Changeset 5417 for 2014/27


Ignore:
Timestamp:
2014-07-04 11:22:07 (8 years ago)
Author:
arjuhoyl
Message:

viimeinen commit :)

Location:
2014/27/ArttuH
Files:
5 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/Ohjelma.cs

  r5375 r5417  
  99        { 
  1010#if !DEBUG 
  11             game.IsFullScreen = false; 
   11            game.IsFullScreen = true; 
  1212#endif 
  1313            game.Run(); 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/gamefusion.cs

  r5401 r5417  
  2222    TileMap kentta; 
  2323 
  24     Image pelaajanKuva = LoadImage("meat_boy"); 
   24    Image pelaajanKuva = LoadImage("steve"); 
  2525    Image coinKuva = LoadImage("coin"); 
  2626    Image zombiekuva = LoadImage("zombie"); 
   
  3030    SoundEffect healling = LoadSoundEffect("heal"); 
  3131    Image healthback = LoadImage("full-health-kit"); 
   32    Image maalikuva = LoadImage("maalikuva"); 
  3233     
  3334 
   
  4748        kentta.SetTileMethod('z', luozombie); 
  4849        kentta.SetTileMethod('h', health); 
   50        kentta.SetTileMethod('m', maali); 
  4951        //kentta.SetTileMethod('p', pelkokuva); 
  5052        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   
  8587        pelaaja1.Weapon.FireRate = 20000000.0; 
  8688        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = true; 
   89        pelaaja1.Weapon.X = 25.0; 
   90        pelaaja1.Weapon.Y = 0.0; 
  8791        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  8892        //AddCollisionHandler(pelaaja1, "pelkokuva", luopelkokuva); 
  8993        AddCollisionHandler(pelaaja1, "zombie", damage); 
  9094        AddCollisionHandler(pelaaja1, "back", tormaaHelthbackkiin); 
   95        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", peli_loppu); 
  9196    } 
  9297 
   
  136141        if (ControllerOne.IsConnected) 
  137142        { 
   143            Mouse.IsCursorVisible = false; 
  138144            ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  139145            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed,ConfirmExit, "Poistu pelistä"); 
  140146            ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle"); 
  141147            ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  142             ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, ammuAseella, "ammu", pelaaja1); 
   148            ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Pressed, ammuAseella, "ammu", pelaaja1); 
  143149            ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "testaa", pelaaja1); 
  144150            ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder,ButtonState.Pressed, cheat_koodi,"hyss"); 
  145151            ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Down, HeitaKranaatti_cheat, "testaa", pelaaja1); 
  146             ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, ammuAseella, "ammu", pelaaja1); 
   152            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, ammuAseella, "hyss", pelaaja1); 
   153            ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
  147154        } 
  148155        else 
   
  157164            Keyboard.Listen(Key.CapsLock,ButtonState.Pressed, cheat_koodi,"hyss"); 
  158165            Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Down, HeitaKranaatti_cheat, "testaa", pelaaja1); 
  159             Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammuAseella, "ammu", pelaaja1); 
   166            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammuAseella, "hyss", pelaaja1); 
   167            Mouse.ListenMovement(0.1, tahtaa_hiiri, "tähtäää aseella"); 
  160168 
  161169        } 
   
  179187 
  180188        Add(alkuvalikko); 
  181  
  182         Mouse.IsCursorVisible = false; 
  183189    } 
  184190 
  185191   void AloitaPeli() 
  186192   { 
   193       ClearAll(); 
  187194       Gravity = new Vector(0, -1000); 
  188195       saaHeittaa = true; 
   
  232239 
  233240   } 
  234    //void luolima() 
   241//void luolima() 
  235242//   { 
  236243//       PhysicsObject Lima = new PhysicsObject(5.0, 5.0); 
   
  343350     } 
  344351 } 
   352 void Tahtaa(AnalogState tatintila) 
   353 { 
   354     pelaaja1.Weapon.Angle = tatintila.StateVector.Angle; 
   355 } 
   356 void tahtaa_hiiri(AnalogState hiirenLiike) 
   357 { 
   358     Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Weapon.AbsolutePosition).Normalize(); 
   359     pelaaja1.Weapon.Angle = suunta.Angle; 
   360 } 
   361 void maali(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   362 { 
   363     PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   364     taso.Position = paikka; 
   365     taso.Image = maalikuva; 
   366     taso.Tag = "maali"; 
   367     Add(taso); 
   368 } 
   369 void peli_loppu(PhysicsObject pelaaja,PhysicsObject maali) 
   370 { 
   371     ClearAll(); 
   372     MultiSelectWindow loppu = new MultiSelectWindow("jee voitit pelin","lopetapeli"); 
   373     loppu.AddItemHandler(0, Exit); 
   374     Add(loppu); 
   375 
   376      
   377 
   378 } 
   379 
  345380} 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/gamefusion.csproj.Debug.cachefile

  r5375 r5417  
  1515Content\full-health-kit.xnb 
  1616Content\heal.xnb 
   17Content\maalikuva.xnb 
   18Content\steve.xnb 
  1719Content\Take a Chance.wma 
  1820Content\Hitman.wma 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{8D32B198-99B4-4D01-876D-8DF5708FA618}.xml

  r5375 r5417  
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-07-03T13:51:45.1655921+03:00</Time> 
   20      <Time>2014-07-04T10:59:55.6147359+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  148148      <Output>C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\heal.xnb</Output> 
  149149      <Time>2014-07-03T13:43:03.9944802+03:00</Time> 
   150    </Item> 
   151    <Item> 
   152      <Source>maalikuva.png</Source> 
   153      <Name>maalikuva</Name> 
   154      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   155      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   156      <Options>None</Options> 
   157      <Output>C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\maalikuva.xnb</Output> 
   158      <Time>2014-07-04T11:07:21.9861131+03:00</Time> 
   159    </Item> 
   160    <Item> 
   161      <Source>steve.png</Source> 
   162      <Name>steve</Name> 
   163      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   164      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   165      <Options>None</Options> 
   166      <Output>C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\steve.xnb</Output> 
   167      <Time>2014-07-04T11:17:53.5637515+03:00</Time> 
  150168    </Item> 
  151169    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/obj/x86/Debug/cachefile-{8D32B198-99B4-4D01-876D-8DF5708FA618}-targetpath.txt

  r5375 r5417  
  1818Content\full-health-kit.xnb 
  1919Content\heal.xnb 
   20Content\maalikuva.xnb 
   21Content\steve.xnb 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusion/obj/x86/Debug/gamefusion.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5375 r5417  
  2626C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\full-health-kit.xnb 
  2727C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\heal.xnb 
   28C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\maalikuva.xnb 
   29C:\MyTemp\ArttuH\gamefusion\gamefusion\gamefusion\bin\x86\Debug\Content\steve.xnb 
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusionContent/gamefusionContent.contentproj

  r5372 r5417  
  155155    </Compile> 
  156156  </ItemGroup> 
   157  <ItemGroup> 
   158    <Compile Include="maalikuva.png"> 
   159      <Name>maalikuva</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162    </Compile> 
   163  </ItemGroup> 
   164  <ItemGroup> 
   165    <Compile Include="Steve.png"> 
   166      <Name>Steve</Name> 
   167      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   168      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   169    </Compile> 
   170  </ItemGroup> 
  157171  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  158172  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2014/27/ArttuH/gamefusion/gamefusion/gamefusionContent/kentta1.txt

  r5372 r5417  
  1 ............................................................................................zzzzzzzzzzz#                                                                                                         
  2 ........................z...................z...............................................zzzzzzzzzzz# 
  3 .................#####################################......................................zzzzzzzzzzz# 
  4 ................#....................................##.....................................zzzzzzzzzzz# 
  5 ........N.....#......................................#h.....................................zzzzzzzzzzz# 
  6 ##############.......................................################################################### 
   1.........................................................................................#               
   2.........................................................................................# 
   3.........................................................................................# 
   4.........................................................................................# 
   5.............................................................................zzzzzzzzzzzz# 
   6m............................................................................zzzzzzzzzzzz# 
   7####################################################################################### ## 
   8.............................................................................zzzzzzzzzzzz#                                                                                                       
   9........................z.....z..............................................zzzzzzzzzzz## 
   10.................#######################.....................................zzzzzzzzzzzz# 
   11................#......................##....................................zzzzzzzzzzzz# 
   12........N.....#........................#h....................................zzzzzzzzzzzz# 
   13##############.........................################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.