Changeset 5398


Ignore:
Timestamp:
2014-07-04 09:26:45 (9 years ago)
Author:
mijoilmo
Message:
 
Location:
2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor
Files:
2 added
16 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Planet.cs

  r5396 r5398  
  1010{ 
  1111    private string levelId; 
   12    private string music; 
   13    public string Music { get { return music; } set { music = value; } } 
  1214    private double radius; 
  1315    public double Radius { get { return radius; } set { radius = value; } } 
   
  1820        this.Shape = Shape.Circle; 
  1921        this.Position = position; 
   22        this.music = parent.Music.PlanetMusic[levelId]; 
  2023        this.radius = d/2; 
  2124        if (!parent.Galaxy.planets.ContainsKey(levelId)) 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs

  r5396 r5398  
  1818    private Dictionary<string, Image[]> imageLists = new Dictionary<string, Image[]>(); 
  1919    public Dictionary<string, Image[]> ImageLists { get { return imageLists; } set { imageLists = value; } } 
   20    private Music music; 
   21    public Music Music { get { return music; } set { music = value; } } 
  2022    private ProtoLevel currentLevel; 
  2123    public ProtoLevel CurrentLevel { get { return currentLevel; } set { currentLevel = value; } } 
   
  5254        images["HUD_ship"] = LoadImage("graphics/HUD/cross1.0"); 
  5355    } 
   56    void LoadAllMusic() 
   57    { 
   58        this.music = new Music(); 
   59        music.PlanetMusic.Add("planet2","music/esimerkki"); 
   60    } 
  5461    public void LoadLevel(string levelId, Angle planetAngle/*PlanetAngle määrittää missä kulmassa planeettaan tullaan tai sieltä poistutaan*/) 
  5562    { 
   
  6673 
  6774        LevelFromImage(level); 
  68          
   75 
  6976        if (level.IsPlanet) 
  7077        { 
   
  7380            galaxy.CurrentPlanet = galaxy.Planets[level.Id];//aseta galaksiin tiedot nykyisestä planeetasta 
  7481            player.Y = Level.Top - Screen.Height; 
   82            MediaPlayer.Play(galaxy.Planets[level.Id].Music); 
  7583            //player.x on jotain 
  7684        } 
   
  220228        // TODO: Kirjoita peli tähän 
  221229        LoadAllImages(); 
   230        LoadAllMusic(); 
  222231        LoadAllLevels(); 
  223232 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.csproj

  r5396 r5398  
  115115    <Compile Include="Hud.cs" /> 
  116116    <Compile Include="MikonPhysicsObject.cs" /> 
   117    <Compile Include="Music.cs" /> 
  117118    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
  118119    <Compile Include="Planet.cs" /> 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5393 r5398  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
  420         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
  421             <summary> 
  422             Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
  423             Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
  424             Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
  425             </summary> 
  426         </member> 
  427         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
  428             <summary> 
  429             Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
  430             Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
  431             Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
  432             </summary> 
  433         </member> 
  434         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
  435             <summary> 
  436             Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
  437             Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
  438             </summary> 
  439         </member> 
  440         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
  441             <summary> 
  442             Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
  443             Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
  444             </summary> 
  445         </member> 
  446420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  447421            <summary> 
   
  453427            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  454428            </summary> 
  455         </member> 
  456         <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
  457             <summary> 
  458             Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
  459             </summary> 
  460         </member> 
  461         <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  462             <summary> 
  463             LisÀÀ peliolion. 
  464             </summary> 
  465             <param name="obj">Olio</param> 
  466         </member> 
  467         <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  468             <summary> 
  469             Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
  470             </summary> 
  471             <param name="obj">Olio</param> 
  472429        </member> 
  473430        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  512469            </summary> 
  513470        </member> 
  514         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   471        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  515472            <summary> 
  516473            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  521478            </remarks> 
  522479        </member> 
  523         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   480        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
  524481            <summary>  
  525482            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  613570            </summary> 
  614571        </member> 
  615         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  616             <summary> 
  617             Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  618             Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
  619             </summary> 
  620             <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   572        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   573            <summary> 
   574            Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   575            </summary> 
  621576            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  622577            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  625580            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  626581        </member> 
  627         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  628             <summary> 
  629             Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  630             </summary> 
  631             <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  632             <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
  633             <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
  634             <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
  635             <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  636         </member> 
  637         <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  638             <summary> 
  639             Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
  640             Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
  641             </summary> 
  642             <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  643             <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
  644             <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
  645             <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
  646             <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  647         </member> 
  648582        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  649583            <summary> 
  650             Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
   584            Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
  651585            </summary> 
  652586            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  15201454            </summary> 
  15211455        </member> 
  1522         <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
  1523             <summary> 
  1524             Suorakaide 
  1525             </summary> 
  1526         </member> 
  1527         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
  1528             <summary> 
  1529             Suorakaiteen keskipisteen X 
  1530             </summary> 
  1531         </member> 
  1532         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
  1533             <summary> 
  1534             Suorakaiteen keskipisteen Y 
  1535             </summary> 
  1536         </member> 
  1537         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
  1538             <summary> 
  1539             Suorakaiteen leveyse 
  1540             </summary> 
  1541         </member> 
  1542         <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
  1543             <summary> 
  1544             Suorakaiteen korkeus 
  1545             </summary> 
  1546         </member> 
  1547         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  1548             <summary> 
  1549             Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
  1550             </summary> 
  1551             <param name="x">keskipisteen x</param> 
  1552             <param name="y">keskipisteen y</param> 
  1553             <param name="w">leveys</param> 
  1554             <param name="h">korkeus</param> 
  1555         </member> 
  1556         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
  1557             <summary> 
  1558             Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
  1559             </summary> 
  1560             <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
  1561             <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
  1562         </member> 
  1563         <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
  1564             <summary> 
  1565             Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
  1566             </summary> 
  1567             <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
  1568             <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
  1569         </member> 
  1570         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
  1571             <summary> 
  1572             Suorakaiteen vasemman reunan X 
  1573             </summary> 
  1574         </member> 
  1575         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
  1576             <summary> 
  1577             Suorakaiteen oikean reunan X 
  1578             </summary> 
  1579         </member> 
  1580         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
  1581             <summary> 
  1582             Suorakaiteen alareunen Y 
  1583             </summary> 
  1584         </member> 
  1585         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
  1586             <summary> 
  1587             Suorakaiteen ylÀreunan Y 
  1588             </summary> 
  1589         </member> 
  1590         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
  1591             <summary> 
  1592             Suorakaiteen keskipiste 
  1593             </summary> 
  1594         </member> 
  1595         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
  1596             <summary> 
  1597             Suorakaiteen koko 
  1598             </summary> 
  1599         </member> 
  1600         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
  1601             <summary> 
  1602             Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
  1603             </summary> 
  1604         </member> 
  1605         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
  1606             <summary> 
  1607             Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
  1608             </summary> 
  1609         </member> 
  1610         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
  1611             <summary> 
  1612             Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
  1613             </summary> 
  1614         </member> 
  1615         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
  1616             <summary> 
  1617             Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
  1618             </summary> 
  1619         </member> 
  1620         <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
  1621             <summary> 
  1622             Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
  1623             </summary> 
  1624         </member> 
  16251456        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  16261457            <summary> 
   
  24012232            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  24022233            </summary> 
  2403         </member> 
  2404         <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
  2405             <summary> 
  2406             Aaltomuoto. 
  2407             </summary> 
  2408         </member> 
  2409         <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2410             <summary> 
  2411             Luo uuden aaltomuodon. 
  2412             </summary> 
  2413             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2414             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2415             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2416             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2417         </member> 
  2418         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
  2419             <summary> 
  2420             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2421             </summary> 
  2422             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2423             <returns></returns> 
  2424         </member> 
  2425         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
  2426             <summary> 
  2427             Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
  2428             </summary> 
  2429             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2430             <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
  2431             <returns></returns> 
  2432             <remarks> 
  2433             TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
  2434             Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
  2435             </remarks> 
  2436         </member> 
  2437         <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
  2438             <summary> 
  2439             Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
  2440             Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
  2441             </summary> 
  2442             <param name="t"></param> 
  2443             <returns></returns> 
  2444         </member> 
  2445         <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
  2446             <summary> 
  2447             Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
  2448             </summary> 
  2449         </member> 
  2450         <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
  2451             <summary> 
  2452             Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
  2453             </summary> 
  2454         </member> 
  2455         <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
  2456             <summary> 
  2457             Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
  2458             </summary> 
  2459         </member> 
  2460         <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
  2461             <summary> 
  2462             Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
  2463             </summary> 
  2464         </member> 
  2465         <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
  2466             <summary> 
  2467             Siniaalto. 
  2468             </summary> 
  2469         </member> 
  2470         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2471             <summary> 
  2472             Luo uuden siniaallon. 
  2473             </summary> 
  2474             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2475             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2476             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2477             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2478         </member> 
  2479         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
  2480             <summary> 
  2481             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2482             </summary> 
  2483             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2484             <returns></returns> 
  2485         </member> 
  2486         <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
  2487             <summary> 
  2488             Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
  2489             </summary> 
  2490             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2491             <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
  2492             <returns></returns> 
  2493         </member> 
  2494         <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
  2495             <summary> 
  2496             Sahalaita-aalto. 
  2497             </summary> 
  2498         </member> 
  2499         <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2500             <summary> 
  2501             Luo uuden sahalaita-aallon. 
  2502             </summary> 
  2503             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2504             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2505             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2506             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2507         </member> 
  2508         <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
  2509             <summary> 
  2510             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2511             </summary> 
  2512             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2513             <returns></returns> 
  2514         </member> 
  2515         <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
  2516             <summary> 
  2517             Kolmioaalto. 
  2518             </summary> 
  2519         </member> 
  2520         <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2521             <summary> 
  2522             Luo uuden kolmioaallon. 
  2523             </summary> 
  2524             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2525             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2526             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2527             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2528         </member> 
  2529         <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
  2530             <summary> 
  2531             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2532             </summary> 
  2533             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2534             <returns></returns> 
  2535         </member> 
  2536         <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
  2537             <summary> 
  2538             Kanttiaalto. 
  2539             </summary> 
  2540         </member> 
  2541         <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  2542             <summary> 
  2543             Luo uuden kanttiaallon. 
  2544             </summary> 
  2545             <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
  2546             <param name="frequency">Taajuus.</param> 
  2547             <param name="phase">Vaihe.</param> 
  2548             <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
  2549         </member> 
  2550         <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
  2551             <summary> 
  2552             Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
  2553             </summary> 
  2554             <param name="t">Ajanhetki</param> 
  2555             <returns></returns> 
  25562234        </member> 
  25572235        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  32372915            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  32382916            </summary> 
  3239             <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  32402917            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  32412918            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  32472924            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  32482925            </summary> 
  3249             <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  32502926            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  32512927            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  32882964            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  32892965        </member> 
  3290         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2966        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
  32912967            <summary> 
  32922968            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  32972973            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  32982974        </member> 
  3299         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   2975        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  33002976            <summary> 
  33012977            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  33042980            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  33052981            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3306             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3307         </member> 
  3308         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  3309             <summary> 
  3310             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3311             olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
  3312             </summary> 
  3313             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  3314             <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  33152982            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  33162983        </member> 
   
  48504517            </summary> 
  48514518        </member> 
  4852         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   4519        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
  48534520            <summary> 
  48544521            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  50814748            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  50824749        </member> 
  5083         <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
  5084             <summary> 
  5085             KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
  5086             </summary> 
  5087         </member> 
  50884750        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  50894751            <summary> 
   
  51164778            <summary> 
  51174779            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
  5118             </summary> 
  5119         </member> 
  5120         <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
  5121             <summary> 
  5122             Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  51234780            </summary> 
  51244781        </member> 
   
  63856042            <summary> 
  63866043            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
  6387             </summary> 
  6388         </member> 
  6389         <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
  6390             <summary> 
  6391             Voiko musiikkia soittaa. 
  6392             Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
  6393             Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  63946044            </summary> 
  63956045        </member> 
   
  69506600            <param name="newScore"></param> 
  69516601        </member> 
   6602        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
   6603            <summary> 
   6604            Viesti. 
   6605            </summary> 
   6606        </member> 
  69526607        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  69536608            <summary> 
   
  74817136            <summary> 
  74827137            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
  7483             </summary> 
  7484         </member> 
  7485         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
  7486             <summary> 
  7487             Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
  7488             </summary> 
  7489         </member> 
  7490         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
  7491             <summary> 
  7492             Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
  7493             </summary> 
  7494         </member> 
  7495         <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
  7496             <summary> 
  7497             Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  74987138            </summary> 
  74997139        </member> 
   
  1258712227            </summary> 
  1258812228        </member> 
  12589         <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
  12590             <summary> 
  12591             KentÀn rajaama alue 
  12592             </summary> 
  12593         </member> 
  1259412229        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1259512230            <summary> 
   
  1474114376            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1474214377            </summary> 
  14743             <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1474414378        </member> 
  1474514379        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1474714381            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1474814382            </summary> 
  14749             <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
   14383            <returns></returns> 
  1475014384        </member> 
  1475114385        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1475314387            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1475414388            </summary> 
  14755             <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14756             <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14757             <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1475814389        </member> 
  1475914390        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1476114392            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1476214393            </summary> 
  14763             <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14764             <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
  14765             <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1476614394        </member> 
  1476714395        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1477614404            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1477714405            </summary> 
  14778             <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1477914406        </member> 
  1478014407        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1478114408            <summary> 
  14782             Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
   14409            Palauttaa double-taulukon. 
  1478314410            </summary> 
  1478414411            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1478914416        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1479014417            <summary> 
  14791             Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
   14418            Palauttaa double-taulukon. 
  1479214419            </summary> 
  1479314420            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1480114428            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1480214429            </summary> 
  14803             <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   14430            <returns>VÀri.</returns> 
  1480414431        </member> 
  1480514432        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1480714434            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1480814435            </summary> 
  14809             <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   14436            <returns>VÀri.</returns> 
  1481014437        </member> 
  1481114438        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1481314440            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1481414441            </summary> 
  14815             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14442            <returns>Kulma.</returns> 
  1481614443        </member> 
  1481714444        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1483114458            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1483214459            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14833             <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  14834         </member> 
  14835         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
  14836             <summary> 
  14837             Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
  14838             </summary> 
  14839             <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
  14840             <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
  14841             <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14460            <returns></returns> 
  1484214461        </member> 
  1484314462        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1484614465            </summary> 
  1484714466            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14848             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14467            <returns>Kulma.</returns> 
  1484914468        </member> 
  1485014469        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1485414473            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1485514474            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14856             <returns>Satunnainen kulma</returns> 
   14475            <returns>Kulma.</returns> 
  1485714476        </member> 
  1485814477        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{5156C658-EF8C-4216-BA6D-9928D133FE72}.xml

  r5391 r5398  
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
  44    <Item> 
  5       <Source>graphics\backgrounds\space_background.png</Source> 
  6       <Name>graphics\backgrounds\space_background</Name> 
  7       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9       <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-07-01T10:12:04.6608656+03:00</Time> 
  12     </Item> 
  13     <Item> 
  14       <Source>graphics\levels\0.png</Source> 
  15       <Name>graphics\levels\0</Name> 
  16       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  17       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  18       <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-07-03T10:48:01.7265086+03:00</Time> 
  21     </Item> 
  22     <Item> 
  235      <Source>graphics\ships\player.png</Source> 
  246      <Name>graphics\ships\player</Name> 
   
  10890      <Options>None</Options> 
  10991      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\planet1.xnb</Output> 
  110       <Time>2014-07-03T15:28:43.5514723+03:00</Time> 
   92      <Time>2014-07-04T09:10:13.6688761+03:00</Time> 
  11193    </Item> 
  11294    <Item> 
   
  11799      <Options>None</Options> 
  118100      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\standardi.xnb</Output> 
  119       <Time>2014-07-03T15:39:01.9825222+03:00</Time> 
   101      <Time>2014-07-04T09:10:14.0276784+03:00</Time> 
  120102    </Item> 
  121103    <Item> 
   
  163145      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\HUD\cross1.1.xnb</Output> 
  164146      <Time>2014-07-03T15:52:52.0163208+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>graphics\levels\planet1.png</Source> 
   150      <Name>graphics\levels\planet1</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\planet1.xnb</Output> 
   155      <Time>2014-07-04T09:10:13.9184777+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>graphics\levels\planet2.png</Source> 
   159      <Name>graphics\levels\planet2</Name> 
   160      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   161      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\planet2.xnb</Output> 
   164      <Time>2014-07-04T09:10:13.9184777+03:00</Time> 
   165    </Item> 
   166    <Item> 
   167      <Source>graphics\backgrounds\planet2.png</Source> 
   168      <Name>graphics\backgrounds\planet2</Name> 
   169      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   170      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   171      <Options>None</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\planet2.xnb</Output> 
   173      <Time>2014-07-03T13:09:24.8324356+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>graphics\levels\!space.png</Source> 
   177      <Name>graphics\levels\!space</Name> 
   178      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   179      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   180      <Options>None</Options> 
   181      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\!space.xnb</Output> 
   182      <Time>2014-07-04T09:10:13.9184777+03:00</Time> 
   183    </Item> 
   184    <Item> 
   185      <Source>graphics\backgrounds\Space_esim.jpg</Source> 
   186      <Name>graphics\backgrounds\Space_esim</Name> 
   187      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   188      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   189      <Options>None</Options> 
   190      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\Space_esim.xnb</Output> 
   191      <Time>2014-07-03T09:33:57.0595529+03:00</Time> 
   192    </Item> 
   193    <Item> 
   194      <Source>graphics\HUD\galaxy_map.png</Source> 
   195      <Name>graphics\HUD\galaxy_map</Name> 
   196      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   197      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   198      <Options>None</Options> 
   199      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\HUD\galaxy_map.xnb</Output> 
   200      <Time>2014-07-04T09:10:12.4832685+03:00</Time> 
  165201    </Item> 
  166202    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/obj/x86/Debug/Protokolla236TrueSurvivor.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5396 r5398  
  1313C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  1414C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  15 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb 
  16 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb 
  1715C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\ships\player.xnb 
  1816C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb 
   
  6967D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\Space_esim.xnb 
  7068D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\HUD\galaxy_map.xnb 
   69C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\planet1.xnb 
   70C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\planet2.xnb 
   71C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\planet2.xnb 
   72C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\!space.xnb 
   73C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\Space_esim.xnb 
   74C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\HUD\galaxy_map.xnb 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivorContent/Protokolla236TrueSurvivorContent.contentproj

  r5396 r5398  
  5454  <ItemGroup> 
  5555    <Folder Include="graphics\stations\" /> 
   56    <Folder Include="music\" /> 
  5657  </ItemGroup> 
  5758  <ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.