Changeset 5623 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2014-07-24 11:21:34 (9 years ago)
Author:
athebla
Message:

Peli päivitetty + Boss ja sen musiikki

Location:
2014/30/AtteB
Files:
7 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.cs

  r5599 r5623  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
   9// TODO Lisää kenttiä (!!!) 
   10// TODO Tähtääminen hiirellä 
   11// TODO Lisää vihollisia 
   12// TODO Healthbar pelaajan ja bossin päälle 
   13 
  914class Vihollinen : PlatformCharacter 
  1015{ 
   
  2025} 
  2126 
   27class Boss : PhysicsObject 
   28{ 
   29    private IntMeter elamaLaskuri; 
   30    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   31 
   32    public Boss(double leveys, double korkeus, int elama) 
   33        : base(leveys, korkeus) 
   34    { 
   35        elamaLaskuri = new IntMeter(elama, 0, elama); 
   36        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   37    } 
   38} 
   39 
  2240class Inventory : Widget 
  2341{ 
   
  6078 
  6179    PlatformCharacter pelaaja1; 
  62     PhysicsObject Vihollinen; 
  63     Vihollinen Slime; 
   80    Vector BossSijainti; 
  6481 
  6582    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   
  7895    Image Heart1 = LoadImage("heart"); 
  7996    Image SlimeBall = LoadImage("SlimeBall"); 
   97    Image Gate = LoadImage("Gate"); 
  8098 
  8199    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  82100    SoundEffect HowItBegins = LoadSoundEffect("HowItBegins"); 
  83101    SoundEffect PlayerShoot1 = LoadSoundEffect("PlayerShoot"); 
   102    SoundEffect Hitman = LoadSoundEffect("Hitman"); 
  84103 
  85104    public override void Begin() 
   
  119138        kentta.SetTileMethod('S', LuoSlime); 
  120139        kentta.SetTileMethod('H', LisaaHeart); 
   140        kentta.SetTileMethod('O', LisaaOvi); 
   141        kentta.SetTileMethod('-', LisaaOvenSulkija); 
   142        kentta.SetTileMethod('§', LisaaOvi2); 
   143        kentta.SetTileMethod('B', delegate(Vector paikka, double l, double k) { BossSijainti = paikka; }); 
  121144        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  122145        Level.CreateBorders(); 
   
  130153        taso.Position = paikka; 
  131154        taso.Image = StoneTaso; 
   155        taso.Tag = "seinä"; 
  132156        Add(taso); 
  133157    } 
   
  139163        Stone.Position = paikka; 
  140164        Stone.Image = StoneKuva; 
   165        Stone.Tag = "seinä"; 
  141166        Add(Stone); 
  142167         
   
  149174        stoneBrick.Position = paikka; 
  150175        stoneBrick.Image = StoneBrickTaso; 
   176        stoneBrick.Tag = "seinä"; 
  151177        Add(stoneBrick); 
  152178 
   
  159185        Stone.Position = paikka; 
  160186        Stone.Image = StoneKuva_katto; 
   187        Stone.Tag = "seinä"; 
  161188        Add(Stone); 
  162189 
   
  182209        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", PelaajaOsuuViholliseen); 
  183210        AddCollisionHandler(pelaaja1, "health", PelaajaOsuuHeart); 
   211        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ovensulkija", OvetSulkeutuu); 
  184212        Add(pelaaja1); 
  185213 
   
  216244 
  217245        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   246 
   247        Mouse.ListenMovement(0.1, Tähtää, "Tähtää aseella"); 
  218248    } 
  219249 
   
  291321        ajastin.Timeout += delegate 
  292322        { 
  293             PhysicsObject ammus = Slime.Weapon.Shoot(); 
   323            if (!Slime.IsDestroyed && Slime.SeesObject(pelaaja1, "seinä")) 
   324            { 
   325 
   326                PhysicsObject ammus = Slime.Weapon.Shoot(); 
   327                if (ammus != null) 
   328                { 
   329                    ammus.Image = SlimeBall; 
   330                    ammus.Size = new Vector(20, 20); 
   331                    ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   332                    ammus.Tag = "ammus"; 
   333 
   334                } 
   335            } 
   336        }; 
   337        ajastin.Start(); 
   338 
   339        Timer ajastin2 = new Timer(); 
   340        ajastin2.Interval = 0.01; 
   341        ajastin2.Timeout += delegate 
   342        { 
   343 
   344            Vector suunta = (pelaaja1.Position - Slime.Position).Normalize(); 
   345            Slime.Weapon.Angle = suunta.Angle; 
   346 
   347        }; 
   348        ajastin2.Start(); 
   349    } 
   350 
   351    void LuoBoss1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   352    { 
   353        Boss Boss1 = new Boss(leveys, korkeus * 0.5, 20); 
   354        Boss1.CanRotate = false; 
   355        Boss1.Position = paikka; 
   356        Boss1.Tag = "boss"; 
   357        Boss1.Image = Slime1; 
   358        Boss1.IgnoresGravity = true; 
   359        Add(Boss1); 
   360 
   361 
   362        PathFollowerBrain tasoAivot = new PathFollowerBrain(100, paikka + new Vector(-200, 0), paikka + new Vector(200, 0), paikka + new Vector(200, -100), paikka + new Vector(-200, -100)); 
   363        tasoAivot.Loop = true; 
   364        Boss1.Brain = tasoAivot; 
   365 
   366        AssaultRifle weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   367        weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   368        weapon.IsVisible = false; 
   369        weapon.AttackSound = null; 
   370        weapon.Power.MaxValue = 10; 
   371        Boss1.Add(weapon); 
   372 
   373        Timer ajastin = new Timer(); 
   374        ajastin.Interval = 0.8; 
   375        ajastin.Timeout += delegate 
   376        { 
   377            Vector suunta = (pelaaja1.Position - Boss1.Position).Normalize(); 
   378            weapon.Angle = suunta.Angle; 
   379 
   380            PhysicsObject ammus = weapon.Shoot(); 
  294381            if (ammus != null) 
  295382            { 
  296383                ammus.Image = SlimeBall; 
  297384                ammus.Size = new Vector(20, 20); 
  298                 ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   385                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8.0); 
  299386                ammus.Tag = "ammus"; 
  300  
   387            } 
   388            if (Boss1.IsDestroyed) 
   389            { 
   390                ajastin.Stop(); 
   391                MediaPlayer.Pause(); 
   392                MediaPlayer.Play("howitbegins"); 
  301393            } 
  302394        }; 
  303395        ajastin.Start(); 
  304  
  305         Timer ajastin2 = new Timer(); 
  306         ajastin2.Interval = 0.01; 
  307         ajastin2.Timeout += delegate 
  308         { 
  309  
  310             Vector suunta = (pelaaja1.Position - Slime.Position).Normalize(); 
  311             Slime.Weapon.Angle = suunta.Angle; 
  312  
  313         }; 
  314         ajastin2.Start(); 
  315     } 
  316  
  317     void LuoBoss1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  318     { 
  319         Vihollinen Boss1 = new Vihollinen(leveys, korkeus * 0.5, 20); 
  320         Boss1.CanRotate = false; 
  321         Boss1.Position = paikka; 
  322         Boss1.Tag = "vihollinen"; 
  323         Boss1.Image = Slime1; 
  324         Add(Boss1); 
  325  
  326         PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  327         tasoAivot.Speed = 150; 
  328         Boss1.Brain = tasoAivot; 
  329  
  330         FollowerBrain SlimeAivot = new FollowerBrain("vihollinen"); 
  331         SlimeAivot.Speed = 200; 
  332         SlimeAivot.DistanceFar = 600; 
  333         SlimeAivot.DistanceClose = 300; 
  334         SlimeAivot.StopWhenTargetClose = true; 
  335         SlimeAivot.FarBrain = tasoAivot; 
  336  
  337         Boss1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  338         Boss1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
  339         Boss1.Weapon.IsVisible = false; 
  340         Boss1.Weapon.AttackSound = null; 
  341  
  342         Timer ajastin = new Timer(); 
  343         ajastin.Interval = 1.0; 
  344         ajastin.Timeout += delegate 
  345         { 
  346             PhysicsObject ammus = Boss1.Weapon.Shoot(); 
  347             if (ammus != null) 
  348             { 
  349                 ammus.Image = SlimeBall; 
  350                 ammus.Size = new Vector(20, 20); 
  351                 ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
  352                 ammus.Tag = "ammus"; 
  353             } 
  354         }; 
  355         ajastin.Start(); 
  356         if (Boss1.IsDestroyed) 
  357         { 
  358             ajastin.Stop(); 
  359         } 
   396         
  360397    } 
  361398 
   
  368405            (kohde as Vihollinen).ElamaLaskuri.Value--; 
  369406        } 
   407        if (kohde.Tag.ToString() == "boss") 
   408        { 
   409            (kohde as Boss).ElamaLaskuri.Value--; 
   410        } 
  370411    } 
  371412 
   
  382423    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
  383424    { 
  384         ase.AbsoluteAngle = pelaaja1.FacingDirection.Angle; 
  385425        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  386426 
   
  394434    } 
  395435 
  396     void Tähtää() 
  397     { 
  398         pelaaja1.Weapon.Angle = pelaaja1.FacingDirection.Angle; 
  399     } 
  400  
  401436    void LuoElämäLaskuri() 
  402437    { 
   
  406441 
  407442        ProgressBar elämäPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  408         elämäPalkki.X = Screen.Left + 500; 
  409         elämäPalkki.Y = Screen.Top - 100; 
   443        elämäPalkki.X = Level.Top - 450; 
   444        elämäPalkki.Y = Level.Left + 350; 
  410445        elämäPalkki.BindTo(elämäLaskuri); 
  411446        elämäPalkki.Color = Color.Transparent; 
   
  428463    } 
  429464 
  430     public void SlimeLähelläPelaajaa() 
  431     { 
  432         Vector suunta = (pelaaja1.Position - Slime.Position).Normalize(); 
  433  
  434         Slime.Angle = suunta.Angle; 
  435     } 
  436  
  437465    void AloitaPeliAlusta() 
  438466    { 
   
  441469    } 
  442470 
   471    void LisaaOvi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   472    { 
   473        PhysicsObject ovi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   474        ovi.Position = paikka; 
   475        ovi.Image = Gate; 
   476        ovi.Tag = "ovi"; 
   477        ovi.IgnoresCollisionResponse = true; 
   478        ovi.IsVisible = false; 
   479        Add(ovi); 
   480    } 
   481 
   482    void LisaaOvenSulkija(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   483    { 
   484        PhysicsObject ovensulkija = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus * 5); 
   485        ovensulkija.Position = paikka; 
   486        ovensulkija.Image = Heart1; 
   487        ovensulkija.Tag = "ovensulkija"; 
   488        ovensulkija.IgnoresCollisionResponse = true; 
   489        ovensulkija.IsVisible = false; 
   490        Add(ovensulkija); 
   491    } 
   492 
   493    void OvetSulkeutuu(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject sulkija) 
   494    { 
   495        sulkija.Destroy(); 
   496        foreach (PhysicsObject ovi in GetObjectsWithTag("ovi")) 
   497        { 
   498            ovi.IgnoresCollisionResponse = false; 
   499            ovi.IsVisible = true; 
   500        } 
   501 
   502        LuoBoss1(BossSijainti, RUUDUN_KOKO * 2, RUUDUN_KOKO * 2); 
   503 
   504        MediaPlayer.Pause(); 
   505        MediaPlayer.Play("hitman"); 
   506    } 
   507 
   508    void LisaaOvi2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   509    { 
   510        PhysicsObject ovi2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   511        ovi2.Position = paikka; 
   512        ovi2.Image = Gate; 
   513        ovi2.Tag = "ovi"; 
   514        ovi2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   515        ovi2.IsVisible = false; 
   516        Add(ovi2); 
   517    } 
   518 
   519    void Tähtää(AnalogState hiirenLiike) 
   520    { 
   521         
   522    } 
  443523} 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.csproj.Debug.cachefile

  r5599 r5623  
  2121Content\Slimeball.xnb 
  2222Content\PlayerShoot.xnb 
   23Content\Hitman.xnb 
   24Content\Gate.xnb 
  2325Content\HowItBegins.wma 
  2426Content\PlayerShoot.wma 
   27Content\Hitman.wma 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}.xml

  r5599 r5623  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-23T13:24:51.8127339+03:00</Time> 
   38      <Time>2014-07-24T11:06:14.5761203+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  201201      <Extra>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.wma</Extra> 
  202202      <Time>2014-07-23T13:51:43.8689234+03:00</Time> 
   203    </Item> 
   204    <Item> 
   205      <Source>Hitman.mp3</Source> 
   206      <Name>Hitman</Name> 
   207      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   208      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   209      <Options>None</Options> 
   210      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Hitman.xnb</Output> 
   211      <Extra>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Hitman.wma</Extra> 
   212      <Time>2014-07-24T10:40:31.5509965+03:00</Time> 
   213    </Item> 
   214    <Item> 
   215      <Source>Gate.png</Source> 
   216      <Name>Gate</Name> 
   217      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   218      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   219      <Options>None</Options> 
   220      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Gate.xnb</Output> 
   221      <Time>2014-07-24T10:56:16.5370039+03:00</Time> 
  203222    </Item> 
  204223    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/Peli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5599 r5623  
  3131C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.xnb 
  3232C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.wma 
   33C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Hitman.xnb 
   34C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Hitman.wma 
   35C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Gate.xnb 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/cachefile-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}-targetpath.txt

  r5599 r5623  
  2323Content\PlayerShoot.xnb 
  2424Content\PlayerShoot.wma 
   25Content\Hitman.xnb 
   26Content\Hitman.wma 
   27Content\Gate.xnb 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/PeliContent.contentproj

  r5599 r5623  
  187187    </Compile> 
  188188  </ItemGroup> 
   189  <ItemGroup> 
   190    <Compile Include="Hitman.mp3"> 
   191      <Name>Hitman</Name> 
   192      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   193      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   194    </Compile> 
   195  </ItemGroup> 
   196  <ItemGroup> 
   197    <Compile Include="Gate.png"> 
   198      <Name>Gate</Name> 
   199      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   200      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   201    </Compile> 
   202  </ItemGroup> 
  189203  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  190204  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/kentta1.txt

  r5599 r5623  
  88???????.............?....... . 
  99????????............?...S...?.                                  
  10 #####################################   #################### 
  11 ............................................................ 
  12 ............................................................ 
  13 ............................................................ 
  14 ............................................................ 
  15 ............................................................ 
  16 ............................................................ 
  17 ............................................................ 
   10##############..#####################   #################### 
   11...........#.................#.............................. 
   12...........#........B........#.............................. 
   13...........#.................#.............................. 
   14...........#.................#.............................. 
   15...........#.................#.............................. 
   16...........§...............-.O.............................. 
   17...........§.................O.............................. 
  1818############################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.