Changeset 541 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-08 11:27:54 (13 years ago)
Author:
vajuanse
Message:

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/vajuanse/Pong/Peli.cs

  r505 r541  
  1111        PhysicsObject maila1; 
  1212        PhysicsObject maila2; 
   13 
   14        Vector nopeusylos = new Vector(0, 200); 
   15        Vector nopeusalas = new Vector(0, -200); 
   16 
   17        IntMeter pelaaja1pisteet; 
   18        IntMeter pelaaja2pisteet; 
  1319         
  1420        protected override void Begin() 
   
  1622            Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  1723            Luokentta(); 
  18             asetaohjaimet(); 
   24            AsetaOhjaimet(); 
  1925            Aloitapeli(); 
  2026            pallo.Hit(impulssi); 
   27            Lisaalaskurit(); 
  2128                
  2229        } 
   
  2431        void Luokentta() 
  2532        { 
   33            AddCollisionHadler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   34 
   35            PhysicsObject vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   36            vasenreuna.Restitution = 1.0; 
   37            vasenreuna.IsVisible = false; 
   38 
   39            PhysicsObject oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
   40            oikeareuna.Restitution = 1.0; 
   41            oikeareuna.IsVisible = false; 
   42 
   43            PhysicsObject alareuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   44            alareuna.Restitution = 1.0; 
   45            alareuna.IsVisible = false; 
   46 
   47            PhysicsObject ylareuna = Level.CreateTopBorder(); 
   48            ylareuna.Restitution = 1.0; 
   49            ylareuna.IsVisible = false; 
   50 
  2651            pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2752            pallo.Shape = Shapes.Circle; 
  2853            Add(pallo); 
  29             Level.CreateBorders(1.0, false); 
  3054            pallo.Restitution = 1.0; 
  3155            Level.BackgroundColor = Color.LightBlue; 
   
  4468        } 
  4569 
  46         PhysicsObject LuoMaila (Double x, double y) 
   70        PhysicsObject LuoMaila (double x, double y) 
  4771        { 
  4872        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0); 
   
  5680        } 
  5781 
  58         void asetaohjaimet() 
   82        void AsetaOhjaimet() 
  5983        { 
  60             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, liikutamailaylös, "pelaaja 1: liikutaa mailaa ylös",maila1); 
  61             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, pysaytamaila, null, maila1); 
  62             Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1); 
  63             Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila1); 
   84            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 1: liikutaa mailaa ylös", maila1, nopeusylos); 
   85            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   86            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusalas); 
   87            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  6488 
  65             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2); 
  66             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2); 
  67             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2); 
  68             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2); 
   89            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusylos); 
   90            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   91            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusalas); 
   92            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  6993 
  7094            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   
  7296        } 
  7397 
  74         void liikutamailaylös( PhysicsObject maila ) 
   98        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  7599        { 
  76             Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
   100            if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
   101            { 
   102                maila.Velocity = Vector.Zero; 
   103                return; 
   104            } 
   105            if  ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.top) ) 
   106            { 
   107                maila.Velocity = Vector.Zero; 
   108                return; 
   109            } 
   110 
  77111            maila.Velocity = nopeus; 
   112 
   113 
  78114        } 
  79115 
  80         void pysaytamaila(PhysicsObject maila) 
   116        void Lisaalaskurit() 
  81117        { 
  82             maila.Velocity = Vector.Zero; 
   118            pelaaja1pisteet = luopistelaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   119            pelaaja2pisteet = luopistelaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  83120        } 
  84121 
  85         void liikutamailaalas(PhysicsObject maila) 
   122        IntMeter luopistelaskuri(double x, double y) 
  86123        { 
  87             Vector nopeus = new Vector(0, -200); 
  88             maila.Velocity = nopeus; 
   124            IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   125            laskuri.MaxValue = 10; 
   126            ValueDisplay naytto = new ValueDisplay( ); 
   127            naytto.BindTo(laskuri); 
   128            naytto.X = x; 
   129            naytto.Y = y; 
   130            naytto.ValueColor = Color.White; 
   131            Add(naytto); 
   132            return laskuri; 
  89133 
  90134        } 
  91        
   135        void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   136        { 
   137            if (kohde == oikeapallo 
   138        } 
   139        if ( kohde == vasenreuna ) 
   140    { 
   141    //... 
   142    } 
   143 
   144 
  92145    } 
  93146} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.