Changeset 5454


Ignore:
Timestamp:
2014-07-04 13:01:15 (8 years ago)
Author:
jumaalku
Message:
 
Location:
2014/27/JuhanaK/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/JuhanaK/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli.cs

  r5440 r5454  
  1818    { 
  1919        elamaLaskuri = new IntMeter(elama, 0, elama); 
  20          
   20 
  2121    } 
  2222} 
   
  6666    private IntMeter elamaLaskuri; 
  6767    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  68       
   68 
  6969    public Tykki(double leveys, double korkeus, int elama) 
  7070        : base(leveys, korkeus) 
   
  9393    private const int MAX_KIERROSAIKA = 300; 
  9494 
  95     Timer aseidenAjastin; 
   95    List<Timer> aseidenAjastimet = new List<Timer>(); 
  9696 
  9797    List<Vihu> vihut = new List<Vihu>(); 
   
  109109    Image Orkkikuva = LoadImage("Orkki"); 
  110110    Image monsteri = LoadImage("Monsteri"); 
  111     Image flamerkuva= LoadImage("Flamer"); 
   111    Image flamerkuva = LoadImage("Flamer"); 
  112112    Image Estekuva = LoadImage("Este"); 
  113113    Image Automaattikuva = LoadImage("Automaattitykki"); 
   
  164164            seurattava.IgnoresCollisionResponse = false; 
  165165            (seurattava as Tykki).ase = ase; 
  166             aseidenAjastin = new Timer(); 
  167             aseidenAjastin.Interval = 0.1; 
  168             aseidenAjastin.Timeout += delegate 
   166            if (seurattava.Tag.Equals("flamer")) 
  169167            { 
  170                  
  171  
  172                 //List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihollinen"); 
  173                 //var vihut = vihulista; 
  174                 //if (vihut == null || vihut.Count == 0) return; 
  175                 // 
  176                 //double etäisyys = Vector.Distance(ase.AbsolutePosition, vihut[0].Position); 
  177                 //if (etäisyys > 400) return; 
  178                 // 
  179                 ////vihut.Sort((a, b) => Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1); 
  180                 //vihut.Sort((a, b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
  181                 //ase.Angle = (vihut[0].Position - ase.AbsolutePosition).Angle; 
  182                 PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  183  
  184                 if (ammus != null) 
   168                Timer aseenAjastin = new Timer(); 
   169                aseenAjastin.Interval = 0.1; 
   170                aseenAjastin.Timeout += delegate 
  185171                { 
  186                     if (ase.Parent != null && ase.Parent.Tag.Equals("flamer")) 
   172 
   173 
   174                    //List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihollinen"); 
   175                    //var vihut = vihulista; 
   176                    //if (vihut == null || vihut.Count == 0) return; 
   177                    // 
   178                    //double etäisyys = Vector.Distance(ase.AbsolutePosition, vihut[0].Position); 
   179                    //if (etäisyys > 400) return; 
   180                    // 
   181                    ////vihut.Sort((a, b) => Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1); 
   182                    //vihut.Sort((a, b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
   183                    //ase.Angle = (vihut[0].Position - ase.AbsolutePosition).Angle; 
   184 
   185 
   186                    PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   187 
   188                    if (ammus != null) 
  187189                    { 
  188190                        ammus.Image = Tulikuva; 
  189191                        ammus.Size *= 3; 
  190192                        ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   193                         
   194                        //ammus.Image = cannonballKuva; 
   195                        ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  191196                    } 
  192                     else 
   197 
   198                    if (ase.Parent != null && ase.Parent.IsDestroyed) 
   199                        aseenAjastin.Stop(); 
   200                }; 
   201                aseenAjastin.Start(); 
   202 
   203                aseidenAjastimet.Add(aseenAjastin); 
   204 
   205                ollaanRakentamassa = false; 
   206                seurattava = null; 
   207            } 
   208 
   209 
   210 
   211            else if (seurattava.Tag.Equals("automaattiTykki")) 
   212            { 
   213                Timer aseenAjastin = new Timer(); 
   214                aseenAjastin.Interval = 0.5; 
   215                aseenAjastin.Timeout += delegate 
   216                { 
   217 
   218 
   219                    //List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihollinen"); 
   220                    //var vihut = vihulista; 
   221                    //if (vihut == null || vihut.Count == 0) return; 
   222                    // 
   223                    //double etäisyys = Vector.Distance(ase.AbsolutePosition, vihut[0].Position); 
   224                    //if (etäisyys > 400) return; 
   225                    // 
   226                    ////vihut.Sort((a, b) => Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1); 
   227                    //vihut.Sort((a, b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
   228                    //ase.Angle = (vihut[0].Position - ase.AbsolutePosition).Angle; 
   229                    PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   230 
   231                    if (ammus != null) 
  193232                    { 
  194233                        ammus.Size *= 0.5; 
  195234                        ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   235                         
   236                        //ammus.Image = cannonballKuva; 
   237                        ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  196238                    } 
  197                     //ammus.Image = cannonballKuva; 
  198                     ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  199                 } 
  200  
  201                 if (ase.Parent != null && ase.Parent.IsDestroyed) 
  202                     aseidenAjastin.Stop(); 
  203             }; 
  204             aseidenAjastin.Start(); 
  205  
  206             ollaanRakentamassa = false; 
  207             seurattava = null; 
  208         } 
  209         /* 
  210         else 
  211         { 
  212             List<Tykki> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Tykki>().ToList(); 
  213             foreach (Tykki torni in tornit) 
  214             { 
  215                 int hinta = 40 + 20 * torni.taso; 
  216                 if (Mouse.IsCursorOn(torni) && torni.taso < Tornikuvat.Length) 
  217                 { 
  218                     if (rahalaskuri.Value >= hinta) 
  219                     { 
  220  
  221  
  222                         torni.taso += 1; 
  223                         torni.ase.FireRate = 1 + torni.taso; 
  224                         rahalaskuri.Value -= hinta; 
  225                         torni.Image = Tornikuvat[torni.taso - 1]; 
  226                     } 
  227                     else 
  228                     { 
  229                         MessageDisplay.Add("Ei tarpeeksi rahaa. Päivitys maksaa " + hinta); 
  230  
  231                     } 
  232                 } 
  233  
   239 
   240                    if (ase.Parent != null && ase.Parent.IsDestroyed) 
   241                        aseenAjastin.Stop(); 
   242                }; 
   243                aseenAjastin.Start(); 
   244 
   245                aseidenAjastimet.Add(aseenAjastin); 
   246 
   247                ollaanRakentamassa = false; 
   248                seurattava = null; 
  234249            } 
  235250        } 
  236          */ 
   251 
  237252    } 
  238253 
   
  295310            ); 
  296311    } 
  297      
   312 
  298313    int JarjestaVihut(AssaultRifle ase, GameObject a, GameObject b) 
  299314    { 
   
  308323        menuNappi.Clicked += new Action(() => AnnaAse(rakennusKoko, rakennusKoko, hinta, rakennusKuva, "flamer")); 
  309324        Add(menuNappi); 
  310         Mouse.ListenMovement(1.0, delegate { 
   325        Mouse.ListenMovement(1.0, delegate 
   326        { 
  311327            if (Mouse.IsCursorOn(menuNappi)) 
  312328            { 
   
  332348        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  333349        SmoothTextures = false; 
  334          
   350 
  335351 
  336352        if (pelaajienLkm == 1) 
   
  352368        LuoAseNappula(new Vector(80, (Screen.Bottom + 35)), 40, 40, flamerkuva, 200, 100); 
  353369        LuoTykkiNappula(new Vector(-80, (Screen.Bottom + 35)), 40, 40, Automaattikuva, 300, 100); 
  354          
   370 
  355371        Camera.Follow(pelaaja1); 
  356372        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   
  365381                menuHelperNaytto.IsVisible = false; 
  366382 
  367         //    List<Torni> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Torni>().ToList(); 
  368         //    foreach (Torni torni in tornit) 
  369         //    { 
  370         //        if (Mouse.IsCursorOn(torni)) 
  371         //        { 
  372         //            menuHelperNaytto.IsVisible = true; 
  373         //            menuHelperNaytto.Text = "Torni, " + torni.taso; 
  374         //            menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnScreen + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
  375         //        } 
  376         //    } 
   383            //    List<Torni> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Torni>().ToList(); 
   384            //    foreach (Torni torni in tornit) 
   385            //    { 
   386            //        if (Mouse.IsCursorOn(torni)) 
   387            //        { 
   388            //            menuHelperNaytto.IsVisible = true; 
   389            //            menuHelperNaytto.Text = "Torni, " + torni.taso; 
   390            //            menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnScreen + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
   391            //        } 
   392            //    } 
  377393        }, null); 
  378394    } 
   
  432448        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", Tormaaviholliseen); 
  433449 
   450        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   451 
  434452        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(Avaruuskävely); 
  435453        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva); 
   
  459477        AddCollisionHandler(pelaaja2, "vihollinen", Tormaaviholliseen); 
  460478 
   479        pelaaja2.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   480 
  461481        pelaaja2.AnimWalk = new Animation(Avaruuskävely); 
  462482        pelaaja2.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva); 
   
  475495            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value--; 
  476496            osumisaani.Play(); 
  477              
   497 
  478498        } 
  479499    } 
   
  489509                //ammus.Size *= 3; 
  490510                //ammus.Image = ... 
   511                ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  491512                ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  492513            } 
   
  528549        hahmo.Walk(nopeus); 
  529550    } 
  530      
   551 
  531552 
  532553 
   
  554575    void LuoAlien() 
  555576    { 
  556         Vihu vihollinen = new Vihu(20, 100, 150); 
   577        Vihu vihollinen = new Vihu(20, 100, 120); 
  557578        vihollinen.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
  558579        { 
   
  565586        vihollinen.X = Level.Right - 100; 
  566587        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  567         Add(vihollinen,3); 
   588        Add(vihollinen, 3); 
  568589 
  569590        vihut.Add(vihollinen); 
   
  586607    void LuoOrkki() 
  587608    { 
  588         Vihu vihollinen = new Vihu(10, 200, 200); 
   609        Vihu vihollinen = new Vihu(12, 200, 200); 
  589610        vihollinen.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
  590611        { 
   
  616637    void Luovihollinen() 
  617638    { 
  618         Vihu vihollinen = new Vihu(3, 100, 100); 
  619         vihollinen.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate { 
   639        Vihu vihollinen = new Vihu(6, 100, 100); 
   640        vihollinen.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate 
   641        { 
  620642            vihollinen.Destroy(); 
  621643            vihut.Remove(vihollinen as Vihu); 
   
  697719    void AloitaAalto() 
  698720    { 
  699         //int kier = 20 / kieorrokset; 
  700         //if (aseidenAjastin != null) aseidenAjastin. 
   721        foreach (Timer aika in aseidenAjastimet) 
   722        { 
   723            aika.Start(); 
   724        } 
  701725 
  702726        Timer ajastin = new Timer(); 
   
  715739        ajastin3.Start(); 
  716740 
  717         if (alaspainLaskuri==null) LuoAaltoAikaLaskuri(); 
   741        if (alaspainLaskuri == null) LuoAaltoAikaLaskuri(); 
  718742        else 
  719743        { 
   
  781805    void AaltoLoppui() 
  782806    { 
  783         //if (aseidenAjastin != null) aseidenAjastin.Interval = 10; 
   807        foreach (Timer ajastin in aseidenAjastimet) 
   808        { 
   809            ajastin.Pause(); 
   810        } 
   811 
  784812        kieorrokset--; 
  785813        aaltoPalkki.Value = 20; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.