Changeset 5603


Ignore:
Timestamp:
2014-07-23 15:15:00 (8 years ago)
Author:
mijoilmo
Message:
 
Location:
2014/30/MikkoI
Files:
76 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Camera/Camera.cs

  r5581 r5603  
  2020        public Matrix getMatrix(Vector2 gridSize, Vector2 mapSize, Vector2 screenSize) 
  2121        { 
  22             viewPortBounds(); 
   22            //viewPortBounds(); 
  2323 
  2424            Vector3 pixelMapSize = new Vector3((gridSize.X * mapSize.X / 2), (gridSize.Y * mapSize.Y / 2), 0); 
  2525            return Matrix.CreateTranslation(new Vector3(-pixelMapSize.X + offset.X, -pixelMapSize.Y + offset.Y, 0)) * 
  26                 Matrix.CreateRotationZ(MathHelper.ToRadians(45 + yaw)) * 
   26                Matrix.CreateRotationZ(MathHelper.ToRadians(yaw)) * 
  2727                Matrix.CreateRotationX(MathHelper.ToRadians(pitch)) * 
  2828                Matrix.CreateScale(zoomFactor, zoomFactor, 0) * 
   
  3535            //if (yaw < -70) { yaw = -70; } else if (yaw > 70) { yaw = 70; }//rajoita pyörittämistä (-70 - 70) 
  3636            if (pitch < -88) { pitch = -88; } else if (pitch > -45) { pitch = -45; }//rajoittaa ylös-alas-liikettä 
  37             if (zoomFactor < 0.4f) { zoomFactor = 0.4f; } else if (zoomFactor > 3f) { zoomFactor = 3f; }//rajoittaa zoomia 
   37            if (zoomFactor < 0.2f) { zoomFactor = 0.2f; } else if (zoomFactor > 3f) { zoomFactor = 3f; }//rajoittaa zoomia 
  3838        } 
  3939    } 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Game1.cs

  r5582 r5603  
  7373            spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); 
  7474 
  75             allMaps.Add(new Map(new Texture2D(GraphicsDevice, 1, 1), 100, 100)); 
   75            allMaps.Add(new Map(new Texture2D(GraphicsDevice, 1, 1), 20, 20)); 
  7676 
  7777            mapRenderer = new MapRenderer(spriteBatch, allMaps[currentMapIndex], screenSize); 
   
  8080            textures.Add("testitile", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Test/taso5.1")); 
  8181            textures.Add("testipuu", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Test/kuusi")); 
  82  
  83  
  84              
  85  
  86  
  87  
   82            textures.Add("aurinko", Content.Load<Texture2D>("Graphics/Taivas/Aurinko")); 
  8883 
  8984            effect = new BasicEffect(GraphicsDevice); 
   
  159154            { 
  160155                //lisätään molempia koska tämä muokkaa translaatiota 
  161                 camera.offset.X += scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
  162                 camera.offset.Y += scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
   156                camera.offset.X += (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Sin(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
   157                camera.offset.Y += (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Cos(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
  163158            } 
  164159            else if (Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.S)) 
  165160            { 
  166                 camera.offset.Y -= scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
  167                 camera.offset.X -= scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
   161                camera.offset.X -= (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Sin(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
   162                camera.offset.Y -= (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Cos(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
  168163            } 
  169164 
  170165            if (Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.A)) 
  171166            { 
  172                 camera.offset.X += scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
  173                 camera.offset.Y -= scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
   167                camera.offset.X += (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Cos(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
   168                camera.offset.Y -= (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Sin(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
  174169            } 
  175170            else if (Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.D)) 
  176171            { 
  177                 camera.offset.X -= scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
  178                 camera.offset.Y += scrollSpeed / camera.zoomFactor; 
   172                camera.offset.X -= (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Cos(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
   173                camera.offset.Y += (scrollSpeed / camera.zoomFactor) * (float)Math.Sin(MathHelper.ToRadians(camera.yaw)); 
  179174            } 
  180175 
   
  190185            GraphicsDevice.Clear(Color.Black); 
  191186 
  192  
  193  
  194187            // TODO: Add your drawing code here 
  195188 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/Render/MapRenderer.cs

  r5582 r5603  
  1414        Map map; 
  1515        Vector2 screenSize; 
  16         Vector3 sunPosition = new Vector3(0, 0, 15); 
   16        Vector3 baseSunPosition = new Vector3(0, 0, 0); 
   17        float sunAngle = 24; 
  1718 
  1819        public MapRenderer(SpriteBatch spriteBatch, Map map, Vector2 screenSize) 
   
  2122            this.map = map; 
  2223            this.screenSize = screenSize; 
   24            baseSunPosition = new Vector3(map.Size.X/2, map.Size.Y/2, 160); 
  2325        } 
  2426        void renderGroundTile(Texture2D texture, int x, int y) 
  2527        {//renderöi maata 
  2628            //maatilen koko on 64x64. 
  27             spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle(x * 64, y * 64, texture.Width, texture.Height), null, Color.White, 0f, Vector2.Zero, SpriteEffects.None, 0f); 
   29            spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle(x * 64, y * 64, texture.Width, texture.Height), null, Color.White, 0f, Vector2.Zero, SpriteEffects.None, 0.01f); 
  2830        } 
  2931        void renderGroundObject(Texture2D texture, int x, int y, Vector2 size, Matrix matrix) 
   
  3638        {//renderöi koko mapin, kutsu ulkopuolelta 
  3739            Matrix matrix = camera.getMatrix(new Vector2(64, 64), map.Size, screenSize);//mapin tilen koko 64x64 
  38             spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.Deferred, null, null, null, null, null, matrix); 
   40 
   41            sunAngle += 1/3000.0f;//auringon pyörimisnopeus 
   42 
   43            Vector3 sunPosition = baseSunPosition + new Vector3((float)Math.Sin(sunAngle), (float)Math.Cos(sunAngle), 0) * 400; 
   44 
   45            spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.FrontToBack, BlendState.AlphaBlend); 
   46            Vector3 fixedSun = sunPosition; 
   47            fixedSun.Z *= -1.0f; 
   48            fixedSun.Z += 162;//alaspäin että näkyy pelissä 
   49            Vector3 sun = Vector3.Transform(fixedSun * 64.0f, matrix); 
   50            Texture2D sunTexture = Pikseli.Instance.textures["aurinko"]; 
   51            spriteBatch.Draw(sunTexture, new Rectangle((int)(sun.X), (int)(sun.Y), sunTexture.Width, (int)(sunTexture.Height)), null, new Color(1f, 1f, 0f, 1f), 0f, new Vector2(sunTexture.Width / 2, sunTexture.Height / 2), SpriteEffects.None, 0f); 
   52            spriteBatch.End(); 
   53 
   54            spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.FrontToBack, null, null, null, null, null, matrix); 
  3955            for (var x = 0; x < map.Size.X; x++) 
  4056            { 
   
  4763            //varjot testi 
  4864 
  49             sunPosition = new Vector3(-20 + (float)Pikseli.Instance.gameTime.TotalGameTime.TotalSeconds + 1.42f, -20 + (float)Pikseli.Instance.gameTime.TotalGameTime.TotalSeconds, 0); 
  50  
  5165            foreach (MapObject obj in map.Objects) 
  5266            { 
   
  5771 
  5872 
  59                 float shadowAngle = (float)(Math.Atan2(erotus.Y, erotus.X) - Math.PI / 2); 
  60                 double shadowOffsetX = Math.Cos(shadowAngle + Math.PI / 2) * 5, 
  61                     shadowOffsetY = Math.Sin(shadowAngle + Math.PI / 2) * 5; 
  62                      
  63                 spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)((obj.position.X + 0.5) * 64), (int)((obj.position.Y + 0.5) * 64), texture.Width, texture.Height), null, new Color(0f, 0f, 0f, 0.5f), shadowAngle, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height), SpriteEffects.None, 0f); 
   73                float shadowAngle = (float)(Math.Atan2(erotus.Y, erotus.X) - Math.PI / 2.0); 
   74 
   75                var suunta = sunPosition - new Vector3(obj.position.X, obj.position.Y, 0f); 
   76                suunta.Normalize(); 
   77 
   78                double dot = Vector3.Dot(Vector3.UnitZ, suunta); 
   79                double testi = 1.0 / dot; 
   80                double shadowHeight = (28000.0 / sunPosition.Z); 
   81 
   82                spriteBatch.Draw(texture, new Rectangle((int)((obj.position.X + 0.5) * 64), (int)((obj.position.Y + 0.5) * 64), texture.Width, (int)(testi * texture.Height - texture.Height)), null, new Color(0f, 0f, 0f, 0.5f), shadowAngle, new Vector2(texture.Width / 2, texture.Height), SpriteEffects.None, 0.5f); 
  6483                //spriteBatch.Draw(obj.texture, new Rectangle((int)(obj.position.X + 0.5) * 64, (int)(obj.position.Y + 0.5) * 64, (int)obj.texture.Width, (int)obj.texture.Height), null, Color.Gray, MathHelper.ToRadians(30), new Vector2(obj.texture.Width / 2, obj.texture.Height), SpriteEffects.None, 0f); 
  6584            } 
   
  6988 
  7089            spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.FrontToBack, BlendState.AlphaBlend); 
   90 
  7191            foreach (MapObject obj in map.Objects) 
  7292            { 
   
  7595                renderGroundObject(texture, (int)obj.position.X, (int)obj.position.Y, size, matrix); 
  7696            } 
   97 
  7798            spriteBatch.End(); 
  7899        } 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1.csproj.Debug.cachefile

  r5581 r5603  
  11Content\Graphics\Test\taso5.1.xnb 
  22Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
   3Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{97A5BC4F-C40A-4D52-BF03-8923DFD60CA0}.xml

  r5582 r5603  
  1919      <Output>C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb</Output> 
  2020      <Time>2014-07-23T12:43:51.363918+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>Graphics\Taivas\Aurinko.png</Source> 
   24      <Name>Graphics\Taivas\Aurinko</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb</Output> 
   29      <Time>2014-07-23T14:23:58.810918+03:00</Time> 
  2130    </Item> 
  2231    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/obj/x86/Debug/WindowsGame1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5581 r5603  
  77C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\obj\x86\Debug\WindowsGame1.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  88C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
   9C:\MyTemp\MikkoI\WindowsGame1\WindowsGame1\WindowsGame1\bin\x86\Debug\Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1/obj/x86/Debug/cachefile-{97A5BC4F-C40A-4D52-BF03-8923DFD60CA0}-targetpath.txt

  r5581 r5603  
  11Content\Graphics\Test\taso5.1.xnb 
  22Content\Graphics\Test\Kuusi.xnb 
   3Content\Graphics\Taivas\Aurinko.xnb 
 • 2014/30/MikkoI/WindowsGame1/WindowsGame1/WindowsGame1Content/WindowsGame1Content.contentproj

  r5581 r5603  
  4444    </Compile> 
  4545  </ItemGroup> 
   46  <ItemGroup> 
   47    <Compile Include="Graphics\Taivas\Aurinko.png"> 
   48      <Name>Aurinko</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
   52  </ItemGroup> 
  4653  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  4754  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.