Changeset 5403 for 2014/27


Ignore:
Timestamp:
2014-07-04 10:17:34 (9 years ago)
Author:
jumaalku
Message:
 
Location:
2014/27/JuhanaK/Avaruuspeli
Files:
1 deleted
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/JuhanaK/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli.cs

  r5380 r5403  
  6060} 
  6161 
   62class Tykki : GameObject 
   63{ 
   64    public int taso = 1; 
   65    public AssaultRifle ase; 
   66    public Tykki(double leveys, double korkeus) 
   67        : base(leveys, korkeus) 
   68    { 
   69 
   70 
   71    } 
   72 
   73} 
   74 
  6275public class Avaruuspeli : PhysicsGame 
  6376{ 
   
  90103    Image monsteri = LoadImage("Monsteri"); 
  91104    Image flamerkuva= LoadImage("Flamer"); 
   105    Image Estekuva = LoadImage("Este"); 
   106    Image Automaattikuva = LoadImage("Automaattitykki"); 
  92107 
  93108    Image Robo = LoadImage("Robot"); 
   
  100115    Inventory inventory; 
  101116 
   117    List<PushButton> painonapit = new List<PushButton>(); 
   118    Label menuHelperNaytto; 
   119    private GameObject seurattava; 
   120    bool ollaanRakentamassa = false; 
   121 
   122    PushButton menuNappi; 
   123 
  102124    public override void Begin() 
  103125    { 
   126        IsMouseVisible = true; 
  104127        MediaPlayer.Play("musiikki"); 
  105128        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   
  114137        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
  115138    } 
   139 
   140    void HiirenLiikutus(AnalogState tila) 
   141    { 
   142        if (ollaanRakentamassa) 
   143        { 
   144            seurattava.Position = Mouse.PositionOnWorld; 
   145        } 
   146    } 
   147 
   148    void HiirenKlikkaus() 
   149    { 
   150        if (ollaanRakentamassa) 
   151        { 
   152            AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30, 30); 
   153            ase.IsVisible = false; 
   154            ase.FireRate = 2; 
   155            ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   156            //seurattava.Add(ase); 
   157            seurattava.IsVisible = false; 
   158            PhysicsObject tykki = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100); 
   159            tykki.Image = seurattava.Image; 
   160            tykki.Position = seurattava.Position; 
   161            Add(tykki); 
   162            tykki.Add(ase); 
   163            (seurattava as Tykki).ase = ase; 
   164            Timer ajastin = new Timer(); 
   165            ajastin.Interval = 0.01; 
   166            ajastin.Timeout += delegate 
   167            { 
   168                List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihollinen"); 
   169                //var vihut = vihulista; 
   170                if (vihut == null || vihut.Count == 0) return; 
   171 
   172                double etäisyys = Vector.Distance(ase.AbsolutePosition, vihut[0].Position); 
   173                if (etäisyys > 300) return; 
   174 
   175                //vihut.Sort((a, b) => Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1); 
   176                vihut.Sort((a, b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
   177                ase.Angle = (vihut[0].Position - ase.AbsolutePosition).Angle; 
   178                PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   179 
   180                if (ammus != null) 
   181                { 
   182                    ammus.Size *= 0.5; 
   183                    //ammus.Image = cannonballKuva; 
   184                    ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   185                    //Tykki.Play(); 
   186                } 
   187            }; 
   188            ajastin.Start(); 
   189 
   190            ollaanRakentamassa = false; 
   191            seurattava = null; 
   192        } 
   193        /* 
   194        else 
   195        { 
   196            List<Tykki> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Tykki>().ToList(); 
   197            foreach (Tykki torni in tornit) 
   198            { 
   199                int hinta = 40 + 20 * torni.taso; 
   200                if (Mouse.IsCursorOn(torni) && torni.taso < Tornikuvat.Length) 
   201                { 
   202                    if (rahalaskuri.Value >= hinta) 
   203                    { 
   204 
   205 
   206                        torni.taso += 1; 
   207                        torni.ase.FireRate = 1 + torni.taso; 
   208                        rahalaskuri.Value -= hinta; 
   209                        torni.Image = Tornikuvat[torni.taso - 1]; 
   210                    } 
   211                    else 
   212                    { 
   213                        MessageDisplay.Add("Ei tarpeeksi rahaa. Päivitys maksaa " + hinta); 
   214 
   215                    } 
   216                } 
   217 
   218            } 
   219        } 
   220         */ 
   221    } 
   222 
   223    void AnnaRakennus(double leveys, double korkeus, int hinta, Image kuva) 
   224    { 
   225        if (ollaanRakentamassa) return; 
   226        if (hinta > pisteLaskuri.Value) { MessageDisplay.Add("Ei tarpeeksi pisteitä!"); return; } 
   227        pisteLaskuri.Value -= hinta; 
   228 
   229        Tykki talo = new Tykki(leveys, korkeus); 
   230        talo.Color = Color.Black; 
   231        talo.Image = kuva; 
   232        talo.Position = Mouse.PositionOnScreen; 
   233        talo.Tag = "torni"; 
   234        ollaanRakentamassa = true; 
   235        seurattava = talo; 
   236        Add(talo, 3); 
   237 
   238    } 
   239  //  void LuoRakennus(double leveys, double korkeus, int hinta, Image kuva) 
   240    { 
   241   //     if (ollaanRakentamassa) return; 
   242    //    if (hinta > pisteLaskuri.Value) { MessageDisplay.Add("Ei tarpeeksi pisteitä!"); return; } 
   243    //    pisteLaskuri.Value -= hinta; 
   244 
   245     //   Tykki talo = new Tykki(leveys, korkeus); 
   246    //    talo.Color = Color.Black; 
   247     //   talo.Image = kuva; 
   248      //  talo.Position = Mouse.PositionOnScreen; 
   249     //   talo.Tag = "Tykki"; 
   250      //  ollaanRakentamassa = true; 
   251     //   seurattava = talo; 
   252       // Add(talo, 3); 
   253 
   254    } 
   255    int JarjestaVihut(AssaultRifle ase, GameObject a, GameObject b) 
   256    { 
   257        if (a == null || b == null) return 0; 
   258        return Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1; 
   259    } 
   260 
   261    void LuoTorniNappula(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image rakennusKuva, int hinta, int rakennusKoko) 
   262    { 
   263        menuNappi = new PushButton(leveys * 2, korkeus * 2, flamerkuva); 
   264        menuNappi.Position = new Vector(0, (Screen.Bottom + 30)); 
   265        menuNappi.Clicked += new Action(() => AnnaRakennus(rakennusKoko, rakennusKoko * 2, hinta, rakennusKuva)); 
   266        Add(menuNappi); 
   267        Mouse.ListenMovement(1.0, delegate 
   268} 
   269            if (Mouse.IsCursorOn(menuNappi)) 
   270            { 
   271                menuHelperNaytto.IsVisible = true; 
   272                menuHelperNaytto.Text = "Torni, " + hinta + " kultaa"; 
   273                menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnScreen + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
   274            } 
   275 
   276        }, null 
   277            ); 
   278    } 
   279 
  116280    void pelaajienvalinta() 
  117281    { 
   
  142306        LuoAaltoPalkki(); 
  143307        AaltoLoppui(); 
   308 
   309        LuoMenu(); 
   310        LuoTorniNappula(Vector.Zero, 50, 50, flamerkuva, 10, 50); 
   311        LuoTykkiNappula(Vector.Zero, 50, 50, Automaattikuva, 10, 50); 
  144312         
  145  
  146  
  147          
  148  
  149  
  150  
  151313        Camera.Follow(pelaaja1); 
  152314        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  153315        Camera.StayInLevel = true; 
   316 
   317        Mouse.ListenMovement(1.0, HiirenLiikutus, null); 
   318 
   319        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, HiirenKlikkaus, null); 
   320        Mouse.ListenMovement(1.0, delegate 
   321        { 
   322            if (!Mouse.IsCursorOn(menuNappi)) 
   323                menuHelperNaytto.IsVisible = false; 
   324 
   325        //    List<Torni> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Torni>().ToList(); 
   326        //    foreach (Torni torni in tornit) 
   327        //    { 
   328        //        if (Mouse.IsCursorOn(torni)) 
   329        //        { 
   330        //            menuHelperNaytto.IsVisible = true; 
   331        //            menuHelperNaytto.Text = "Torni, " + torni.taso; 
   332        //            menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnScreen + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
   333        //        } 
   334        //    } 
   335        }, null); 
   336    } 
   337 
   338    void LuoMenu() 
   339    { 
   340        menuHelperNaytto = new Label(""); 
   341        menuHelperNaytto.XMargin = 7.0; 
   342        menuHelperNaytto.YMargin = 7.0; 
   343        menuHelperNaytto.Color = new Color(0, 0, 0, 100); 
   344        menuHelperNaytto.TextColor = Color.White; 
   345        menuHelperNaytto.IsVisible = false; 
   346        Add(menuHelperNaytto); 
  154347    } 
  155348 
   
  201394        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 5; 
  202395 
  203         inventory = new Inventory(); 
  204         Add(inventory); 
   396        //inventory = new Inventory(); 
   397        //inventory.Y = Screen.Bottom+50; 
   398        //Add(inventory); 
   399 
   400        //inventory.AddItem(null, ); 
   401        //inventory.AddItem(null, flamerkuva); 
  205402 
  206403        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   
  267464        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
  268465 
   466        if (pelaaja2 != null) 
   467        { 
   468            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus); 
   469            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus); 
   470 
   471            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus); 
   472            Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja2); 
   473        } 
   474 
  269475        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  270476 
   
  291497    void Tormaaviholliseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihollinen) 
  292498    { 
  293         elamaLaskuri.Value--; 
   499        if (hahmo == pelaaja1) 
   500        { 
   501            elamaLaskuri.Value--; 
   502        } 
   503        else 
   504        { 
   505            elamaLaskuri2.Value--; 
   506        } 
   507 
  294508        osumisaani.Play(); 
  295509    } 
   
  401615        elamaLaskuri2 = new DoubleMeter(20); 
  402616        elamaLaskuri2.MaxValue = 20; 
  403         elamaLaskuri2.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   617        elamaLaskuri2.LowerLimit += ElamaLoppui2; 
  404618 
  405619        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   
  417631    } 
  418632 
   633    void ElamaLoppui2() 
   634    { 
   635        MessageDisplay.Add("Elämät loppuivat."); 
   636        pelaaja2.Destroy(); 
   637    } 
  419638 
  420639    IntMeter pisteLaskuri; 
   
  422641    void LuoPistelaskuri() 
  423642    { 
  424         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   643        pisteLaskuri = new IntMeter(100); 
  425644 
  426645        Label pisteNaytto = new Label(); 
 • 2014/27/JuhanaK/Avaruuspeli/Avaruuspeli/Avaruuspeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{5282F811-AB87-41EF-A580-9908C47A987D}.xml

  r5380 r5403  
  181181      <Options>None</Options> 
  182182      <Output>C:\MyTemp\JuhanaK\Avaruuspeli\Avaruuspeli\Avaruuspeli\bin\x86\Debug\Content\Flamer.xnb</Output> 
  183       <Time>2014-07-03T14:25:45.2429124+03:00</Time> 
   183      <Time>2014-07-04T10:01:31.0571207+03:00</Time> 
  184184    </Item> 
  185185    <Item> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.