Changeset 5382 for 2014/27


Ignore:
Timestamp:
2014-07-03 15:01:04 (9 years ago)
Author:
ramatika
Message:

hahmon likkumaan,kenttä

Location:
2014/27/RahulM
Files:
232 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/RahulM/pong/pong/pong/pong.cs

  r5185 r5382  
  1313 
  1414    PhysicsObject pallo; 
  15  
  1615    PhysicsObject maila1; 
  1716    PhysicsObject maila2; 
  1817 
  19     public override void Begin() 
  20     { 
  21  
  22  
  23          pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
   24     public override void Begin() 
   25     { 
   26         LuoKentta(); 
   27        AsetaOhjaimet(); 
   28        LisaaLaskurit(); 
   29        AloitaPeli(); 
   30 
   31     } 
   32 
   33    void LuoKentta() 
   34    { 
   35        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2436        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  2537        pallo.X = -200.0; 
  2638        pallo.Y = 0.0; 
  2739        pallo.Restitution = 1.0; 
   40        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   41        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
  2842        Add(pallo); 
   43        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2944 
  3045        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  31         maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   47 
  3248         
  33  
  34         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   50        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   51        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   52        vasenReuna.IsVisible = false; 
   53 
   54        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   55        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   56        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   57        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   58 
   59        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   60        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   61        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   62        ylaReuna.IsVisible = false; 
   63 
   64        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   65        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   66        alaReuna.IsVisible = false; 
   67        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   68 
  3569        Level.Background.Color = Color.Black; 
  3670 
  3771        Camera.ZoomToLevel(); 
  38         AloitaPeli(); 
  39  
  40         AsetaOhjaimet(); 
  41  
  42         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  43         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  44     } 
  45  
  46     void AloitaPeli() 
  47     { 
  48  
  49         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  50         pallo.Hit(impulssi); 
  51     } 
   72    } 
   73 
  5274    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5375    { 
   
  5779        maila.Y = y; 
  5880        maila.Restitution = 1.0; 
   81        maila.KineticFriction = 0.0; 
  5982        Add(maila); 
  6083        return maila; 
  6184    } 
  6285 
  63        void AsetaOhjaimet() 
  64        { 
  65         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös",maila1, nopeusYlös); 
   86    void LisaaLaskurit() 
   87    { 
   88        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   89        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   90    } 
   91 
   92     IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   93    { 
   94        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   95        laskuri.MaxValue = 10; 
   96         
   97        Label naytto = new Label(); 
   98        naytto.BindTo(laskuri); 
   99        naytto.X = x; 
   100        naytto.Y = y; 
   101        naytto.TextColor = Color.White; 
   102        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   103        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   104        Add(naytto); 
   105 
   106        return laskuri; 
   107    } 
   108 
   109    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   110    { 
   111        if (kohde == oikeaReuna) 
   112        { 
   113            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   114        } 
   115        else if (kohde == vasenReuna) 
   116        { 
   117            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   118        } 
   119    } 
   120 
   121        void AloitaPeli() 
   122    { 
   123        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   124        pallo.Hit(impulssi); 
   125    } 
   126 
   127     
   128    void AsetaOhjaimet() 
   129    { 
   130        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös); 
  66131        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  67132        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   
  70135        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös); 
  71136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  72         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2,nopeusAlas); 
   137        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  73138        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  74139 
  75140        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  76141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  77        } 
  78          
   142 
   143        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös); 
   144        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   145        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   146        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   147 
   148        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös); 
   149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   152 
   153        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   154        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   155    } 
   156 
  79157        void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  80         { 
  81             maila.Velocity = nopeus; 
  82         } 
  83  
   158    { 
   159        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   160        { 
   161            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   162            return; 
   163        } 
   164        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   165        { 
   166            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   167            return; 
   168        } 
   169 
   170        maila.Velocity = nopeus; 
   171    } 
  84172} 
   173 
   174 
   175 
   176 
   177 
   178 
   179 
   180 
   181 
   182 
   183 
   184 
   185 
   186 
   187 
   188 
   189 
   190 
   191 
   192 
   193 
   194 
   195 
   196 
   197 
   198 
   199 
   200 
   201 
   202 
   203 
   204 
   205 
   206 
   207 
   208 
   209 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.