summary> 
   14            These are the normals for the original vertexes. 
   15            </summary> 
   16        </member> 
   17        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.CircleShape.#ctor(System.Double,System.Int32)"> 
   18            <summary> 
   19            Creates a new Circle Instance. 
   20            </summary> 
   21            <param name="radius">how large the circle is.</param> 
   22            <param name="vertexCount"> 
   23            The number or vertex that will be generated along the perimeter of the circle.  
   24            This is for collision detection. 
   25            </param> 
   26        </member> 
   27        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.CircleShape.#ctor(System.Double,System.Int32,System.Double)"> 
   28            <summary> 
   29            Creates a new Circle Instance. 
   30            </summary> 
   31            <param name="radius">how large the circle is.</param> 
   32            <param name="vertexCount"> 
   33            The number or vertex that will be generated along the perimeter of the circle.  
   34            This is for collision detection. 
   35            </param> 
   36            <param name="inertia"> 
   37            How hard it is to turn the shape. Depending on the construtor in the  
   38            Body this will be multiplied with the mass to determine the moment of inertia. 
   39            </param> 
   40        </member> 
   41        <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.CircleShape.Radius"> 
   42            <summary> 
   43            the distance from the position where the circle ends. 
   44            </summary> 
   45        </member> 
   46        <member name="T:Jypeli.Direction"> 
   47            <summary> 
   48            Perussuunta tasossa. 
   49            </summary> 
   50        </member> 
   51        <member name="F:Jypeli.Direction.None"> 
   52            <summary> 
   53            Ei suuntaa. 
   54            </summary> 
   55        </member> 
   56        <member name="F:Jypeli.Direction.Up"> 
   57            <summary> 
   58            Suunta ylös. 
   59            </summary> 
   60        </member> 
   61        <member name="F:Jypeli.Direction.Down"> 
   62            <summary> 
   63            Suunta alas. 
   64            </summary> 
   65        </member> 
   66        <member name="F:Jypeli.Direction.Left"> 
   67            <summary> 
   68            Suunta vasemmalle. 
   69            </summary> 
   70        </member> 
   71        <member name="F:Jypeli.Direction.Right"> 
   72            <summary> 
   73            Suunta oikealle. 
   74            </summary> 
   75        </member> 
   76        <member name="F:Jypeli.Direction.Vector"> 
   77            <summary> 
   78            Suuntaa vastaava yksikkövektori. 
   79            </summary> 
   80        </member> 
   81        <member name="F:Jypeli.Direction.Name"> 
   82            <summary> 
   83            Suunnan nimi. 
   84            </summary> 
   85        </member> 
   86        <member name="M:Jypeli.Direction.Inverse(Jypeli.Direction)"> 
   87            <summary> 
   88            Palauttaa vastakkaisen suunnan annetulle suunnalle. 
   89            </summary> 
   90            <param name="d">Suunta.</param> 
   91            <returns>Vastakkainen suunta.</returns> 
   92        </member> 
   93        <member name="P:Jypeli.Direction.Angle"> 
   94            <summary> 
   95            Suuntaa vastaava kulma. 
   96            </summary> 
   97        </member> 
   98        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   99            <summary> 
   100            Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
   101            </summary> 
   102            <param name="first">the first Vector2D.</param> 
   103            <param name="second">the second Vector2D.</param> 
   104            <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
   105            <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
   106        </member> 
   107        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   108            <summary> 
   109            Creates a new BoundingRectangle Instance from multiple Vector2Ds. 
   110            </summary> 
   111            <param name="vectors">the list of vectors</param> 
   112            <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
   113            <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
   114        </member> 
   115        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromUnion(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
   116            <summary> 
   117            Makes a BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed. 
   118            </summary> 
   119            <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
   120            <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
   121            <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
   122        </member> 
   123        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromIntersection(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
   124            <summary> 
   125            Makes a BoundingRectangle that contains the area where the BoundingRectangles Intersect. 
   126            </summary> 
   127            <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
   128            <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
   129            <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
   130        </member> 
   131        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   132            <summary> 
   133            Creates a new BoundingRectangle Instance. 
   134            </summary> 
   135            <param name="minX">The Lower Bound on the XAxis.</param> 
   136            <param name="minY">The Lower Bound on the YAxis.</param> 
   137            <param name="maxX">The Upper Bound on the XAxis.</param> 
   138            <param name="maxY">The Upper Bound on the YAxis.</param> 
   139        </member> 
   140        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   141            <summary> 
   142            Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
   143            </summary> 
   144            <param name="min">The Lower Vector2D.</param> 
   145            <param name="max">The Upper Vector2D.</param> 
   146        </member> 
   147        <member name="T:Jypeli.Widgets.PushButton"> 
   148            <summary> 
   149            Painonappi. 
   150            </summary> 
   151        </member> 
   152        <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
   153            <summary> 
   154            TekstikenttÀ. 
   155            </summary> 
   156        </member> 
   157        <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
   158            <summary> 
   159            Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
  835160            </summary> 
  836161        </member> 
   
  1123448            </summary> 
  1124449        </member> 
   450        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   451            <summary> 
   452            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
   453            </summary> 
   454        </member> 
   455        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInsideRect(Jypeli.Vector)"> 
   456            <summary> 
   457            Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion ympÀröivÀn suorakulmion sisÀpuolella. 
   458            </summary> 
   459        </member> 
   460        <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
   461            <summary> 
   462            Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
   463            </summary> 
   464            <param name="file"></param> 
   465        </member> 
   466        <member name="M:Jypeli.GameObject.MirrorImage"> 
   467            <summary> 
   468            KÀÀntÀÀ olion kuvan vaakasuunnassa. 
   469            </summary> 
   470        </member> 
   471        <member name="M:Jypeli.GameObject.FlipImage"> 
   472            <summary> 
   473            KÀÀntÀÀ olion kuvan pystysuunnassa. 
   474            </summary> 
   475        </member> 
   476        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   477            <summary> 
   478            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   479            </summary> 
   480        </member> 
   481        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   482            <summary> 
   483            Alustaa uuden peliolion. 
   484            </summary> 
   485            <param name="width">Leveys.</param> 
   486            <param name="height">Korkeus.</param> 
   487        </member> 
   488        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   489            <summary> 
   490            Alustaa uuden peliolion. 
   491            </summary> 
   492            <param name="width">Leveys.</param> 
   493            <param name="height">Korkeus.</param> 
   494            <param name="shape">Muoto.</param> 
   495        </member> 
   496        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   497            <summary> 
   498            Alustaa uuden peliolion. 
   499            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   500            </summary> 
   501            <param name="animation">Kuva</param> 
   502        </member> 
   503        <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   504            <summary> 
   505            Alustaa widgetin. 
   506            </summary> 
   507        </member> 
   508        <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
   509            <summary> 
   510            Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
   511            arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
   512            <see cref="!:IsUpdated"/> 
   513            </summary> 
   514            <param name="time">Peliaika.</param> 
   515        </member> 
   516        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
   517            <summary> 
   518            NÀkeekö olio toisen. 
   519            </summary> 
   520            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   521            <returns></returns> 
   522        </member> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   524            <summary> 
   525            NÀkeekö olio toisen. 
   526            </summary> 
   527            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   528            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
   529            <returns></returns> 
   530        </member> 
   531        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Object)"> 
   532            <summary> 
   533            NÀkeekö olio toisen. 
   534            </summary> 
   535            <param name="obj">Toinen olio</param> 
   536            <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
   537            <returns></returns> 
   538        </member> 
   539        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector)"> 
   540            <summary> 
   541            NÀkeekö olio paikkaan. 
   542            </summary> 
   543            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
   544            <returns></returns> 
   545        </member> 
   546        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
   547            <summary> 
   548            NÀkeekö olio paikkaan. 
   549            </summary> 
   550            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
   551            <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
   552            <returns></returns> 
   553        </member> 
   554        <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
   555            <summary> 
   556            NÀkeekö olio paikkaan. 
   557            </summary> 
   558            <param name="targetPosition">Paikka</param> 
   559            <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
   560            <returns></returns> 
   561        </member> 
   562        <member name="M:Jypeli.GameObject.IsBlocking(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   563            <summary> 
   564            Onko olio kahden paikan vÀlissÀ. 
   565            </summary> 
   566            <param name="obj">Olio</param> 
   567            <param name="pos1">Paikka 1</param> 
   568            <param name="pos2">Paikka 2</param> 
   569            <returns></returns> 
   570        </member> 
   571        <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
   572            <summary> 
   573            Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
   574            </summary> 
   575            <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
   576            <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
   577        </member> 
   578        <member name="M:Jypeli.GameObject.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
   579            <summary> 
   580            Should be called whenever properties that might affect layouts 
   581            are changed. 
   582            </summary> 
   583        </member> 
   584        <member name="M:Jypeli.GameObject.RefreshLayout"> 
   585            <summary> 
   586            PÀivittÀÀ lapsiolioiden paikat ja koot, jos widgetille on asetettu asettelija. 
   587            TÀtÀ metodia EI yleensÀ tarvitse kutsua itse, sillÀ asettelija 
   588            pÀivitetÀÀn automaattisesti jokaisella framella. TÀmÀ metodi on 
   589            tarpeellinen esim. silloin, kun widgetille on lisÀtty lapsiolioita 
   590            (tai muutettu niiden ominaisuuksia) ja niiden paikat tarvitsee pÀivittÀÀ 
   591            vÀlittömÀsti lisÀyksen jÀlkeen. Silloinkin tÀtÀ tarvitsee kutsua vain kerran, 
   592            viimeisimmÀn muutoksen jÀlkeen. 
   593            </summary> 
   594        </member> 
   595        <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateSizeHints"> 
   596            <summary> 
   597            Recursively updates the preferred sizes (and other parameters that 
   598            affect the layout) of the object and its child objects. 
   599            </summary> 
   600        </member> 
   601        <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
   602            <summary> 
   603            Recursively updates the layouts of the object and 
   604            its child objects. <c>UpdateSizeHints()</c> must have 
   605            been called before this, because the layout needs to 
   606            know how big the objects need to be. 
   607            </summary> 
   608            <param name="maximumSize">The actual size that is allocated for the layout.</param> 
   609        </member> 
   610        <member name="M:Jypeli.GameObject.GetMaximumSize"> 
   611            <summary> 
   612            Antaa widgetin maksimikoon siinÀ tapauksessa, ettÀ kokoa ei 
   613            ole annettu rakentajassa (tai tarkemmin sanoen muuttujan <c>SizingByLayout</c> 
   614            arvo on <c>true</c>). Olio ei siis automaattisesti kasva tÀtÀ isommaksi. 
   615            </summary> 
   616            <returns></returns> 
   617        </member> 
  1125618        <member name="M:Jypeli.GameObject.Move(Jypeli.Vector)"> 
  1126619            <summary> 
   
  1184677            </summary> 
  1185678        </member> 
  1186         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  1187             <summary> 
  1188             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion sisÀpuolella. 
  1189             </summary> 
  1190         </member> 
  1191         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsInsideRect(Jypeli.Vector)"> 
  1192             <summary> 
  1193             Onko piste <c>p</c> tÀmÀn olion ympÀröivÀn suorakulmion sisÀpuolella. 
  1194             </summary> 
  1195         </member> 
  1196         <member name="M:Jypeli.GameObject.SetImage(Jypeli.StorageFile)"> 
  1197             <summary> 
  1198             Lataa kuvan tiedostosta ja asettaa sen oliolle. 
  1199             </summary> 
  1200             <param name="file"></param> 
  1201         </member> 
  1202         <member name="M:Jypeli.GameObject.MirrorImage"> 
  1203             <summary> 
  1204             KÀÀntÀÀ olion kuvan vaakasuunnassa. 
  1205             </summary> 
  1206         </member> 
  1207         <member name="M:Jypeli.GameObject.FlipImage"> 
  1208             <summary> 
  1209             KÀÀntÀÀ olion kuvan pystysuunnassa. 
  1210             </summary> 
  1211         </member> 
  1212         <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
  1213             <summary> 
  1214             Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
  1215             </summary> 
  1216         </member> 
  1217         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1218             <summary> 
  1219             Alustaa uuden peliolion. 
  1220             </summary> 
  1221             <param name="width">Leveys.</param> 
  1222             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1223         </member> 
  1224         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1225             <summary> 
  1226             Alustaa uuden peliolion. 
  1227             </summary> 
  1228             <param name="width">Leveys.</param> 
  1229             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1230             <param name="shape">Muoto.</param> 
  1231         </member> 
  1232         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  1233             <summary> 
  1234             Alustaa uuden peliolion. 
  1235             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  1236             </summary> 
  1237             <param name="animation">Kuva</param> 
  1238         </member> 
  1239         <member name="M:Jypeli.GameObject.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  1240             <summary> 
  1241             Alustaa widgetin. 
  1242             </summary> 
  1243         </member> 
  1244         <member name="M:Jypeli.GameObject.Update(Jypeli.Time)"> 
  1245             <summary> 
  1246             Peliolion pÀivitys. TÀtÀ kutsutaan, kun <c>IsUpdated</c>-ominaisuuden 
  1247             arvoksi on asetettu <c>true</c> ja olio on lisÀtty peliin. 
  1248             <see cref="!:IsUpdated"/> 
  1249             </summary> 
  1250             <param name="time">Peliaika.</param> 
  1251         </member> 
  1252         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject)"> 
  1253             <summary> 
  1254             NÀkeekö olio toisen. 
  1255             </summary> 
  1256             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1257             <returns></returns> 
  1258         </member> 
  1259         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1260             <summary> 
  1261             NÀkeekö olio toisen. 
  1262             </summary> 
  1263             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1264             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  1265             <returns></returns> 
  1266         </member> 
  1267         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesObject(Jypeli.GameObject,System.Object)"> 
  1268             <summary> 
  1269             NÀkeekö olio toisen. 
  1270             </summary> 
  1271             <param name="obj">Toinen olio</param> 
  1272             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  1273             <returns></returns> 
  1274         </member> 
  1275         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector)"> 
  1276             <summary> 
  1277             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1278             </summary> 
  1279             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1280             <returns></returns> 
  1281         </member> 
  1282         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Predicate{Jypeli.GameObject})"> 
  1283             <summary> 
  1284             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1285             </summary> 
  1286             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1287             <param name="isObstacle">Ehto sille mikÀ lasketaan esteeksi</param> 
  1288             <returns></returns> 
  1289         </member> 
  1290         <member name="M:Jypeli.GameObject.SeesTarget(Jypeli.Vector,System.Object)"> 
  1291             <summary> 
  1292             NÀkeekö olio paikkaan. 
  1293             </summary> 
  1294             <param name="targetPosition">Paikka</param> 
  1295             <param name="obstacleTag">Tagi esteelle</param> 
  1296             <returns></returns> 
  1297         </member> 
  1298         <member name="M:Jypeli.GameObject.IsBlocking(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1299             <summary> 
  1300             Onko olio kahden paikan vÀlissÀ. 
  1301             </summary> 
  1302             <param name="obj">Olio</param> 
  1303             <param name="pos1">Paikka 1</param> 
  1304             <param name="pos2">Paikka 2</param> 
  1305             <returns></returns> 
  1306         </member> 
  1307         <member name="M:Jypeli.GameObject.FadeColorTo(Jypeli.Color,System.Double)"> 
  1308             <summary> 
  1309             Muuttaa olion vÀriÀ toiseen hitaasti liukumalla. 
  1310             </summary> 
  1311             <param name="targetColor">VÀri johon muutetaan</param> 
  1312             <param name="seconds">Aika jossa muutos valmistuu</param> 
  1313         </member> 
  1314         <member name="M:Jypeli.GameObject.NotifyParentAboutChangedSizingAttributes"> 
  1315             <summary> 
  1316             Should be called whenever properties that might affect layouts 
  1317             are changed. 
  1318             </summary> 
  1319         </member> 
  1320         <member name="M:Jypeli.GameObject.RefreshLayout"> 
  1321             <summary> 
  1322             PÀivittÀÀ lapsiolioiden paikat ja koot, jos widgetille on asetettu asettelija. 
  1323             TÀtÀ metodia EI yleensÀ tarvitse kutsua itse, sillÀ asettelija 
  1324             pÀivitetÀÀn automaattisesti jokaisella framella. TÀmÀ metodi on 
  1325             tarpeellinen esim. silloin, kun widgetille on lisÀtty lapsiolioita 
  1326             (tai muutettu niiden ominaisuuksia) ja niiden paikat tarvitsee pÀivittÀÀ 
  1327             vÀlittömÀsti lisÀyksen jÀlkeen. Silloinkin tÀtÀ tarvitsee kutsua vain kerran, 
  1328             viimeisimmÀn muutoksen jÀlkeen. 
  1329             </summary> 
  1330         </member> 
  1331         <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateSizeHints"> 
  1332             <summary> 
  1333             Recursively updates the preferred sizes (and other parameters that 
  1334             affect the layout) of the object and its child objects. 
  1335             </summary> 
  1336         </member> 
  1337         <member name="M:Jypeli.GameObject.UpdateLayout(Jypeli.Vector)"> 
  1338             <summary> 
  1339             Recursively updates the layouts of the object and 
  1340             its child objects. <c>UpdateSizeHints()</c> must have 
  1341             been called before this, because the layout needs to 
  1342             know how big the objects need to be. 
  1343             </summary> 
  1344             <param name="maximumSize">The actual size that is allocated for the layout.</param> 
  1345         </member> 
  1346         <member name="M:Jypeli.GameObject.GetMaximumSize"> 
  1347             <summary> 
  1348             Antaa widgetin maksimikoon siinÀ tapauksessa, ettÀ kokoa ei 
  1349             ole annettu rakentajassa (tai tarkemmin sanoen muuttujan <c>SizingByLayout</c> 
  1350             arvo on <c>true</c>). Olio ei siis automaattisesti kasva tÀtÀ isommaksi. 
  1351             </summary> 
  1352             <returns></returns> 
  1353         </member> 
  1354679        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  1355680            <summary> 
   
  1502827            <param name="height"></param> 
  1503828        </member> 
  1504         <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
  1505             <summary> 
  1506             Reunojen vÀri. 
  1507             </summary> 
  1508         </member> 
  1509829        <member name="P:Jypeli.Widget.IsModal"> 
  1510830            <summary> 
   
  1513833            </summary> 
  1514834        </member> 
  1515         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
  1516             <summary> 
  1517             Alustaa uuden ikkunan. 
  1518             </summary> 
  1519         </member> 
  1520         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1521             <summary> 
  1522             Alustaa uuden ikkunan. 
   835        <member name="P:Jypeli.Widget.BorderColor"> 
   836            <summary> 
   837            Reunojen vÀri. 
   838            </summary> 
   839        </member> 
   840        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   841            <summary> 
   842            Alustaa widgetin. 
   843            </summary> 
   844            <param name="animation"></param> 
   845        </member> 
   846        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   847            <summary> 
   848            Alustaa widgetin. 
   849            </summary> 
   850            <param name="width"></param> 
   851            <param name="height"></param> 
   852        </member> 
   853        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   854            <summary> 
   855            Alustaa widgetin. 
   856            </summary> 
   857            <param name="width"></param> 
   858            <param name="height"></param> 
   859            <param name="shape"></param> 
   860        </member> 
   861        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
   862            <summary> 
   863            Alustaa widgetin. 
   864            </summary> 
   865            <param name="layout"></param> 
   866        </member> 
   867        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
   868            <summary> 
   869            Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   870            </summary> 
   871        </member> 
   872        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
   873            <summary> 
   874            Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
   875            KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
   876            ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
   877            </summary> 
   878        </member> 
   879        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
   880            <summary> 
   881            Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
   882            </summary> 
   883        </member> 
   884        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
   885            <summary> 
   886            Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
   887            </summary> 
   888        </member> 
   889        <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
   890            <summary> 
   891            Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
   892            Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
   893            </summary> 
   894        </member> 
   895        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
   896            <summary> 
   897            Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
   898            Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
   899            </summary> 
   900        </member> 
   901        <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
   902            <summary> 
   903            Onko komponentti sidottu mittariin. 
   904            </summary> 
   905        </member> 
   906        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
   907            <summary> 
   908            Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
   909            koon tekstin mukaan. 
   910            </summary> 
   911        </member> 
   912        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
   913            <summary> 
   914            Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
   915            koon tekstin mukaan. 
   916            </summary> 
   917        </member> 
   918        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   919            <summary> 
   920            Luo uuden tekstikentÀn animaatiolla. 
   921            </summary> 
   922        </member> 
   923        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   924            <summary> 
   925            Luo uuden tekstikentÀn. 
  1523926            </summary> 
  1524927            <param name="width">Leveys.</param> 
  1525928            <param name="height">Korkeus.</param> 
  1526929        </member> 
  1527         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
  1528             <summary> 
  1529             Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
  1533             <summary> 
  1534             Sulkee ikkunan. 
  1535             </summary> 
  1536         </member> 
  1537         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
  1538             <summary> 
  1539             Ikkunan vÀri. 
  1540             </summary> 
  1541         </member> 
  1542         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
  1543             <summary> 
  1544             Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
  1545             </summary> 
  1546         </member> 
  1547         <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
  1548             <summary> 
  1549             Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
  1550             </summary> 
  1551         </member> 
  1552         <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
  1553             <summary> 
  1554             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
  1555             </summary> 
  1556         </member> 
  1557         <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
  1558             <summary> 
  1559             Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
  1560             </summary> 
  1561         </member> 
  1562         <member name="M:Jypeli.Widgets.SplashScreen.#ctor(System.String,System.String,System.String,System.String)"> 
  1563             <summary> 
  1564             Alustaa aloitusruudun. 
  1565             </summary> 
  1566         </member> 
  1567         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.NameLabel"> 
  1568             <summary> 
  1569             Pelin nimen nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
  1570             </summary> 
  1571         </member> 
  1572         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.CopyrightLabel"> 
  1573             <summary> 
  1574             Pelin tekijÀnoikeudet nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
  1575             </summary> 
  1576         </member> 
  1577         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.AuthorsLabel"> 
  1578             <summary> 
  1579             Pelin tekijÀt nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
  1580             </summary> 
  1581         </member> 
  1582         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.TextBody"> 
  1583             <summary> 
  1584             PÀÀtekstikenttÀ. 
  1585             </summary> 
  1586         </member> 
  1587         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.StartLabel"> 
  1588             <summary> 
  1589             Aloita peli painamalla... -tekstin nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
  1590             KÀytÀ ominaisuuksia ControlHelp ja LoadingText jos haluat muuttaa itse tekstiÀ. 
  1591             </summary> 
  1592         </member> 
  1593         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.ControlHelp"> 
  1594             <summary> 
  1595             Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
  1596             </summary> 
  1597         </member> 
  1598         <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.LoadingText"> 
  1599             <summary> 
  1600             Latausteksti. 
  1601             </summary> 
  1602         </member> 
  1603         <member name="E:Jypeli.Widgets.SplashScreen.GameStarted"> 
  1604             <summary> 
  1605             Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
  1606             Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
  1607             </summary> 
  1608         </member> 
  1609         <member name="T:Jypeli.Graphics"> 
  1610             <summary> 
  1611             Contains graphics resources. 
   930        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   931            <summary> 
   932            Luo uuden tekstikentÀn. 
   933            </summary> 
   934            <param name="width">Leveys.</param> 
   935            <param name="height">Korkeus.</param> 
   936            <param name="text">Teksti.</param> 
   937        </member> 
   938        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
   939            <summary> 
   940            PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
   941            </summary> 
   942        </member> 
   943        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
   944            <summary> 
   945            Teksti. 
   946            </summary> 
   947        </member> 
   948        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IsTruncated"> 
   949            <summary> 
   950            Onko tekstiÀ katkaistu 
   951            </summary> 
   952        </member> 
   953        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextScale"> 
   954            <summary> 
   955            Tekstin skaalaus. Oletus (1,1) ; isompi suurempi. 
   956            </summary> 
   957        </member> 
   958        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
   959            <summary> 
   960            Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
   961            sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
   962            </summary> 
   963        </member> 
   964        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DoubleFormatString"> 
   965            <summary> 
   966            MillÀ tavalla desimaalinumerot muotoillaan 
   967            </summary> 
   968        </member> 
   969        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.IntFormatString"> 
   970            <summary> 
   971            MillÀ tavalla int numerot muotoillaan. 
   972            </summary> 
   973            <example> 
   974              "{0:D3}" nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa 005. 
   975              teksti = "Laskuri:"; naytto.IntFormatString = " " + teksti + " {0:D2} ";   
   976                    nÀyttÀÀ numeron 5 muodossa " Laskuri: 05 "; // huomaa vielÀ tyhjÀÀ ympÀrillÀ 
   977            </example> 
   978        </member> 
   979        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Title"> 
   980            <summary> 
   981            Voidaan kÀyttÀÀ tekstin helpompaan asettamiseen. 
   982            Asettaa IntFormatStringin ja DoubleFormatStringin. 
   983            </summary> 
   984        </member> 
   985        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
   986            <summary> 
   987            Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
   988            </summary> 
   989        </member> 
   990        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
   991            <summary> 
   992            NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
   993            Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
   994            </summary> 
   995        </member> 
   996        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
   997            <summary> 
   998            Tekstin vÀri. 
   999            </summary> 
   1000        </member> 
   1001        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Font"> 
   1002            <summary> 
   1003            Tekstin fontti. 
   1004            </summary> 
   1005        </member> 
   1006        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
   1007            <summary> 
   1008            Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
   1009            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   1010            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   1011            </summary> 
   1012        </member> 
   1013        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
   1014            <summary> 
   1015            Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
   1016            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   1017            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   1018            </summary> 
   1019        </member> 
   1020        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.XMargin"> 
   1021            <summary> 
   1022            Marginaali vasemmasta/oikeasta reunasta. 
   1023            </summary> 
   1024        </member> 
   1025        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.YMargin"> 
   1026            <summary> 
   1027            Marginaali ylÀ-/alareunasta. 
   1028            </summary> 
   1029        </member> 
   1030        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Size"> 
   1031            <summary> 
   1032            TekstikentÀn koko. 
   1033            Jos SizeMode on SizeMode.StretchText, teksti 
   1034            venytetÀÀn kentÀn koon mukaiseksi. 
   1035            </summary> 
   1036        </member> 
   1037        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1038            <summary> 
   1039            Luo uuden painonapin. 
   1040            </summary> 
   1041            <param name="width">Leveys.</param> 
   1042            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1043        </member> 
   1044        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Image)"> 
   1045            <summary> 
   1046            Luo uuden painonapin omalla kuvalla. 
   1047            </summary> 
   1048            <param name="width">Leveys.</param> 
   1049            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1050            <param name="image">Kuva.</param> 
   1051        </member> 
   1052        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   1053            <summary> 
   1054            Luo uuden painonapin. 
   1055            </summary> 
   1056            <param name="width">Leveys.</param> 
   1057            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1058            <param name="text">Teksti.</param> 
   1059        </member> 
   1060        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Key)"> 
   1061            <summary> 
   1062            LisÀÀ pikanÀppÀimen napille. 
   1063            </summary> 
   1064            <param name="key">NÀppÀin</param> 
   1065        </member> 
   1066        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(Jypeli.Button)"> 
   1067            <summary> 
   1068            LisÀÀ pikanÀppÀimen kaikille ohjaimille. 
   1069            </summary> 
   1070            <param name="key">NÀppÀin</param> 
   1071        </member> 
   1072        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.AddShortcut(System.Int32,Jypeli.Button)"> 
   1073            <summary> 
   1074            LisÀÀ pikanÀppÀimen yhdelle ohjaimelle. 
   1075            </summary> 
   1076            <param name="player">Peliohjaimen indeksi 0-3</param> 
   1077            <param name="key">NÀppÀin</param> 
   1078        </member> 
   1079        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageReleased"> 
   1080            <summary> 
   1081            Kuva kun nappi on vapautettu. 
   1082            </summary> 
   1083        </member> 
   1084        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImagePressed"> 
   1085            <summary> 
   1086            Kuva kun nappi on alaspainettuna. 
   1087            </summary> 
   1088        </member> 
   1089        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageHover"> 
   1090            <summary> 
   1091            Kuva kun hiiren kursori on napin pÀÀllÀ. 
   1092            </summary> 
   1093        </member> 
   1094        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Clicked"> 
   1095            <summary> 
   1096            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   1097            </summary> 
   1098        </member> 
   1099        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.RightClicked"> 
   1100            <summary> 
   1101            Tapahtuu kun nappia on painettu oikealla hiirenpainikkeella. 
   1102            </summary> 
   1103        </member> 
   1104        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Hovered"> 
   1105            <summary> 
   1106            Tapahtuu, kun hiiri on napin pÀÀllÀ. 
   1107            </summary> 
   1108        </member> 
   1109        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
   1110            <summary> 
   1111            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1112            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1113            Execute. 
   1114            </summary> 
   1115            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1116            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1117        </member> 
   1118        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
   1119            <summary> 
   1120            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1121            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1122            Execute. 
   1123            </summary> 
   1124            <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
   1125            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1126            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1127            <param name="p1">Parametri</param> 
   1128        </member> 
   1129        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
   1130            <summary> 
   1131            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1132            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1133            Execute. 
   1134            </summary> 
   1135            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1136            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1137            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1138            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1139            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   1140            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   1141        </member> 
   1142        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
   1143            <summary> 
   1144            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1145            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1146            Execute. 
   1147            </summary> 
   1148            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1149            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1150            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1151            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1152            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   1153            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   1154        </member> 
   1155        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
   1156            <summary> 
   1157            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1158            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1159            Execute. 
   1160            </summary> 
   1161            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1162            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1163            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1164            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1165            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   1166            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   1167        </member> 
   1168        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
   1169            <summary> 
   1170            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1171            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1172            Execute. 
   1173            </summary> 
   1174            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1175            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1176            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1177            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1178            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   1179            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   1180        </member> 
   1181        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
   1182            <summary> 
   1183            MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
   1184            kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
   1185            Execute. 
   1186            </summary> 
   1187            <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1188            <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
   1189            <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
   1190            <param name="f">Aliohjelma</param> 
   1191            <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
   1192            <param name="p2">Toinen parametri</param> 
   1193        </member> 
   1194        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
   1195            <summary> 
   1196            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   1197            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
   1198            </summary> 
   1199            <remarks> 
   1200            Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
   1201            </remarks> 
   1202        </member> 
   1203        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute(System.Double,System.Double)"> 
   1204            <summary> 
   1205            KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
   1206            aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
   1207            </summary> 
   1208            <remarks> 
   1209            Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
   1210            </remarks> 
   1211            <param name="tileWidth">Yhden ruudun leveys.</param> 
   1212            <param name="tileHeight">Yhden ruudun korkeus.</param> 
   1213        </member> 
   1214        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0[])"> 
   1215            <summary> 
   1216            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   1217            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   1218            </summary> 
   1219            <param name="symbols">Optimoitavat symbolit</param> 
   1220        </member> 
   1221        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0)"> 
   1222            <summary> 
   1223            Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
   1224            isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
   1225            </summary> 
   1226            <param name="sym">Optimoitava symboli</param> 
   1227        </member> 
   1228        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetLength(System.Int32)"> 
   1229            <summary> 
   1230            Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
   1231            </summary> 
   1232            <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
   1233            <returns>Annetun dimension koko</returns> 
   1234        </member> 
   1235        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
   1236            <summary> 
   1237            Palauttaa ruudussa olevan symbolin. 
   1238            </summary> 
   1239            <param name="row">Rivi</param> 
   1240            <param name="col">Sarake</param> 
   1241            <returns>symbolin</returns> 
   1242        </member> 
   1243        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTile(System.Int32,System.Int32,`0)"> 
   1244            <summary> 
   1245            Asettaa ruudussa olevan symbolin. 
   1246            </summary> 
   1247            <param name="row">Rivi</param> 
   1248            <param name="col">Sarake</param> 
   1249            <param name="c">Uusi merkki</param> 
   1250            <returns>symbolin</returns> 
   1251        </member> 
   1252        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   1253            <summary> 
   1254            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
   1255            </summary> 
   1256            <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
   1257            <param name="newWidth">Uusi leveys oliolle</param> 
   1258            <param name="newHeight">Uusi korkeus oliolle</param> 
   1259            <returns></returns> 
   1260        </member> 
   1261        <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
   1262            <summary> 
   1263            Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
   1264            </summary> 
   1265            <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
   1266            <param name="widthMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle leveydelle</param> 
   1267            <param name="heightMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle korkeudelle</param> 
   1268            <returns></returns> 
   1269        </member> 
   1270        <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.RowCount"> 
   1271            <summary> 
   1272            Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
   1273            </summary> 
   1274        </member> 
   1275        <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.ColumnCount"> 
   1276            <summary> 
   1277            Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
   1278            </summary> 
   1279        </member> 
   1280        <member name="T:Jypeli.AxleJoint"> 
   1281            <summary> 
   1282            Saranaliitos kahden olion vÀlille. 
   1283            </summary> 
   1284        </member> 
   1285        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1286            <summary> 
   1287            KiinnittÀÀ olion akselilla pelikenttÀÀn. 
   1288            </summary> 
   1289            <param name="obj">Olio</param> 
   1290        </member> 
   1291        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
   1292            <summary> 
   1293            Luo uuden akseliliitoksen olion ja pisteen vÀlille. 
   1294            </summary> 
   1295            <param name="obj">EnsimmÀinen olio</param> 
   1296            <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
   1297        </member> 
   1298        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.Vector)"> 
   1299            <summary> 
   1300            Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
   1301            </summary> 
   1302            <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
   1303            <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
   1304            <param name="axlePosition">Liitoksen akselin paikka</param> 
   1305        </member> 
   1306        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.#ctor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
   1307            <summary> 
   1308            Luo uuden akseliliitoksen kahden olion vÀlille. 
   1309            Liitos sijoitetaan toisen olion keskipisteeseen. 
   1310            </summary> 
   1311            <param name="firstObject">EnsimmÀinen olio</param> 
   1312            <param name="secondObject">Toinen olio</param> 
   1313        </member> 
   1314        <member name="M:Jypeli.AxleJoint.Destroy"> 
   1315            <summary> 
   1316            Tuhoaa liitoksen. 
   1317            </summary> 
   1318        </member> 
   1319        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object1"> 
   1320            <summary> 
   1321            EnsimmÀinen olio. 
   1322            </summary> 
   1323        </member> 
   1324        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Object2"> 
   1325            <summary> 
   1326            Toinen olio (null jos ensimmÀinen olio on sidottu pisteeseen) 
   1327            </summary> 
   1328        </member> 
   1329        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.AxlePoint"> 
   1330            <summary> 
   1331            Pyörimisakselin (tÀmÀnhetkiset) koordinaatit. 
   1332            </summary> 
   1333        </member> 
   1334        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.Softness"> 
   1335            <summary> 
   1336            Liitoksen pehmeys eli kuinka paljon sillÀ on liikkumavaraa. 
   1337            </summary> 
   1338        </member> 
   1339        <member name="P:Jypeli.AxleJoint.IsDestroyed"> 
   1340            <summary> 
   1341            Onko liitos tuhottu. 
   1342            </summary> 
   1343        </member> 
   1344        <member name="E:Jypeli.AxleJoint.Destroyed"> 
   1345            <summary> 
   1346            Tapahtuu kun liitos on tuhottu. 
   1347            </summary> 
   1348        </member> 
   1349        <member name="T:Jypeli.ShapeBatch"> 
   1350            <summary> 
   1351            Draws simple shapes efficiently. 
   1352            Draw() calls should be made only between Begin() and End() calls. 
   1353            Other drawing operations can be done between Begin() and 
   1354            End(). 
   1355            </summary> 
   1356            <remarks> 
   1357            The shapes are added to a buffer. Only when 
   1358            the buffer is full, a draw call is made to the graphics device. 
   1359            </remarks> 
   1360        </member> 
   1361        <member name="F:Jypeli.ShapeBatch.indexBuffer"> 
   1362            <summary> 
   1363            Buffer for index values to the vertex buffer. 
   1364            </summary> 
   1365            <remarks> 
   1366            Since some low-end graphics cards don't support 32-bit indices, 
   1367            16-bit indices must be used. Which is fine, as it means less traffic 
   1368            to the graphics card. We just have to make sure that the buffer size 
   1369            isn't larger than 16000. 
   1370            </remarks> 
   1371        </member> 
   1372        <member name="T:Jypeli.RoadMap"> 
   1373            <summary> 
   1374            Luo tien. Tie koostuu useasta pienemmÀstÀ "pÀtkÀstÀ". 
   1375            </summary> 
   1376        </member> 
   1377        <member name="M:Jypeli.RoadMap.#ctor(System.Collections.Generic.IList{Jypeli.Vector})"> 
   1378            <summary> 
   1379            Luo uuden RoadMapin. 
   1380            </summary> 
   1381            <param name="wayPoints">Lista reittipisteistÀ.</param> 
   1382        </member> 
   1383        <member name="M:Jypeli.RoadMap.GetAngle(System.Int32)"> 
   1384            <summary> 
   1385            Etenemissuunta pisteen kohdalla. 
   1386            </summary> 
   1387            <param name="wayPointIndex">Pisteen indeksi (alkaen nollasta).</param> 
   1388        </member> 
   1389        <member name="M:Jypeli.RoadMap.Insert"> 
   1390            <summary> 
   1391            Luo tien kentÀlle. 
   1392            </summary> 
   1393        </member> 
   1394        <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultWidth"> 
   1395            <summary> 
   1396            Tien oletusleveys. 
   1397            </summary> 
   1398        </member> 
   1399        <member name="P:Jypeli.RoadMap.DefaultFriction"> 
   1400            <summary> 
   1401            Tien oletuskitka. 
   1402            </summary> 
   1403        </member> 
   1404        <member name="P:Jypeli.RoadMap.Segments"> 
   1405            <summary> 
   1406            TienpÀtkÀt. 
   1407            </summary> 
   1408        </member> 
   1409        <member name="P:Jypeli.RoadMap.CreateSegmentFunction"> 
   1410            <summary> 
   1411            Funktio, joka luo yksittÀisen tienpÀtkÀn. 
   1412            </summary> 
   1413            Funktion tulisi olla muotoa 
   1414            <example> 
   1415            PhysicsObject CreateSegment( double width, double height, Shape shape ) 
   1416            </example> 
   1417            Funktion tulisi sijoittaa saamansa parametrit uudelle oliolle. LisÀksi 
   1418            funktion tarvitsee lisÀtÀ luomansa olio peliin. 
   1419        </member> 
   1420        <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
   1421            <summary> 
   1422            A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
   1423            </summary> 
   1424        </member> 
   1425        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
   1426            <summary> 
   1427            Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
   1428            </summary> 
   1429        </member> 
   1430        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
   1431            <summary> 
   1432            Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
   1433            </summary> 
   1434            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   1435        </member> 
   1436        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1437            <summary> 
   1438            Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
   1439            </summary> 
   1440            <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
   1441            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   1442        </member> 
   1443        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
   1444            <summary> 
   1445            Increases the Age of object by a change in time. 
   1446            </summary> 
   1447            <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
   1448            <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
   1449        </member> 
   1450        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
   1451            <summary> 
   1452            Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
   1453            </summary> 
   1454        </member> 
   1455        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
   1456            <summary> 
   1457            Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
   1458            </summary> 
   1459        </member> 
   1460        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
   1461            <summary> 
   1462            Gets if it is expired becuase of old age. 
   1463            </summary> 
   1464        </member> 
   1465        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
   1466            <summary> 
   1467            Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
   1468            </summary> 
   1469        </member> 
   1470        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
   1471            <summary> 
   1472            Gets how much time the object has left. 
   1473            </summary> 
   1474        </member> 
   1475        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
   1476            <summary> 
   1477            Gets and Sets The current age of the object. 
   1478            </summary> 
   1479        </member> 
   1480        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.FixedHingeJoint"> 
   1481            <summary> 
   1482            A joint that makes a single Body Pivot around an Anchor. 
   1483            </summary> 
   1484        </member> 
   1485        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.Joint"> 
   1486            <summary> 
   1487            Describes a Connection between 2 objects.  
   1488            </summary> 
   1489        </member> 
   1490        <member name="M:Physics2DDotNet.Joints.Joint.BeforeAddCheck(Physics2DDotNet.PhysicsEngine)"> 
   1491            <summary> 
   1492            Before the item is allowed to be added to pending this method is called to  
   1493            throw any exceptions without corrupting the state of the Physics engine. 
   1494            </summary> 
   1495            <param name="engine">The engine the item is about to be added too.</param> 
   1496        </member> 
   1497        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.LifetimeChanged"> 
   1498            <summary> 
   1499            Raised when the Lifetime property has been Changed. 
   1500            </summary> 
   1501        </member> 
   1502        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Added"> 
   1503            <summary> 
   1504            Raised when the object is added to a Physics Engine. 
   1505            </summary> 
   1506        </member> 
   1507        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Pending"> 
   1508            <summary> 
   1509            Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
   1510            </summary> 
   1511        </member> 
   1512        <member name="E:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Removed"> 
   1513            <summary> 
   1514            Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
   1515            </summary> 
   1516        </member> 
   1517        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsPending"> 
   1518            <summary> 
   1519            Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
   1520            </summary> 
   1521        </member> 
   1522        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Tag"> 
   1523            <summary> 
   1524            Gets and Sets a User defined object. 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Lifetime"> 
   1528            <summary> 
   1529            Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Engine"> 
   1533            <summary> 
   1534            Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
   1535            </summary> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.IsAdded"> 
   1538            <summary> 
   1539            Gets if the object has been added to the engine. 
   1540            </summary> 
   1541        </member> 
   1542        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.Joint.Bodies"> 
   1543            <summary> 
   1544            Gets the bodies the Joint effects. 
   1545            </summary> 
   1546        </member> 
   1547        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.FixedHingeJoint.DistanceTolerance"> 
   1548            <summary> 
   1549            The distance the joint can stretch before breaking.  
   1550            </summary> 
   1551        </member> 
   1552        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection"> 
   1553            <summary> 
   1554            A collection that stores ints that represent groups 
   1555            </summary> 
   1556        </member> 
   1557        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Add(System.Int32)"> 
   1558            <summary> 
   1559            Trys to add a group. 
   1560            </summary> 
   1561            <param name="item">The group ID to add.</param> 
   1562            <returns>false if the ignorer was already part of the group; otherwise false.</returns> 
   1563        </member> 
   1564        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.AddRange(System.Int32[])"> 
   1565            <summary> 
   1566            adds an array of group ids. 
   1567            </summary> 
   1568            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   1569            <returns>the number of IDs that were not already part of the group.</returns> 
   1570        </member> 
   1571        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Contains(System.Int32)"> 
   1572            <summary> 
   1573            returns true if the ignorer is part of the group. 
   1574            </summary> 
   1575            <param name="item">The group ID.</param> 
   1576            <returns>true if the ignorer is part of the group; otherwise false.</returns> 
   1577        </member> 
   1578        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.ContainsRange(System.Int32[])"> 
   1579            <summary> 
   1580            returns the number of groups in the array it is part of. 
   1581            </summary> 
   1582            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   1583            <returns>The number of groups in the array it is part of.</returns> 
   1584        </member> 
   1585        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Remove(System.Int32)"> 
   1586            <summary> 
   1587            Trys to remove the ignorer from a group. 
   1588            </summary> 
   1589            <param name="item">The group ID.</param> 
   1590            <returns>true if the ignore was part of the group; otherwise false.</returns> 
   1591        </member> 
   1592        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.RemoveRange(System.Int32[])"> 
   1593            <summary> 
   1594            Trys to remove the ignorer from a range of groups. 
   1595            </summary> 
   1596            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   1597            <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
   1598        </member> 
   1599        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
   1600            <summary> 
   1601            returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
   1602            </summary> 
   1603            <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
   1604            <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
   1605        </member> 
   1606        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Clear"> 
   1607            <summary> 
   1608            removes the ignorer from all groups. 
   1609            </summary> 
   1610        </member> 
   1611        <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Count"> 
   1612            <summary> 
   1613            Gets the number of collison Groups the ignorer is part of. 
   1614            </summary> 
   1615        </member> 
   1616        <member name="T:Physics2DDotNet.MassInfo"> 
   1617            <summary> 
   1618            This class Stores mass information and Moment of Inertia Together since they are very closly related. 
   1619            </summary> 
   1620        </member> 
   1621        <member name="P:Physics2DDotNet.MassInfo.Infinite"> 
   1622            <summary> 
   1623            A body with this mass will not be affected by forces or impulse. 
   1624            </summary> 
   1625            <remarks> 
   1626            This is the mass of Chuck Norris. 
   1627            </remarks> 
   1628        </member> 
   1629        <member name="T:Jypeli.Effects.Light"> 
   1630            <summary> 
   1631            PistemÀinen valonlÀhde. 
   1632            </summary> 
   1633        </member> 
   1634        <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Position"> 
   1635            <summary> 
   1636            Paikka. 
   1637            </summary> 
   1638        </member> 
   1639        <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Distance"> 
   1640            <summary> 
   1641            EtÀisyys kohtisuoraan 2D-tasosta. MitÀ kauempana valo on, 
   1642            sitÀ laajemman alueen se valaisee. 
   1643            </summary> 
   1644        </member> 
   1645        <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Intensity"> 
   1646            <summary> 
   1647            Voimakkuus vÀliltÀ [0.0, 1.0]. 
   1648            </summary> 
   1649        </member> 
   1650        <member name="P:Jypeli.Effects.Light.X"> 
   1651            <summary> 
   1652            Paikan X-koordinaatti. 
   1653            </summary> 
   1654        </member> 
   1655        <member name="P:Jypeli.Effects.Light.Y"> 
   1656            <summary> 
   1657            Paikan Y-koordinaatti. 
   1658            </summary> 
   1659        </member> 
   1660        <member name="T:Jypeli.Assets.Automobile"> 
   1661            <summary> 
   1662            Auto. 
  16121663            </summary> 
  16131664        </member> 
   
  16531704            </summary> 
  16541705        </member> 
  1655         <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
  1656             <summary> 
  1657             Olioon vaikuttavat voimat 
  1658             </summary> 
  1659         </member> 
  1660         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1661             <summary> 
  1662             Luo uuden fysiikkaolion. 
  1663             </summary> 
  1664             <param name="width">Leveys.</param> 
  1665             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1666         </member> 
  1667         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  1668             <summary> 
  1669             Luo uuden fysiikkaolion. 
  1670             </summary> 
  1671             <param name="width">Leveys.</param> 
  1672             <param name="height">Korkeus.</param> 
  1673             <param name="shape">Muoto.</param> 
  1674         </member> 
  1675         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  1676             <summary> 
  1677             Luo uuden fysiikkaolion. 
  1678             Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
  1679             </summary> 
  1680             <param name="image">Kuva</param> 
  1681         </member> 
  1682         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
  1683             <summary> 
  1684             Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
  1685             </summary> 
  1686             <param name="raySegment">SÀde.</param> 
  1687         </member> 
  1688         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  1689             <summary> 
  1690             Initializes the object with the given physics shape. The size of 
  1691             the physicsShape must be the one given. 
  1692             </summary> 
  1693         </member> 
  16941706        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.MakeOneWay"> 
  16951707            <summary> 
   
  17701782            <param name="layer">Pelimaailman kerros</param> 
  17711783        </member> 
  1772         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Ignite"> 
  1773             <summary> 
  1774             SytyttÀÀ olion palamaan. 
  1775             </summary> 
  1776         </member> 
  1777         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Extinquish"> 
  1778             <summary> 
  1779             Sammuttaa olion. 
  1780             </summary> 
  1781         </member> 
  1782         <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Burn"> 
  1783             <summary> 
  1784             Kutsutaan palamisen aikana jatkuvasti, pÀivittÀÀ tilannetta. 
  1785             </summary> 
  1786         </member> 
  17871784        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreatePhysicsShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.CollisionShapeParameters)"> 
  17881785            <summary> 
   
  17901787            size of the object. In addition, it has more vertices and some additional info 
  17911788            that is used in collision detection. 
   1789            </summary> 
   1790        </member> 
   1791        <member name="F:Jypeli.PhysicsObject.ActiveForces"> 
   1792            <summary> 
   1793            Olioon vaikuttavat voimat 
   1794            </summary> 
   1795        </member> 
   1796        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1797            <summary> 
   1798            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1799            </summary> 
   1800            <param name="width">Leveys.</param> 
   1801            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1802        </member> 
   1803        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   1804            <summary> 
   1805            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1806            </summary> 
   1807            <param name="width">Leveys.</param> 
   1808            <param name="height">Korkeus.</param> 
   1809            <param name="shape">Muoto.</param> 
   1810        </member> 
   1811        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.Image)"> 
   1812            <summary> 
   1813            Luo uuden fysiikkaolion. 
   1814            Kappaleen koko ja ulkonÀkö ladataan parametrina annetusta kuvasta. 
   1815            </summary> 
   1816            <param name="image">Kuva</param> 
   1817        </member> 
   1818        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(Jypeli.RaySegment)"> 
   1819            <summary> 
   1820            Luo fysiikkaolion, jonka muotona on sÀde. 
   1821            </summary> 
   1822            <param name="raySegment">SÀde.</param> 
   1823        </member> 
   1824        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
   1825            <summary> 
   1826            Initializes the object with the given physics shape. The size of 
   1827            the physicsShape must be the one given. 
   1828            </summary> 
   1829        </member> 
   1830        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Ignite"> 
   1831            <summary> 
   1832            SytyttÀÀ olion palamaan. 
   1833            </summary> 
   1834        </member> 
   1835        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Extinquish"> 
   1836            <summary> 
   1837            Sammuttaa olion. 
   1838            </summary> 
   1839        </member> 
   1840        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.Burn"> 
   1841            <summary> 
   1842            Kutsutaan palamisen aikana jatkuvasti, pÀivittÀÀ tilannetta. 
  17921843            </summary> 
  17931844        </member> 
   
  18291880            </summary> 
  18301881        </member> 
  1831         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
  1832             <summary> 
  1833             Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
  1834             </summary> 
  1835         </member> 
  1836         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
  1837             <summary> 
  1838             JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
  1839             </summary> 
  1840         </member> 
  1841         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
  1842             <summary> 
  1843             JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
  1844             </summary> 
  1845         </member> 
  1846         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
  1847             <summary> 
  1848             JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
  1849             huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
  1850             </summary> 
  1851         </member> 
  1852         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsDestroying"> 
  1853             <summary> 
  1854             Onko olio tuhoutumassa. 
  1855             </summary> 
  1856         </member> 
  1857         <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Destroying"> 
  1858             <summary> 
  1859             Tapahtuu, kun olion tuhoaminen alkaa. 
  1860             </summary>  
  1861         </member> 
  18621882        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.StaticFriction"> 
  18631883            <summary> 
   
  19371957            </summary> 
  19381958        </member> 
   1959        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
   1960            <summary> 
   1961            Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
   1962            </summary> 
   1963        </member> 
   1964        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
   1965            <summary> 
   1966            Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
   1967            </summary> 
   1968        </member> 
   1969        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
   1970            <summary> 
   1971            Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
   1972            </summary> 
   1973        </member> 
   1974        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
   1975            <summary> 
   1976            Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
   1977            </summary> 
   1978        </member> 
   1979        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
   1980            <summary> 
   1981            Olion muoto. 
   1982            </summary> 
   1983        </member> 
   1984        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ParentStructure"> 
   1985            <summary> 
   1986            Rakenneolio, johon tÀmÀ olio kuuluu. 
   1987            </summary> 
   1988        </member> 
   1989        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresExplosions"> 
   1990            <summary> 
   1991            JÀttÀÀkö olio rÀjÀhdyksen paineaallon huomiotta. 
   1992            </summary> 
   1993        </member> 
   1994        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresGravity"> 
   1995            <summary> 
   1996            JÀttÀÀkö olio painovoiman huomioimatta. 
   1997            </summary> 
   1998        </member> 
   1999        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IgnoresPhysicsLogics"> 
   2000            <summary> 
   2001            JÀttÀÀkö olio kaikki fysiikkalogiikat (ks. <c>AddPhysicsLogic</c>) 
   2002            huomiotta. Vaikuttaa esim. painovoimaan, mutta ei törmÀyksiin. 
   2003            </summary> 
   2004        </member> 
   2005        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.IsDestroying"> 
   2006            <summary> 
   2007            Onko olio tuhoutumassa. 
   2008            </summary> 
   2009        </member> 
   2010        <member name="E:Jypeli.PhysicsObject.Destroying"> 
   2011            <summary> 
   2012            Tapahtuu, kun olion tuhoaminen alkaa. 
   2013            </summary>  
   2014        </member> 
  19392015        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.OnFire"> 
  19402016            <summary> 
   
  19562032            <summary> 
  19572033            Olion paloaika, vÀhenee palamisen aikana. Jos menee alle nollan, olio sammuu. 
  1958             </summary> 
  1959         </member> 
  1960         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Body"> 
  1961             <summary> 
  1962             Fysiikkamoottorin kÀyttÀmÀ tietorakenne. 
  1963             </summary> 
  1964         </member> 
  1965         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Position"> 
  1966             <summary> 
  1967             Olion paikka koordinaatistossa. KÀsittÀÀ sekÀ X- ettÀ Y-koordinaatin. 
  1968             </summary> 
  1969         </member> 
  1970         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Size"> 
  1971             <summary> 
  1972             Olion koko (x on leveys, y on korkeus). 
  1973             </summary> 
  1974         </member> 
  1975         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Angle"> 
  1976             <summary> 
  1977             Kulma, jossa olio on. Oliota voi pyörittÀÀ kulmaa vaihtamalla. 
  1978             </summary> 
  1979         </member> 
  1980         <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.Shape"> 
  1981             <summary> 
  1982             Olion muoto. 
  19832034            </summary> 
  19842035        </member> 
   
  20202071            </summary> 
  20212072        </member> 
  2022         <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
  2023             <summary> 
  2024             Start. 
  2025             </summary> 
  2026         </member> 
  2027         <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
  2028             <summary> 
  2029             Back. 
  2030             </summary> 
  2031         </member> 
  2032         <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
  2033             <summary> 
  2034             Oikea tikku. 
  2035             </summary> 
  2036         </member> 
  2037         <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
  2038             <summary> 
  2039             Vasen tikku. 
  2040             </summary> 
  2041         </member> 
  2042         <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
  2043             <summary> 
  2044             Vasen olkanappi. 
  2045             </summary> 
  2046         </member> 
  2047         <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
  2048             <summary> 
  2049             Oikea olkanappi. 
  2050             </summary> 
  2051         </member> 
  2052         <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
  2053             <summary> 
  2054             Oikea liipasin. 
  2055             </summary> 
  2056         </member> 
  2057         <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
  2058             <summary> 
  2059             Vasen liipasin. 
  2060             </summary> 
  2061         </member> 
  2062         <member name="T:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates"> 
  2063             <summary> 
  2064             SisÀltÀÀ funktioita, joilla fysiikkaoliolle voidaan asettaa tiettyÀ tarkoitusta varten 
  2065             optimoidut ominaisuudet. 
  2066             </summary> 
  2067         </member> 
  2068         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampRight(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  2069             <summary> 
  2070             Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
  2071             auto voi ajaa. 
  2072             </summary> 
  2073             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  2074             <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
  2075         </member> 
  2076         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyRampLeft(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  2077             <summary> 
  2078             Optimoi fysiikkaominaisuudet rampille, jonka pÀÀltÀ sivulta kuvattu 
  2079             auto voi ajaa. 
  2080             </summary> 
  2081             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  2082             <param name="wheelDiameter">Auton pyörÀn halkaisija.</param> 
  2083         </member> 
  2084         <member name="M:Jypeli.Assets.PhysicsTemplates.ApplyStackableBox(Jypeli.PhysicsObject,System.Double)"> 
  2085             <summary> 
  2086             Optimoi fysiikkaominaisuudet laatikolle, joita pinotaan monta pÀÀllekkÀin, 
  2087             niin ettÀ ne pysyvÀt mahdollisimman vakaina. 
  2088             </summary> 
  2089             <param name="o">Olio, jolle asetetaan fysiikkaominaisuudet.</param> 
  2090             <param name="minBoxWidth">PienimmÀn samassa pinossa olevan laatikon koko.</param> 
  2091         </member> 
  2092         <member name="T:Jypeli.StringList"> 
  2093             <summary> 
  2094             JÀrjestetty lista merkkijonoja. 
  2095             </summary> 
  2096         </member> 
  2097         <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  2098             <summary> 
  2099             Lista, joka ilmoittaa muutoksistaan. 
  2100             </summary> 
  2101             <typeparam name="T">Listan alkion tyyppi.</typeparam> 
  2102         </member> 
  2103         <member name="E:Jypeli.INotifyList`1.Changed"> 
  2104             <summary> 
  2105             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  2106             </summary> 
  2107         </member> 
  2108         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(Jypeli.StringList,System.Object)"> 
  2109             <summary> 
  2110             Jatkaa listaa oliolla, joka voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
  2111             </summary> 
  2112             <param name="a">Lista</param> 
  2113             <param name="b">Olio.</param> 
  2114             <returns>Lista jatkettuna oliolla.</returns> 
  2115         </member> 
  2116         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Addition(System.Object,Jypeli.StringList)"> 
  2117             <summary> 
  2118             Jatkaa oliota listalla. Olio voi olla toinen lista, toinen merkkijono jne. 
  2119             </summary> 
  2120             <param name="a">Olio</param> 
  2121             <param name="b">Lista.</param> 
  2122             <returns>Olio jatkettuna listalla.</returns> 
  2123         </member> 
  2124         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.Collections.Generic.List{System.String}"> 
  2125             <summary> 
  2126             Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti listaksi merkkijonoja. 
  2127             </summary> 
  2128             <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
  2129             <returns>Lista merkkijonoja.</returns> 
  2130         </member> 
  2131         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.Collections.Generic.List{System.String})~Jypeli.StringList"> 
  2132             <summary> 
  2133             Muuntaa listan merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
  2134             </summary> 
  2135             <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
  2136             <returns>Merkkijonolista.</returns> 
  2137         </member> 
  2138         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(Jypeli.StringList)~System.String[]"> 
  2139             <summary> 
  2140             Muuntaa merkkijonolistan implisiittisesti taulukoksi merkkijonoja. 
  2141             </summary> 
  2142             <param name="list">Merkkijonolista.</param> 
  2143             <returns>Taulukko merkkijonoja.</returns> 
  2144         </member> 
  2145         <member name="M:Jypeli.StringList.op_Implicit(System.String[])~Jypeli.StringList"> 
  2146             <summary> 
  2147             Muuntaa taulukon merkkijonoja implisiittisesti merkkijonolistaksi. 
  2148             </summary> 
  2149             <param name="array">Taulukko merkkijonoja.</param> 
  2150             <returns>Merkkijonolista.</returns> 
  2151         </member> 
  2152         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor"> 
  2153             <summary> 
  2154             Luo uuden tyhjÀn merkkijonolistan. 
  2155             </summary> 
  2156         </member> 
  2157         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(Jypeli.StringList)"> 
  2158             <summary> 
  2159             Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
  2160             </summary> 
  2161             <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
  2162         </member> 
  2163         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  2164             <summary> 
  2165             Luo uuden merkkijonolistan olemassaolevan kopiona. 
  2166             </summary> 
  2167             <param name="source">Olemassaoleva merkkijonolista.</param> 
  2168         </member> 
  2169         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.Object)"> 
  2170             <summary> 
  2171             Luo uuden merkkijonolistan oliosta. 
  2172             </summary> 
  2173             <param name="source">Olio.</param> 
  2174         </member> 
  2175         <member name="M:Jypeli.StringList.#ctor(System.String[])"> 
  2176             <summary> 
  2177             Luo uuden merkkijonolistan taulukosta tai parametrina 
  2178             annetuista merkkijonoista. 
  2179             </summary> 
  2180             <param name="source">Merkkijonot taulukkona tai parametreina.</param> 
  2181         </member> 
  2182         <member name="M:Jypeli.StringList.FromAsset(System.String)"> 
  2183             <summary> 
  2184             Lukee merkkijonolistan Content-projektin tekstitiedostosta. 
  2185             </summary> 
  2186             <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  2187         </member> 
  2188         <member name="M:Jypeli.StringList.AssignFrom(System.IO.Stream)"> 
  2189             <summary> 
  2190             Lukee merkkijonolistan tietovirrasta. 
  2191             </summary> 
  2192             <param name="stream">Luettava virta.</param> 
  2193         </member> 
  2194         <member name="M:Jypeli.StringList.FromFile(System.String)"> 
  2195             <summary> 
  2196             Lukee merkkijonolistan tiedostosta. 
  2197             Huom. toimii vain PC:llÀ, kÀytÀ mieluummin 
  2198             FromAsset-metodia jos vain mahdollista. 
  2199             </summary> 
  2200             <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
  2201         </member> 
  2202         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.String[])"> 
  2203             <summary> 
  2204             LisÀÀ yhden tai useamman rivin merkkijonolistaan. 
  2205             </summary> 
  2206             <param name="lines">Rivi(t)</param> 
  2207             <returns>Lista itse</returns> 
  2208         </member> 
  2209         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(Jypeli.StringList)"> 
  2210             <summary> 
  2211             LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
  2212             </summary> 
  2213             <param name="list">Merkkijonolista</param> 
  2214             <returns>Lista itse</returns> 
  2215         </member> 
  2216         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  2217             <summary> 
  2218             LisÀÀ toisen merkkijonolistan tÀmÀn perÀÀn. 
  2219             </summary> 
  2220             <param name="list">Lista merkkijonoja.</param> 
  2221             <returns>Lista itse</returns> 
  2222         </member> 
  2223         <member name="M:Jypeli.StringList.Add(System.Object)"> 
  2224             <summary> 
  2225             LisÀÀ olion merkkijonolistan perÀÀn. 
  2226             </summary> 
  2227             <param name="obj">Olio.</param> 
  2228             <returns>Lista itse</returns> 
  2229         </member> 
  2230         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.String[])"> 
  2231             <summary> 
  2232             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  2233             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  2234             </summary> 
  2235             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  2236             <returns>Lista itse</returns> 
  2237         </member> 
  2238         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  2239             <summary> 
  2240             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2241             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  2242             </summary> 
  2243             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2244             <returns>Lista itse</returns> 
  2245         </member> 
  2246         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveAll(Jypeli.StringList)"> 
  2247             <summary> 
  2248             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2249             Kaikki rivin ilmentymÀt poistetaan. 
  2250             </summary> 
  2251             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2252             <returns>Lista itse</returns> 
  2253         </member> 
  2254         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.String[])"> 
  2255             <summary> 
  2256             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  2257             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2258             </summary> 
  2259             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  2260             <returns>Lista itse</returns> 
  2261         </member> 
  2262         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  2263             <summary> 
  2264             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2265             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2266             </summary> 
  2267             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2268             <returns>Lista itse</returns> 
  2269         </member> 
  2270         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveFirst(Jypeli.StringList)"> 
  2271             <summary> 
  2272             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2273             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2274             </summary> 
  2275             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2276             <returns>Lista itse</returns> 
  2277         </member> 
  2278         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.String[])"> 
  2279             <summary> 
  2280             Poistaa yhden tai useamman rivin. 
  2281             Vain viimeinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2282             </summary> 
  2283             <param name="lines">Poistettava(t) rivi(t)</param> 
  2284             <returns>Lista itse</returns> 
  2285         </member> 
  2286         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(System.Collections.Generic.List{System.String})"> 
  2287             <summary> 
  2288             Poistaa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2289             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2290             </summary> 
  2291             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2292             <returns>Lista itse</returns> 
  2293         </member> 
  2294         <member name="M:Jypeli.StringList.RemoveLast(Jypeli.StringList)"> 
  2295             <summary> 
  2296             Poistaa toisessa listassa mÀÀritellyt rivit. 
  2297             Vain ensimmÀinen ilmentymÀ poistetaan. 
  2298             </summary> 
  2299             <param name="list">Lista joka sisÀltÀÀ poistettavat rivit</param> 
  2300             <returns>Lista itse</returns> 
  2301         </member> 
  2302         <member name="M:Jypeli.StringList.Contains(System.String)"> 
  2303             <summary> 
  2304             Tarkistaa, löytyykö rivi listasta. 
  2305             </summary> 
  2306             <param name="line">EtsittÀvÀ rivi.</param> 
  2307             <returns>true jos löytyy</returns> 
  2308         </member> 
  2309         <member name="M:Jypeli.StringList.FirstBeginningWith(System.String)"> 
  2310             <summary> 
  2311             Palauttaa listasta ensimmÀisen annetulla merkkijonolla 
  2312             alkavan merkkijonon. 
  2313             </summary> 
  2314             <param name="line">EtsittÀvÀn rivin alku.</param> 
  2315             <returns>Löydetty merkkijono tai null jos ei löytynyt.</returns> 
  2316         </member> 
  2317         <member name="M:Jypeli.StringList.Clear"> 
  2318             <summary> 
  2319             TyhjentÀÀ listan. 
  2320             </summary> 
  2321         </member> 
  2322         <member name="P:Jypeli.StringList.Item(System.Int32)"> 
  2323             <summary> 
  2324             Merkkijono listassa. 
  2325             </summary> 
  2326             <param name="index">Merkkijonon indeksi</param> 
  2327             <returns>Merkkijono</returns> 
  2328         </member> 
  2329         <member name="P:Jypeli.StringList.IsReadOnly"> 
  2330             <summary> 
  2331             Voiko listaa vain lukea, ei kirjoittaa. 
  2332             </summary> 
  2333         </member> 
  2334         <member name="P:Jypeli.StringList.Length"> 
  2335             <summary> 
  2336             Listan pituus. 
  2337             Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
  2338             Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
  2339             </summary> 
  2340         </member> 
  2341         <member name="P:Jypeli.StringList.Count"> 
  2342             <summary> 
  2343             Listan pituus. 
  2344             Jos asetetaan pienemmÀksi kuin nykyinen koko, ylimenevÀt rivit poistetaan. 
  2345             Jos asetetaan suuremmaksi kuin nykyinen koko, lisÀtÀÀn tyhjiÀ rivejÀ. 
  2346             </summary> 
  2347         </member> 
  2348         <member name="E:Jypeli.StringList.Changed"> 
  2349             <summary> 
  2350             Tapahtuu kun listan sisÀltö muuttuu. 
  2351             </summary> 
  2352         </member> 
  2353         <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
  2354             <summary> 
  2355             A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
  2356             </summary> 
  2357         </member> 
  2358         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
  2359             <summary> 
  2360             Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
  2361             </summary> 
  2362         </member> 
  2363         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
  2364             <summary> 
  2365             Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
  2366             </summary> 
  2367             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  2368         </member> 
  2369         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2370             <summary> 
  2371             Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
  2372             </summary> 
  2373             <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
  2374             <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
  2375         </member> 
  2376         <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
  2377             <summary> 
  2378             Increases the Age of object by a change in time. 
  2379             </summary> 
  2380             <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
  2381             <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
  2382         </member> 
  2383         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
  2384             <summary> 
  2385             Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
  2386             </summary> 
  2387         </member> 
  2388         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
  2389             <summary> 
  2390             Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
  2391             </summary> 
  2392         </member> 
  2393         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
  2394             <summary> 
  2395             Gets if it is expired becuase of old age. 
  2396             </summary> 
  2397         </member> 
  2398         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
  2399             <summary> 
  2400             Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
  2401             </summary> 
  2402         </member> 
  2403         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
  2404             <summary> 
  2405             Gets how much time the object has left. 
  2406             </summary> 
  2407         </member> 
  2408         <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
  2409             <summary> 
  2410             Gets and Sets The current age of the object. 
  2411             </summary> 
  2412         </member> 
  2413         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.SweepAndPruneDetector"> 
  2414             <summary> 
  2415             The Sweep and Prune detector should be O(nlogn), but can be O(n^2) if everything is colliding.   
  2416             </summary> 
  2417         </member> 
  2418         <member name="T:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1"> 
  2419             <summary> 
  2420             a generic EventArgs for read only collections. 
  2421             </summary> 
  2422             <typeparam name="T">The type of the items on the collection. </typeparam> 
  2423         </member> 
  2424         <member name="P:Physics2DDotNet.CollectionEventArgs`1.Collection"> 
  2425             <summary> 
  2426             The readonly collection of items. 
  2427             </summary> 
  2428         </member> 
  2429         <member name="T:Jypeli.Effects.Flame"> 
  2430             <summary> 
  2431             JÀrjestelmÀ liekeille 
  2432             </summary> 
  2433         </member> 
  2434         <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
  2435             <summary> 
  2436             JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
  2437             </summary> 
  2438         </member> 
  2439         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeIn(System.Double)"> 
  2440             <summary> 
  2441             Efekti tulee nÀkyviin tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  2442             </summary> 
  2443             <param name="timeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti on nÀkyvÀ</param> 
  2444         </member> 
  2445         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.FadeOut(System.Double)"> 
  2446             <summary> 
  2447             Efekti hiipuu nÀkyvistÀ tietyn sekuntimÀÀrÀn aikana 
  2448             </summary> 
  2449             <param name="TimeInSeconds">Aika joka kuluu ettÀ efekti katoaa</param> 
  2450         </member> 
  2451         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
  2452             <summary> 
  2453             Muodostaja 
  2454             </summary> 
  2455             <param name="particleImage">Partikkelin kuva.</param> 
  2456             <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
  2457         </member> 
  2458         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
  2459             <summary> 
  2460             Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
  2461             TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
  2462             </summary> 
  2463         </member> 
  2464         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  2465             <summary> 
  2466             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  2467             </summary> 
  2468             <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
  2469             <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
  2470             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  2471         </member> 
  2472         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(Jypeli.Vector,System.Int32)"> 
  2473             <summary> 
  2474             LisÀÀ efektin kentÀlle 
  2475             </summary> 
  2476             <param name="position">Paikka.</param> 
  2477             <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
  2478         </member> 
  2479         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
  2480             <summary> 
  2481             Antaa satunnaisen suunnan 
  2482             </summary> 
  2483             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  2484         </member> 
  2485         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  2486             <summary> 
  2487             Alustaa yhden partikkelin 
  2488             </summary> 
  2489             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  2490             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  2491         </member> 
  2492         <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
  2493             <summary> 
  2494             Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
  2495             </summary> 
  2496             <param name="time">Gametime</param> 
  2497         </member> 
  2498         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ParticleImage"> 
  2499             <summary> 
  2500             YksittÀisen partikkelin kuva. 
  2501             </summary> 
  2502         </member> 
  2503         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.OuterParticleImage"> 
  2504             <summary> 
  2505             Partikkelin toissijainen kuva. Jos <c>null</c> niin kÀytetÀÀn vain yhtÀ kuvaa. 
  2506             </summary> 
  2507         </member> 
  2508         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
  2509             <summary> 
  2510             Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  2511             </summary> 
  2512         </member> 
  2513         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
  2514             <summary> 
  2515             Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
  2516             </summary> 
  2517         </member> 
  2518         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
  2519             <summary> 
  2520             MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
  2521             </summary> 
  2522         </member> 
  2523         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
  2524             <summary> 
  2525             Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  2526             </summary> 
  2527         </member> 
  2528         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
  2529             <summary> 
  2530             Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  2531             </summary> 
  2532         </member> 
  2533         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
  2534             <summary> 
  2535             Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
  2536             </summary> 
  2537         </member> 
  2538         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
  2539             <summary> 
  2540             Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
  2541             </summary> 
  2542         </member> 
  2543         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
  2544             <summary> 
  2545             Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  2546             </summary> 
  2547         </member> 
  2548         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
  2549             <summary> 
  2550             Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
  2551             </summary> 
  2552         </member> 
  2553         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
  2554             <summary> 
  2555             Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  2556             </summary> 
  2557         </member> 
  2558         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
  2559             <summary> 
  2560             Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
  2561             </summary> 
  2562         </member> 
  2563         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
  2564             <summary> 
  2565             Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  2566             </summary> 
  2567         </member> 
  2568         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
  2569             <summary> 
  2570             Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
  2571             </summary> 
  2572         </member> 
  2573         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AlphaAmount"> 
  2574             <summary> 
  2575             Efektin lÀpinÀkyvyyskerroin (0.0-1.0) 
  2576             </summary> 
  2577         </member> 
  2578         <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.IgnoreWind"> 
  2579             <summary> 
  2580             Vaikuttaako efektiin tuuli 
  2581             </summary> 
  2582         </member> 
  2583         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.#ctor(Jypeli.Image)"> 
  2584             <summary> 
  2585             Luo uuden liekin. 
  2586             </summary> 
  2587             <param name="image">Partikkelin kuva.</param> 
  2588         </member> 
  2589         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.InitializeParticles"> 
  2590             <summary> 
  2591             MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
  2592             </summary> 
  2593         </member> 
  2594         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.GiveRandomDirection"> 
  2595             <summary> 
  2596             Lasketaan liekin suunnalle satunnaisuutta 
  2597             </summary> 
  2598             <returns>Partikkelin suunta</returns> 
  2599         </member> 
  2600         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.Update(Jypeli.Time)"> 
  2601             <summary> 
  2602             PÀivitetÀÀn liekkiÀ 
  2603             </summary> 
  2604             <param name="time"></param> 
  2605         </member> 
  2606         <member name="M:Jypeli.Effects.Flame.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
  2607             <summary> 
  2608             Alustetaan partikkeli 
  2609             </summary> 
  2610             <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
  2611             <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
  2612         </member> 
  2613         <member name="T:Jypeli.Camera"> 
  2614             <summary> 
  2615             Kamera. MÀÀrittÀÀ mikÀ osa pelitasosta on kerralla nÀkyvissÀ. 
  2616             </summary> 
  2617         </member> 
  2618         <member name="F:Jypeli.Camera.Position"> 
  2619             <summary> 
  2620             Kameran sijainti. 
  2621             </summary> 
  2622         </member> 
  2623         <member name="F:Jypeli.Camera.Velocity"> 
  2624             <summary> 
  2625             Kameran liikkumisnopeus. 
  2626             </summary> 
  2627         </member> 
  2628         <member name="M:Jypeli.Camera.#ctor"> 
  2629             <summary> 
  2630             Luo uuden kameran. 
  2631             </summary> 
  2632         </member> 
  2633         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector)"> 
  2634             <summary> 
  2635             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin. 
  2636             </summary> 
  2637         </member> 
  2638         <member name="M:Jypeli.Camera.WorldToScreen(Jypeli.Vector)"> 
  2639             <summary> 
  2640             Muuntaa annetun pisteen maailmankoordinaateista ruutukoordinaatteihin. 
  2641             </summary> 
  2642         </member> 
  2643         <member name="M:Jypeli.Camera.ScreenToWorld(Jypeli.Vector,Jypeli.Layer)"> 
  2644             <summary> 
  2645             Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin 
  2646             ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
  2647             </summary> 
  2648         </member> 
  2649         <member name="M:Jypeli.Camera.Move(Jypeli.Vector)"> 
  2650             <summary> 
  2651             Kohdistaa kameran. 
  2652             </summary> 
  2653             <param name="v">Koordinaatti vektorina johon kamera kohdistetaan.</param> 
  2654         </member> 
  2655         <member name="M:Jypeli.Camera.Zoom(System.Double)"> 
  2656             <summary> 
  2657             Zoomaa. 
  2658             </summary> 
  2659             <param name="zoom"> 
  2660             Zoomauskerroin. YkköstÀ suurempi (esim. 1.5) lÀhentÀÀ ja 
  2661             ykköstÀ pienempi (esim. 0.5) zoomaa kauemmas. 
  2662             </param> 
  2663         </member> 
  2664         <member name="M:Jypeli.Camera.Reset"> 
  2665             <summary> 
  2666             Resetoi kameran (keskittÀÀ, laittaa zoomin oletusarvoon ja lopettaa seuraamisen). 
  2667             </summary> 
  2668         </member> 
  2669         <member name="M:Jypeli.Camera.Follow(Jypeli.GameObject[])"> 
  2670             <summary> 
  2671             Seuraa yhtÀ tai useampaa peliobjektia. 
  2672             </summary> 
  2673             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  2674         </member> 
  2675         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowX(Jypeli.GameObject[])"> 
  2676             <summary> 
  2677             Seuraa jotakin peliobjektia X- eli vaakasuunnassa. 
  2678             </summary> 
  2679             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  2680         </member> 
  2681         <member name="M:Jypeli.Camera.FollowY(Jypeli.GameObject[])"> 
  2682             <summary> 
  2683             Seuraa jotakin peliobjektia Y- eli pystysuunnassa. 
  2684             </summary> 
  2685             <param name="gameobjects">Seurattavat peliobjektit.</param> 
  2686         </member> 
  2687         <member name="M:Jypeli.Camera.StopFollowing"> 
  2688             <summary> 
  2689             Lopettaa olio(iden) seuraamisen. 
  2690             </summary> 
  2691         </member> 
  2692         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  2693             <summary> 
  2694             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  2695             </summary> 
  2696             <param name="bottomLeft">Alueen vasen alanurkka.</param> 
  2697             <param name="topRight">Alueen oikea ylÀnurkka.</param> 
  2698         </member> 
  2699         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToAllObjects(System.Double)"> 
  2700             <summary> 
  2701             Zoomaa ja sijoittaa kameran siten, ettÀ kaikki pelioliot ovat yhtÀaikaa nÀkyvissÀ. 
  2702             </summary> 
  2703             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  2704         </member> 
  2705         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomTo(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2706             <summary> 
  2707             Zoomaa ja sijoittaa kameran niin, ettÀ parametreina annettua alue nÀkyy kokonaan ruudulla. 
  2708             </summary> 
  2709             <param name="left">Alueen vasemman reunan x-koordinaatti.</param> 
  2710             <param name="bottom">Alueen alareunan y-koordinaatti.</param> 
  2711             <param name="right">Alueen oikean reunan x-koordinaatti.</param> 
  2712             <param name="top">Alueen ylÀreunan y-koordinaatti.</param> 
  2713         </member> 
  2714         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel"> 
  2715             <summary> 
  2716             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. 
  2717             </summary> 
  2718         </member> 
  2719         <member name="M:Jypeli.Camera.ZoomToLevel(System.Double)"> 
  2720             <summary> 
  2721             Zoomaa ja keskittÀÀ kameran siten, ettÀ koko kenttÀ on nÀkyvissÀ kerralla. TÀllöin kamera ei seuraa mitÀÀn oliota. 
  2722             </summary> 
  2723             <param name="borderSize">Reunalle jÀtettÀvÀ tila (jos negatiivinen, niin osa kentÀstÀ jÀÀ piiloon).</param> 
  2724         </member> 
  2725         <member name="M:Jypeli.Camera.Update(Jypeli.Time)"> 
  2726             <summary> 
  2727             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. 
  2728             </summary> 
  2729             <param name="time">Peliaika</param> 
  2730         </member> 
  2731         <member name="P:Jypeli.Camera.X"> 
  2732             <summary> 
  2733             Kameran paikan X-koordinaatti. 
  2734             </summary> 
  2735         </member> 
  2736         <member name="P:Jypeli.Camera.Y"> 
  2737             <summary> 
  2738             Kameran paikan Y-koordinaatti. 
  2739             </summary> 
  2740         </member> 
  2741         <member name="P:Jypeli.Camera.ZoomFactor"> 
  2742             <summary> 
  2743             Kameran zoomauskerroin. 
  2744             Oletuksena 1.0. MitÀ suurempi zoomauskerroin, sitÀ lÀhempÀnÀ kamera on (esim 2.0 on 2 x lÀhempÀnÀ) ja toisinpÀin. 
  2745             </summary> 
  2746         </member> 
  2747         <member name="P:Jypeli.Camera.StayInLevel"> 
  2748             <summary> 
  2749             Jos tosi, kamera ei mene koskaan kentÀn ulkopuolelle. 
  2750             </summary> 
  2751         </member> 
  2752         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowedObject"> 
  2753             <summary> 
  2754             Olio, jota kamera seuraa. Jos <c>null</c>, mitÀÀn oliota ei seurata. 
  2755             </summary> 
  2756         </member> 
  2757         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsX"> 
  2758             <summary> 
  2759             Seurataanko oliota (FollowedObject) x- eli vaakasuunnassa. 
  2760             </summary> 
  2761         </member> 
  2762         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowsY"> 
  2763             <summary> 
  2764             Seurataanko oliota (FollowedObject) y- eli pystysuunnassa. 
  2765             </summary> 
  2766         </member> 
  2767         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowOffset"> 
  2768             <summary> 
  2769             Jos kamera seuraa oliota, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ missÀ kohtaa ruutua pelaaja nÀkyy. 
  2770             Toisin sanoen ruutukoordinaateissa kerrotaan, kuinka kaukana ruudun keskustasta 
  2771             seurattava olio nÀkyy. 
  2772             </summary> 
  2773             <example> 
  2774             Pelaajan nÀyttÀminen ruudun alareunassa, vaakasuunnassa keskellÀ: 
  2775             <code> 
  2776             Camera.Follow( pelaaja ); 
  2777             Camera.FollowOffset = new Vector( 0, Screen.Height * 0.4 ); 
  2778             </code> 
  2779             </example> 
  2780         </member> 
  2781         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowXMargin"> 
  2782             <summary> 
  2783             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon vasempaan ja 
  2784             oikeaan reunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  2785             </summary> 
  2786         </member> 
  2787         <member name="P:Jypeli.Camera.FollowYMargin"> 
  2788             <summary> 
  2789             Jos kamera seuraa useita olioita, tÀllÀ voi sÀÀtÀÀ kuinka paljon ylÀ- ja 
  2790             alareunaan jÀtetÀÀn tyhjÀÀ tilaa. 
  2791             </summary> 
  2792         </member> 
  2793         <member name="T:Jypeli.RowLayout"> 
  2794             <summary> 
  2795             Asettelee widgetit riveihin. <c>TargetWidth</c> mÀÀrittÀÀ 
  2796             kuinka leveÀ yhden rivin tulisi olla. Kun yksi rivi tulee 
  2797             tÀyteen, jatketaan seuraavalle riville. 
  2798             </summary> 
  2799         </member> 
  2800         <member name="T:Jypeli.ILayout"> 
  2801             <summary> 
  2802             Rajapinta asettelijalle. Asettelija asettelee widgetin 
  2803             lapsioliot siten, ettÀ ne mahtuvat widgetin sisÀlle. Asettelija 
  2804             muuttaa lapsiolioiden kokoa sekÀ paikkaa. Asettelussa kÀytetÀÀn 
  2805             hyvÀksi lapsiolioiden ominaisuuksia <c>PreferredSize</c>, 
  2806             <c>HorizontalSizing</c> sekÀ <c>VerticalSizing</c>. 
  2807             </summary> 
  2808         </member> 
  2809         <member name="P:Jypeli.ILayout.TopPadding"> 
  2810             <summary> 
  2811             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2812             </summary> 
  2813         </member> 
  2814         <member name="P:Jypeli.ILayout.BottomPadding"> 
  2815             <summary> 
  2816             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2817             </summary> 
  2818         </member> 
  2819         <member name="P:Jypeli.ILayout.LeftPadding"> 
  2820             <summary> 
  2821             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2822             </summary> 
  2823         </member> 
  2824         <member name="P:Jypeli.ILayout.RightPadding"> 
  2825             <summary> 
  2826             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2827             </summary> 
  2828         </member> 
  2829         <member name="P:Jypeli.RowLayout.HorizontalSpacing"> 
  2830             <summary> 
  2831             Olioiden vÀliin vaakasuunnassa jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2832             </summary> 
  2833         </member> 
  2834         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TopPadding"> 
  2835             <summary> 
  2836             YlÀreunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2837             </summary> 
  2838         </member> 
  2839         <member name="P:Jypeli.RowLayout.BottomPadding"> 
  2840             <summary> 
  2841             Alareunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2842             </summary> 
  2843         </member> 
  2844         <member name="P:Jypeli.RowLayout.LeftPadding"> 
  2845             <summary> 
  2846             Vasempaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2847             </summary> 
  2848         </member> 
  2849         <member name="P:Jypeli.RowLayout.RightPadding"> 
  2850             <summary> 
  2851             Oikeaan reunaan jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
  2852             </summary> 
  2853         </member> 
  2854         <member name="P:Jypeli.RowLayout.TargetWidth"> 
  2855             <summary> 
  2856             Kuinka leveitÀ rivien tulisi korkeintaan olla. 
  2857             </summary> 
  2858         </member> 
  2859         <member name="T:Jypeli.Sizing"> 
  2860             <summary> 
  2861             Olion koon asettaminen asettelijan sisÀllÀ. 
  2862             </summary> 
  2863         </member> 
  2864         <member name="F:Jypeli.Sizing.FixedSize"> 
  2865             <summary> 
  2866             Olio ei kasva suuremmaksi kuin sen <c>PreferredSize</c>. 
  2867             </summary> 
  2868         </member> 
  2869         <member name="F:Jypeli.Sizing.Expanding"> 
  2870             <summary> 
  2871             Olio kÀyttÀÀ kaiken vapaana olevan tilan ja kutistuu, jos tilaa ei ole tarpeeksi. 
  2872             </summary> 
  2873         </member> 
  2874         <member name="T:PlatformCharacter2"> 
  2875             <summary> 
  2876             Tasohyppelypelin hahmo. Voi liikkua ja hyppiÀ. LisÀksi sillÀ voi olla ase. 
  2877             </summary> 
  2878         </member> 
  2879         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  2880             <summary> 
  2881             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  2882             </summary> 
  2883         </member> 
  2884         <member name="M:PlatformCharacter2.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  2885             <summary> 
  2886             Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  2887             </summary> 
  2888         </member> 
  2889         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk"> 
  2890             <summary> 
  2891             KÀvelee. 
  2892             </summary> 
  2893         </member> 
  2894         <member name="M:PlatformCharacter2.Walk(Jypeli.Direction)"> 
  2895             <summary> 
  2896             KÀvelee tiettyyn suuntaan. 
  2897             </summary> 
  2898             <param name="direction">Rintamasuunta. Direction.Left tai Direction.Right</param> 
  2899         </member> 
  2900         <member name="M:PlatformCharacter2.Turn(Jypeli.Direction)"> 
  2901             <summary> 
  2902             KÀÀntyy. 
  2903             </summary> 
  2904             <param name="direction">Suunta</param> 
  2905         </member> 
  2906         <member name="M:PlatformCharacter2.StopWalking"> 
  2907             <summary> 
  2908             PysÀhtyy. 
  2909             </summary> 
  2910         </member> 
  2911         <member name="M:PlatformCharacter2.Jump(System.Double)"> 
  2912             <summary> 
  2913             HyppÀÀ tietyllÀ nopeudella, jos hahmo seisoo tukevalla pohjalla. 
  2914             </summary> 
  2915             <param name="speed">LÀhtönopeus.</param> 
  2916         </member> 
  2917         <member name="M:PlatformCharacter2.ForceJump(System.Double)"> 
  2918             <summary> 
  2919             HyppÀÀ vaikka olio ei olisikaan toisen pÀÀllÀ. 
  2920             </summary> 
  2921             <param name="speed">LÀhtönopeus maasta.</param> 
  2922         </member> 
  2923         <member name="M:PlatformCharacter2.Update(Jypeli.Time)"> 
   2073        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2074            <summary> 
   2075            Alustaa uuden auton. 
   2076            </summary> 
   2077            <param name="width">Auton leveys (X-suunnassa).</param> 
   2078            <param name="height">Auton korkeus (Y-suunnassa).</param> 
   2079        </member> 
   2080        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Accelerate(System.Double)"> 
   2081            <summary> 
   2082            KiihdyttÀÀ. 
   2083            </summary> 
   2084            <param name="time">Kuinka monta sekuntia kiihdytetÀÀn.</param> 
   2085        </member> 
   2086        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Brake(System.Double)"> 
   2087            <summary> 
   2088            Jarruttaa. 
   2089            </summary> 
   2090            <param name="time">Kuinka monta sekuntia jarrutetaan.</param> 
   2091        </member> 
   2092        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Accelerate"> 
   2093            <summary> 
   2094            KiihdyttÀÀ. 
   2095            </summary> 
   2096        </member> 
   2097        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Reverse"> 
   2098            <summary> 
   2099            KiihdyttÀÀ takaperin. 
   2100            </summary> 
   2101        </member> 
   2102        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Brake"> 
   2103            <summary> 
   2104            Jarruttaa. 
   2105            </summary> 
   2106        </member> 
   2107        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Turn(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
   2108            <summary> 
   2109            KÀÀntyy niin paljon kuin auton ohjattavuus sallii. 
   2110            </summary> 
   2111            <param name="angle">KÀÀntökulma.</param> 
   2112            <param name="time">Aika, joka kÀÀntÀmiseen kÀytetÀÀn.</param> 
   2113        </member> 
   2114        <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Update(Jypeli.Time)"> 
  29242115            <summary> 
  29252116            Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  29262117            metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  29272118            </summary> 
  2928             <param name="time">Peliaika.</param> 
  2929         </member> 
  2930         <member name="M:PlatformCharacter2.Move(Jypeli.Vector)"> 
  2931             <summary> 
  2932             SiirtÀÀ oliota. 
  2933             </summary> 
  2934             <param name="movement">Vektori, joka mÀÀrittÀÀ kuinka paljon siirretÀÀn.</param> 
  2935         </member> 
  2936         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformTolerance"> 
  2937             <summary> 
  2938             Toleranssiarvo, joka mÀÀrittÀÀ kuinka monta pelin pÀivitysjaksoa hahmo voi 
  2939             olla irti tasosta ennen kuin se lasketaan ilmassa olevaksi. 
  2940             </summary> 
  2941         </member> 
  2942         <member name="P:PlatformCharacter2.FacingDirection"> 
  2943             <summary> 
  2944             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  2945             </summary> 
  2946         </member> 
  2947         <member name="P:PlatformCharacter2.Acceleration"> 
  2948             <summary> 
  2949             Hahmon kiihtyvyys. 
  2950             </summary> 
  2951         </member> 
  2952         <member name="P:PlatformCharacter2.MaxVelocity"> 
  2953             <summary> 
  2954             Hahmon maksiminopeus. 
  2955             </summary> 
  2956         </member> 
  2957         <member name="P:PlatformCharacter2.Platform"> 
  2958             <summary> 
  2959             Fysiikkaolio jonka pÀÀllÀ seisotaan. 
  2960             </summary> 
  2961         </member> 
  2962         <member name="P:PlatformCharacter2.PlatformNormal"> 
  2963             <summary> 
  2964             Suuntavektori, joka osoittaa tason suuntaan. 
  2965             Nollavektori, jos ilmassa. 
  2966             </summary> 
  2967         </member> 
  2968         <member name="P:PlatformCharacter2.Weapon"> 
  2969             <summary> 
  2970             Hahmolla oleva ase. 
  2971             </summary> 
  2972         </member> 
  2973         <member name="P:PlatformCharacter2.CanMoveOnAir"> 
  2974             <summary> 
  2975             Jos <c>false</c>, hahmoa ei voi liikuttaa kun se on ilmassa. 
  2976             </summary> 
  2977         </member> 
  2978         <member name="P:PlatformCharacter2.AnimWalk"> 
  2979             <summary> 
  2980             KÀvelyanimaatio (oikealle) 
  2981             </summary> 
  2982         </member> 
  2983         <member name="P:PlatformCharacter2.AnimJump"> 
  2984             <summary> 
  2985             Hyppyanimaatio (oikealle) 
  2986             </summary> 
  2987         </member> 
  2988         <member name="P:PlatformCharacter2.AnimFall"> 
  2989             <summary> 
  2990             Putoamisanimaatio (oikealle) 
  2991             </summary> 
  2992         </member> 
  2993         <member name="P:PlatformCharacter2.LoopJumpAnim"> 
  2994             <summary> 
  2995             Toistetaanko hyppyanimaatiota useammin kuin kerran. 
  2996             </summary> 
  2997         </member> 
  2998         <member name="P:PlatformCharacter2.LoopFallAnim"> 
  2999             <summary> 
  3000             Toistetaanko putoamisanimaatiota useammin kuin kerran. 
  3001             </summary> 
  3002         </member> 
  3003         <member name="P:PlatformCharacter2.AnimIdle"> 
  3004             <summary> 
  3005             Animaatio, jota kÀytetÀÀn kun hahmo on paikallaan (kÀÀntyneenÀ oikealle) 
  3006             </summary> 
  3007         </member> 
  3008         <member name="P:PlatformCharacter2.WalkOnAir"> 
  3009             <summary> 
  3010             Toistetaanko kÀvelyanimaatiota ilmassa liikuttaessa? 
  3011             </summary> 
  3012         </member> 
  3013         <member name="E:PlatformCharacter2.DirectionChanged"> 
  3014             <summary> 
  3015             Tapahtuu kun suunta vaihtuu. 
  3016             </summary> 
  3017         </member> 
  3018         <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.SelectiveSweepDetector"> 
  3019             <summary> 
  3020             Faster then sweep and prune and does not stutter like SingleSweep 
  3021             </summary> 
  3022         </member> 
  3023         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.SelectiveSweepDetector.Update"> 
  3024             <summary> 
  3025             updates all the nodes to their new values and sorts the lists 
  3026             </summary> 
  3027         </member> 
  3028         <member name="M:Physics2DDotNet.Detectors.SelectiveSweepDetector.ShouldDoX"> 
  3029             <summary> 
  3030             Finds how many collisions there are on the x and y and returns if 
  3031             the x axis has the least 
  3032             </summary> 
  3033         </member> 
  3034         <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
  3035             <summary> 
  3036             This is the Physical Body that collides in the engine. 
  3037             </summary> 
  3038         </member> 
  3039         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  3040             <summary> 
  3041             Creates a new Body Instance. 
  3042             </summary> 
  3043             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  3044             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  3045             <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
  3046             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  3047             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  3048         </member> 
  3049         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  3050             <summary> 
  3051             Creates a new Body Instance. 
  3052             </summary> 
  3053             <param name="state">The State of the Body.</param> 
  3054             <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
  3055             <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
  3056             <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
  3057             <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  3058         </member> 
  3059         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
  3060             <summary> 
  3061             This applys the proxy. 
  3062             This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
  3063             to this body’s.  
  3064             With the appropriate transformations applied.  
  3065             </summary> 
  3066         </member> 
  3067         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
  3068             <summary> 
  3069             This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
  3070             </summary> 
  3071         </member> 
  3072         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
  3073             <summary> 
  3074             Updates all the values caluclated from the State.Position. 
  3075             Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
  3076             from that. 
  3077             </summary> 
  3078         </member> 
  3079         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
  3080             <summary> 
  3081             Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
  3082             </summary> 
  3083         </member> 
  3084         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3085             <summary> 
  3086             Applys a Force 
  3087             </summary> 
  3088             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3089         </member> 
  3090         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3091             <summary> 
  3092             Applys a Force 
  3093             </summary> 
  3094             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3095         </member> 
  3096         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3097             <summary> 
  3098             Applys a Force 
  3099             </summary> 
  3100             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3101             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  3102         </member> 
  3103         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3104             <summary> 
  3105             Applys a Force 
  3106             </summary> 
  3107             <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
  3108             <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
  3109         </member> 
  3110         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
  3111             <summary> 
  3112             Applys Torque 
  3113             </summary> 
  3114             <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
  3115         </member> 
  3116         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3117             <summary> 
  3118             Applys Impulse 
  3119             </summary> 
  3120             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
  3121         </member> 
  3122         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3123             <summary> 
  3124             Applys Impulse 
  3125             </summary> 
  3126             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3127         </member> 
  3128         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
  3129             <summary> 
  3130             Applys Impulse 
  3131             </summary> 
  3132             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3133             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  3134         </member> 
  3135         <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
  3136             <summary> 
  3137             Applys Impulse 
  3138             </summary> 
  3139             <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
  3140             <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
  3141         </member> 
  3142         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
  3143             <summary> 
  3144             Raised when the Lifetime property has been Changed. 
  3145             </summary> 
  3146         </member> 
  3147         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
  3148             <summary> 
  3149             Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
  3150             </summary> 
  3151         </member> 
  3152         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
  3153             <summary> 
  3154             Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
  3155             </summary> 
  3156         </member> 
  3157         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
  3158             <summary> 
  3159             Raised when the object is added to a Physics Engine. 
  3160             </summary> 
  3161         </member> 
  3162         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
  3163             <summary> 
  3164             Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
  3165             </summary> 
  3166         </member> 
  3167         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
  3168             <summary> 
  3169             Raised when the Position has been Changed. 
  3170             Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
  3171             </summary> 
  3172         </member> 
  3173         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
  3174             <summary> 
  3175             Raised when the Body has been updated to a change in time. 
  3176             </summary> 
  3177         </member> 
  3178         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
  3179             <summary> 
  3180             Raised when the Body collides with another. 
  3181             </summary> 
  3182         </member> 
  3183         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Colliding"> 
  3184             <summary> 
  3185             Raised constantly when the Body is colliding with another. 
  3186             </summary> 
  3187         </member> 
  3188         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
  3189             <summary> 
  3190             Raised when a joint is added that affects this body. 
  3191             </summary> 
  3192         </member> 
  3193         <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
  3194             <summary> 
  3195             Raised when a joint is removed that affects this body. 
  3196             </summary> 
  3197         </member> 
  3198         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
  3199             <summary> 
  3200             This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
  3201             </summary> 
  3202         </member> 
  3203         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
  3204             <summary> 
  3205             The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
  3206             </summary> 
  3207         </member> 
  3208         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
  3209             <summary> 
  3210             Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
  3211             This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  3212             </summary> 
  3213         </member> 
  3214         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
  3215             <summary> 
  3216             Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
  3217             This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
  3218             </summary> 
  3219         </member> 
  3220         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
  3221             <summary> 
  3222             These are bodies that are mirrors of this body.  
  3223             It's useful for bodies that are being teleported. 
  3224             </summary> 
  3225         </member> 
  3226         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
  3227             <summary> 
  3228             The number of proxies that this body has. 
  3229             </summary> 
  3230         </member> 
  3231         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
  3232             <summary> 
  3233             Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
  3234             Assigned on being Added. 
  3235             </summary> 
  3236         </member> 
  3237         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
  3238             <summary> 
  3239             Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
  3240             </summary> 
  3241         </member> 
  3242         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
  3243             <summary> 
  3244             Gets The current State of the object IE Velocity  
  3245             </summary> 
  3246         </member> 
  3247         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
  3248             <summary> 
  3249             Gets and Sets the Shape of the Body.  
  3250             If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
  3251             </summary> 
  3252         </member> 
  3253         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
  3254             <summary> 
  3255             Gets The MassInfo of the body. 
  3256             </summary> 
  3257         </member> 
  3258         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
  3259             <summary> 
  3260             Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
  3261             </summary> 
  3262         </member> 
  3263         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
  3264             <summary> 
  3265             Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
  3266             </summary> 
  3267         </member> 
  3268         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
  3269             <summary> 
  3270             Gets and Sets the Coefficients for the class. 
  3271             </summary> 
  3272         </member> 
  3273         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
  3274             <summary> 
  3275             Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
  3276             </summary> 
  3277         </member> 
  3278         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
  3279             <summary> 
  3280             Gets and Sets a User defined object. 
  3281             </summary> 
  3282         </member> 
  3283         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
  3284             <summary> 
  3285             Gets a Solver Defined object. 
  3286             </summary> 
  3287         </member> 
  3288         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
  3289             <summary> 
  3290             Gets a Detector Defined object. 
  3291             </summary> 
  3292         </member> 
  3293         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
  3294             <summary> 
  3295             Gets the Joints attached to this body. 
  3296             </summary> 
  3297         </member> 
  3298         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
  3299             <summary> 
  3300             Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
  3301             </summary> 
  3302         </member> 
  3303         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
  3304             <summary> 
  3305             Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
  3306             </summary> 
  3307         </member> 
  3308         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
  3309             <summary> 
  3310             Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
  3311             </summary> 
  3312         </member> 
  3313         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
  3314             <summary> 
  3315             Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
  3316             </summary> 
  3317         </member> 
  3318         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
  3319             <summary> 
  3320             Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
  3321             </summary> 
  3322         </member> 
  3323         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
  3324             <summary> 
  3325             Gets if the object has been added to the engine. 
  3326             </summary> 
  3327         </member> 
  3328         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
  3329             <summary> 
  3330             gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
  3331             </summary> 
  3332         </member> 
  3333         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
  3334             <summary> 
  3335             Gets and Sets if other objects will have their collided  
  3336             event raised when colliding with this body 
  3337             </summary> 
  3338         </member> 
  3339         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
  3340             <summary> 
  3341             Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
  3342             </summary> 
  3343         </member> 
  3344         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
  3345             <summary> 
  3346             Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
  3347             </summary> 
  3348         </member> 
  3349         <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
  3350             <summary> 
  3351             Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
  3352             </summary> 
  3353         </member> 
  3354         <member name="T:Jypeli.TriggerDirection"> 
  3355             <summary> 
  3356             Suunta mittarin muutokselle. 
  3357             </summary> 
  3358         </member> 
  3359         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Up"> 
  3360             <summary> 
  3361             Mittarin arvo kasvaa. 
  3362             </summary> 
  3363         </member> 
  3364         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Down"> 
  3365             <summary> 
  3366             Mittarin arvo vÀhenee. 
  3367             </summary> 
  3368         </member> 
  3369         <member name="F:Jypeli.TriggerDirection.Irrelevant"> 
  3370             <summary> 
  3371             Ei vÀliÀ suunnalla (kasvaa tai vÀhenee). 
  3372             </summary> 
  3373         </member> 
  3374         <member name="T:Jypeli.Meter"> 
  3375             <summary> 
  3376             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  3377             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  3378             </summary> 
  3379         </member> 
  3380         <member name="M:Jypeli.Meter.OfType``1"> 
  3381             <summary> 
  3382             Palauttaa mittarin sen todellisessa muodossa, jotta sen kaikkiin 
  3383             jÀseniin pÀÀsee kÀsiksi. 
  3384             </summary> 
  3385             <typeparam name="T">Tyyppi, jota mittari mittaa</typeparam> 
  3386             <returns>Mittari, joka mittaa tyyppiÀ T</returns> 
  3387         </member> 
  3388         <member name="P:Jypeli.Meter.RelativeValue"> 
  3389             <summary> 
  3390             Mittarin suhteellinen arvo (minimi 0, maksimi 1) 
  3391             </summary> 
  3392         </member> 
  3393         <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
  3394             <summary> 
  3395             Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
  3396             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  3397             </summary> 
  3398         </member> 
  3399         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
  3400             <summary> 
  3401             Luo uuden mittarin. 
  3402             </summary> 
  3403             <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
  3404             <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
  3405             <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
  3406         </member> 
  3407         <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
  3408             <summary> 
  3409             Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
  3410             </summary> 
  3411             <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
  3412         </member> 
  3413         <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
  3414             <summary> 
  3415             Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
  3416             </summary> 
  3417         </member> 
  3418         <member name="M:Jypeli.Meter`1.SetValue(`0)"> 
  3419             <summary> 
  3420             Asettaa mittarille arvon. Sama kuin Value-ominaisuuteen sijoitus, 
  3421             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3422             </summary> 
  3423             <param name="value">Uusi arvo</param> 
  3424         </member> 
  3425         <member name="M:Jypeli.Meter`1.AddTrigger(`0,Jypeli.TriggerDirection,System.Action)"> 
  3426             <summary> 
  3427             LisÀÀ mittarille rajan, jonka yli mentÀessÀ laukaistaan aliohjelma. 
  3428             </summary> 
  3429             <param name="value">Mittarin arvo</param> 
  3430             <param name="direction">Suunta (TriggerDirection.Irrelevant, TriggerDirection.Up tai TriggerDirection.Down)</param> 
  3431             <param name="method">Aliohjelma, jota kutsutaan.</param> 
  3432         </member> 
  3433         <member name="M:Jypeli.Meter`1.AddTrigger(`0,Jypeli.TriggerDirection,System.Action{`0})"> 
  3434             <summary> 
  3435             LisÀÀ mittarille rajan, jonka yli mentÀessÀ laukaistaan aliohjelma. 
  3436             </summary> 
  3437             <param name="value">Mittarin arvo</param> 
  3438             <param name="direction">Suunta (TriggerDirection.Irrelevant, TriggerDirection.Up tai TriggerDirection.Down)</param> 
  3439             <param name="method">Aliohjelma, jota kutsutaan (parametrina mittarin arvo).</param> 
  3440         </member> 
  3441         <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(`0)"> 
  3442             <summary> 
  3443             Poistaa kaikki tietylle arvolle asetetut raja-arvotapahtumat. 
  3444             </summary> 
  3445             <param name="value">Arvo</param> 
  3446         </member> 
  3447         <member name="M:Jypeli.Meter`1.RemoveTriggers(System.Action)"> 
  3448             <summary> 
  3449             Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat, jotka kutsuvat tiettyÀ aliohjelmaa. 
  3450             </summary> 
  3451             <param name="method">Aliohjelma</param> 
  3452         </member> 
  3453         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ClearTriggers"> 
  3454             <summary> 
  3455             Poistaa kaikki raja-arvotapahtumat. 
  3456             </summary> 
  3457         </member> 
  3458         <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
  3459             <summary> 
  3460             Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
  3461             </summary> 
  3462         </member> 
  3463         <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
  3464             <summary> 
  3465             Mittarin arvo. 
  3466             </summary> 
  3467         </member> 
  3468         <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
  3469             <summary> 
  3470             Mittarin oletusarvo. 
  3471             </summary> 
  3472         </member> 
  3473         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
  3474             <summary> 
  3475             Mittarin pienin sallittu arvo. 
  3476             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
  3477             </summary> 
  3478         </member> 
  3479         <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
  3480             <summary> 
  3481             Mittarin suurin sallittu arvo. 
  3482             Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
  3483             </summary> 
  3484         </member> 
  3485         <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
  3486             <summary> 
  3487             Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
  3488             </summary> 
  3489         </member> 
  3490         <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
  3491             <summary> 
  3492             Tapahtuu, kun mittari saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
  3493             </summary> 
  3494         </member> 
  3495         <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
  3496             <summary> 
  3497             Tapahtuu, kun mittari saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
  3498             </summary> 
  3499         </member> 
  3500         <member name="T:Jypeli.Meter`1.ChangeHandler"> 
  3501             <summary> 
  3502             Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
  3503             </summary> 
  3504         </member> 
  3505         <member name="T:Jypeli.IntMeter"> 
  3506             <summary> 
  3507             Mittari, joka mittaa int-tyyppisiÀ arvoja. 
  3508             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  3509             </summary> 
  3510         </member> 
  3511         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Int32"> 
  3512             <summary> 
  3513             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  3514             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>int</c>- 
  3515             tyyppistÀ kokonaislukua. 
  3516             </summary> 
  3517         </member> 
  3518         <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Double"> 
  3519             <summary> 
  3520             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  3521             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  3522             tyyppistÀ liukulukua. 
  3523             </summary> 
  3524         </member> 
  3525         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddValue(System.Int32)"> 
  3526             <summary> 
  3527             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  3528             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3529             </summary> 
  3530             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  3531         </member> 
  3532         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Int32)"> 
  3533             <summary> 
  3534             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  3535             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3536             </summary> 
  3537             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  3538         </member> 
  3539         <member name="M:Jypeli.IntMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  3540             <summary> 
  3541             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  3542             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3543             </summary> 
  3544             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  3545         </member> 
  3546         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double,System.Action)"> 
  3547             <summary> 
  3548             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  3549             </summary> 
  3550             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  3551             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  3552             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  3553             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  3554         </member> 
  3555         <member name="M:Jypeli.IntMeter.AddOverTime(System.Int32,System.Double)"> 
  3556             <summary> 
  3557             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  3558             </summary> 
  3559             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  3560             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  3561             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  3562         </member> 
  3563         <member name="M:Jypeli.IntMeter.Stop"> 
  3564             <summary> 
  3565             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  3566             </summary> 
  3567         </member> 
  3568         <member name="T:Jypeli.DoubleMeter"> 
  3569             <summary> 
  3570             Mittari, joka mittaa double-tyyppisiÀ arvoja. 
  3571             Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
  3572             </summary> 
  3573         </member> 
  3574         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.op_Implicit(Jypeli.DoubleMeter)~System.Double"> 
  3575             <summary> 
  3576             Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
  3577             sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
  3578             tyyppistÀ liukulukua. 
  3579             </summary> 
  3580         </member> 
  3581         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddValue(System.Double)"> 
  3582             <summary> 
  3583             LisÀÀ jotain mittarin arvoon. Sama kuin Value-ominaisuuteen lisÀÀminen, 
  3584             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3585             </summary> 
  3586             <param name="change">LisÀttÀvÀ luku</param> 
  3587         </member> 
  3588         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.MultiplyValue(System.Double)"> 
  3589             <summary> 
  3590             Kertoo mittarin arvon jollakin. Sama kuin Value-ominaisuuden kertominen, 
  3591             mutta helpompi kÀyttÀÀ tapahtumakÀsittelijöissÀ. 
  3592             </summary> 
  3593             <param name="multiplier">Uusi arvo</param> 
  3594         </member> 
  3595         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double,System.Action)"> 
  3596             <summary> 
  3597             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  3598             </summary> 
  3599             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  3600             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  3601             <param name="onComplete">Aliohjelma, joka suoritetaan kun lisÀys on valmis.</param> 
  3602             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  3603         </member> 
  3604         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.AddOverTime(System.Double,System.Double)"> 
  3605             <summary> 
  3606             LisÀÀ tietyn summan mittariin tasaisesti tietyn ajan sisÀllÀ. 
  3607             </summary> 
  3608             <param name="change">Kuinka paljon lisÀtÀÀn</param> 
  3609             <param name="seconds">Aika joka lisÀmiseen kuluu</param> 
  3610             <returns>Operation-tyyppinen muuttuja, jolla voi hallita tapahtuvaa muutosta</returns> 
  3611         </member> 
  3612         <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.Stop"> 
  3613             <summary> 
  3614             PysÀyttÀÀ AddOverTime-metodilla tehtÀvÀt lisÀykset mittariin. 
  3615             </summary> 
  3616         </member> 
  3617         <member name="T:Jypeli.Effects.Particle"> 
  3618             <summary> 
  3619             Partikkeli 
  3620             </summary> 
  3621         </member> 
  3622         <member name="M:Jypeli.Effects.Particle.Initialize(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,System.Double)"> 
  3623             <summary> 
  3624             Alusta partikkeli 
  3625             </summary> 
  3626             <param name="position">Sijainti</param> 
  3627             <param name="scale">Skaalaus</param> 
  3628             <param name="rotation">Kierto</param> 
  3629             <param name="rotationSpeed">Kiertonopeus</param> 
  3630             <param name="velocity">Nopeus</param> 
  3631             <param name="acceleration">Kiihtyvyys</param> 
  3632             <param name="lifetime">ElinikÀ</param> 
  3633         </member> 
  3634         <member name="M:Jypeli.Effects.Particle.Update(System.Double)"> 
  3635             <summary> 
  3636             PÀivittÀÀ partikkelin sijannin, nopeuden ja kierron 
  3637             </summary> 
  3638             <param name="time">Aika viime pÀivityksestÀ</param> 
  3639         </member> 
  3640         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Position"> 
  3641             <summary> 
  3642             Partikkelin sijainti 
  3643             </summary> 
  3644         </member> 
  3645         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Scale"> 
  3646             <summary> 
  3647             Partikkelin skaalaus 
  3648             </summary> 
  3649         </member> 
  3650         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Rotation"> 
  3651             <summary> 
  3652             Partikkelin kierto 
  3653             </summary> 
  3654         </member> 
  3655         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.RotationSpeed"> 
  3656             <summary> 
  3657             Partikkelin kiertonopeus 
  3658             </summary> 
  3659         </member> 
  3660         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Velocity"> 
  3661             <summary> 
  3662             Partikkelin nopeus 
  3663             </summary> 
  3664         </member> 
  3665         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Acceleration"> 
  3666             <summary> 
  3667             Partikkelin kiihtyvyys 
  3668             </summary> 
  3669         </member> 
  3670         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Alive"> 
  3671             <summary> 
  3672             Onko partikkelin "elossa", eli pÀivitetÀÀnkö ja piirretÀÀnkö se 
  3673             </summary> 
  3674         </member> 
  3675         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.MaxLifetime"> 
  3676             <summary> 
  3677             Partikkelin elinikÀ 
  3678             </summary> 
  3679         </member> 
  3680         <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Lifetime"> 
  3681             <summary> 
  3682             Partikkelin tÀmÀn hetkinen ikÀ 
  3683             </summary> 
  3684         </member> 
  3685         <member name="T:Jypeli.Widgets.YesNoWindow"> 
  3686             <summary> 
  3687             Ikkuna, joka kysyy kÀyttÀjÀltÀ kyllÀ tai ei -kysymyksen. 
  3688             </summary> 
  3689         </member> 
  3690         <member name="T:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow"> 
  3691             <summary> 
  3692             Ikkuna, joka antaa kÀyttÀjÀn valita yhden annetuista vaihtoehdoista. 
  3693             </summary> 
  3694         </member> 
  3695         <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,System.String[])"> 
  3696             <summary> 
  3697             Luo uuden monivalintaikkunan. 
  3698             </summary> 
  3699             <param name="question">Kysymys.</param> 
  3700             <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
  3701         </member> 
  3702         <member name="M:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.#ctor(System.String,Jypeli.Color,System.String[])"> 
  3703             <summary> 
  3704             Luo uuden monivalintaikkunan. 
  3705             </summary> 
  3706             <param name="question">Kysymys.</param> 
  3707             <param name="titleColor">Otsikon tekstin vÀri.</param> 
  3708             <param name="buttonTexts">Nappien tekstit merkkijonoina.</param> 
  3709         </member> 
  3710         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Buttons"> 
  3711             <summary> 
  3712             Painonappulat jÀrjestyksessÀ. 
  3713             </summary> 
  3714         </member> 
  3715         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.DefaultCancel"> 
  3716             <summary> 
  3717             MitÀ valitaan kun kÀyttÀjÀ painaa esc tai takaisin-nÀppÀintÀ. 
  3718             Laittomalla arvolla (esim. negatiivinen) em. nÀppÀimistÀ ei tapahdu mitÀÀn. 
  3719             </summary> 
  3720         </member> 
  3721         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectedButton"> 
  3722             <summary> 
  3723             Valittu nappula. 
  3724             </summary> 
  3725         </member> 
  3726         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.Color"> 
  3727             <summary> 
  3728             Nappulan oletusvÀri. 
  3729             </summary> 
  3730         </member> 
  3731         <member name="P:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.SelectionColor"> 
  3732             <summary> 
  3733             Valitun nappulan vÀri. 
  3734             </summary> 
  3735         </member> 
  3736         <member name="E:Jypeli.Widgets.MultiSelectWindow.ItemSelected"> 
  3737             <summary> 
  3738             Tapahtuma joka tapahtuu kun nappia painetaan. 
  3739             Ottaa parametrikseen painonapin indeksin (alkaen nollasta). 
  3740             </summary> 
  3741         </member> 
  3742         <member name="M:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.#ctor(System.String)"> 
  3743             <summary> 
  3744             Luo uuden kyselyikkunan. 
  3745             </summary> 
  3746             <param name="question">Kysymys</param> 
  3747         </member> 
  3748         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.Yes"> 
  3749             <summary> 
  3750             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "kyllÀ"-vaihtoehdon. 
  3751             </summary> 
  3752         </member> 
  3753         <member name="E:Jypeli.Widgets.YesNoWindow.No"> 
  3754             <summary> 
  3755             Tapahtuu kun kÀyttÀjÀ valitsee "ei"-vaihtoehdon. 
  3756             </summary> 
  3757         </member> 
  3758         <member name="T:Jypeli.Widgets.ProgressBar"> 
  3759             <summary> 
  3760             Palkki, jolla voidaan ilmaista mittarin arvoa graafisesti. 
  3761             </summary> 
  3762         </member> 
  3763         <member name="T:Jypeli.Widgets.BindableWidget"> 
  3764             <summary> 
  3765             Widget, joka voidaan asettaa nÀyttÀmÀÀn halutun mittarin arvoa. 
  3766             </summary> 
  3767         </member> 
  3768         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
  3769             <summary> 
  3770             Alustaa widgetin. 
  3771             </summary> 
  3772             <param name="animation"></param> 
  3773         </member> 
  3774         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3775             <summary> 
  3776             Alustaa widgetin. 
  3777             </summary> 
  3778             <param name="width"></param> 
  3779             <param name="height"></param> 
  3780         </member> 
  3781         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
  3782             <summary> 
  3783             Alustaa widgetin. 
  3784             </summary> 
  3785             <param name="width"></param> 
  3786             <param name="height"></param> 
  3787             <param name="shape"></param> 
  3788         </member> 
  3789         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.#ctor(Jypeli.ILayout)"> 
  3790             <summary> 
  3791             Alustaa widgetin. 
  3792             </summary> 
  3793             <param name="layout"></param> 
  3794         </member> 
  3795         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.SetChangedEvent"> 
  3796             <summary> 
  3797             Asettaa tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  3798             </summary> 
  3799         </member> 
  3800         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UnsetChangedEvent"> 
  3801             <summary> 
  3802             Poistaa kÀytöstÀ tapahtuman, joka reagoi Meter.Value muutokseen kutsumalla UpdateValue-metodia. 
  3803             KÀytÀ tÀtÀ, kun haluat asettaa mittarin arvon kontrollin sisÀllÀ. 
  3804             ÄlÀ unohda kutsua SetChangedEvent muutoksen jÀlkeen! 
  3805             </summary> 
  3806         </member> 
  3807         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.BindTo(Jypeli.Meter)"> 
  3808             <summary> 
  3809             Asettaa kontrollin seuraamaan mittarin arvoa. 
  3810             </summary> 
  3811         </member> 
  3812         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Unbind"> 
  3813             <summary> 
  3814             Lopettaa mittarin arvon seuraamisen. 
  3815             </summary> 
  3816         </member> 
  3817         <member name="M:Jypeli.Widgets.BindableWidget.UpdateValue"> 
  3818             <summary> 
  3819             Kutsutaan automaattisesti, kun mittarin arvo on muuttunut. 
  3820             Ylikirjoita tÀmÀ koodilla, joka muuttaa widgetin ulkonÀköÀ asianmukaisesti. 
  3821             </summary> 
  3822         </member> 
  3823         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Meter"> 
  3824             <summary> 
  3825             Mittari, jonka arvoa kontrolli seuraa. 
  3826             Jos kontrollia ei ole kiinnitetty mittariin, se kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ mittariaan. 
  3827             </summary> 
  3828         </member> 
  3829         <member name="P:Jypeli.Widgets.BindableWidget.Bound"> 
  3830             <summary> 
  3831             Onko komponentti sidottu mittariin. 
  3832             </summary> 
  3833         </member> 
  3834         <member name="M:Jypeli.Widgets.ProgressBar.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  3835             <summary> 
  3836             Palkin rakentaja. 
  3837             </summary> 
  3838         </member> 
  3839         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarImage"> 
  3840             <summary> 
  3841             Palkin kuva. 
  3842             Jos erisuuri kuin null, piirretÀÀn vÀrin (BarColor) sijasta. 
  3843             </summary> 
  3844         </member> 
  3845         <member name="P:Jypeli.Widgets.ProgressBar.BarColor"> 
  3846             <summary> 
  3847             Palkin vÀri. 
  3848             </summary> 
  3849         </member> 
  3850         <member name="M:Jypeli.FileManager.ChDir(System.String)"> 
  3851             <summary> 
  3852             Vaihtaa nykyistÀ hakemistoa. 
  3853             </summary> 
  3854             <param name="path">Hakemistopolku</param> 
  3855             <returns>Vaihdettiinko hakemistoa</returns> 
  3856         </member> 
  3857         <member name="M:Jypeli.FileManager.MkDir(System.String)"> 
  3858             <summary> 
  3859             Luo uuden hakemiston. 
  3860             </summary> 
  3861             <param name="path">Luotavan hakemiston nimi.</param> 
  3862         </member> 
  3863         <member name="M:Jypeli.FileManager.RmDir(System.String)"> 
  3864             <summary> 
  3865             Poistaa hakemiston. 
  3866             </summary> 
  3867             <param name="path">Poistettavan hakemiston nimi.</param> 
  3868         </member> 
  3869         <member name="M:Jypeli.FileManager.PushDir(System.String)"> 
  3870             <summary> 
  3871             Vaihtaa työhakemistoa jÀttÀen edellisen hakemiston muistiin. 
  3872             Kutsu PopDir kun haluat palauttaa työhakemiston edelliseen arvoonsa. 
  3873             </summary> 
  3874             <param name="dir"></param> 
  3875         </member> 
  3876         <member name="M:Jypeli.FileManager.PopDir"> 
  3877             <summary> 
  3878             Palauttaa edellisen työhakemiston. 
  3879             Jos edellistÀ työhakemistoa ei ole tallennettu, sÀilytetÀÀn nykyinen. 
   2119        </member> 
   2120        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.SpeedMeter"> 
   2121            <summary> 
   2122            Nopeusmittari, joka mittaa auton nopeuden (moottorin nopeus). 
   2123            Huomaa, ettÀ ei vastaa aina <c>Velocity</c>-ominaisuuden arvoa. 
   2124            </summary> 
   2125        </member> 
   2126        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Speed"> 
   2127            <summary> 
   2128            Auton moottorin nopeus. 
   2129            Huomaa, ettÀ ei vastaa aina <c>Velocity</c>-ominaisuuden arvoa. 
   2130            </summary> 
   2131        </member> 
   2132        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.TopSpeed"> 
   2133            <summary> 
   2134            Suurin nopeus, johon auto voi kiihdyttÀÀ. 
   2135            </summary> 
   2136        </member> 
   2137        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Acceleration"> 
   2138            <summary> 
   2139            Auton kiihtyvyys, eli kuinka monta yksikköÀ korkeintaan nopeutta voidaan 
   2140            lisÀtÀ sekunnissa kiihdyttÀmÀllÀ. 
   2141            </summary> 
   2142        </member> 
   2143        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.BrakeDeceleration"> 
   2144            <summary> 
   2145            Jarrujen hidastavuus, eli kuinka monta yksikköÀ korkeintaan nopeutta voidaan 
   2146            vÀhentÀÀ sekunnissa jarruttamalla. 
   2147            </summary> 
   2148        </member> 
   2149        <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Maneuverability"> 
   2150            <summary> 
   2151            Ohjattavuus, eli kulma jonka auto voi korkeintaan kÀÀntyÀ sekunnissa. 
   2152            </summary> 
   2153        </member> 
   2154        <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.WrapClamp(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2155            <summary> 
   2156            Clamps a value between 2 values, but wraps the value around. So that one plus max would result in one plus min. 
   2157            </summary> 
   2158            <param name="value">the value to clamp</param> 
   2159            <param name="min">the minimum value</param> 
   2160            <param name="max">the maximum value</param> 
   2161            <returns>the clamped result</returns> 
   2162        </member> 
   2163        <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.WrapClamp(System.Double@,System.Double@,System.Double@,System.Double@)"> 
   2164            <summary> 
   2165            Clamps a value between 2 values, but wraps the value around. So that one plus max would result in one plus min. 
   2166            </summary> 
   2167            <param name="value">the value to clamp</param> 
   2168            <param name="min">the minimum value</param> 
   2169            <param name="max">the maximum value</param> 
   2170            <param name="result">the clamped result</param> 
   2171        </member> 
   2172        <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.TrySolveQuadratic(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double@,System.Double@)"> 
   2173            <summary> 
   2174            Trys to Solve for x in the equation: (a * (x * x) + b * x + c == 0) 
   2175            </summary> 
   2176            <param name="a"></param> 
   2177            <param name="b"></param> 
   2178            <param name="c"></param> 
   2179            <param name="plus">The result of (b + Math.Sqrt((b * b) - (4 * a * c))) / (2 * a)</param> 
   2180            <param name="minus">The result of (b - Math.Sqrt((b * b) - (4 * a * c))) / (2 * a)</param> 
   2181            <returns><see langword="false" /> if an error would have been thrown; otherwise <see langword="true" />.</returns> 
   2182        </member> 
   2183        <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.ToRadians(System.Double)"> 
   2184            <summary> 
   2185                Converts degrees to radians. 
   2186            </summary> 
   2187            <param name="degrees"></param> 
   2188            <returns></returns> 
   2189        </member> 
   2190        <member name="M:AdvanceMath.MathHelper.ToDegrees(System.Double)"> 
   2191            <summary> 
   2192                Converts radians to degrees. 
   2193            </summary> 
   2194            <param name="radians"></param> 
   2195            <returns></returns> 
   2196        </member> 
   2197        <member name="M:AdvanceMath.Design.AdvBrowsableOrderAttribute.#ctor(System.String)"> 
   2198            <summary> 
   2199             
   2200            </summary> 
   2201            <param name="order">"CSV list"</param> 
   2202        </member> 
   2203        <member name="T:Jypeli.Widgets.SplashScreen"> 
   2204            <summary> 
   2205            Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
   2206            </summary> 
   2207        </member> 
   2208        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window"> 
   2209            <summary> 
   2210            Ikkuna. 
   2211            </summary> 
   2212        </member> 
   2213        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor"> 
   2214            <summary> 
   2215            Alustaa uuden ikkunan. 
   2216            </summary> 
   2217        </member> 
   2218        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2219            <summary> 
   2220            Alustaa uuden ikkunan. 
   2221            </summary> 
   2222            <param name="width">Leveys.</param> 
   2223            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2224        </member> 
   2225        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.GetMaximumSize"> 
   2226            <summary> 
   2227            Ikkunalla maksimikoko on siten, ettÀ se mahtuu nÀytölle. 
   2228            </summary> 
   2229        </member> 
   2230        <member name="M:Jypeli.Widgets.Window.Close"> 
   2231            <summary> 
   2232            Sulkee ikkunan. 
   2233            </summary> 
   2234        </member> 
   2235        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.Color"> 
   2236            <summary> 
   2237            Ikkunan vÀri. 
   2238            </summary> 
   2239        </member> 
   2240        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.ActiveColor"> 
   2241            <summary> 
   2242            Ikkunan vÀri, kun ikkuna on aktiivinen. 
   2243            </summary> 
   2244        </member> 
   2245        <member name="P:Jypeli.Widgets.Window.InactiveColor"> 
   2246            <summary> 
   2247            Ikkunan vÀri, kun ikkuna ei ole aktiivinen. 
   2248            </summary> 
   2249        </member> 
   2250        <member name="E:Jypeli.Widgets.Window.Closed"> 
   2251            <summary> 
   2252            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan. 
   2253            </summary> 
   2254        </member> 
   2255        <member name="T:Jypeli.Widgets.Window.WindowHandler"> 
   2256            <summary> 
   2257            Ikkunatapahtumien kÀsittelijÀ. 
   2258            </summary> 
   2259        </member> 
   2260        <member name="M:Jypeli.Widgets.SplashScreen.#ctor(System.String,System.String,System.String,System.String)"> 
   2261            <summary> 
   2262            Alustaa aloitusruudun. 
   2263            </summary> 
   2264        </member> 
   2265        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.NameLabel"> 
   2266            <summary> 
   2267            Pelin nimen nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   2268            </summary> 
   2269        </member> 
   2270        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.CopyrightLabel"> 
   2271            <summary> 
   2272            Pelin tekijÀnoikeudet nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   2273            </summary> 
   2274        </member> 
   2275        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.AuthorsLabel"> 
   2276            <summary> 
   2277            Pelin tekijÀt nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   2278            </summary> 
   2279        </member> 
   2280        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.TextBody"> 
   2281            <summary> 
   2282            PÀÀtekstikenttÀ. 
   2283            </summary> 
   2284        </member> 
   2285        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.StartLabel"> 
   2286            <summary> 
   2287            Aloita peli painamalla... -tekstin nÀyttÀvÀ tekstikenttÀ. 
   2288            KÀytÀ ominaisuuksia ControlHelp ja LoadingText jos haluat muuttaa itse tekstiÀ. 
   2289            </summary> 
   2290        </member> 
   2291        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.ControlHelp"> 
   2292            <summary> 
   2293            Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
   2294            </summary> 
   2295        </member> 
   2296        <member name="P:Jypeli.Widgets.SplashScreen.LoadingText"> 
   2297            <summary> 
   2298            Latausteksti. 
   2299            </summary> 
   2300        </member> 
   2301        <member name="E:Jypeli.Widgets.SplashScreen.GameStarted"> 
   2302            <summary> 
   2303            Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
   2304            Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
  38802305            </summary> 
  38812306        </member> 
   
  39532378            <param name="actions">Operaatiot</param> 
  39542379        </member> 
   2380        <member name="M:Jypeli.FileManager.ChDir(System.String)"> 
   2381            <summary> 
   2382            Vaihtaa nykyistÀ hakemistoa. 
   2383            </summary> 
   2384            <param name="path">Hakemistopolku</param> 
   2385            <returns>Vaihdettiinko hakemistoa</returns> 
   2386        </member> 
   2387        <member name="M:Jypeli.FileManager.MkDir(System.String)"> 
   2388            <summary> 
   2389            Luo uuden hakemiston. 
   2390            </summary> 
   2391            <param name="path">Luotavan hakemiston nimi.</param> 
   2392        </member> 
   2393        <member name="M:Jypeli.FileManager.RmDir(System.String)"> 
   2394            <summary> 
   2395            Poistaa hakemiston. 
   2396            </summary> 
   2397            <param name="path">Poistettavan hakemiston nimi.</param> 
   2398        </member> 
   2399        <member name="M:Jypeli.FileManager.PushDir(System.String)"> 
   2400            <summary> 
   2401            Vaihtaa työhakemistoa jÀttÀen edellisen hakemiston muistiin. 
   2402            Kutsu PopDir kun haluat palauttaa työhakemiston edelliseen arvoonsa. 
   2403            </summary> 
   2404            <param name="dir"></param> 
   2405        </member> 
   2406        <member name="M:Jypeli.FileManager.PopDir"> 
   2407            <summary> 
   2408            Palauttaa edellisen työhakemiston. 
   2409            Jos edellistÀ työhakemistoa ei ole tallennettu, sÀilytetÀÀn nykyinen. 
   2410            </summary> 
   2411        </member> 
  39552412        <member name="P:Jypeli.FileManager.CurrentDirectory"> 
  39562413            <summary> 
   
  39582415            </summary> 
  39592416        </member> 
  3960         <member name="T:Jypeli.TileMap"> 
  3961             <summary> 
  3962             Ruutukartta, jonka avulla olioita voidaan helposti asettaa tasavÀlein ruudukkoon. 
  3963             Ruutukartta koostuu kirjoitusmerkeistÀ (<c>char</c>), joihin voi liittÀÀ 
  3964             aliohjelman, joka luo merkkiÀ vastaavan olion. 
  3965             </summary> 
  3966         </member> 
  3967         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod)"> 
  3968             <summary> 
  3969             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3970             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3971             Execute. 
  3972             </summary> 
  3973             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3974             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  3975         </member> 
  3976         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``1(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0},``0)"> 
  3977             <summary> 
  3978             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3979             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3980             Execute. 
  3981             </summary> 
  3982             <typeparam name="T1">Parametrin tyyppi</typeparam> 
  3983             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3984             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  3985             <param name="p1">Parametri</param> 
  3986         </member> 
  3987         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``2(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1},``0,``1)"> 
  3988             <summary> 
  3989             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  3990             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  3991             Execute. 
  3992             </summary> 
  3993             <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  3994             <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  3995             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  3996             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  3997             <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  3998             <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  3999         </member> 
  4000         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``3(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2},``0,``1,``2)"> 
  4001             <summary> 
  4002             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  4003             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  4004             Execute. 
  4005             </summary> 
  4006             <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4007             <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4008             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  4009             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  4010             <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  4011             <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  4012         </member> 
  4013         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``4(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3},``0,``1,``2,``3)"> 
  4014             <summary> 
  4015             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  4016             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  4017             Execute. 
  4018             </summary> 
  4019             <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4020             <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4021             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  4022             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  4023             <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  4024             <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  4025         </member> 
  4026         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``5(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4},``0,``1,``2,``3,``4)"> 
  4027             <summary> 
  4028             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  4029             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  4030             Execute. 
  4031             </summary> 
  4032             <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4033             <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4034             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  4035             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  4036             <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  4037             <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  4038         </member> 
  4039         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTileMethod``6(`0,Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod{``0,``1,``2,``3,``4,``5},``0,``1,``2,``3,``4,``5)"> 
  4040             <summary> 
  4041             MÀÀrittÀÀ, ettÀ tietyn ruutukentÀn symbolin (<c>tileSymbol</c>) kohdalla 
  4042             kutsutaan aliohjelmaa <c>f</c>. Huom! KÀytÀ tÀmÀn aliohjelman kanssa metodia 
  4043             Execute. 
  4044             </summary> 
  4045             <typeparam name="T1">EnsimmÀisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4046             <typeparam name="T2">Toisen parametrin tyyppi</typeparam> 
  4047             <param name="tileSymbol">Merkki</param> 
  4048             <param name="f">Aliohjelma</param> 
  4049             <param name="p1">EnsimmÀinen parametri</param> 
  4050             <param name="p2">Toinen parametri</param> 
  4051         </member> 
  4052         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute"> 
  4053             <summary> 
  4054             KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  4055             aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  4056             </summary> 
  4057             <remarks> 
  4058             Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
  4059             </remarks> 
  4060         </member> 
  4061         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Execute(System.Double,System.Double)"> 
  4062             <summary> 
  4063             KÀy kentÀn kaikki merkit lÀpi ja kutsuu <c>SetTileMethod</c>-metodilla annettuja 
  4064             aliohjelmia kunkin merkin kohdalla. 
  4065             </summary> 
  4066             <remarks> 
  4067             Aliohjelmassa voi esimerkiksi luoda olion ruudun kohdalle. 
  4068             </remarks> 
  4069             <param name="tileWidth">Yhden ruudun leveys.</param> 
  4070             <param name="tileHeight">Yhden ruudun korkeus.</param> 
  4071         </member> 
  4072         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0[])"> 
  4073             <summary> 
  4074             Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
  4075             isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
  4076             </summary> 
  4077             <param name="symbols">Optimoitavat symbolit</param> 
  4078         </member> 
  4079         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.Optimize(`0)"> 
  4080             <summary> 
  4081             Optimoi annetut ruudut niin, ettÀ useammat vierekkÀiset oliot yhdistetÀÀn 
  4082             isommiksi olioiksi. ÄlÀ kÀytÀ esim. kerÀttÀville esineille. 
  4083             </summary> 
  4084             <param name="sym">Optimoitava symboli</param> 
  4085         </member> 
  4086         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetLength(System.Int32)"> 
  4087             <summary> 
  4088             Palauttaa annetun dimension pituuden (merkkeinÀ, ei pikseleinÀ). 
  4089             </summary> 
  4090             <param name="dimension">Dimensio. 0 antaa kentÀn korkeuden, 1 leveyden.</param> 
  4091             <returns>Annetun dimension koko</returns> 
  4092         </member> 
  4093         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.GetTile(System.Int32,System.Int32)"> 
  4094             <summary> 
  4095             Palauttaa ruudussa olevan symbolin. 
  4096             </summary> 
  4097             <param name="row">Rivi</param> 
  4098             <param name="col">Sarake</param> 
  4099             <returns>symbolin</returns> 
  4100         </member> 
  4101         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.SetTile(System.Int32,System.Int32,`0)"> 
  4102             <summary> 
  4103             Asettaa ruudussa olevan symbolin. 
  4104             </summary> 
  4105             <param name="row">Rivi</param> 
  4106             <param name="col">Sarake</param> 
  4107             <param name="c">Uusi merkki</param> 
  4108             <returns>symbolin</returns> 
  4109         </member> 
  4110         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSize(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  4111             <summary> 
  4112             Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa. 
  4113             </summary> 
  4114             <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
  4115             <param name="newWidth">Uusi leveys oliolle</param> 
  4116             <param name="newHeight">Uusi korkeus oliolle</param> 
   2417        <member name="T:Jypeli.Image"> 
   2418            <summary> 
   2419            Kuva. 
   2420            </summary> 
   2421        </member> 
   2422        <member name="M:Jypeli.Image.GetData(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2423            <summary> 
   2424            Kuvan pikselit Color-taulukkona 
   2425            </summary> 
   2426            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2427            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2428            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   2429            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   2430            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   2431        </member> 
   2432        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(Jypeli.Color[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2433            <summary> 
   2434            Asettaa kuvan pikselit Color-taulukosta 
   2435            </summary> 
   2436            <param name="bmp">taulukko josta pikseleitÀ otetaan</param> 
   2437            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2438            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2439            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   2440            <param name="h">lueen korkaus johon kopioidaan</param> 
   2441            <returns>pikselit Color-taulukkona</returns> 
   2442        </member> 
   2443        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUInt(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2444            <summary> 
   2445            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[,] -taulukkona 
   2446            </summary> 
   2447            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2448            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2449            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   2450            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   2451            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   2452        </member> 
   2453        <member name="M:Jypeli.Image.GetDataUIntAA(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2454            <summary> 
   2455            Palalutetaan kuvan pikselit ARGB-uint[][] -taulukkona 
   2456            </summary> 
   2457            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2458            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2459            <param name="w">alueen leveys joka kopioidaan</param> 
   2460            <param name="h">lueen korkaus joka kopioidaan</param> 
   2461            <returns>Kuvan pikselit ARGB-taulukkona</returns> 
   2462        </member> 
   2463        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[0:,0:],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2464            <summary> 
   2465            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   2466            </summary> 
   2467            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   2468            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2469            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2470            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   2471            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   2472        </member> 
   2473        <member name="M:Jypeli.Image.SetData(System.UInt32[][],System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2474            <summary> 
   2475            Asetetaan kuvan pikselit ARGB-uint taulukosta 
   2476            </summary> 
   2477            <param name="bmp">taulukko josta pikselit otetaan</param> 
   2478            <param name="ox">siirtymÀ x-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2479            <param name="oy">siirtymÀ y-suunnassa vasemmasta ylÀnurkasta</param> 
   2480            <param name="w">alueen leveys johon kopioidaan</param> 
   2481            <param name="h">alueen korkeus johon kopioidaan</param> 
   2482        </member> 
   2483        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   2484            <summary> 
   2485            Luo uuden kuvan. 
   2486            </summary> 
   2487            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   2488            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   2489            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   2490        </member> 
   2491        <member name="M:Jypeli.Image.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Color)"> 
   2492            <summary> 
   2493            Luo uuden kuvan. 
   2494            </summary> 
   2495            <param name="width">Kuvan leveys</param> 
   2496            <param name="height">Kuvan korkeus</param> 
   2497            <param name="backColor">Kuvan taustavÀri</param> 
   2498        </member> 
   2499        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Jypeli.Color,Jypeli.Color})"> 
   2500            <summary> 
   2501            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   2502            </summary> 
   2503            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   2504        </member> 
   2505        <member name="M:Jypeli.Image.ApplyPixelOperation(System.Converter{Microsoft.Xna.Framework.Color,Microsoft.Xna.Framework.Color})"> 
   2506            <summary> 
   2507            Suorittaa annetun pikselioperaation koko kuvalle. 
   2508            </summary> 
   2509            <param name="operation">Aliohjelma, joka ottaa vÀrin ja palauttaa vÀrin</param> 
   2510        </member> 
   2511        <member name="M:Jypeli.Image.InvalidateAsset"> 
   2512            <summary> 
   2513            Tekee uuden lokaalin instanssin kuvan tekstuurista ja poistaa 
   2514            viitteen assettiin josta kuva on luotu. 
   2515            Kutsu tÀtÀ metodia aina kun kuvan dataa muutetaan. 
   2516            </summary> 
   2517        </member> 
   2518        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(System.String)"> 
   2519            <summary> 
   2520            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   2521            Content-projektiin. 
   2522            </summary> 
   2523            <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
   2524        </member> 
   2525        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(Jypeli.StorageFile)"> 
   2526            <summary> 
   2527            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   2528            Content-projektiin. 
   2529            </summary> 
   2530            <param name="path">Tiedosto.</param> 
   2531        </member> 
   2532        <member name="M:Jypeli.Image.FromStream(System.IO.Stream)"> 
   2533            <summary> 
   2534            Lataa kuvan tiedostovirrasta. 
   2535            </summary> 
   2536            <param name="stream"></param> 
  41172537            <returns></returns> 
  41182538        </member> 
  4119         <member name="M:Jypeli.AbstractTileMap`1.ChangeSizeMultiplier(Jypeli.AbstractTileMap{`0}.TileMethod,System.Double,System.Double)"> 
  4120             <summary> 
  4121             Muuttaa luontialiohjelman tekemÀn olion kokoa tietyllÀ kertoimilla. 
  4122             </summary> 
  4123             <param name="m">Luontialiohjelma</param> 
  4124             <param name="widthMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle leveydelle</param> 
  4125             <param name="heightMultiplier">Kerroin alkuperÀiselle korkeudelle</param> 
   2539        <member name="M:Jypeli.Image.FromURL(System.String)"> 
   2540            <summary>  
   2541            Lataa kuvan InternetistÀ.  
   2542            </summary>  
   2543            <param name="url">Kuvan URL-osoite</param>  
   2544            <returns>Kuva</returns>  
   2545        </member> 
   2546        <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2547            <summary> 
   2548            Luo tÀhtitaivaskuvan. 
   2549            </summary> 
   2550            <param name="width">Tekstuurin leveys.</param> 
   2551            <param name="height">Tekstuurin korkeus.</param> 
   2552            <param name="stars">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
   2553            <returns>Tekstuuri.</returns> 
   2554        </member> 
   2555        <member name="M:Jypeli.Image.FromText(System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   2556            <summary> 
   2557            Luo kuvan tekstistÀ. 
   2558            </summary> 
   2559            <param name="text">Teksti josta kuva luodaan</param> 
   2560            <param name="font">Fontti</param> 
   2561            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   2562            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   2563            <returns>Teksti kuvana</returns> 
   2564        </member> 
   2565        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Vector,Jypeli.Font,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   2566            <summary> 
   2567            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
   2568            </summary> 
   2569            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   2570            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   2571            <param name="position">Piirtokohta (origo keskellÀ kuvaa)</param> 
   2572            <param name="font">Fontti</param> 
   2573            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   2574            <param name="backgroundColor">Tekstin taustavÀri</param> 
   2575            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   2576        </member> 
   2577        <member name="M:Jypeli.Image.DrawTextOnImage(Jypeli.Image,System.String,Jypeli.Font,Jypeli.Color)"> 
   2578            <summary> 
   2579            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle keskelle kuvaa. 
   2580            </summary> 
   2581            <param name="img">Kuva jonka pÀÀlle piirretÀÀn</param> 
   2582            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti</param> 
   2583            <param name="font">Fontti</param> 
   2584            <param name="textColor">Tekstin vÀri</param> 
   2585            <returns>Kuva tekstin kanssa</returns> 
   2586        </member> 
   2587        <member name="M:Jypeli.Image.FromGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   2588            <summary> 
   2589            Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
   2590            </summary> 
   2591            <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
   2592            <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
   2593            <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   2594            <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   2595            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   2596        </member> 
   2597        <member name="M:Jypeli.Image.FromColor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   2598            <summary> 
   2599            Luo yksivÀrisen kuvan. 
   2600            </summary> 
   2601            <param name="imageWidth">Kuvan leveys.</param> 
   2602            <param name="imageHeight">Kuvan korkeus.</param> 
   2603            <param name="color">Kuvan vÀri.</param> 
   2604            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   2605        </member> 
   2606        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image)"> 
   2607            <summary> 
   2608            Peilaa kuvan X-suunnassa. 
   2609            </summary> 
   2610            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   2611            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   2612        </member> 
   2613        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image[])"> 
   2614            <summary> 
   2615            Peilaa kuvat X-suunnassa. 
   2616            </summary> 
   2617            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   2618            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   2619        </member> 
   2620        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image)"> 
   2621            <summary> 
   2622            Peilaa kuvan Y-suunnassa. 
   2623            </summary> 
   2624            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   2625            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   2626        </member> 
   2627        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image[])"> 
   2628            <summary> 
   2629            Peilaa kuvat Y-suunnassa. 
   2630            </summary> 
   2631            <param name="images">Peilattavat kuvat.</param> 
   2632            <returns>Peilatut kuvat.</returns> 
   2633        </member> 
   2634        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image,Jypeli.Color)"> 
   2635            <summary> 
   2636            VÀrittÀÀ kuvan. 
   2637            </summary> 
   2638            <param name="image">VÀritettÀvÀ kuva.</param> 
   2639            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   2640            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   2641        </member> 
   2642        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image[],Jypeli.Color)"> 
   2643            <summary> 
   2644            VÀrittÀÀ kuvat. 
   2645            </summary> 
   2646            <param name="images">VÀritettÀvÀt kuvat.</param> 
   2647            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   2648            <returns>VÀritetyt kuvat.</returns> 
   2649        </member> 
   2650        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color,System.Double,System.Boolean,System.Boolean)"> 
   2651            <summary> 
   2652            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   2653            </summary> 
   2654            <param name="src">Korvattava vÀri.</param> 
   2655            <param name="dest">VÀri jolla korvataan.</param> 
   2656            <param name="tolerance">Kuinka paljon korvattava vÀri voi poiketa annetusta.</param> 
   2657            <param name="blend">SÀvytetÀÀnkö korvattavaa vÀriÀ sen mukaan kuinka kaukana se on alkuperÀisestÀ vÀristÀ</param> 
   2658            <param name="blendAlpha">Vaaditaanko tÀsmÀlleen sama lÀpinÀkyvyys ennen kuin korvataan</param> 
   2659        </member> 
   2660        <member name="M:Jypeli.Image.ReplaceColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   2661            <summary> 
   2662            Korvaa vÀrin toisella vÀrillÀ. 
   2663            </summary> 
   2664            <param name="src">Korvattava vÀri</param> 
   2665            <param name="dest">VÀri jolla korvataan</param> 
   2666        </member> 
   2667        <member name="M:Jypeli.Image.AsJpeg"> 
   2668            <summary> 
   2669            Palauttaa kuvan jpeg-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   2670            DataStorage.Export -metodilla. 
   2671            </summary> 
  41262672            <returns></returns> 
  41272673        </member> 
  4128         <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.RowCount"> 
  4129             <summary> 
  4130             Rivien mÀÀrÀ kentÀssÀ (pystysuoraan). 
  4131             </summary> 
  4132         </member> 
  4133         <member name="P:Jypeli.AbstractTileMap`1.ColumnCount"> 
  4134             <summary> 
  4135             Sarakkeiden mÀÀrÀ kentÀssÀ (vaakasuoraan). 
  4136             </summary> 
  4137         </member> 
  4138         <member name="M:Jypeli.TileMap.#ctor(System.Char[0:,0:])"> 
  4139             <summary> 
  4140             Luo uuden ruutukartan. 
  4141             </summary> 
  4142             <param name="tiles">Kaksiulotteinen taulukko merkeistÀ.</param> 
  4143         </member> 
  4144         <member name="M:Jypeli.TileMap.FromFile(System.String)"> 
  4145             <summary> 
  4146             Lukee ruutukentÀn tiedostosta. 
  4147             </summary> 
  4148             <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
  4149         </member> 
  4150         <member name="M:Jypeli.TileMap.FromStringArray(System.String[])"> 
  4151             <summary> 
  4152             Lukee ruutukentÀn merkkijonotaulukosta. 
  4153             </summary> 
  4154             <param name="lines">Merkkijonotaulukko</param>         
  4155         </member> 
  4156         <member name="M:Jypeli.TileMap.FromLevelAsset(System.String)"> 
  4157             <summary> 
  4158             Lukee ruutukentÀn Content-projektin tekstitiedostosta. 
  4159             </summary> 
  4160             <param name="assetName">Tiedoston nimi</param>         
  4161         </member> 
  4162         <member name="M:Jypeli.TileMap.Insert"> 
  4163             <summary> 
  4164             Asettaa oliot kenttÀÀn aiemmin annettujen merkkien perusteella. 
  4165             </summary> 
  4166         </member> 
  4167         <member name="M:Jypeli.TileMap.Insert(System.Double,System.Double)"> 
  4168             <summary> 
  4169             Asettaa oliot kenttÀÀn aiemmin annettujen merkkien perusteella. 
  4170             </summary> 
  4171             <remarks> 
  4172             Huom! Tiilien asettaminen muuttaa kentÀn kokoa. Jos lisÀÀt kenttÀÀn reunat 
  4173             tai zoomaat kameraa, tee se vasta tÀmÀn aliohjelman kutsun jÀlkeen. 
  4174             </remarks> 
  4175             <param name="tileWidth">Ruudun leveys.</param> 
  4176             <param name="tileHeight">Ruudun korkeus.</param> 
  4177         </member> 
  4178         <member name="M:Jypeli.TileMap.ReadFromFile(System.String)"> 
  4179             <summary> 
  4180             Lukee kentÀn ruudut tiedostosta. 
  4181             </summary> 
  4182             <param name="path">Tiedoston polku</param> 
  4183             <returns>KentÀn ruudut kaksiulotteisessa taulukossa</returns> 
  4184         </member> 
  4185         <member name="P:Jypeli.TileMap.Item(System.Char)"> 
  4186             <summary> 
  4187             Asettaa merkin vastaamaan aliohjelmaa, joka luo olion. Huom! KÀytÀ tÀmÀn 
  4188             syntaksin kanssa metodia <c>Insert</c>. 
  4189             </summary> 
  4190         </member> 
  4191         <member name="T:Jypeli.Surface"> 
  4192             <summary> 
  4193             Tasainen tai epÀtasainen pinta. 
  4194             </summary> 
  4195         </member> 
  4196         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double[],System.Double)"> 
  4197             <summary> 
  4198             Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen pinta. 
  4199             Pinta kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
  4200             vÀli on aina sama. 
  4201             </summary> 
  4202             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  4203             <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
  4204             <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
  4205             jos halutaan muuttaa koko pinnan korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
  4206             Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
  4207             <remarks> 
  4208             Huomaa, ettÀ pinnassa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
  4209             </remarks> 
  4210         </member> 
  4211         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  4212             <summary> 
  4213             Luo tasaisen pinnan. 
  4214             </summary> 
  4215             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  4216             <param name="height">Pinnan korkeus</param> 
  4217         </member> 
  4218         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4219             <summary> 
  4220             Luo satunnaisen pinnan. 
  4221             </summary> 
  4222             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  4223             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4224             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4225             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   2674        <member name="M:Jypeli.Image.AsPng"> 
   2675            <summary> 
   2676            Palauttaa kuvan png-muodossa, jossa se voidaan esimerkiksi tallentaa 
   2677            DataStorage.Export -metodilla. 
   2678            </summary> 
  42262679            <returns></returns> 
  42272680        </member> 
  4228         <member name="M:Jypeli.Surface.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4229             <summary> 
  4230             Luo satunnaisen pinnan. 
  4231             </summary> 
  4232             <param name="width">Pinnan leveys</param> 
  4233             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4234             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4235             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4236             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   2681        <member name="P:Jypeli.Image.Width"> 
   2682            <summary> 
   2683            Leveys pikseleinÀ. 
   2684            </summary> 
   2685        </member> 
   2686        <member name="P:Jypeli.Image.Height"> 
   2687            <summary> 
   2688            Korkeus pikseleinÀ. 
   2689            </summary> 
   2690        </member> 
   2691        <member name="P:Jypeli.Image.Name"> 
   2692            <summary> 
   2693            Nimi. 
   2694            </summary> 
   2695        </member> 
   2696        <member name="T:Jypeli.Color"> 
   2697            <summary> 
   2698            VÀri. 
   2699            </summary> 
   2700        </member> 
   2701        <member name="F:Jypeli.Color.RedComponent"> 
   2702            <summary> 
   2703            Punainen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   2704            </summary> 
   2705        </member> 
   2706        <member name="F:Jypeli.Color.GreenComponent"> 
   2707            <summary> 
   2708            VihreÀ vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   2709            </summary> 
   2710        </member> 
   2711        <member name="F:Jypeli.Color.BlueComponent"> 
   2712            <summary> 
   2713            Sininen vÀrikomponentti vÀlillÀ 0-255 
   2714            </summary> 
   2715        </member> 
   2716        <member name="F:Jypeli.Color.AlphaComponent"> 
   2717            <summary> 
   2718            LÀpinÀkymÀttömyys vÀlillÀ 0-255 
   2719            </summary> 
   2720        </member> 
   2721        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Byte,System.Byte,System.Byte,System.Byte)"> 
   2722            <summary> 
   2723            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi 
   2724            </summary> 
   2725            <param name="r">vÀrin punainen osuus (0-255)</param> 
   2726            <param name="g">vÀrin vihreÀ osuus (0-255)</param> 
   2727            <param name="b">vÀrin sininen osuus (0-255)</param> 
   2728            <param name="a">alpha-arvo (0-255)</param> 
  42372729            <returns></returns> 
  42382730        </member> 
  4239         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction)"> 
  4240             <summary> 
  4241             Luo kentÀlle tasaisen reunan. 
  4242             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4243             </summary> 
  4244             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4245             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  4246             <returns>Reunaolio</returns> 
  4247         </member> 
  4248         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4249             <summary> 
  4250             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  4251             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4252             </summary> 
  4253             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4254             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4255             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4256             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4257             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  4258             <returns>Reunaolio</returns> 
  4259         </member> 
  4260         <member name="M:Jypeli.Surface.Create(Jypeli.Level,Jypeli.Direction,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4261             <summary> 
  4262             Luo kentÀlle epÀtasaisen reunan. 
  4263             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4264             </summary> 
  4265             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4266             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4267             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4268             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4269             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4270             <param name="direction">MikÀ reuna luodaan.</param> 
  4271             <returns>Reunaolio</returns> 
  4272         </member> 
  4273         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level)"> 
  4274             <summary> 
  4275             Luo kentÀlle tasaisen vasemman reunan. 
  4276             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4277             </summary> 
  4278             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4279             <returns>Reunaolio</returns> 
  4280         </member> 
  4281         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4282             <summary> 
  4283             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  4284             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4285             </summary> 
  4286             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4287             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4288             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4289             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4290             <returns>Reunaolio</returns> 
  4291         </member> 
  4292         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateLeft(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4293             <summary> 
  4294             Luo kentÀlle epÀtasaisen vasemman reunan. 
  4295             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4296             </summary> 
  4297             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4298             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4299             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4300             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4301             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4302             <returns>Reunaolio</returns> 
  4303         </member> 
  4304         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level)"> 
  4305             <summary> 
  4306             Luo kentÀlle tasaisen oikean reunan. 
  4307             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4308             </summary> 
  4309             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4310             <returns>Reunaolio</returns> 
  4311         </member> 
  4312         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4313             <summary> 
  4314             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  4315             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4316             </summary> 
  4317             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4318             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4319             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4320             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4321             <returns>Reunaolio</returns> 
  4322         </member> 
  4323         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateRight(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4324             <summary> 
  4325             Luo kentÀlle epÀtasaisen oikean reunan. 
  4326             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4327             </summary> 
  4328             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4329             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4330             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4331             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4332             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4333             <returns>Reunaolio</returns> 
  4334         </member> 
  4335         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level)"> 
  4336             <summary> 
  4337             Luo kentÀlle tasaisen ylÀreunan. 
  4338             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4339             </summary> 
  4340             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4341             <returns>Reunaolio</returns> 
  4342         </member> 
  4343         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4344             <summary> 
  4345             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  4346             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4347             </summary> 
  4348             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4349             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4350             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4351             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4352             <returns>Reunaolio</returns> 
  4353         </member> 
  4354         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateTop(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4355             <summary> 
  4356             Luo kentÀlle epÀtasaisen ylÀreunan. 
  4357             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4358             </summary> 
  4359             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4360             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4361             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4362             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4363             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4364             <returns>Reunaolio</returns> 
  4365         </member> 
  4366         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level)"> 
  4367             <summary> 
  4368             Luo kentÀlle tasaisen alareunan. 
  4369             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4370             </summary> 
  4371             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4372             <returns>Reunaolio</returns> 
  4373         </member> 
  4374         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  4375             <summary> 
  4376             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  4377             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4378             </summary> 
  4379             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4380             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4381             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4382             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4383             <returns>Reunaolio</returns> 
  4384         </member> 
  4385         <member name="M:Jypeli.Surface.CreateBottom(Jypeli.Level,System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  4386             <summary> 
  4387             Luo kentÀlle epÀtasaisen alareunan. 
  4388             Ei lisÀÀ reunaa automaattisesti kenttÀÀn. 
  4389             </summary> 
  4390             <param name="level">KenttÀ</param> 
  4391             <param name="min">Matalin kohta.</param> 
  4392             <param name="max">Korkein kohta.</param> 
  4393             <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
  4394             <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
  4395             <returns>Reunaolio</returns> 
  4396         </member> 
  4397         <member name="T:Jypeli.DrawOrder"> 
  4398             <summary> 
  4399             PiirtojÀrjestys. 
  4400             </summary> 
  4401         </member> 
  4402         <member name="F:Jypeli.DrawOrder.Irrelevant"> 
  4403             <summary> 
  4404             PiirtojÀrjestyksellÀ ei ole vÀliÀ. Oliot piirretÀÀn mahdollisimman tehokkaassa jÀrjestyksessÀ. 
  4405             TÀmÀ on oletus. 
  4406             </summary> 
  4407         </member> 
  4408         <member name="F:Jypeli.DrawOrder.FirstToLast"> 
  4409             <summary> 
  4410             Oliot piirretÀÀn siinÀ jÀrjestyksessÀ missÀ ne on lisÀtty peliin. 
  4411             </summary> 
  4412         </member> 
  4413         <member name="T:Jypeli.Layer"> 
  4414             <summary> 
  4415             Kerros. Vastaa olioiden piirtÀmisestÀ. 
  4416             </summary> 
  4417         </member> 
  4418         <member name="F:Jypeli.Layer.squareVertices"> 
  4419             <summary> 
  4420             Vertices for drawing a filled square. 
  4421             </summary> 
  4422         </member> 
  4423         <member name="F:Jypeli.Layer.squareIndices"> 
  4424             <summary> 
  4425             Indices for the vertex array of the square. 
  4426             </summary> 
  4427         </member> 
  4428         <member name="F:Jypeli.Layer.triangleVertices"> 
  4429             <summary> 
  4430             Vertices for drawing a filled triangle. 
  4431             </summary> 
  4432         </member> 
  4433         <member name="F:Jypeli.Layer.triangleIndices"> 
  4434             <summary> 
  4435             Indices for the vertex array of the triangle. 
  4436             </summary> 
  4437         </member> 
  4438         <member name="M:Jypeli.Layer.CreateStaticLayer"> 
  4439             <summary> 
  4440             Luo staattisen kerroksen (ei liiku kameran mukana) 
  4441             </summary> 
   2731        <member name="M:Jypeli.Color.PackRGB(System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   2732            <summary> 
   2733            Pakkaa kolme kokonaislukua vÀriÀ vastaavaksi kokonaisluvuksi