Changeset 5594 for 2014/30


Ignore:
Timestamp:
2014-07-23 15:01:17 (9 years ago)
Author:
toolala
Message:

Kaikkee kivaa

Location:
2014/30/ToukoA
Files:
5 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight.cs

  r5543 r5594  
  1212    const double hyppyNopeus = 750; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  14  
  1514    PlatformCharacter pelaaja1; 
  16  
  17     PhysicsObject kohde; 
  18     PhysicsObject tappoTrigger; 
  19  
   15    PhysicsObject pahis; 
   16    PhysicsObject toinenFakeTaso; 
   17    bool kenttaLapi = false; 
   18    bool tapettuJo = false; 
   19    List<Label> valikonKohdat; 
  2020    Image kohteenKuva = LoadImage("kohde"); 
  2121    Image pelaajanKuva = LoadImage("puukkomies"); 
  2222    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  23  
   23    Image pelaajaPuukottaaKuva = LoadImage("puukkomiespuukottaa"); 
  2424    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2525 
   26    IntMeter pisteLaskuri; 
   27 
  2628    public override void Begin() 
  2729    { 
   30        Valikko(); 
   31    } 
   32    void LuoKentta2() 
   33    { 
   34        ClearAll(); 
   35        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2"); 
   36        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   37        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   38        kentta.SetTileMethod('K', LisaaKohde); 
   39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   40        kentta.SetTileMethod('%', LisaaFakeTaso); 
   41        kentta.SetTileMethod('&', LisaaTappoTrigger); 
   42        kentta.SetTileMethod('/', LisaaToinenFakeTaso); 
   43        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
   44        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   45        Level.CreateBorders(); 
   46        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
   47 
   48        LuoPisteLaskuri(); 
   49 
  2850        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  29  
  30         LuoKentta(); 
  31         LisaaNappaimet(); 
  32  
  3351        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3452        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  3553        Camera.StayInLevel = true; 
  36     } 
  37  
   54        Mouse.IsCursorVisible = false; 
   55    } 
  3856    void LuoKentta() 
  3957    { 
   58        ClearAll(); 
  4059        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  4160        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   
  4564        kentta.SetTileMethod('%', LisaaFakeTaso); 
  4665        kentta.SetTileMethod('&', LisaaTappoTrigger); 
   66        kentta.SetTileMethod('/', LisaaToinenFakeTaso); 
   67        kentta.SetTileMethod('!', LisaaVoitto1); 
  4768        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4869        Level.CreateBorders(); 
  4970        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue); 
  50     } 
  51  
   71 
   72        LuoPisteLaskuri(); 
   73 
   74        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   75        Camera.Follow(pelaaja1); 
   76        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   77        Camera.StayInLevel = true; 
   78        Mouse.IsCursorVisible = false; 
   79    } 
   80    void LuoPisteLaskuri() 
   81    { 
   82        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   83        Label pisteNaytto = new Label(); 
   84        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   85        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   86        pisteNaytto.TextColor = Color.Blue; 
   87        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   88        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   89        Add(pisteNaytto); 
   90    } 
   91    void LisaaVoitto1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   92    { 
   93        PhysicsObject voittoTrigger1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   94        voittoTrigger1.IgnoresCollisionResponse = true; 
   95        voittoTrigger1.Tag = "voittoTrigger1"; 
   96        voittoTrigger1.Position = paikka; 
   97        voittoTrigger1.Color = Color.Gold; 
   98        Add(voittoTrigger1); 
   99    } 
  52100    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  53101    { 
   
  59107    void LisaaTappoTrigger(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  60108    { 
  61         tappoTrigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   109        PhysicsObject tappoTrigger = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  62110        tappoTrigger.IgnoresCollisionResponse = true; 
   111        tappoTrigger.Tag = "tappoTrigger"; 
  63112        tappoTrigger.Position = paikka; 
  64         tappoTrigger.Color = Color.Transparent; 
   113        tappoTrigger.Color = Color.Green; 
  65114        Add(tappoTrigger); 
  66115    } 
  67  
  68116    void LisaaFakeTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  69117    { 
  70         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  71         taso.IgnoresCollisionResponse = true; 
  72         taso.Position = paikka; 
  73         taso.Color = Color.Green; 
  74         Add(taso); ; 
   118        PhysicsObject fakeTaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   119        fakeTaso.IgnoresCollisionResponse = true; 
   120        fakeTaso.Position = paikka; 
   121        fakeTaso.Color = Color.Green; 
   122        Add(fakeTaso); ; 
   123    } 
   124    void LisaaToinenFakeTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   125    { 
   126        toinenFakeTaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   127        toinenFakeTaso.IgnoresCollisionResponse = true; 
   128        toinenFakeTaso.Position = paikka; 
   129        toinenFakeTaso.Color = Color.Gold; 
   130        Add(toinenFakeTaso); ; 
  75131    } 
  76132    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  83139        Add(tahti); 
  84140    } 
  85  
  86141    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  87142    { 
  88143        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   144        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Puukota, "Pelaaja1 puukottaa", pelaaja1); 
  89145        pelaaja1.Position = paikka; 
  90146        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  91147        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  92148        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   149        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tappoTrigger", TappoTrigger); 
   150        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voittoTrigger1", voittoTrigger1); 
  93151        Add(pelaaja1); 
  94152    } 
   153    void voittoTrigger1(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject voittoTrigger1) 
   154    { 
   155       if (kenttaLapi == true) 
   156        { 
   157            MessageDisplay.Add("Testi"); 
   158            maaliAani.Play(); 
   159            LuoKentta2(); 
   160        } 
   161    } 
   162    void Puukota(PlatformCharacter pelaaja1) 
   163    { 
   164        pelaaja1.Image = pelaajaPuukottaaKuva; 
   165        if(Vector.Distance(pelaaja1.Position, pahis.Position) < 50) 
   166        { 
   167            TappoPuukolla(pelaaja1, pahis); 
   168        } 
   169        Timer ajastin = new Timer(); 
   170        ajastin.Interval = 1.0; 
   171        ajastin.Timeout += ressaaPelaaja; 
   172        ajastin.Start(); 
   173    } 
   174    void ressaaPelaaja() 
   175    { 
   176        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   177    } 
   178    void TappoPuukolla(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject pahis) 
   179    { 
   180        if (tapettuJo == true) return; 
   181            MessageDisplay.Add("Onnistuit murhaamaan kohteen!"); 
   182            pisteLaskuri.Value += 1; 
   183            tapettuJo = true; 
   184            pahis.Destroy(); 
   185    } 
  95186    void LisaaKohde(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  96187    { 
  97         PhysicsObject kohde = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  98         kohde.Position = paikka; 
  99         kohde.Mass = 4.0; 
  100         kohde.Image = kohteenKuva; 
  101         AddCollisionHandler(kohde, "tahti", TormaaTahteen); 
  102         Add(kohde); 
   188        pahis = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   189        pahis.Position = paikka; 
   190        pahis.Mass = 4.0; 
   191        pahis.Tag = "pahis"; 
   192        pahis.Image = kohteenKuva; 
   193        Add(pahis); 
  103194    } 
  104195    void LisaaNappaimet() 
   
  115206        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  116207        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  117         ControllerOne.Listen(Button.BigButton, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  118208 
  119209        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  120210    } 
  121  
  122211    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  123212    { 
  124213        hahmo.Walk(nopeus); 
  125214    } 
  126  
  127215    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  128216    { 
  129217        hahmo.Jump(nopeus); 
  130218    } 
  131  
  132219    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  133220    { 
   
  136223        tahti.Destroy(); 
  137224    } 
  138     void TappoTrigger(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tappoTrigger) 
  139     { 
   225    void TappoTrigger(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject tappoTrigger) 
   226    { 
   227        if (kenttaLapi == true) return; 
  140228        maaliAani.Play(); 
  141229        MessageDisplay.Add("Tapoit hyvin salavihkaisesti kohteen!"); 
  142         kohde.Destroy(); 
  143     } 
  144  
   230        kenttaLapi = true; 
   231        pahis.Destroy(); 
   232    } 
   233    void Valikko() 
   234    { 
   235        ClearAll(); // Tyhjennetään kenttä kaikista peliolioista 
   236 
   237        valikonKohdat = new List<Label>(); // Alustetaan lista, johon valikon kohdat tulevat 
   238 
   239        Label kohta1 = new Label("Aloita peli");  // Luodaan uusi Label-olio, joka toimii uuden pelin aloituskohtana 
   240        kohta1.Position = new Vector(0, 40);  // Asetetaan valikon ensimmäinen kohta hieman kentän keskikohdan yläpuolelle 
   241        valikonKohdat.Add(kohta1);  // Lisätään luotu valikon kohta listaan jossa kohtia säilytetään 
   242        Label kohta2 = new Label("Parhaat Pisteet"); 
   243        kohta2.Position = new Vector(0, 0); 
   244        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   245        Label kohta3 = new Label("Lopeta peli"); 
   246        kohta3.Position = new Vector(0, -40); 
   247        valikonKohdat.Add(kohta3); 
   248 
   249        // Lisätään kaikki luodut kohdat peliin foreach-silmukalla 
   250        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   251        { 
   252            Mouse.IsCursorVisible = true; 
   253            Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   254            Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, ParhaatPisteet, null); 
   255            Mouse.ListenOn(kohta3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, LopetaPeli, null); 
   256            Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   257 
   258 
   259            Add(valikonKohta); 
   260        } 
   261    } 
   262    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   263    { 
   264        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   265        { 
   266            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   267            { 
   268                kohta.TextColor = Color.Red; 
   269            } 
   270            else 
   271            { 
   272                kohta.TextColor = Color.Black; 
   273            } 
   274 
   275        } 
   276    } 
   277    void AloitaPeli() 
   278    { 
   279        LuoKentta(); 
   280        LisaaNappaimet(); 
   281    } 
   282    void ParhaatPisteet() 
   283    { 
   284        //... 
   285    } 
   286    void LopetaPeli() 
   287    { 
   288       Exit(); 
   289    } 
  145290} 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight.csproj.Debug.cachefile

  r5543 r5594  
  55Content\kentta1.xnb 
  66Content\kohde.xnb 
   7Content\puukkomiespuukottaa.xnb 
   8Content\kentta2.xnb 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/obj/x86/Debug/AssassinsOfNight.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5543 r5594  
  1313C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\obj\x86\Debug\AssassinsOfNight.pdb 
  1414C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kohde.xnb 
   15C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\puukkomiespuukottaa.xnb 
   16C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{801CB1F2-3638-4DF6-930A-53EB90C10C39}.xml

  r5543 r5594  
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  47       <Time>2014-07-22T14:41:52.9241638+03:00</Time> 
   47      <Time>2014-07-23T14:38:07.4751381+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5555      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kohde.xnb</Output> 
  5656      <Time>2014-07-22T14:44:59.1177813+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>puukkomiespuukottaa.png</Source> 
   60      <Name>puukkomiespuukottaa</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\puukkomiespuukottaa.xnb</Output> 
   65      <Time>2014-07-23T13:21:06.8631231+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>kentta2.txt</Source> 
   69      <Name>kentta2</Name> 
   70      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\ToukoA\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\AssassinsOfNight\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   74      <Time>2014-07-23T14:29:04.9308891+03:00</Time> 
  5775    </Item> 
  5876    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/obj/x86/Debug/cachefile-{801CB1F2-3638-4DF6-930A-53EB90C10C39}-targetpath.txt

  r5543 r5594  
  55Content\kentta1.xnb 
  66Content\kohde.xnb 
   7Content\puukkomiespuukottaa.xnb 
   8Content\kentta2.xnb 
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/AssassinsOfNightContent.contentproj

  r5543 r5594  
  8181    </Compile> 
  8282  </ItemGroup> 
   83  <ItemGroup> 
   84    <Compile Include="puukkomiespuukottaa.png"> 
   85      <Name>puukkomiespuukottaa</Name> 
   86      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   87      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   88    </Compile> 
   89  </ItemGroup> 
   90  <ItemGroup> 
   91    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   92      <Name>kentta2</Name> 
   93      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   94      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   95    </Compile> 
   96  </ItemGroup> 
  8397  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  8498  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/30/ToukoA/AssassinsOfNight/AssassinsOfNight/AssassinsOfNightContent/kentta1.txt

  r5543 r5594  
  11 
  2 ####################### 
  3 #%%%%%%%%%%%%%%%%%##### 
  4 #%%#############%%##### 
  5 #.........#.....&&...## 
  6 # N ............K....##    
  7 ####################### 
   2############################# 
   3#%%%%%%%%%%%%%%%&&########### 
   4#%%#############%%########### 
   5#.........#.........#.......# 
   6#.N.............K...!.......# 
   7############################# 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.