Changeset 5631 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2014-07-24 13:59:30 (9 years ago)
Author:
oomahutt
Message:

Peliin lisätty alkuvalikko ja hiottu pelinäkymää.

Location:
2014/30/OonaH/GoldenMaknae2
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/OonaH/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2.cs

  r5620 r5631  
  1111 
  1212    #region Olioiden nimeaminen 
  13     PhysicsObject Kookie; 
   13    PlatformCharacter Kookie; 
  1414    PhysicsObject reuna; 
  1515    PhysicsObject tavarat; 
  16     #endregion 
   16    Label pisteNaytto; 
  1717    IntMeter pisteLaskuri; 
   18    Label aloitusNappi; 
   19    List<Label> valikot; 
   20 
   21 
   22    #endregion 
  1823    #region kuvien lataaminen 
  1924    Image KookieKuva = LoadImage("Kookie"); 
   
  2833    public override void Begin() 
  2934    { 
   35        Valikko(); 
  3036        Ajastin(); 
   37        LuoPisteLaskuri(); 
  3138        LuoKentta(); 
  32         LuoPisteLaskuri(); 
  3339        AsetaOhjaimet(); 
  34     } 
  35  
   40         
   41    } 
   42 
   43    void Valikko() 
   44    { 
   45        ClearAll(); 
   46 
   47        valikot = new List<Label>(); 
   48        aloitusNappi = new Label("Start"); 
   49        aloitusNappi.Position = new Vector(0, 100); 
   50        valikot.Add(aloitusNappi); 
   51 
   52        foreach (Label valikko in valikot) 
   53        { 
   54            Add(valikko); 
   55        } 
   56 
   57        Mouse.ListenOn(aloitusNappi, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   58    } 
   59 
   60    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiiri) 
   61    { 
   62        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   63        //foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   64 
   65        foreach (Label kohta in valikot) 
   66        { 
   67            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   68            { 
   69                kohta.TextColor = Color.HotPink; 
   70            } 
   71            else 
   72            { 
   73                kohta.TextColor = Color.Black; 
   74            } 
   75        } 
   76    } 
   77    void AloitaPeli() 
   78    { 
   79 
   80    } 
  3681    void Ajastin() 
  3782    { 
  3883        Timer Ajastin = new Timer(); 
  39         Ajastin.Interval = 1.5; 
   84        Ajastin.Interval = 3; 
  4085        Ajastin.Timeout += LuoHahmot; 
  4186        Ajastin.Start(); 
  42  
  43     } 
  44  
  45     #region Kentan luomista 
  46     void LuoKentta() 
  47     { 
  48         SetWindowSize(600,800); 
  49         Level.Size = new Vector(600, 800); 
  50  
  51         TileMap alaReuna = TileMap.FromLevelAsset("Kentta"); 
  52         alaReuna.SetTileMethod('#', LuoReunaa); 
  53         alaReuna.SetTileMethod('-', LuoKookie); 
  54         alaReuna.Execute(20.0,20.0); 
  55         Camera.ZoomToLevel(); 
  56  
  57  
  58         IsMouseVisible = true; 
  59  
  60         PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
  61         oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
  62  
  63         PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  64         vasenReuna.Restitution = 1.0; 
  65     } 
  66  
  67     void LuoReunaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  68     { 
  69         reuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  70         reuna.Position = paikka; 
  71         reuna.Color = Color.Salmon; 
  72         reuna.Tag = "reuna"; 
  73         reuna.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  74         Add(reuna); 
  75     } 
  76  
  77     void LuoKookie(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  78     { 
  79         //Kookie = new PlatFormCharacter(10,10); 
  80         //Kookie.Position = paikka; 
  81         //AddCollisionHandler(Kookie, "Letter", PisteidenSaanti); 
  82         //Add(Kookie); 
  83  
  84  
  85         Kookie = new PlatformCharacter(50.0, 50.0); 
  86         //Kookie.X = 0.0; 
  87         //Kookie.Y = Level.Bottom + 30; 
  88         Kookie.Position = paikka; 
  89         Kookie.Image = KookieKuva; 
  90         Kookie.Restitution = 1.0; 
  91         Gravity = new Vector(); 
  92  
  93         Add(Kookie); 
  94     } 
  95  
  96     #endregion 
  97  
  98     #region Luo Hahmoja 
   87    } 
  9988    void LuoHahmot() 
  10089    { 
   
  117106        { 
  118107            double x = RandomGen.NextDouble(Level.Left + 10, Level.Right - 10); 
  119             tavarat = LuoTavarat(x, Level.Top - 20, 20.0, RapmonKuva); 
   108            tavarat = LuoTavarat(x, Level.Top - 20, 20.0); 
  120109            tavarat.Tag = tag; 
  121110            tavarat.Image = Kuva; 
   
  125114            Add(tavarat); 
  126115 
  127             AddCollisionHandler(tavarat, "reuna", Osuma); 
  128  
  129116            i++; 
  130117        } 
  131118    } 
  132119 
  133     PhysicsObject LuoTavarat(double x, double y, double sade, Image Kuva) 
  134     { 
  135         PhysicsObject tavara = new PhysicsObject(sade * 2.0, sade * 2.0, Shape.Circle); 
   120    PhysicsObject LuoTavarat(double x, double y, double sade) 
   121    { 
   122        PhysicsObject tavara = new PhysicsObject(sade * 3.0, sade * 3.0, Shape.Circle); 
  136123        tavara.Position = new Vector(x, y); 
  137124        return tavara; 
  138125    } 
  139126 
  140     #endregion 
  141  
  142     void AsetaOhjaimet() 
  143     { 
  144         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Oikealle.", Kookie, nopeusOikealle); 
  145         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Kookie, Vector.Zero); 
  146  
  147         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Vasemmalle.", Kookie, nopeusVasemmalle); 
  148         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Kookie, Vector.Zero); 
  149  
  150         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  151     } 
  152  
  153     void AsetaNopeus(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus) 
  154     { 
  155         if ((nopeus.X > 0) && (hahmo.Right > Level.Right)) 
  156         { 
  157             hahmo.Velocity = Vector.Zero; 
  158             return; 
  159         } 
  160  
  161         if ((nopeus.X < 0) && (hahmo.Left < Level.Left)) 
  162         { 
  163             hahmo.Velocity = Vector.Zero; 
  164             return; 
  165         } 
  166  
  167         hahmo.Velocity = nopeus; 
  168     } 
  169  
  170  
  171     #region osumia 
  172  
  173     void Osuma(PhysicsObject Reuna, PhysicsObject osuneetEsineet) 
  174     { 
  175         osuneetEsineet.Destroy(); 
  176  
  177     } 
  178  
  179     void KirjeenOsuma(PhysicsObject Reuna, PhysicsObject osuneetEsineet) 
  180     { 
  181         osuneetEsineet.Destroy(); 
  182         pisteLaskuri.Value -= 10; 
  183     } 
  184  
  185     void Kuolema(PhysicsObject Kookie, PhysicsObject kohde) 
  186     { 
  187         Kookie.Destroy(); 
  188         MessageDisplay.Add("Hävisit"); 
  189     } 
  190  
  191     void PisteidenSaanti(PhysicsObject Kookie, PhysicsObject kohde) 
  192     { 
  193         kohde.Destroy(); 
  194         pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 10; 
  195     } 
  196     #endregion 
  197  
  198      
   127    void LuoKentta() 
   128    { 
   129        SetWindowSize(600,800); 
   130        Level.Size = new Vector(600, 800); 
   131 
   132        TileMap alaReuna = TileMap.FromLevelAsset("Kentta"); 
   133        alaReuna.SetTileMethod('#', LuoReunaa); 
   134        alaReuna.SetTileMethod('-', LuoKookie); 
   135        alaReuna.Execute(20.0,20.0); 
   136        Camera.ZoomToLevel(); 
   137 
   138        IsMouseVisible = true; 
   139 
   140        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   141        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   142 
   143        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   144        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   145    } 
   146 
   147    void LuoReunaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   148    { 
   149        reuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   150        reuna.Position = paikka; 
   151        reuna.Color = Color.Salmon; 
   152        reuna.Tag = "reuna"; 
   153        Add(reuna); 
   154 
   155        AddCollisionHandler(reuna, "Letter", Osuma); 
   156        AddCollisionHandler(reuna, "Hyung", ToinenOsuma); 
   157    } 
   158 
   159    void ToinenOsuma(PhysicsObject reuna, PhysicsObject Hyung) 
   160    { 
   161        Hyung.Destroy(); 
   162    } 
   163 
   164    void LuoKookie(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   165    { 
   166         
   167        Kookie = new PlatformCharacter(70.0, 70.0); 
   168        Kookie.Position = paikka; 
   169        Kookie.Image = KookieKuva; 
   170        Kookie.Restitution = 1.0; 
   171        Gravity = new Vector(0,-5000); 
   172 
   173        Add(Kookie); 
   174 
   175        AddCollisionHandler(Kookie, "Letter", PisteidenSaanti); 
   176        AddCollisionHandler(Kookie, "Hyung", Kuolema); 
   177 
   178    } 
   179 
   180    void Osuma(PhysicsObject reuna, PhysicsObject osuneetKirjeet) 
   181    { 
   182        osuneetKirjeet.Velocity = Vector.Zero; 
   183 
   184    } 
  199185 
  200186    void LuoPisteLaskuri() 
  201187    { 
  202         pisteLaskuri = new IntMeter(0,-1000,1000); 
  203  
  204         Label pisteNaytto = new Label(); 
  205         pisteNaytto.X = Level.Left + 100; 
  206         pisteNaytto.Y = Level.Top - 50; 
   188        pisteLaskuri = new IntMeter(0, -1000, 1000); 
   189 
   190        pisteNaytto = new Label(); 
   191        pisteNaytto.X = 0; 
   192        pisteNaytto.Y = 200; 
  207193        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
  208194        pisteNaytto.Color = Color.Transparent; 
   
  212198        Add(pisteNaytto); 
  213199    } 
   200 
   201    void AsetaOhjaimet() 
   202    { 
   203        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Oikealle.", Kookie, nopeusOikealle); 
   204        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Kookie, Vector.Zero); 
   205 
   206        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Vasemmalle.", Kookie, nopeusVasemmalle); 
   207        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Kookie, Vector.Zero); 
   208 
   209        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Hyppy"); 
   210 
   211 
   212        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   213    } 
   214 
   215    void Hyppaa() 
   216    { 
   217        Kookie.Jump(2500); 
   218    } 
   219 
   220    void AsetaNopeus(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus) 
   221    { 
   222        if ((nopeus.X > 0) && (hahmo.Right > Level.Right)) 
   223        { 
   224            hahmo.Velocity = Vector.Zero; 
   225            return; 
   226        } 
   227 
   228        if ((nopeus.X < 0) && (hahmo.Left < Level.Left)) 
   229        { 
   230            hahmo.Velocity = Vector.Zero; 
   231            return; 
   232        } 
   233 
   234        hahmo.Velocity = nopeus; 
   235    } 
   236 
   237    #region Kuolema 
   238    void Kuolema(PhysicsObject Kookie, PhysicsObject kohde) 
   239    { 
   240        MessageDisplay.Add("Hävisit"); 
   241        Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   242        rajahdys.Position = kohde.Position; 
   243        Add(rajahdys); 
   244        kohde.Destroy(); 
   245        Timer.SingleShot(1, Tuhoa); 
   246    } 
   247 
   248    void Tuhoa() 
   249    { 
   250        Kookie.Destroy(); 
   251  
   252    } 
   253    #endregion 
   254 
   255    void PisteidenSaanti(PhysicsObject Kookie, PhysicsObject kohde) 
   256    { 
   257        kohde.Destroy(); 
   258        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 10; 
   259    } 
   260     
  214261} 
 • 2014/30/OonaH/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/bin/x86/Debug/Content/Kentta.txt

  r5620 r5631  
  4444................................................................ 
  4545................................................................ 
   46.............###................................................ 
   47.............###................................................ 
   48.............###................................................ 
   49................................................................ 
   50................................................................ 
   51....##.......................................................... 
   52....##...........................###############................ 
   53....##...........................###############................ 
   54............................................................#### 
   55............................................................#### 
   56............................................................#### 
   57............................................................#### 
   58............................................................#### 
   59............................................................#### 
   60.......................................................######### 
   61##.....................................................######### 
   62##.....................................................######### 
   63##.............................................................. 
   64................................................................ 
   65................................................................ 
   66................................................................ 
   67................................................###............. 
   68########........................................###............. 
   69########........................................###............. 
   70########............................###################......... 
   71########............................###################......... 
   72########............................###################......... 
   73###############.................-...#######################..... 
   74###############.....................#######################..... 
   75###############...............#############################..... 
   76###############...............#############################..... 
   77###############...............#############################..... 
   78####################..........#############################..... 
  4679................................................................ 
  4780................................................................ 
  4881................................................................ 
  4982................................................................ 
  50 ................................................................ 
  51 ................................................................ 
  52 ................................................................ 
  53 ................................................................ 
  54 ................................................................ 
  55 ................................................................ 
  56 ................................................................ 
  57 ................................................................ 
  58 ................................................................ 
  59 ................................................................ 
  60 ................................................................ 
  61 ................................................................ 
  62 ................................................................ 
  63 ................................................................ 
  64 ................................................................ 
  65 ................................................................ 
  66 ................................................................ 
  67 ................................................................ 
  68 ................................................................ 
  69 .............................................########........... 
  70 ................................................................ 
  71 ........................................................######## 
  72 ############.................................................... 
  73 ############.................................########........... 
  74 ############....................-............................... 
  75 ####################..........######....................######## 
  76 ####################..........######............................ 
  7783################################################################ 
   84################################################################ 
   85################################################################ 
   86################################################################ 
 • 2014/30/OonaH/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{6494C56A-28E2-4B1B-97F3-D805E8298F10}.xml

  r5620 r5631  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\OonaH\GoldenMaknae2\GoldenMaknae2\GoldenMaknae2\bin\x86\Debug\Content\Kentta.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-24T11:17:01.318834+03:00</Time> 
   38      <Time>2014-07-24T13:32:06.722234+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/OonaH/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2/GoldenMaknae2Content/Kentta.txt

  r5620 r5631  
  4444................................................................ 
  4545................................................................ 
   46.............###................................................ 
   47.............###................................................ 
   48.............###................................................ 
   49................................................................ 
   50................................................................ 
   51....##.......................................................... 
   52....##...........................###############................ 
   53....##...........................###############................ 
   54............................................................#### 
   55............................................................#### 
   56............................................................#### 
   57............................................................#### 
   58............................................................#### 
   59............................................................#### 
   60.......................................................######### 
   61##.....................................................######### 
   62##.....................................................######### 
   63##.............................................................. 
   64................................................................ 
   65................................................................ 
   66................................................................ 
   67................................................###............. 
   68########........................................###............. 
   69########........................................###............. 
   70########............................###################......... 
   71########............................###################......... 
   72########............................###################......... 
   73###############.................-...#######################..... 
   74###############.....................#######################..... 
   75###############...............#############################..... 
   76###############...............#############################..... 
   77###############...............#############################..... 
   78####################..........#############################..... 
  4679................................................................ 
  4780................................................................ 
  4881................................................................ 
  4982................................................................ 
  50 ................................................................ 
  51 ................................................................ 
  52 ................................................................ 
  53 ................................................................ 
  54 ................................................................ 
  55 ................................................................ 
  56 ................................................................ 
  57 ................................................................ 
  58 ................................................................ 
  59 ................................................................ 
  60 ................................................................ 
  61 ................................................................ 
  62 ................................................................ 
  63 ................................................................ 
  64 ................................................................ 
  65 ................................................................ 
  66 ................................................................ 
  67 ................................................................ 
  68 ................................................................ 
  69 .............................................########........... 
  70 ................................................................ 
  71 ........................................................######## 
  72 ############.................................................... 
  73 ############.................................########........... 
  74 ############....................-............................... 
  75 ####################..........######....................######## 
  76 ####################..........######............................ 
  7783################################################################ 
   84################################################################ 
   85################################################################ 
   86################################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.