Ignore:
Timestamp:
2014-07-03 21:24:16 (7 years ago)
Author:
mijoilmo
Message:

Optimoitu levelin kopioimista. Lisätty basic !space leveli

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs

  r5390 r5395  
  2222    private ScreenView gameScreen; 
  2323    public ScreenView GameScreen { get { return gameScreen; } set { gameScreen = value; } } 
   24    private Dictionary<string, ProtoLevel> levels = new Dictionary<string, ProtoLevel>(); 
  2425 
  2526    void AssignKeys() 
   
  3637    void LoadAllImages() 
  3738    { 
  38         images["background0"] = LoadImage("graphics/backgrounds/space_background"); 
  39         images["backgroundmars"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars"); 
  40         images["backgroundplanet1"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1"); 
   39        images["space_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Space_esim"); 
   40        images["mars_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars"); 
   41        images["planet1_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1"); 
   42        images["planet2_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2"); 
  4143        images["player"] = LoadImage("graphics/ships/player"); 
  4244        images["tile0"] = LoadImage("graphics/tiles/tile0"); 
   
  4446        imageLists["player_thruster"] = LoadImages("graphics/effects/thrusters/thruster0.1", "graphics/effects/thrusters/thruster0.2"); 
  4547        imageLists["enemy1"] = LoadImages("graphics/Enemy/Enemy1.0", "graphics/Enemy/Enemy1.1", "graphics/Enemy/Enemy1.2"); 
  46         imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1", "graphics/HUD/HUD_radar1.2"); 
   48        imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1"); 
  4749        imageLists["HUD_ship"] = LoadImages("graphics/HUD/cross1.0", "graphics/HUD/cross1.1"); 
  4850    } 
  49     void LoadLevel(ProtoLevel level) 
   51    public void LoadLevel(string levelId) 
  5052    { 
  5153        ClearAll(); 
   54 
   55        ProtoLevel level = this.levels[levelId]; 
   56        MessageDisplay.Add("loading level '" + level.TileMapSrc + "'..."); 
  5257        currentLevel = level; 
   58 
   59        Level.Background.Color = Color.Black; 
   60        this.player.Velocity = Vector.Zero; 
   61        Add(this.player, 1); 
   62        Camera.Follow(this.player); 
  5363        if (level.IsPlanet) 
  5464        { 
   
  6070            Gravity = new Vector(0, 0); 
  6171            player.LinearDamping = 1;//avaruudessa ei ilmanvastusta 
   72            Camera.Zoom(0.8); 
  6273        } 
  63         Add(this.player, 1); 
  64         Camera.Follow(this.player); 
   74 
  6575        AssignKeys(); 
  6676        initializeHUD(); 
  67         LevelFromImage("graphics/levels/" + level.TileMapSrc); 
   77        LevelFromImage(level); 
  6878    } 
  6979    void CreateBg(string id, int offset) 
  7080    { 
  71         GameObject bg = new GameObject(Level.Width, Level.Height); 
   81        double h = 1; 
   82        if (currentLevel.IsPlanet) 
   83        { 
   84            h = 150 * 40; 
   85        } 
   86        else 
   87        { 
   88            h = Level.Height; 
   89        } 
   90        GameObject bg = new GameObject(Level.Width, h); 
  7291        bg.Image = images[id]; 
   92        if (currentLevel.IsPlanet) 
   93        { 
   94            bg.Y = Level.Top - (150 * 40) / 2; 
   95        } 
   96        else 
   97        { 
   98            bg.Y += Level.Height * offset; 
   99        } 
  73100        bg.X += Level.Width * offset; 
  74         bg.Y += Level.Height / 2; 
  75101        Add(bg, -3); 
  76102    } 
  77     void LevelFromImage(string levelName) 
   103    void LevelFromImage(ProtoLevel level) 
  78104    { 
  79105        Dictionary<String, String> convert = new Dictionary<String, String>(); 
  80106        convert.Add("000000", "tile0"); 
  81         ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(levelName); 
   107        ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(level.TileMapSrc); 
  82108        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), createTile, convert["000000"]); 
  83109        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff0000"), spawnPlayer); 
  84110        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ff00"), spawnEnemy); 
  85111 
   112        //kaikki spacessa olevat jutut voisi alkaa CC 
   113        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffff"), createPlanet, "planet1");//planeetta 1 
   114 
  86115        double w = 40, h = 40; 
  87116        tileMap.Execute(w, h); 
  88117        map = tileMap; 
  89         //int laskValk = 0; 
  90         //int laskPun = 0; 
  91         //int lask = 0; 
  92         for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++) 
   118 
   119        //lasketaan montako tiiltä tarvitaan 
   120        var tilesNeeded = Math.Floor((Screen.Width/2/40)*Camera.ZoomFactor); 
   121 
   122        //vasen puoli 
   123        for (int x = 0; x < tilesNeeded; x++) 
  93124        { 
  94             for (int x = 0; x < tileMap.ColumnCount; x++) 
   125            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++) 
  95126            { 
  96127                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6); 
  97  
  98                 //if (hexColor == "FFFFFF") { laskValk++; continue; } 
  99                 //if (hexColor == "FF00FF") { laskPun++; continue; } 
  100                 //if (hexColor == "FF0000") { lask++; continue; } 
  101                 //if (hexColor == "FF0000") { lask++; continue; } 
  102128                if (convert.ContainsKey(hexColor)) 
  103                 { 
  104                     //tätä ei ole optimoitu; nyt kopioi koko kentän vaikka tarvitsisi vain murto-osan kentästä 
   129                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount-y-1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor]); 
   130            } 
   131        } 
   132        //oikea puoli 
   133        for (int x = tileMap.ColumnCount-1; x > tileMap.ColumnCount-1-tilesNeeded; x--) 
   134        { 
   135            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++) 
   136            { 
   137                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6); 
   138                if (convert.ContainsKey(hexColor)) 
  105139                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 - Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor]); 
  106                     createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor]); 
  107                 } 
  108140            } 
  109141        } 
  110142 
  111143        //luo backgroundit (3) 
  112         CreateBg("backgroundplanet1", -1); 
  113         CreateBg("backgroundplanet1", 0); 
  114         CreateBg("backgroundplanet1", 1); 
   144        CreateBg(level.BackgroundId, -1); 
   145        CreateBg(level.BackgroundId, 0); 
   146        CreateBg(level.BackgroundId, 1); 
  115147    } 
  116148    void initializeHUD() 
  117149    { 
   150        if (hud != null) 
   151        { 
   152            //poista vanha hud 
   153            hud.Destroy(); 
   154        } 
  118155        hud = new Hud(this); 
  119156    } 
   
  121158    { 
  122159        if (id == "") { return; } 
  123         MikonPhysicsObject tile = new MikonPhysicsObject(this, w, h); 
   160        PhysicsObject tile = new PhysicsObject(w, h); 
  124161        tile.MakeStatic(); 
  125162        tile.AbsolutePosition = position; 
  126163        tile.Image = images[id]; 
  127164        Add(tile); 
   165    } 
   166    void createPlanet(Vector position, double w, double h, string id) 
   167    { 
   168        Planet planet = new Planet(100); 
   169        planet.Position = position; 
  128170    } 
  129171    void spawnPlayer(Vector position, double w, double h) 
   
  135177        new Enemy1(this, w, h, position); 
  136178    } 
   179    void LoadAllLevels() 
   180    { 
   181        this.levels["space"] = new ProtoLevel(this, "!space", false, "space_background"); 
   182        this.levels["planet2"] = new ProtoLevel(this, "planet2", true, "planet2_background"); 
   183    } 
  137184    public override void Begin() 
  138185    { 
  139186        // TODO: Kirjoita peli tähän 
  140187        LoadAllImages(); 
   188        LoadAllLevels(); 
  141189 
  142190        this.player = new Player(this); 
   
  146194        this.gameScreen = Screen; 
  147195 
  148         LoadLevel(new ProtoLevel(this, "standardi", true));//tää on huono metodi, TODO: luo level-classit ennen lataamista 
   196        LoadLevel("planet2"); 
  149197    } 
  150198} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.