Changeset 5423 for 2014/27


Ignore:
Timestamp:
2014-07-04 11:35:22 (8 years ago)
Author:
arosrinn
Message:
 
Location:
2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1
Files:
6 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1.cs

  r5364 r5423  
  1717    PhysicsObject luukku; 
  1818    GameObject tahtain; 
  19     Light valo; 
   19    GameObject valo; 
  2020    //Vector vektori; 
  2121    Vector suunta; 
  2222 
   23    int pMaxMaara = 200; 
   24 
  2325    AssaultRifle pelaajanAse; 
  2426 
   27    Image rahadysKuva = LoadImage("rajahdysKuva"); 
   28    Image luukunKuva = LoadImage("Lattialuukku"); 
   29    Image valoKuva = LoadImage("ValoKuva"); 
  2530    Image paketinKuva = LoadImage("paketti"); 
  2631    Image taustaKuva = LoadImage("AlkuTausta"); 
   
  4045    { 
  4146        LuoAlkuvalikko(); 
   47        IsFullScreen = true; 
  4248    } 
  4349 
  4450    void AloitaPeli() 
  4551    { 
   52        ClearAll(); 
  4653        LuoKentta(); 
  4754    } 
   
  6067        LuoHirvio (-300, 1000); 
  6168        LuoHirvio(0, -800); 
   69        LuoHirvio(-500, -1200); 
   70        LuoHirvio(900, -1000); 
   71        LuoHirvio(1350, -1300); 
   72        LuoHirvio(-1000, -500); 
   73        LuoHirvio(-900, -1500); 
   74        LuoHirvio(1500, -1300); 
   75        LuoHirvio(900, -1300); 
  6276        LuoAvain(1500, -1200); 
   77        //LuoAvain(-1500, 150); 
  6378        LuoAmmusMittari(); 
  6479        LuoElamaLaskuri(); 
  65         //LuoValo(); 
   80        LuoValo(); 
  6681        LisaaOhjaimet(); 
  6782        Camera.Follow(pelaaja); 
  68         Camera.Zoom(1.8); 
   83        Camera.Zoom(2.3); 
  6984        LuoElamaLaskuri(); 
  7085        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Taso_1"); 
   
  8196        ruudut.SetTileMethod(Color.White, LuoLattia); 
  8297        ruudut.Execute(40, 40); 
  83  
  84         //IsMouseVisible = true; 
   98        MessageDisplay.Add("Etsi avain!"); 
  8599    } 
  86100 
   
  126140    { 
  127141        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat."); 
  128         LuoKuolemaValikko(); 
   142        Kuolema(); 
   143    } 
   144 
   145    void Kuolema() 
   146    { 
   147        Timer kuolemaAjastin = new Timer(); 
   148        kuolemaAjastin.Interval = 2.5; 
   149        kuolemaAjastin.Timeout += LuoKuolemaValikko; 
   150        kuolemaAjastin.Start(); 
   151 
   152        ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("rajahdysKuva"), pMaxMaara); 
   153        Add(rajahdys); 
   154 
   155        double x = pelaaja.X; 
   156        double y = pelaaja.Y; 
   157        int pMaara = 50; 
   158 
   159        rajahdys.AddEffect(x, y, pMaara); 
  129160    } 
  130161 
   
  138169        if (ammus.Tag.Equals("ammus")) 
  139170        { 
  140             MessageDisplay.Add("Hirviota ammuttiin!"); 
   171            //MessageDisplay.Add("Hirviota ammuttiin!"); 
  141172            ((PeliVihu)hirvio).j.Value -= 1; 
  142173            ammus.Destroy(); 
   
  155186        Add(rajahdys); 
  156187         
  157         MessageDisplay.Add("Pelaaja törmäsi!"); 
   188        //MessageDisplay.Add("Pelaaja törmäsi!"); 
  158189        ((PeliHahmo)pelaaja).Elamat--; 
  159190        if (((PeliHahmo)pelaaja).Elamat <= 0) 
   
  178209        if (avain.Tag.Equals("avain")) 
  179210        { 
   211            MessageDisplay.Add("Löydä vielä lattialuukku päästäksesi pelin läpi!"); 
  180212            luukku = new PhysicsObject(40, 40); 
  181             luukku.X = 0; 
  182             luukku.Y = 0; 
   213            luukku.Image = luukunKuva; 
   214            luukku.Tag = "luukku"; 
   215            luukku.X = 1350; 
   216            luukku.Y = 1200; 
  183217            Add(luukku); 
  184218            avain.Destroy(); 
  185219        } 
  186220    } 
   221 
   222    void PelaajaTormaaLuukkuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject luukku) 
   223    { 
   224        if (luukku.Tag.Equals("luukku")) 
   225        { 
   226            LoppuValikko(); 
   227        } 
   228    } 
   229 
  187230 
  188231    void LisaaOhjaimet() 
   
  193236        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 4000)); 
  194237        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -4000)); 
  195         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed , AmmuAseella, "Ammu", pelaajanAse); 
   238        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down , AmmuAseella, "Ammu", pelaajanAse); 
  196239    } 
  197240 
  198241    void LuoPauseValikko() 
  199242    { 
  200         MultiSelectWindow pauseValikko = new MultiSelectWindow("Pause", "Jatka", "Yritä uudelleen", "Lopeta peli"); 
  201         pauseValikko.AddItemHandler(1, YritaUudelleen); 
   243        MultiSelectWindow pauseValikko = new MultiSelectWindow("Pause", "Jatka", "Palaa päävalikkoon", "Lopeta peli"); 
   244        pauseValikko.Color = Color.Black; 
   245        pauseValikko.AddItemHandler(1, PalaaPaavalikkoon); 
  202246        pauseValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
  203247        Add(pauseValikko); 
   
  225269        Add(pelaaja); 
  226270 
  227  
  228271        pelaajanAse = new AssaultRifle(30, 10); 
  229272        pelaajanAse.Ammo.Value = 15; 
   
  243286        hiiriAjastin.Start(); 
  244287 
   288        AddCollisionHandler(pelaaja, "luukku", PelaajaTormaaLuukkuun); 
  245289        AddCollisionHandler(pelaaja, "paketti", PoimiPaketti); 
  246290        AddCollisionHandler(pelaaja, "hirvio", PelaajaTormasi); 
   
  327371 
  328372        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
  329         seuraajanAivot.Speed = 300; 
   373        seuraajanAivot.Speed = 350; 
  330374        seuraajanAivot.DistanceFar = 400; 
  331375        seuraajanAivot.FarBrain = labyrinttiAivot; 
   
  356400 
  357401        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  358         Level.Background.FitToLevel(); 
   402        Level.Background.Color = Color.Black; 
  359403 
  360404        alkuValikko.AddItemHandler(0, ValitseOminaisuus); 
   
  363407    } 
  364408 
   409 
   410    void LoppuValikko() 
   411    { 
   412        MultiSelectWindow loppuValikko = new MultiSelectWindow("LÄPÄISIT PELIN", "Palaa päävalikkoon", "Lopeta"); 
   413        Add(loppuValikko); 
   414 
   415        loppuValikko.AddItemHandler(0, PalaaPaavalikkoon); 
   416        loppuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   417        loppuValikko.Color = Color.Black; 
   418    } 
   419 
   420    void PalaaPaavalikkoon() 
   421    { 
   422        LuoAlkuvalikko(); 
   423    } 
   424 
   425 
  365426    void ValitseOminaisuus() 
  366427    { 
  367         MultiSelectWindow ominaisuusValinta = new MultiSelectWindow("Valitse ominaisuus", "+ tulinopeus", "+ damage", "+ health", "+ nopeus"); 
   428        MultiSelectWindow ominaisuusValinta = new MultiSelectWindow("Valitse ominaisuus", "+ tulinopeus", "+ damage", "+ health", "Ei mitään"); 
  368429        Add(ominaisuusValinta); 
  369430 
  370         Level.Background.Image = taustaKuva; 
  371         Level.Background.FitToLevel(); 
   431        //Level.Background.Image = taustaKuva; 
   432        //Level.Background.FitToLevel(); 
   433 
   434        ominaisuusValinta.Color = Color.Black; 
  372435 
  373436        ominaisuusValinta.AddItemHandler(0, LisaaTulinopeus); 
  374437        ominaisuusValinta.AddItemHandler(1, LisaaDamage); 
  375438        ominaisuusValinta.AddItemHandler(2, LisaaHealth); 
  376         ominaisuusValinta.AddItemHandler(3, LisaaNopeus); 
  377     } 
  378  
  379     void LisaaNopeus() 
  380     { 
   439        ominaisuusValinta.AddItemHandler(3, EiMitaan); 
   440    } 
   441 
   442    void EiMitaan() 
   443    { 
   444        AloitaPeli(); 
  381445    } 
  382446 
   
  402466    { 
  403467        AloitaPeli(); 
  404         pelaajanAse.FireRate = 6; 
   468        pelaajanAse.FireRate = 8; 
  405469    } 
  406470 
   
  410474        Add(kuolemaValikko); 
  411475 
   476        kuolemaValikko.Color = Color.Black; 
   477 
  412478        kuolemaValikko.AddItemHandler(0, LuoAlkuvalikko); 
  413479        kuolemaValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
  414480    } 
  415481 
  416     void YritaUudelleen() 
  417     { 
  418         ClearAll(); 
  419         LuoKentta(); 
  420     } 
  421  
  422482    void LuoValo() 
  423483    { 
  424         Level.AmbientLight = 0.0; 
  425  
  426         valo = new Light(); 
  427         valo.Intensity = 1; 
  428         valo.Distance = 500; 
  429         valo.Position = pelaaja.Position; 
  430         Add(valo); 
   484        valo = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height); 
   485        valo.Image = valoKuva; 
   486        Add(valo, 2); 
  431487    } 
  432488 
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1.csproj.Debug.cachefile

  r5352 r5423  
  1010Content\Taso_1.xnb 
  1111Content\paketti.xnb 
   12Content\ValoKuva.xnb 
   13Content\Lattialuukku.xnb 
   14Content\rajahdysKuva.xnb 
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{74419C50-653A-4569-B7AE-3488C78AF899}.xml

  r5352 r5423  
  9090      <Options>None</Options> 
  9191      <Output>C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\Taso_1.xnb</Output> 
  92       <Time>2014-07-03T09:30:45.5619577+03:00</Time> 
   92      <Time>2014-07-04T09:21:49.2138105+03:00</Time> 
  9393    </Item> 
  9494    <Item> 
   
  100100      <Output>C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\paketti.xnb</Output> 
  101101      <Time>2014-07-03T13:20:41.0177996+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>ValoKuva.png</Source> 
   105      <Name>ValoKuva</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\ValoKuva.xnb</Output> 
   110      <Time>2014-07-04T09:40:04.2468105+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>Lattialuukku.png</Source> 
   114      <Name>Lattialuukku</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\Lattialuukku.xnb</Output> 
   119      <Time>2014-07-04T09:53:03.8027401+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>rajahdysKuva.png</Source> 
   123      <Name>rajahdysKuva</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\rajahdysKuva.xnb</Output> 
   128      <Time>2014-07-04T11:32:16.3685964+03:00</Time> 
  102129    </Item> 
  103130    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/obj/x86/Debug/Peli_1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5352 r5423  
  3636C:\Users\KÀyttÀjÀ\Desktop\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\Taso_1.xnb 
  3737C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\paketti.xnb 
   38C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\ValoKuva.xnb 
   39C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\Lattialuukku.xnb 
   40C:\MyTemp\ArttuR\Peli_1\Peli_1\Peli_1\Peli_1\bin\x86\Debug\Content\rajahdysKuva.xnb 
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/obj/x86/Debug/cachefile-{74419C50-653A-4569-B7AE-3488C78AF899}-targetpath.txt

  r5352 r5423  
  1010Content\Taso_1.xnb 
  1111Content\paketti.xnb 
   12Content\ValoKuva.xnb 
   13Content\Lattialuukku.xnb 
   14Content\rajahdysKuva.xnb 
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1Content/Peli_1Content.contentproj

  r5352 r5423  
  122122    </Compile> 
  123123  </ItemGroup> 
   124  <ItemGroup> 
   125    <Compile Include="ValoKuva.png"> 
   126      <Name>ValoKuva</Name> 
   127      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   128      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   129    </Compile> 
   130  </ItemGroup> 
   131  <ItemGroup> 
   132    <Compile Include="Lattialuukku.png"> 
   133      <Name>Lattialuukku</Name> 
   134      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   135      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   136    </Compile> 
   137  </ItemGroup> 
   138  <ItemGroup> 
   139    <Compile Include="rajahdysKuva.png"> 
   140      <Name>rajahdysKuva</Name> 
   141      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   142      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   143    </Compile> 
   144  </ItemGroup> 
  124145  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  125146  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.