Changeset 5644


Ignore:
Timestamp:
2014-07-24 15:01:05 (7 years ago)
Author:
athebla
Message:

Peli päivitetty + uusi kenttä + Slimy päivitetty

Location:
2014/30/AtteB
Files:
9 added
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.cs

  r5623 r5644  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9 // TODO Lisää kenttiä (!!!) 
  10 // TODO Tähtääminen hiirellä 
   9// TODO 
   10// TODO Lisää kenttiä + kenttiin teleporttaaminen (!!!) 
  1111// TODO Lisää vihollisia 
  12 // TODO Healthbar pelaajan ja bossin päälle 
  1312 
  1413class Vihollinen : PlatformCharacter 
   
  7675    const double hyppyNopeus = 750; 
  7776    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   77    int KenttäNumero = 1; 
  7878 
  7979    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  8888    Image StoneBrickTaso = LoadImage("Stone_brick_tile"); 
  8989    Image Slime1 = LoadImage("Slime"); 
   90    Image Slime_damage = LoadImage("Slime_damage"); 
  9091    Image FireBall1 = LoadImage("FireBall_1"); 
  9192    Image FireBall2 = LoadImage("FireBall_2"); 
   
  104105    public override void Begin() 
  105106    { 
  106         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  107  
  108107        IsMouseVisible = true; 
  109108        SetWindowSize(1000, 800); 
   109         
   110        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Lopeta"); 
   111        Add(alkuValikko); 
   112 
   113        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   114        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   115    } 
   116 
   117    void AloitaPeli() 
   118    { 
   119        ClearAll(); 
   120 
   121        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  110122 
  111123        LuoKentta(); 
   
  130142    void LuoKentta() 
  131143    { 
  132         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   144        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + KenttäNumero); 
  133145        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  134146        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   
  140152        kentta.SetTileMethod('O', LisaaOvi); 
  141153        kentta.SetTileMethod('-', LisaaOvenSulkija); 
  142         kentta.SetTileMethod('§', LisaaOvi2); 
   154        kentta.SetTileMethod('2', LisaaOvi2); 
   155        kentta.SetTileMethod('_', LisaaTeleportteri); 
  143156        kentta.SetTileMethod('B', delegate(Vector paikka, double l, double k) { BossSijainti = paikka; }); 
  144157        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   
  200213    } 
  201214 
   215    void LisaaTeleportteri(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   216    { 
   217        PhysicsObject tele = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   218        tele.IgnoresCollisionResponse = true; 
   219        tele.Position = paikka; 
   220        tele.Image = Heart1; 
   221        tele.Tag = "teleportteri"; 
   222        Add(tele); 
   223    } 
   224 
  202225    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  203226    { 
   
  207230        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  208231        pelaaja1.Image = Pelaaja_Seisoo; 
   232        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 10; 
  209233        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", PelaajaOsuuViholliseen); 
  210234        AddCollisionHandler(pelaaja1, "health", PelaajaOsuuHeart); 
  211235        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ovensulkija", OvetSulkeutuu); 
   236        AddCollisionHandler(pelaaja1, "boss", PelaajaOsuuViholliseen); 
   237        AddCollisionHandler(pelaaja1, "teleportteri", PelaajaOsuuTeleportteri); 
  212238        Add(pelaaja1); 
  213239 
  214240        P1FireBall = new AssaultRifle(30, 10); 
   241        P1FireBall.CanHitOwner = false; 
  215242 
  216243        // Ammusten määrä 
  217         P1FireBall.Ammo.Value = 100000; 
   244        P1FireBall.InfiniteAmmo = true; 
  218245 
  219246        // Ammus osuu = mitä tapahtuu 
  220         P1FireBall.ProjectileCollision = AmmusOsuiViholliseen; 
   247        P1FireBall.ProjectileCollision = AmmusOsuiJohonkin; 
  221248        P1FireBall.Image = Clear; 
  222249 
   
  263290        vihollinen.Position = paikka; 
  264291        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  265         //AddCollisionHandler(vihollinen, "ammus", AmmusOsuiViholliseen); 
   292        //AddCollisionHandler(vihollinen, "ammus", AmmusOsuiJohonkin); 
  266293        Add(vihollinen); 
  267294    } 
   
  277304    public void PelaajaOsuuViholliseen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  278305    { 
  279         elämäLaskuri.Value -= 10; 
   306        elämäLaskuri.Value -= 5; 
  280307 
  281308        if (elämäLaskuri <= 0) 
   
  285312    public void PelaajaOsuuHeart(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  286313    { 
  287         if (elämäLaskuri <= elämäLaskuri.MaxValue - 10) 
   314        if (elämäLaskuri <= elämäLaskuri.MaxValue - 1) 
  288315        { 
  289316            elämäLaskuri.Value += elämäLaskuri + 20; 
   
  313340 
  314341        Slime.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  315         Slime.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
  316         Slime.Weapon.IsVisible = true; 
   342        Slime.Weapon.ProjectileCollision = BossAmmusOsuu; 
   343        Slime.Weapon.IsVisible = false; 
  317344        Slime.Weapon.AttackSound = null; 
   345        Slime.Weapon.FireRate = 1; 
  318346 
  319347        Timer ajastin = new Timer(); 
   
  324352            { 
  325353 
  326                 PhysicsObject ammus = Slime.Weapon.Shoot(); 
  327                 if (ammus != null) 
   354                PhysicsObject ammus2 = Slime.Weapon.Shoot(); 
   355                if (ammus2 != null) 
  328356                { 
  329                     ammus.Image = SlimeBall; 
  330                     ammus.Size = new Vector(20, 20); 
  331                     ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
  332                     ammus.Tag = "ammus"; 
  333  
   357                    ammus2.Image = SlimeBall; 
   358                    ammus2.Size = new Vector(20, 20); 
   359                    ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   360                    ammus2.Tag = "ammus2"; 
  334361                } 
  335362            } 
   
  351378    void LuoBoss1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  352379    { 
  353         Boss Boss1 = new Boss(leveys, korkeus * 0.5, 20); 
   380        Boss Boss1 = new Boss(leveys, korkeus * 0.5, 100); 
  354381        Boss1.CanRotate = false; 
  355382        Boss1.Position = paikka; 
   
  357384        Boss1.Image = Slime1; 
  358385        Boss1.IgnoresGravity = true; 
   386        //Boss1.IgnoresCollisionResponse = true; 
   387        Boss1.Mass = 90000000000; 
  359388        Add(Boss1); 
  360389 
   
  365394 
  366395        AssaultRifle weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  367         weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   396        weapon.ProjectileCollision = BossAmmusOsuu; 
  368397        weapon.IsVisible = false; 
  369398        weapon.AttackSound = null; 
   
  372401 
  373402        Timer ajastin = new Timer(); 
  374         ajastin.Interval = 0.8; 
   403        ajastin.Interval = 6; 
  375404        ajastin.Timeout += delegate 
  376405        { 
   
  382411            { 
  383412                ammus.Image = SlimeBall; 
  384                 ammus.Size = new Vector(20, 20); 
  385                 ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8.0); 
  386                 ammus.Tag = "ammus"; 
   413                ammus.Size = new Vector(10, 10); 
   414                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10.0); 
   415                ammus.Tag = "ammus2"; 
   416                ammus.CollisionIgnoreGroup = 10; 
   417                AddCollisionHandler(ammus, "seinä", LuoMiniSlime); 
   418                AddCollisionHandler(ammus, "ovi", LuoMiniSlime); 
   419 
  387420            } 
  388421            if (Boss1.IsDestroyed) 
   
  391424                MediaPlayer.Pause(); 
  392425                MediaPlayer.Play("howitbegins"); 
   426 
   427                foreach (PhysicsObject ovi2 in GetObjectsWithTag("ovi2")) 
   428                { 
   429                    ovi2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   430                    ovi2.IsVisible = false; 
   431                } 
  393432            } 
  394433        }; 
  395434        ajastin.Start(); 
   435 
   436 
   437        ProgressBar elämäPalkki = new ProgressBar(80, 10); 
   438        elämäPalkki.X = 0; 
   439        elämäPalkki.Y = 30; 
   440        elämäPalkki.BindTo(Boss1.ElamaLaskuri); 
   441        elämäPalkki.Color = Color.Transparent; 
   442        elämäPalkki.BarColor = Color.Red; 
   443        elämäPalkki.BorderColor = Color.Black; 
   444        Boss1.Add(elämäPalkki); 
   445    } 
   446 
   447    void AmmusOsuiJohonkin(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   448    { 
  396449         
  397     } 
  398  
  399     void AmmusOsuiViholliseen(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  400     { 
  401         ammus.Destroy(); 
  402  
  403450        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen") 
  404451        { 
  405452            (kohde as Vihollinen).ElamaLaskuri.Value--; 
   453            ammus.Destroy(); 
   454 
   455            kohde.Image = Slime_damage; 
   456            Timer.SingleShot(0.25, delegate { kohde.Image = Slime1; }); 
  406457        } 
  407458        if (kohde.Tag.ToString() == "boss") 
  408459        { 
  409460            (kohde as Boss).ElamaLaskuri.Value--; 
  410         } 
  411     } 
  412  
  413     void AmmusOsuiPelaajaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  414     { 
  415         ammus.Destroy(); 
   461            ammus.Destroy(); 
   462 
   463            kohde.Image = Slime_damage; 
   464            //System.Threading.Thread.Sleep(750); 
   465            Timer.SingleShot(0.25, delegate { kohde.Image = Slime1; }); 
   466        } 
   467        if (kohde.Tag.ToString() == "seinä" || kohde.Tag.ToString() == "ovi" || kohde.Tag.ToString()== "ovi2") 
   468        { 
   469            ammus.Destroy(); 
   470        } 
   471    } 
   472 
   473    void BossAmmusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   474    { 
  416475 
  417476        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja") 
  418477        { 
  419             elämäLaskuri.Value--; 
   478            elämäLaskuri.Value -= 5; 
   479            ammus.Destroy(); 
   480        } 
   481        if (kohde.Tag.ToString() == "seinä") 
   482        { 
   483            ammus.Destroy(); 
   484        } 
   485        if (kohde.Tag.ToString() == "ovi") 
   486        { 
   487            ammus.Destroy(); 
   488        } 
   489        if (kohde.Tag.ToString() == "ovi2") 
   490        { 
   491            ammus.Destroy(); 
  420492        } 
  421493    } 
   
  429501            ammus.Image = FireBall1; 
  430502            ammus.Size = new Vector(40, 40); 
  431             ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   503            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10.0); 
  432504            ammus.Tag = "ammus"; 
   505            ammus.CollisionIgnoreGroup = 10; 
   506 
  433507        } 
  434508    } 
   
  440514        elämäLaskuri.LowerLimit += ElämäLoppui; 
  441515 
  442         ProgressBar elämäPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  443         elämäPalkki.X = Level.Top - 450; 
  444         elämäPalkki.Y = Level.Left + 350; 
   516        ProgressBar elämäPalkki = new ProgressBar(80, 10); 
   517        elämäPalkki.X = 0; 
   518        elämäPalkki.Y = 30; 
  445519        elämäPalkki.BindTo(elämäLaskuri); 
  446520        elämäPalkki.Color = Color.Transparent; 
  447521        elämäPalkki.BarColor = Color.Red; 
  448522        elämäPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  449         Add(elämäPalkki); 
   523        pelaaja1.Add(elämäPalkki); 
  450524    } 
  451525 
   
  473547        PhysicsObject ovi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  474548        ovi.Position = paikka; 
  475         ovi.Image = Gate; 
   549        ovi.Image = StoneKuva_katto; 
  476550        ovi.Tag = "ovi"; 
  477551        ovi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   
  482556    void LisaaOvenSulkija(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  483557    { 
  484         PhysicsObject ovensulkija = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus * 5); 
   558        PhysicsObject ovensulkija = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus * 8); 
  485559        ovensulkija.Position = paikka; 
  486560        ovensulkija.Image = Heart1; 
   
  510584        PhysicsObject ovi2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  511585        ovi2.Position = paikka; 
  512         ovi2.Image = Gate; 
  513         ovi2.Tag = "ovi"; 
  514         ovi2.IgnoresCollisionResponse = true; 
  515         ovi2.IsVisible = false; 
   586        ovi2.Image = StoneKuva_katto; 
   587        ovi2.Tag = "ovi2"; 
   588        ovi2.IgnoresCollisionResponse = false; 
   589        ovi2.IsVisible = true; 
  516590        Add(ovi2); 
  517591    } 
   
  519593    void Tähtää(AnalogState hiirenLiike) 
  520594    { 
  521          
  522     } 
   595        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - P1FireBall.AbsolutePosition).Normalize(); 
   596        P1FireBall.Angle = suunta.Angle; 
   597    } 
   598 
   599    void LuoMiniSlime(PhysicsObject ammus, PhysicsObject seinä) 
   600    { 
   601        LuoSlime(ammus.Position, RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO * 1); 
   602 
   603    } 
   604 
   605    void PelaajaOsuuTeleportteri(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
   606    { 
   607        KenttäNumero++; 
   608 
   609        AloitaPeli(); 
   610    } 
   611 
  523612} 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.csproj.Debug.cachefile

  r5623 r5644  
  2323Content\Hitman.xnb 
  2424Content\Gate.xnb 
   25Content\Slime_damage.xnb 
   26Content\kentta2.xnb 
   27Content\LavaBackground.xnb 
  2528Content\HowItBegins.wma 
  2629Content\PlayerShoot.wma 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}.xml

  r5623 r5644  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-24T11:06:14.5761203+03:00</Time> 
   38      <Time>2014-07-24T14:39:23.4677754+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  219219      <Options>None</Options> 
  220220      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Gate.xnb</Output> 
  221       <Time>2014-07-24T10:56:16.5370039+03:00</Time> 
   221      <Time>2014-07-24T12:28:55.0864602+03:00</Time> 
   222    </Item> 
   223    <Item> 
   224      <Source>Slime_damage.png</Source> 
   225      <Name>Slime_damage</Name> 
   226      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   227      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   228      <Options>None</Options> 
   229      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Slime_damage.xnb</Output> 
   230      <Time>2014-07-24T14:13:06.8545745+03:00</Time> 
   231    </Item> 
   232    <Item> 
   233      <Source>kentta2.txt</Source> 
   234      <Name>kentta2</Name> 
   235      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   236      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   237      <Options>None</Options> 
   238      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   239      <Time>2014-07-24T14:48:50.4369923+03:00</Time> 
   240    </Item> 
   241    <Item> 
   242      <Source>LavaBackground.png</Source> 
   243      <Name>LavaBackground</Name> 
   244      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   245      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   246      <Options>None</Options> 
   247      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\LavaBackground.xnb</Output> 
   248      <Time>2014-07-24T14:45:15.2684675+03:00</Time> 
  222249    </Item> 
  223250    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/Peli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5623 r5644  
  3434C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Hitman.wma 
  3535C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Gate.xnb 
   36C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Slime_damage.xnb 
   37C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   38C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\LavaBackground.xnb 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/cachefile-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}-targetpath.txt

  r5623 r5644  
  2626Content\Hitman.wma 
  2727Content\Gate.xnb 
   28Content\Slime_damage.xnb 
   29Content\kentta2.xnb 
   30Content\LavaBackground.xnb 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/PeliContent.contentproj

  r5623 r5644  
  201201    </Compile> 
  202202  </ItemGroup> 
   203  <ItemGroup> 
   204    <Compile Include="Slime_damage.png"> 
   205      <Name>Slime_damage</Name> 
   206      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   207      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   208    </Compile> 
   209  </ItemGroup> 
   210  <ItemGroup> 
   211    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   212      <Name>kentta2</Name> 
   213      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   214      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   215    </Compile> 
   216  </ItemGroup> 
   217  <ItemGroup> 
   218    <Compile Include="LavaBackground.png"> 
   219      <Name>LavaBackground</Name> 
   220      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   221      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   222    </Compile> 
   223  </ItemGroup> 
  203224  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  204225  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/kentta1.txt

  r5623 r5644  
  88???????.............?....... . 
  99????????............?...S...?.                                  
  10 ##############..#####################   #################### 
   10########.############################   #################### 
  1111...........#.................#.............................. 
  1212...........#........B........#.............................. 
   
  1414...........#.................#.............................. 
  1515...........#.................#.............................. 
  16 ...........§...............-.O.............................. 
  17 ...........§.................O.............................. 
  18 ############################################################ 
   16...........2...............-.O.............................. 
   17...........2.................O.............................. 
   18#####_###################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.