Changeset 5588


Ignore:
Timestamp:
2014-07-23 14:55:39 (9 years ago)
Author:
iimlart
Message:

Cutscene1 - Tutorial Battle.
Ajan määrä riittämätön - therefore tämä ei valmistu.

Location:
2014/30/AleksiK
Files:
6 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/TToDHS.cs

  r5538 r5588  
  1010{ 
  1111    PhysicsObject stein; 
   12    PhysicsObject taistoStein; 
  1213    //VAIHDA NIMI NAISESTA NIMEKSI 
  1314    PhysicsObject nainen; 
   15    PhysicsObject taistoNainen; 
   16    PhysicsObject mustaTakki; 
   17    PhysicsObject taistoMustaTakki; 
   18    PhysicsObject oviEteen; 
   19    PhysicsObject oviTaakse; 
   20    PhysicsObject inventory; 
  1421    double ruutuNelionSivu; 
  1522 
   23    Light valo; 
   24    Timer valoAjastin = new Timer(); 
   25    Vector steinLuontiPiste = new Vector(0, 0); 
   26 
   27    IntMeter huoneLaskuri = new IntMeter(0); 
   28    IntMeter potionLaskuri = new IntMeter(0); 
   29    IntMeter steinHp = new IntMeter(20); 
   30    IntMeter steinDmg = new IntMeter(6); 
   31    IntMeter steinDef = new IntMeter(4); 
   32    IntMeter steinLvl = new IntMeter(1); 
   33    IntMeter steinExp = new IntMeter(0); 
   34    IntMeter mustaTakkiHp = new IntMeter(10); 
   35    IntMeter mustaTakkiDmg = new IntMeter(6); 
   36    IntMeter mustaTakkiDef = new IntMeter(3); 
   37 
  1638    List<Label> alkuKohdat; 
   39    List<Label> taistoKohdat; 
  1740    Label luetDocua; 
  18  
  19     //TO DO: Asioiden tutkiminen, Vitriini + SteinAse, Inventory, Nainen + MustaTakit, TutorialBattle + Stats + Party, Tarinaa ->, muut huoneet, itemit, battlet 
   41    Label potionInInv; 
   42 
   43    //TO DO: Nainen + MustaTakit, TutorialBattle + Stats + Party, Tarinaa ->, muut huoneet, itemit, battlet 
  2044 
  2145    public override void Begin() 
   
  2650 
  2751        Level.Background.Color = Color.Black; 
   52        Level.AmbientLight = 0; 
   53 
   54        valo = new Light(); 
   55        valo.Intensity = 0; 
   56        valo.Distance = 1000; 
   57        Add(valo); 
   58 
   59        PotionienLaskuri(); 
   60 
   61        steinExp.MaxValue = 32; 
   62 
   63        //Tee tälle oma aliohjelmansa, joka kutsutaan, kun stein voittaa taistelun! 
   64 
   65        steinExp.UpperLimit += delegate { steinLvl.Value += 1; }; 
   66        steinExp.UpperLimit += delegate { steinHp.Value += RandomGen.NextInt(1 - 5); }; 
   67        steinExp.UpperLimit += delegate { steinDmg.Value += 1; }; 
   68        steinExp.UpperLimit += delegate { steinDef.Value += 1; }; 
   69        steinExp.UpperLimit += delegate { steinExp.MaxValue *= steinLvl.Value; }; 
   70        steinExp.UpperLimit += delegate { steinExp.Reset(); }; 
  2871    } 
  2972 
   
  5699        } 
  57100 
  58         Mouse.ListenOn(alku1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, LuoLabra, null); 
   101        Mouse.ListenOn(alku1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, HuoneenLaskuri, null, 2); 
  59102        Mouse.ListenOn(alku2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null); 
  60103        Mouse.ListenMovement(1.0, AlkuKohtaHiiri, null); 
   
  77120    } 
  78121 
  79     void LuoLabra() 
  80     { 
  81         ClearAll(); 
  82         Level.Background.Color = Color.Black; 
  83         TileMap labHuone = TileMap.FromLevelAsset("Labrahuone"); 
  84         labHuone.SetTileMethod('X', LuoSeina); 
  85         labHuone.SetTileMethod('S', LuoStein); 
  86         labHuone.SetTileMethod('D', LuoDoc); 
  87         labHuone.SetTileMethod('V', LuoVitriini); 
  88         labHuone.SetTileMethod('A', LuoAse); 
  89         labHuone.Execute(ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); 
  90         Camera.Follow(stein); 
  91         Camera.Zoom(0.5); 
   122    void HuoneenLaskuri(int x) 
   123    { 
   124        Mouse.IsCursorVisible = false; 
   125 
   126        huoneLaskuri.MinValue = 0; 
   127        huoneLaskuri.MaxValue = 10; 
   128 
   129        if (huoneLaskuri.Value == 0) 
   130        { 
   131            if (x == 1) 
   132            { 
   133                steinLuontiPiste = new Vector(100, 100); 
   134            } 
   135 
   136            LuoHuone("Labrahuone"); 
   137        } 
   138 
   139        else if (huoneLaskuri.Value == 1) 
   140        { 
   141            if (x == 0) 
   142            { 
   143                steinLuontiPiste = new Vector(-200, 200); 
   144            } 
   145 
   146            else if (x == 1) 
   147            { 
   148                steinLuontiPiste = new Vector(200, -200); 
   149            } 
   150 
   151            LuoHuone("INSERT ROOM 2 HERE"); 
   152        } 
   153    } 
   154 
   155    void LuoHuone(String tekstinNimi) 
   156    { 
   157        ClearGameObjects(); 
   158        TileMap huone = TileMap.FromLevelAsset(tekstinNimi); 
   159        huone.SetTileMethod('X', LuoSeina); 
   160        huone.SetTileMethod('S', LuoStein); 
   161        huone.SetTileMethod('D', LuoDoc); 
   162        huone.SetTileMethod('V', LuoVitriini); 
   163        huone.SetTileMethod('A', LuoPotionhuone1); 
   164        huone.SetTileMethod('F', LuoOviEteen); 
   165        huone.SetTileMethod('B', LuoOviTaakse); 
   166        huone.Execute(ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); 
   167 
   168        HuoneenValo(0, 1); 
  92169    } 
  93170 
   
  106183    { 
  107184        stein = new PhysicsObject(leveys * 0.8, korkeus * 0.8); 
  108         stein.Position = paikka; 
   185        stein.Position = steinLuontiPiste; 
  109186        stein.Color = Color.Green; 
  110187        stein.Restitution = 0; 
   
  113190        Add(stein); 
  114191 
  115         SteinKontrollit(0); 
   192        Camera.Follow(stein); 
   193        Camera.Zoom(0.75); 
   194 
   195        Timer.SingleShot(1, delegate { SteinKontrollit(0); }); 
  116196    } 
  117197 
   
  126206 
  127207        //Jos muutat nopeutta, moni Timer.Singleshot menee väärään aikaan, mm. PalautaStein, SteinNopeus ja LuetDoc 
  128         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, ruutuNelionSivu * 5, 0.0); 
  129         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, -ruutuNelionSivu * 5, 0.0); 
  130         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, ruutuNelionSivu * 5); 
  131         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, -ruutuNelionSivu * 5); 
  132     } 
  133  
  134     void AsiaNopeus(PhysicsObject liikkuja, double x, double y) 
   208        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, ruutuNelionSivu * 5, 0.0, 0.0); 
   209        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, -ruutuNelionSivu * 5, 0.0, 0.0); 
   210        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, ruutuNelionSivu * 5, 0.0); 
   211        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsiaNopeus, null, stein, 0.0, -ruutuNelionSivu * 5, 0.0); 
   212        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 0); 
   213    } 
   214 
   215    void AsiaNopeus(PhysicsObject liikkuja, double x, double y, double z) 
  135216    { 
  136217        liikkuja.Velocity = new Vector(x, y); 
  137218 
  138         if ((x + 1 ) * (y + 1) > 1) 
   219        if ((x + 1 ) * (y + 1) > 2) 
  139220        { 
  140221            ClearControls(); 
  141             Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0); }); 
   222            Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0, 0); }); 
  142223        } 
  143224 
   
  145226        { 
  146227            ClearControls(); 
  147             Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0); }); 
  148         } 
  149  
  150         else 
   228            Timer.SingleShot(0.2, delegate { AsiaNopeus(liikkuja, 0, 0, 0); }); 
   229        } 
   230 
   231        else if (z == 0) 
  151232        { 
  152233            SteinKontrollit(0); 
   
  158239        dr.Velocity = dr.Velocity * -1; 
  159240        //Määritetty Steinin koosta ja nopeudesta 
  160         Timer.SingleShot( 0.04, delegate { AsiaNopeus(dr, 0, 0); }); 
   241        Timer.SingleShot( 0.02, delegate { AsiaNopeus(dr, 0, 0, 1); }); 
  161242    } 
  162243 
   
  173254    } 
  174255 
  175     //Selvitä miksi toisen LuetDocun jälkeen kontrollit eivät lähde 
  176  
  177256    void LuetDoc(PhysicsObject doku, PhysicsObject dr) 
  178257    { 
   
  202281    } 
  203282 
  204     void LuoAse(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  205     { 
  206         PhysicsObject ase = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  207         ase.Position = paikka; 
  208         ase.Color = Color.Red; 
  209         ase.IgnoresCollisionResponse = true; 
  210         AddCollisionHandler(ase, "stein", SaitAseen); 
  211         Add(ase); 
  212     } 
  213  
  214     void SaitAseen(PhysicsObject esine, PhysicsObject dr) 
   283    void LuoPotionhuone1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   284    { 
   285        PhysicsObject potionhuone1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   286        potionhuone1.Position = paikka; 
   287        potionhuone1.Color = Color.Red; 
   288        potionhuone1.IgnoresCollisionResponse = true; 
   289        AddCollisionHandler(potionhuone1, "stein", SaitPotioninHuoneessa1); 
   290        Add(potionhuone1); 
   291    } 
   292 
   293    void SaitPotioninHuoneessa1(PhysicsObject esine, PhysicsObject dr) 
  215294    { 
  216295        esine.Destroy(); 
  217  
   296        potionLaskuri.Value += 1; 
   297 
   298        ClearControls(); 
   299        Timer.SingleShot(0.201, delegate { ClearControls(); }); 
  218300        Timer.SingleShot(2, Cutscene1); 
  219301    } 
   302 
   303    //Säädä CUTSCENE!!! 
  220304 
  221305    void Cutscene1() 
   
  223307        LuoNainen(new Vector(-ruutuNelionSivu * 12, -ruutuNelionSivu * 1), ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); 
  224308        nainen.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); 
  225         Timer.SingleShot(1, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0); }); 
  226         Timer.SingleShot(1, delegate { nainen.Velocity = new Vector(0, -ruutuNelionSivu * 5); }); 
  227         Timer.SingleShot(1.8, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0); }); 
  228         Timer.SingleShot(1.8, delegate { nainen.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); }); 
  229         Timer.SingleShot(3.2, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0); }); 
   309        Timer.SingleShot(1, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1); 
   310                                       nainen.Velocity = new Vector(0, -ruutuNelionSivu * 5); }); 
   311        Timer.SingleShot(1.8, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1); 
   312                                         nainen.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); }); 
   313        Timer.SingleShot(3.2, delegate { AsiaNopeus(nainen, 0, 0, 1); }); 
   314 
   315        Timer.SingleShot(0.4, delegate { LuoMustaTakki(new Vector(-ruutuNelionSivu * 12, -ruutuNelionSivu * 1), ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); 
   316                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); }); 
   317        Timer.SingleShot(1.4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1); 
   318                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(0, -ruutuNelionSivu * 5); }); 
   319        Timer.SingleShot(2.4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1); 
   320                                         mustaTakki.Velocity = new Vector(ruutuNelionSivu * 5, 0); }); 
   321        Timer.SingleShot(4, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1); 
   322                                       mustaTakki.Velocity = new Vector(0, ruutuNelionSivu * 5); }); 
   323        Timer.SingleShot(4.02, delegate { AsiaNopeus(mustaTakki, 0, 0, 1); }); 
  230324    } 
  231325 
   
  247341    void LuoMustaTakki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  248342    { 
  249         PhysicsObject mustaTakki = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   343        mustaTakki = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
  250344        mustaTakki.Position = paikka; 
  251345        mustaTakki.Color = Color.DarkGray; 
  252346        mustaTakki.Restitution = 0; 
  253347        mustaTakki.CanRotate = false; 
   348        AddCollisionHandler(mustaTakki, "stein", AloitaTaistelu); 
   349        AddCollisionHandler(mustaTakki, "stein", PalautaStein); 
  254350        Add(mustaTakki); 
  255351    } 
   352 
   353    void LuoOviEteen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   354    { 
   355        oviEteen = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   356        oviEteen.Position = paikka; 
   357        oviEteen.IgnoresCollisionResponse = true; 
   358        AddCollisionHandler(oviEteen, "stein", SeuraavaHuone); 
   359        Add(oviEteen); 
   360    } 
   361 
   362    void SeuraavaHuone(PhysicsObject door, PhysicsObject dr) 
   363    { 
   364        huoneLaskuri.Value = huoneLaskuri.Value + 1; 
   365        HuoneenValo(0, 2); 
   366        Timer.SingleShot(1.5, delegate { HuoneenLaskuri(0); }); 
   367    } 
   368 
   369    void LuoOviTaakse(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   370    { 
   371        oviTaakse = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   372        oviTaakse.Position = paikka; 
   373        oviTaakse.IgnoresCollisionResponse = true; 
   374        AddCollisionHandler(oviTaakse, "stein", EdellinenHuone); 
   375        Add(oviTaakse); 
   376    } 
   377 
   378    void EdellinenHuone(PhysicsObject door, PhysicsObject dr) 
   379    { 
   380        huoneLaskuri.Value = huoneLaskuri.Value - 1; 
   381        HuoneenValo(0, 2); 
   382        Timer.SingleShot(1.5, delegate { HuoneenLaskuri(1); }); 
   383    } 
   384 
   385    void HuoneenValo(int x, int y) 
   386    { 
   387        if (x == 1) 
   388        { 
   389            valo.Intensity += 0.067; 
   390        } 
   391 
   392        else if (x == 2) 
   393        { 
   394            valo.Intensity -= 0.067; 
   395        } 
   396 
   397        else if (x == 0) 
   398        { 
   399            valoAjastin.Interval = 0.05; 
   400            valoAjastin.Timeout += delegate { HuoneenValo(y, 0); }; 
   401            valoAjastin.Start(15); 
   402        } 
   403    } 
   404 
   405    void PotionienLaskuri() 
   406    { 
   407        potionLaskuri.MinValue = 0; 
   408        potionLaskuri.MaxValue = 10; 
   409    } 
   410 
   411    //Laita Label("Inventory") Inventoryn yläosaan! 
   412 
   413    void InventorinTilanMuutos(int x) 
   414    { 
   415        if (x == 0) 
   416        { 
   417            ClearControls(); 
   418            Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 1); 
   419 
   420            inventory = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruutuNelionSivu * 10, ruutuNelionSivu * 20); 
   421            inventory.Color = Color.LightGray; 
   422            inventory.IgnoresCollisionResponse = true; 
   423            inventory.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   424            inventory.Position = new Vector(0, 0); 
   425            Add(inventory); 
   426 
   427            if (potionLaskuri.Value > 0) 
   428            { 
   429                potionInInv = new Label("Potion"); 
   430                potionInInv.Position = new Vector(-inventory.Width / 4, inventory.Height / 7 * 2.3); 
   431                potionInInv.Font = Font.DefaultLarge; 
   432                potionInInv.TextColor = Color.Red; 
   433                Add(potionInInv); 
   434            } 
   435        } 
   436 
   437        else if (x == 1 && potionLaskuri.Value > 0) 
   438        { 
   439            inventory.Destroy(); 
   440            potionInInv.Destroy(); 
   441            SteinKontrollit(0); 
   442        } 
   443 
   444        else if (x== 1) 
   445        { 
   446            inventory.Destroy();   
   447            SteinKontrollit(0); 
   448        } 
   449    } 
   450 
   451    //Selvitä miksi valo ei vähene HuoneenValo(0,2); -komennolla 
   452 
   453    void AloitaTaistelu(PhysicsObject vastus, PhysicsObject dr) 
   454    { 
   455        steinLuontiPiste = stein.Position; 
   456        HuoneenValo(0, 2); 
   457 
   458        Timer.SingleShot(0.75, delegate { ClearGameObjects(); 
   459                                          //HuoneenValo(0, 1); 
   460                                          TileMap taistelu = TileMap.FromLevelAsset("Taistelu"); 
   461                                          taistelu.SetTileMethod('V', LuoTaistoon, 0); 
   462                                          taistelu.SetTileMethod('S', LuoTaistoon, 1); 
   463                                          taistelu.SetTileMethod('N', LuoTaistoon, 2); 
   464                                          taistelu.Execute(ruutuNelionSivu, ruutuNelionSivu); }); 
   465        Timer.SingleShot(1.5, delegate { LuoTaistoValikko(); }); 
   466    } 
   467 
   468    void LuoTaistoon(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int x) 
   469    { 
   470        if (x == 0) 
   471        { 
   472            taistoMustaTakki = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.DarkGray); 
   473        } 
   474 
   475        else if (x == 1) 
   476        { 
   477            taistoStein = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.Green); 
   478        } 
   479 
   480        else if (x == 2) 
   481        { 
   482            taistoNainen = LuoTaistoOtus(paikka, leveys, korkeus, Color.Red); 
   483        } 
   484    } 
   485 
   486    PhysicsObject LuoTaistoOtus(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color vari) 
   487    { 
   488        PhysicsObject taistelija = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   489        taistelija.Position = paikka; 
   490        taistelija.Color = vari; 
   491        Add(taistelija); 
   492        return (taistelija); 
   493    } 
   494 
   495    void LuoTaistoValikko() 
   496    { 
   497        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   498 
   499        taistoKohdat = new List<Label>(); 
   500 
   501        Label taisto1 = new Label("Attack"); 
   502        taisto1.Position = new Vector(-160, -30); 
   503        taisto1.Font = Font.DefaultLarge; 
   504        taistoKohdat.Add(taisto1); 
   505 
   506        Label taisto2 = new Label("Defend"); 
   507        taisto2.Position = new Vector(-10, -30); 
   508        taisto2.Font = Font.DefaultLarge; 
   509        taistoKohdat.Add(taisto2); 
   510 
   511        Label taisto3 = new Label("Inventory"); 
   512        taisto3.Position = new Vector(140, -30); 
   513        taisto3.Font = Font.DefaultLarge; 
   514        taistoKohdat.Add(taisto3); 
   515 
   516        foreach (Label taistoKohta in taistoKohdat) 
   517        { 
   518            Add(taistoKohta); 
   519        } 
   520 
   521        Mouse.ListenOn(taisto1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, SteinAttack, null); 
   522        Mouse.ListenOn(taisto2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, SteinDefend, null); 
   523        Mouse.ListenOn(taisto3, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, InventorinTilanMuutos, null, 0); 
   524        Mouse.ListenMovement(1.0, TaistoKohtaHiiri, null); 
   525    } 
   526 
   527    void TaistoKohtaHiiri(AnalogState hiiri) 
   528    { 
   529        foreach (Label taistoKohta in taistoKohdat) 
   530        { 
   531            if (Mouse.IsCursorOn(taistoKohta)) 
   532            { 
   533                taistoKohta.TextColor = Color.Red; 
   534            } 
   535 
   536            else 
   537            { 
   538                taistoKohta.TextColor = Color.Blue; 
   539            } 
   540        } 
   541    } 
   542 
   543    void SteinAttack() 
   544    { 
   545        mustaTakkiHp.Value -= (steinDmg.Value -= mustaTakkiDef.Value); 
   546    } 
   547 
   548    void SteinDefend() 
   549    { 
   550        steinDef.Value += 1; 
   551    } 
  256552} 
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/TToDHS.csproj.Debug.cachefile

  r5538 r5588  
  11Content\Labrahuone.xnb 
   2Content\Taistelu.xnb 
  23Content\Labrahuone.txt 
   4Content\Taistelu.txt 
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{AD575754-241C-42C2-888D-1D55D1310AD8}.xml

  r5538 r5588  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\bin\x86\Debug\Content\Labrahuone.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-07-22T14:40:39.5785268+03:00</Time> 
   11      <Time>2014-07-23T13:14:52.4586761+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>Taistelu.txt</Source> 
   15      <Name>Taistelu</Name> 
   16      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   17      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\bin\x86\Debug\Content\Taistelu.xnb</Output> 
   20      <Time>2014-07-23T14:40:20.4768211+03:00</Time> 
  1221    </Item> 
  1322    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/obj/x86/Debug/TToDHS.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5538 r5588  
  99C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\obj\x86\Debug\TToDHS.exe 
  1010C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\obj\x86\Debug\TToDHS.pdb 
   11C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\bin\x86\Debug\Content\Taistelu.xnb 
   12C:\MyTemp\AleksiK\TToDHS\TToDHS\TToDHS\bin\x86\Debug\Content\Taistelu.txt 
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHS/obj/x86/Debug/cachefile-{AD575754-241C-42C2-888D-1D55D1310AD8}-targetpath.txt

  r5538 r5588  
  11Content\Labrahuone.xnb 
   2Content\Taistelu.xnb 
  23Content\Labrahuone.txt 
   4Content\Taistelu.txt 
 • 2014/30/AleksiK/TToDHS/TToDHS/TToDHSContent/TToDHSContent.contentproj

  r5538 r5588  
  5353    </Compile> 
  5454  </ItemGroup> 
   55  <ItemGroup> 
   56    <Compile Include="Taistelu.txt"> 
   57      <Name>Taistelu</Name> 
   58      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   59      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   60      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   61    </Compile> 
   62  </ItemGroup> 
  5563  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  5664  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.