Changeset 5605


Ignore:
Timestamp:
2014-07-23 17:40:30 (8 years ago)
Author:
mijoilmo
Message:

lisätty tähdet sekä parempi zoomi

Location:
2014/30/MikkoI/WindowsGame1
Files:
8 added
1 deleted
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Camera/Camera.cs

  r5603 r5605  
  2020        public Matrix getMatrix(Vector2 gridSize, Vector2 mapSize, Vector2 screenSize) 
  2121        { 
  22             //viewPortBounds(); 
   22            viewPortBounds(); 
  2323 
  2424            Vector3 pixelMapSize = new Vector3((gridSize.X * mapSize.X / 2), (gridSize.Y * mapSize.Y / 2), 0); 
   
  3434 
  3535            //if (yaw < -70) { yaw = -70; } else if (yaw > 70) { yaw = 70; }//rajoita pyörittämistä (-70 - 70) 
  36             if (pitch < -88) { pitch = -88; } else if (pitch > -45) { pitch = -45; }//rajoittaa ylös-alas-liikettä 
  37             if (zoomFactor < 0.2f) { zoomFactor = 0.2f; } else if (zoomFactor > 3f) { zoomFactor = 3f; }//rajoittaa zoomia 
   36            if (pitch < -82) { pitch = -82; } else if (pitch > -45) { pitch = -45; }//rajoittaa ylös-alas-liikettä 
   37            if (zoomFactor < 0.1f) { zoomFactor = 0.1f; } else if (zoomFactor > 3f) { zoomFactor = 3f; }//rajoittaa zoomia 
  3838        } 
  3939    } 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Game1.cs

  r5603 r5605  
  7979            /*LOAD ALL TEXTURES*/ 
  8080            textures.Add("testitile", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Test/taso5.1")); 
  81             textures.Add("testipuu", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Test/kuusi")); 
  82             textures.Add("aurinko", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Taivas/Aurinko")); 
   81 
   82            //KÄYTETTÄVÄT PUUT 
   83            textures.Add("puut/kuusi", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Puut/kuusi")); 
   84            textures.Add("puut/mänty", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Puut/mänty")); 
   85            textures.Add("puut/ohut", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Puut/ohut")); 
   86            textures.Add("puut/kuollut", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Puut/kuollut")); 
   87 
   88            //TAIVAS 
   89            textures.Add("taivas/aurinko", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Taivas/Aurinko")); 
   90            textures.Add("taivas/tähdet", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Taivas/Tähdet")); 
  8391 
  8492            effect = new BasicEffect(GraphicsDevice); 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Map/Map.cs

  r5582 r5605  
  2828            this.texture = texture;//DEBUG 
  2929 
  30             this.Tiles = new Tile[w,h]; 
   30            this.Tiles = new Tile[w, h]; 
  3131 
  3232            texture.GetData(colorMap); 
   
  3535        void buildMap() 
  3636        { 
  37             for (var x = 0; x < Size.X; x++) { 
  38                 for (var y = 0; y < Size.Y; y++) { 
  39                     Tiles[x,y] = new Tile("testitile");//jotain shittiä myöhemmin 
  40                     if (Pikseli.Instance.random.NextDouble()<0.1) 
  41                     Objects.Add(new MapObject("testipuu", x, y)); 
   37            for (var x = 0; x < Size.X; x++) 
   38            { 
   39                for (var y = 0; y < Size.Y; y++) 
   40                { 
   41                    Tiles[x, y] = new Tile("testitile");//jotain shittiä myöhemmin 
   42                    if (Pikseli.Instance.random.NextDouble() > 0.1) { continue; } 
   43 
   44                    string textureId = ""; 
   45                    switch ((int)Math.Floor((double)(Pikseli.Instance.random.NextDouble() * 4))) 
   46                    { 
   47                        case 0: 
   48                            textureId = "puut/kuollut"; 
   49                            break; 
   50                        case 1: 
   51                            textureId = "puut/kuusi"; 
   52                            break; 
   53                        case 2: 
   54                            textureId = "puut/mänty"; 
   55                            break; 
   56                        case 3: 
   57                            textureId = "puut/ohut"; 
   58                            break; 
   59                    } 
   60                    Objects.Add(new MapObject(textureId, x, y)); 
  4261                } 
  4362            } 
  44              
  45              
   63 
   64 
  4665        } 
  4766    } 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Render/MapRenderer.cs

  r5603 r5605  
  2222            this.map = map; 
  2323            this.screenSize = screenSize; 
  24             baseSunPosition = new Vector3(map.Size.X/2, map.Size.Y/2, 160); 
   24            baseSunPosition = new Vector3(map.Size.X / 2, map.Size.Y / 2, 40); 
  2525        } 
  2626        void renderGroundTile(Texture2D texture, int x, int y) 
   
  3535        } 
  3636 
   37        void renderDistantSprite(Texture2D texture, Vector3 position, Vector2 size, Matrix matrix) 
   38        {//Renderöi kaukaisia juttuja kuten auringon ja tähdet 
   39            Vector3 calcPosition = Vector3.Transform(position * 64.0f, matrix); 
   40            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)(calcPosition.X), (int)(calcPosition.Y), (int)size.X, (int)size.Y), null, Color.White, 0f, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height / 2), SpriteEffects.None, 1f); 
   41        } 
   42        void renderBackground(Texture2D texture, Vector2 size) 
   43        { 
   44            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle(0, 0, (int)size.X, (int)size.Y), Color.White); 
   45        } 
   46 
  3747        public void RenderMap(Camera camera) 
  3848        {//renderöi koko mapin, kutsu ulkopuolelta 
  3949            Matrix matrix = camera.getMatrix(new Vector2(64, 64), map.Size, screenSize);//mapin tilen koko 64x64 
  4050 
  41             sunAngle += 1/3000.0f;//auringon pyörimisnopeus 
   51            sunAngle += 1 / 3000.0f;//auringon pyörimisnopeus 
  4252 
  43             Vector3 sunPosition = baseSunPosition + new Vector3((float)Math.Sin(sunAngle), (float)Math.Cos(sunAngle), 0) * 400; 
   53            Vector3 sunPosition = baseSunPosition + new Vector3((float)Math.Sin(sunAngle), (float)Math.Cos(sunAngle), 0) * 100; 
  4454 
  4555            spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.FrontToBack, BlendState.AlphaBlend); 
  4656            Vector3 fixedSun = sunPosition; 
  4757            fixedSun.Z *= -1.0f; 
  48             fixedSun.Z += 162;//alaspäin että näkyy pelissä 
  49             Vector3 sun = Vector3.Transform(fixedSun * 64.0f, matrix); 
  50             Texture2D sunTexture = Pikseli.Instance.textures["aurinko"]; 
  51             spriteBatch.Draw(sunTexture, new Rectangle((int)(sun.X), (int)(sun.Y), sunTexture.Width, (int)(sunTexture.Height)), null, new Color(1f, 1f, 0f, 1f), 0f, new Vector2(sunTexture.Width / 2, sunTexture.Height / 2), SpriteEffects.None, 0f); 
   58            fixedSun.Z += 22;//alaspäin että näkyy pelissä 
   59 
   60            Texture2D sunTexture = Pikseli.Instance.textures["taivas/aurinko"]; 
   61            Texture2D starBackground = Pikseli.Instance.textures["taivas/tähdet"]; 
   62 
   63            renderDistantSprite(sunTexture, fixedSun, new Vector2(sunTexture.Width * camera.zoomFactor * 5, sunTexture.Height * camera.zoomFactor * 5), matrix); 
   64            renderBackground(starBackground, new Vector2(starBackground.Width, starBackground.Height)); 
   65 
  5266            spriteBatch.End(); 
  5367 
   
  7791 
  7892                double dot = Vector3.Dot(Vector3.UnitZ, suunta); 
  79                 double testi = 1.0 / dot; 
  80                 double shadowHeight = (28000.0 / sunPosition.Z); 
  8193 
  82                 spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)((obj.position.X + 0.5) * 64), (int)((obj.position.Y + 0.5) * 64), texture.Width, (int)(testi * texture.Height - texture.Height)), null, new Color(0f, 0f, 0f, 0.5f), shadowAngle, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height), SpriteEffects.None, 0.5f); 
   94                spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)((obj.position.X + 0.5) * 64), (int)((obj.position.Y + 0.5) * 64), texture.Width, (int)((1.0 / dot) * texture.Height - texture.Height)), null, new Color(0f, 0f, 0f, 0.5f), shadowAngle, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height), SpriteEffects.None, 0.5f); 
  8395                //spriteBatch.Draw(obj.texture, new Rectangle((int)(obj.position.X + 0.5) * 64, (int)(obj.position.Y + 0.5) * 64, (int)obj.texture.Width, (int)obj.texture.Height), null, Color.Gray, MathHelper.ToRadians(30), new Vector2(obj.texture.Width / 2, obj.texture.Height), SpriteEffects.None, 0f); 
  8496            } 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1.csproj.Debug.cachefile

  r5603 r5605  
  22Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
  33Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
   4Content\Graphics\Puut\Kuollut.xnb 
   5Content\Graphics\Puut\Kuusi.xnb 
   6Content\Graphics\Puut\MÀnty.xnb 
   7Content\Graphics\Puut\Ohut.xnb 
   8Content\Graphics\Taivas\TÀhdet.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/obj/x86/Debug/WindowsGame1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5603 r5605  
  88C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
  99C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
   10D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Test\taso5.1.xnb 
   11D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
   12D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
   13D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\WindowsGame1.exe 
   14D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\WindowsGame1.pdb 
   15D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\obj\x86\Debug\WindowsGame1.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   16D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   17D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\obj\x86\Debug\WindowsGame1.exe 
   18D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\obj\x86\Debug\WindowsGame1.pdb 
   19D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Puut\Kuollut.xnb 
   20D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Puut\Kuusi.xnb 
   21D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Puut\MÀnty.xnb 
   22D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Puut\Ohut.xnb 
   23D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Taivas\TÀhdet.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/obj/x86/Debug/cachefile-{97A5BC4F-C40A-4D52-BF03-8923DFD60CA0}-targetpath.txt

  r5603 r5605  
  22Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
  33Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
   4Content\Graphics\Puut\Kuollut.xnb 
   5Content\Graphics\Puut\Kuusi.xnb 
   6Content\Graphics\Puut\MÀnty.xnb 
   7Content\Graphics\Puut\Ohut.xnb 
   8Content\Graphics\Taivas\TÀhdet.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1Content/WindowsGame1Content.contentproj

  r5603 r5605  
  5151    </Compile> 
  5252  </ItemGroup> 
   53  <ItemGroup> 
   54    <Compile Include="Graphics\Puut\Kuollut.png"> 
   55      <Name>Kuollut</Name> 
   56      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   57      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   58    </Compile> 
   59    <Compile Include="Graphics\Puut\Kuusi.png"> 
   60      <Name>Kuusi</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63    </Compile> 
   64    <Compile Include="Graphics\Puut\Mänty.png"> 
   65      <Name>Mänty</Name> 
   66      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   67      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   68    </Compile> 
   69    <Compile Include="Graphics\Puut\Ohut.png"> 
   70      <Name>Ohut</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="Graphics\Taivas\Tähdet.png"> 
   77      <Name>Tähdet</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  5382  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  5483  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1Content/obj/x86/Debug/WindowsGame1Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r5558 r5605  
  11C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1Content\obj\x86\Debug\WindowsGame1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2D:\Csharp feat jypeli\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1Content\obj\x86\Debug\WindowsGame1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.