Ignore:
Timestamp:
2014-07-03 17:42:59 (8 years ago)
Author:
mijoilmo
Message:

muokkasin niin, että planet1.png raja ei enää näy.
LEVEL BACKGROUND KUVASSA PITÄÄ OLLA IHAN VASEMMASSA JA OIKEASSA REUNASSA TÄSMÄLLEEN SAMAT PIKSELIT ETTÄ RAJAA EI TULE. ELI 1920X1080 KUVAAN CANVAS SIZE 1921X1080, JA COPY-PASTETAT ENSIMMÄISEN JONON PIKSELEITÄ VIIMEISEEN TYHJÄÄN JONOON. SAUMATONTA.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5339 r5393  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
   420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
   421            <summary> 
   422            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   423            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   424            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
   425            </summary> 
   426        </member> 
   427        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
   428            <summary> 
   429            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   430            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   431            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
   432            </summary> 
   433        </member> 
   434        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
   435            <summary> 
   436            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   437            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
   441            <summary> 
   442            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   443            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   444            </summary> 
   445        </member> 
  420446        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  421447            <summary> 
   
  427453            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  428454            </summary> 
   455        </member> 
   456        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   457            <summary> 
   458            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   462            <summary> 
   463            LisÀÀ peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="obj">Olio</param> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   468            <summary> 
   469            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   470            </summary> 
   471            <param name="obj">Olio</param> 
  429472        </member> 
  430473        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  469512            </summary> 
  470513        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   514        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472515            <summary> 
  473516            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478521            </remarks> 
  479522        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481524            <summary>  
  482525            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570613            </summary> 
  571614        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   615        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   616            <summary> 
   617            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   618            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   619            </summary> 
   620            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576621            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577622            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580625            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581626        </member> 
   627        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   628            <summary> 
   629            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   630            </summary> 
   631            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   632            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   633            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   634            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   635            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   636        </member> 
   637        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   638            <summary> 
   639            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   640            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   641            </summary> 
   642            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   643            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   644            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   645            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   646            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   647        </member> 
  582648        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583649            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   650            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585651            </summary> 
  586652            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  14541520            </summary> 
  14551521        </member> 
   1522        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1523            <summary> 
   1524            Suorakaide 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1528            <summary> 
   1529            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1533            <summary> 
   1534            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1535            </summary> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1538            <summary> 
   1539            Suorakaiteen leveyse 
   1540            </summary> 
   1541        </member> 
   1542        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1543            <summary> 
   1544            Suorakaiteen korkeus 
   1545            </summary> 
   1546        </member> 
   1547        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1548            <summary> 
   1549            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1550            </summary> 
   1551            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1552            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1553            <param name="w">leveys</param> 
   1554            <param name="h">korkeus</param> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1557            <summary> 
   1558            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1559            </summary> 
   1560            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1561            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1562        </member> 
   1563        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1564            <summary> 
   1565            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1566            </summary> 
   1567            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1568            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1571            <summary> 
   1572            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1573            </summary> 
   1574        </member> 
   1575        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1576            <summary> 
   1577            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1578            </summary> 
   1579        </member> 
   1580        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1581            <summary> 
   1582            Suorakaiteen alareunen Y 
   1583            </summary> 
   1584        </member> 
   1585        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1586            <summary> 
   1587            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1588            </summary> 
   1589        </member> 
   1590        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1591            <summary> 
   1592            Suorakaiteen keskipiste 
   1593            </summary> 
   1594        </member> 
   1595        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1596            <summary> 
   1597            Suorakaiteen koko 
   1598            </summary> 
   1599        </member> 
   1600        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1601            <summary> 
   1602            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1603            </summary> 
   1604        </member> 
   1605        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1606            <summary> 
   1607            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1608            </summary> 
   1609        </member> 
   1610        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1611            <summary> 
   1612            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1613            </summary> 
   1614        </member> 
   1615        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1616            <summary> 
   1617            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1618            </summary> 
   1619        </member> 
   1620        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1621            <summary> 
   1622            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1623            </summary> 
   1624        </member> 
  14561625        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571626            <summary> 
   
  22322401            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332402            </summary> 
   2403        </member> 
   2404        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2405            <summary> 
   2406            Aaltomuoto. 
   2407            </summary> 
   2408        </member> 
   2409        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2410            <summary> 
   2411            Luo uuden aaltomuodon. 
   2412            </summary> 
   2413            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2414            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2415            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2416            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2417        </member> 
   2418        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2419            <summary> 
   2420            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2421            </summary> 
   2422            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2423            <returns></returns> 
   2424        </member> 
   2425        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2426            <summary> 
   2427            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2428            </summary> 
   2429            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2430            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2431            <returns></returns> 
   2432            <remarks> 
   2433            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2434            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2435            </remarks> 
   2436        </member> 
   2437        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2438            <summary> 
   2439            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2440            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2441            </summary> 
   2442            <param name="t"></param> 
   2443            <returns></returns> 
   2444        </member> 
   2445        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2446            <summary> 
   2447            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2448            </summary> 
   2449        </member> 
   2450        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2451            <summary> 
   2452            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2453            </summary> 
   2454        </member> 
   2455        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2456            <summary> 
   2457            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2458            </summary> 
   2459        </member> 
   2460        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2461            <summary> 
   2462            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2463            </summary> 
   2464        </member> 
   2465        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2466            <summary> 
   2467            Siniaalto. 
   2468            </summary> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2471            <summary> 
   2472            Luo uuden siniaallon. 
   2473            </summary> 
   2474            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2475            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2476            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2477            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2478        </member> 
   2479        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2480            <summary> 
   2481            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2482            </summary> 
   2483            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2484            <returns></returns> 
   2485        </member> 
   2486        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2487            <summary> 
   2488            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2489            </summary> 
   2490            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2491            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2492            <returns></returns> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2495            <summary> 
   2496            Sahalaita-aalto. 
   2497            </summary> 
   2498        </member> 
   2499        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2500            <summary> 
   2501            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2502            </summary> 
   2503            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2504            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2505            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2506            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2507        </member> 
   2508        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2509            <summary> 
   2510            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2511            </summary> 
   2512            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2513            <returns></returns> 
   2514        </member> 
   2515        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2516            <summary> 
   2517            Kolmioaalto. 
   2518            </summary> 
   2519        </member> 
   2520        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2521            <summary> 
   2522            Luo uuden kolmioaallon. 
   2523            </summary> 
   2524            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2525            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2526            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2527            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2528        </member> 
   2529        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2530            <summary> 
   2531            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2532            </summary> 
   2533            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2534            <returns></returns> 
   2535        </member> 
   2536        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2537            <summary> 
   2538            Kanttiaalto. 
   2539            </summary> 
   2540        </member> 
   2541        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2542            <summary> 
   2543            Luo uuden kanttiaallon. 
   2544            </summary> 
   2545            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2546            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2547            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2548            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2549        </member> 
   2550        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2551            <summary> 
   2552            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2553            </summary> 
   2554            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2555            <returns></returns> 
  22342556        </member> 
  22352557        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  29153237            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  29163238            </summary> 
   3239            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29173240            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29183241            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29243247            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  29253248            </summary> 
   3249            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29263250            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29273251            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29643288            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  29653289        </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   3290        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29673291            <summary> 
  29683292            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  29733297            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29743298        </member> 
  2975         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3299        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29763300            <summary> 
  29773301            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  29803304            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  29813305            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3306            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3307        </member> 
   3308        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3309            <summary> 
   3310            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3311            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
   3312            </summary> 
   3313            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3314            <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  29823315            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29833316        </member> 
   
  45174850            </summary> 
  45184851        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4852        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204853            <summary> 
  45214854            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  47485081            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  47495082        </member> 
   5083        <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
   5084            <summary> 
   5085            KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
   5086            </summary> 
   5087        </member> 
  47505088        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  47515089            <summary> 
   
  47785116            <summary> 
  47795117            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   5118            </summary> 
   5119        </member> 
   5120        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5121            <summary> 
   5122            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  47805123            </summary> 
  47815124        </member> 
   
  60426385            <summary> 
  60436386            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6387            </summary> 
   6388        </member> 
   6389        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
   6390            <summary> 
   6391            Voiko musiikkia soittaa. 
   6392            Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
   6393            Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  60446394            </summary> 
  60456395        </member> 
   
  66006950            <param name="newScore"></param> 
  66016951        </member> 
  6602         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  6603             <summary> 
  6604             Viesti. 
  6605             </summary> 
  6606         </member> 
  66076952        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  66086953            <summary> 
   
  71367481            <summary> 
  71377482            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   7483            </summary> 
   7484        </member> 
   7485        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
   7486            <summary> 
   7487            Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
   7488            </summary> 
   7489        </member> 
   7490        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
   7491            <summary> 
   7492            Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
   7493            </summary> 
   7494        </member> 
   7495        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
   7496            <summary> 
   7497            Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  71387498            </summary> 
  71397499        </member> 
   
  1222712587            </summary> 
  1222812588        </member> 
   12589        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12590            <summary> 
   12591            KentÀn rajaama alue 
   12592            </summary> 
   12593        </member> 
  1222912594        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1223012595            <summary> 
   
  1437614741            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714742            </summary> 
   14743            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814744        </member> 
  1437914745        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114747            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214748            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14749            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414750        </member> 
  1438514751        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714753            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814754            </summary> 
   14755            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14756            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14757            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914758        </member> 
  1439014759        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214761            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314762            </summary> 
   14763            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14764            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14765            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414766        </member> 
  1439514767        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414776            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514777            </summary> 
   14778            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614779        </member> 
  1440714780        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814781            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14782            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014783            </summary> 
  1441114784            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614789        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714790            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14791            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914792            </summary> 
  1442014793            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814801            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914802            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14803            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114804        </member> 
  1443214805        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414807            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514808            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14809            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714810        </member> 
  1443814811        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014813            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114814            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14815            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314816        </member> 
  1444414817        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814831            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914832            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14833            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14834        </member> 
   14835        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14836            <summary> 
   14837            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14838            </summary> 
   14839            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14840            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14841            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114842        </member> 
  1446214843        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514846            </summary> 
  1446614847            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14848            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814849        </member> 
  1446914850        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447314854            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447414855            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   14856            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447614857        </member> 
  1447714858        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.