Changeset 5599 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2014-07-23 15:03:41 (9 years ago)
Author:
athebla
Message:

Peli päivitetty + lisää tekstuureita #2

Location:
2014/30/AtteB
Files:
55 added
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.cs

  r5577 r5599  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9 class Vihollinen : PhysicsObject 
   9class Vihollinen : PlatformCharacter 
  1010{ 
  11     private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
   11    private IntMeter elamaLaskuri; 
  1212    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  1313 
  14     public Vihollinen(double leveys, double korkeus) 
   14    public Vihollinen(double leveys, double korkeus, int elama) 
  1515        : base(leveys, korkeus) 
  1616    { 
   17        elamaLaskuri = new IntMeter(elama, 0, elama); 
  1718        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
  1819    } 
   
  5960 
  6061    PlatformCharacter pelaaja1; 
   62    PhysicsObject Vihollinen; 
   63    Vihollinen Slime; 
  6164 
  6265    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   
  7477    Image Clear = LoadImage("Clear"); 
  7578    Image Heart1 = LoadImage("heart"); 
   79    Image SlimeBall = LoadImage("SlimeBall"); 
  7680 
  7781    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  7882    SoundEffect HowItBegins = LoadSoundEffect("HowItBegins"); 
   83    SoundEffect PlayerShoot1 = LoadSoundEffect("PlayerShoot"); 
  7984 
  8085    public override void Begin() 
   
  8792        LuoKentta(); 
  8893        LisaaNappaimet(); 
   94        LuoElämäLaskuri(); 
  8995 
  9096        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  96102        Inventory inventory = new Inventory(); 
  97103        Add(inventory); 
   104 
   105        Camera.FollowedObject = pelaaja1; 
   106        Camera.Zoom(1.5); 
   107 
   108        MediaPlayer.Play("howitbegins"); 
  98109    } 
  99110 
   
  167178        pelaaja1.Position = paikka; 
  168179        pelaaja1.Mass = 10.0; 
   180        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  169181        pelaaja1.Image = Pelaaja_Seisoo; 
  170182        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", PelaajaOsuuViholliseen); 
   
  182194 
  183195        pelaaja1.Add(P1FireBall); 
   196 
   197        P1FireBall.AttackSound = null; 
  184198    } 
  185199 
   
  219233        vihollinen.Position = paikka; 
  220234        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
   235        //AddCollisionHandler(vihollinen, "ammus", AmmusOsuiViholliseen); 
  221236        Add(vihollinen); 
  222237    } 
   
  232247    public void PelaajaOsuuViholliseen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  233248    { 
  234         elämäLaskuri.Value -= elämäLaskuri - 10; 
   249        elämäLaskuri.Value -= 10; 
  235250 
  236251        if (elämäLaskuri <= 0) 
   
  240255    public void PelaajaOsuuHeart(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  241256    { 
  242         elämäLaskuri.Value += elämäLaskuri + 20; 
   257        if (elämäLaskuri <= elämäLaskuri.MaxValue - 10) 
   258        { 
   259            elämäLaskuri.Value += elämäLaskuri + 20; 
   260            kohde.Destroy(); 
   261        } 
  243262    } 
  244263 
  245264    void LuoSlime(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  246265    { 
  247         PhysicsObject Slime = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   266        Vihollinen Slime = new Vihollinen(leveys, korkeus * 0.5, 5); 
  248267        Slime.CanRotate = false; 
  249268        Slime.Position = paikka; 
   
  251270        Slime.Image = Slime1; 
  252271        Add(Slime); 
   272         
   273        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   274        tasoAivot.Speed = 150; 
   275        Slime.Brain = tasoAivot; 
   276         
   277        FollowerBrain SlimeAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   278        SlimeAivot.Speed = 200; 
   279        SlimeAivot.DistanceFar = 600; 
   280        SlimeAivot.DistanceClose = 300; 
   281        SlimeAivot.StopWhenTargetClose = true; 
   282        SlimeAivot.FarBrain = tasoAivot; 
   283 
   284        Slime.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   285        Slime.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   286        Slime.Weapon.IsVisible = true; 
   287        Slime.Weapon.AttackSound = null; 
   288 
   289        Timer ajastin = new Timer(); 
   290        ajastin.Interval = 0.5; 
   291        ajastin.Timeout += delegate 
   292        { 
   293            PhysicsObject ammus = Slime.Weapon.Shoot(); 
   294            if (ammus != null) 
   295            { 
   296                ammus.Image = SlimeBall; 
   297                ammus.Size = new Vector(20, 20); 
   298                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   299                ammus.Tag = "ammus"; 
   300 
   301            } 
   302        }; 
   303        ajastin.Start(); 
   304 
   305        Timer ajastin2 = new Timer(); 
   306        ajastin2.Interval = 0.01; 
   307        ajastin2.Timeout += delegate 
   308        { 
   309 
   310            Vector suunta = (pelaaja1.Position - Slime.Position).Normalize(); 
   311            Slime.Weapon.Angle = suunta.Angle; 
   312 
   313        }; 
   314        ajastin2.Start(); 
   315    } 
   316 
   317    void LuoBoss1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   318    { 
   319        Vihollinen Boss1 = new Vihollinen(leveys, korkeus * 0.5, 20); 
   320        Boss1.CanRotate = false; 
   321        Boss1.Position = paikka; 
   322        Boss1.Tag = "vihollinen"; 
   323        Boss1.Image = Slime1; 
   324        Add(Boss1); 
   325 
   326        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   327        tasoAivot.Speed = 150; 
   328        Boss1.Brain = tasoAivot; 
   329 
   330        FollowerBrain SlimeAivot = new FollowerBrain("vihollinen"); 
   331        SlimeAivot.Speed = 200; 
   332        SlimeAivot.DistanceFar = 600; 
   333        SlimeAivot.DistanceClose = 300; 
   334        SlimeAivot.StopWhenTargetClose = true; 
   335        SlimeAivot.FarBrain = tasoAivot; 
   336 
   337        Boss1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   338        Boss1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsuiPelaajaan; 
   339        Boss1.Weapon.IsVisible = false; 
   340        Boss1.Weapon.AttackSound = null; 
   341 
   342        Timer ajastin = new Timer(); 
   343        ajastin.Interval = 1.0; 
   344        ajastin.Timeout += delegate 
   345        { 
   346            PhysicsObject ammus = Boss1.Weapon.Shoot(); 
   347            if (ammus != null) 
   348            { 
   349                ammus.Image = SlimeBall; 
   350                ammus.Size = new Vector(20, 20); 
   351                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   352                ammus.Tag = "ammus"; 
   353            } 
   354        }; 
   355        ajastin.Start(); 
   356        if (Boss1.IsDestroyed) 
   357        { 
   358            ajastin.Stop(); 
   359        } 
  253360    } 
  254361 
   
  257364        ammus.Destroy(); 
  258365 
   366        if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen") 
   367        { 
   368            (kohde as Vihollinen).ElamaLaskuri.Value--; 
   369        } 
   370    } 
   371 
   372    void AmmusOsuiPelaajaan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   373    { 
   374        ammus.Destroy(); 
   375 
   376        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja") 
   377        { 
   378            elämäLaskuri.Value--; 
   379        } 
  259380    } 
  260381 
  261382    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
  262383    { 
   384        ase.AbsoluteAngle = pelaaja1.FacingDirection.Angle; 
  263385        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  264386 
   
  268390            ammus.Size = new Vector(40, 40); 
  269391            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   392            ammus.Tag = "ammus"; 
  270393        } 
  271394    } 
   
  283406 
  284407        ProgressBar elämäPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  285         elämäPalkki.X = Screen.Left + 150; 
  286         elämäPalkki.Y = Screen.Top - 20; 
   408        elämäPalkki.X = Screen.Left + 500; 
   409        elämäPalkki.Y = Screen.Top - 100; 
  287410        elämäPalkki.BindTo(elämäLaskuri); 
  288411        elämäPalkki.Color = Color.Transparent; 
   
  294417    void ElämäLoppui() 
  295418    { 
   419        Explosion PelaajaRäjähtää = new Explosion(200); 
   420        PelaajaRäjähtää.Position = pelaaja1.Position; 
   421        PelaajaRäjähtää.Sound = null; 
   422        Add(PelaajaRäjähtää); 
   423 
  296424        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat, voi voi."); 
  297         Remove(pelaaja1); 
   425        pelaaja1.Destroy(); 
   426 
   427        Timer.SingleShot(4.0, AloitaPeliAlusta); 
   428    } 
   429 
   430    public void SlimeLähelläPelaajaa() 
   431    { 
   432        Vector suunta = (pelaaja1.Position - Slime.Position).Normalize(); 
   433 
   434        Slime.Angle = suunta.Angle; 
   435    } 
   436 
   437    void AloitaPeliAlusta() 
   438    { 
   439        ClearAll(); 
   440        Begin(); 
  298441    } 
  299442 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/Peli.csproj.Debug.cachefile

  r5577 r5599  
  1717Content\Fireball_4.xnb 
  1818Content\Clear.xnb 
   19Content\HowItBegins.xnb 
  1920Content\heart.xnb 
  20 Content\HowItBegins.xnb 
   21Content\Slimeball.xnb 
   22Content\PlayerShoot.xnb 
  2123Content\HowItBegins.wma 
   24Content\PlayerShoot.wma 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}.xml

  r5577 r5599  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-23T11:52:10.0873113+03:00</Time> 
   38      <Time>2014-07-23T13:24:51.8127339+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  117117      <Options>None</Options> 
  118118      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Slime.xnb</Output> 
  119       <Time>2014-07-22T14:06:10.9162814+03:00</Time> 
   119      <Time>2014-07-23T13:43:22.1617577+03:00</Time> 
  120120    </Item> 
  121121    <Item> 
   
  163163      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Clear.xnb</Output> 
  164164      <Time>2014-07-23T10:21:25.007312+03:00</Time> 
  165     </Item> 
  166     <Item> 
  167       <Source>heart.jpg</Source> 
  168       <Name>heart</Name> 
  169       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  170       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  171       <Options>None</Options> 
  172       <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\heart.xnb</Output> 
  173       <Time>2014-07-23T12:02:01.4194386+03:00</Time> 
  174165    </Item> 
  175166    <Item> 
   
  182173      <Extra>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\HowItBegins.wma</Extra> 
  183174      <Time>2014-07-23T11:50:07.3910911+03:00</Time> 
   175    </Item> 
   176    <Item> 
   177      <Source>heart.png</Source> 
   178      <Name>heart</Name> 
   179      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   180      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   181      <Options>None</Options> 
   182      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\heart.xnb</Output> 
   183      <Time>2014-07-23T12:45:31.8687631+03:00</Time> 
   184    </Item> 
   185    <Item> 
   186      <Source>Slimeball.png</Source> 
   187      <Name>Slimeball</Name> 
   188      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   189      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   190      <Options>None</Options> 
   191      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Slimeball.xnb</Output> 
   192      <Time>2014-07-23T13:43:35.0980512+03:00</Time> 
   193    </Item> 
   194    <Item> 
   195      <Source>PlayerShoot.mp3</Source> 
   196      <Name>PlayerShoot</Name> 
   197      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   198      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   199      <Options>None</Options> 
   200      <Output>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.xnb</Output> 
   201      <Extra>C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.wma</Extra> 
   202      <Time>2014-07-23T13:51:43.8689234+03:00</Time> 
  184203    </Item> 
  185204    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/Peli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5577 r5599  
  2828C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\HowItBegins.xnb 
  2929C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\HowItBegins.wma 
   30C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\Slimeball.xnb 
   31C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.xnb 
   32C:\MyTemp\AtteB\Peli\Peli\Peli\bin\x86\Debug\Content\PlayerShoot.wma 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/Peli/obj/x86/Debug/cachefile-{2D86B228-748C-44C7-93B1-DCBD6910317C}-targetpath.txt

  r5577 r5599  
  1717Content\Fireball_4.xnb 
  1818Content\Clear.xnb 
  19 Content\heart.xnb 
  2019Content\HowItBegins.xnb 
  2120Content\HowItBegins.wma 
   21Content\heart.xnb 
   22Content\Slimeball.xnb 
   23Content\PlayerShoot.xnb 
   24Content\PlayerShoot.wma 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/PeliContent.contentproj

  r5577 r5599  
  160160  </ItemGroup> 
  161161  <ItemGroup> 
  162     <Compile Include="heart.jpg"> 
   162    <Compile Include="HowItBegins.mp3"> 
   163      <Name>HowItBegins</Name> 
   164      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   165      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   166    </Compile> 
   167  </ItemGroup> 
   168  <ItemGroup> 
   169    <Compile Include="heart.png"> 
  163170      <Name>heart</Name> 
  164171      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   
  167174  </ItemGroup> 
  168175  <ItemGroup> 
  169     <Compile Include="HowItBegins.mp3"> 
  170       <Name>HowItBegins</Name> 
   176    <Compile Include="Slimeball.png"> 
   177      <Name>Slimeball</Name> 
   178      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   180    </Compile> 
   181  </ItemGroup> 
   182  <ItemGroup> 
   183    <Compile Include="PlayerShoot.mp3"> 
   184      <Name>PlayerShoot</Name> 
  171185      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  172186      <Processor>SongProcessor</Processor> 
 • 2014/30/AtteB/Peli/Peli/PeliContent/kentta1.txt

  r5577 r5599  
  1 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  2  
  3  
  4   
  5  N 
  6 ????? 
  7 ??????.......H.......................................... 
  8 ???????..............?.....?. 
  9 ????????.............?..S..?.                                   
  10 ########################################################### 
   1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   2............................? 
   3............................? 
   4............................? 
   5 N..........................? 
   6?????.......................? 
   7??????.......H.............. ........................... 
   8???????.............?....... . 
   9????????............?...S...?.                                  
   10#####################################   #################### 
   11............................................................ 
   12............................................................ 
   13............................................................ 
   14............................................................ 
   15............................................................ 
   16............................................................ 
   17............................................................ 
   18############################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.