Changeset 544 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-08 11:29:59 (13 years ago)
Author:
kajysail
Message:

Sain mailat liikkumaan ja aloitin laskuria

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/kajysail/Pong/Peli.cs

  r518 r544  
  99    { 
  1010        PhysicsObject pallo; 
   11        PhysicsObject maila1; 
   12        PhysicsObject maila2; 
   13        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   14        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1115 
  1216        protected override void Begin() 
   
  1418            LuoKentta(); 
  1519            AsetaOhjaimet(); 
   20            LisaaLaskurit(); 
  1621            AloitaPeli(); 
  1722        } 
   
  2631            Add(pallo); 
  2732 
  28             LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  29             LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   33            maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   34            maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3035 
  3136            Level.CreateBorders(1.0, false); 
  3237            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   38            MessageDisplay.TextColor = Color.Red; 
  3339 
  3440            Camera.ZoomToLevel();                      
  35         } 
  36  
  37         void AloitaPeli() 
  38         { 
  39             Vector impulssi = new Vector(500.0, 600.0); 
  40             pallo.Hit(impulssi);  
  4141        } 
  4242 
   
  5252        } 
  5353 
  54         void AsetaOhjaimet(); 
  55     { 
  56         Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös" ); 
  57         Keyboard.Listen( Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null ); 
  58              
  59         Keyboard.Listen( Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" ); 
  60     } 
   54        void AloitaPeli() 
   55        { 
   56            Vector impulssi = new Vector(500.0, 600.0); 
   57            pallo.Hit(impulssi);  
   58        } 
   59 
   60        void AsetaOhjaimet() 
   61        { 
   62            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos ); 
   63            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   64            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   65            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   66 
   67            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   68            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   69            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   70            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   71 
   72            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   73            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" ); 
   74 
   75            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   76            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   77            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   78            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   79 
   80            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   81            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   82            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   83            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   84 
   85            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   86            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   87        } 
   88 
   89        void LiikutaMailaaYlos( PhysicsObject maila ) 
   90        { 
   91            if (maila.Y >= Level.Top) 
   92            { 
   93                maila.Velocity = Vector.Zero; 
   94                return; 
   95            } 
   96 
   97            Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
   98            maila.Velocity = nopeus; 
   99        } 
   100 
   101        void LiikutaMailaaAlas(PhysicsObject maila) 
   102        { 
   103            Vector nopeus = new Vector(0, -200); 
   104            maila.Velocity = nopeus; 
   105        } 
   106 
   107        void PysaytaMaila( PhysicsObject maila ) 
   108        { 
   109            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   110        } 
   111 
   112        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   113        { 
   114            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
   115            { 
   116                maila.Velocity = Vector.Zero; 
   117                return; 
   118            } 
   119            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top)) 
   120            { 
   121                maila.Velocity = Vector.Zero; 
   122                return; 
   123            } 
   124 
   125            maila.Velocity = nopeus; 
   126        } 
   127 
   128        void LisaaLaskurit() 
   129        { 
   130            //... 
   131        } 
   132 
   133        IntMeter LuoPisteLaskuri() 
   134        { 
   135            IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   136            laskuri.MaxValue = 10; 
   137            return laskuri; 
   138        } 
   139 
  61140    } 
  62141} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.