Changeset 5338


Ignore:
Timestamp:
2014-07-03 11:51:43 (9 years ago)
Author:
alvirmas
Message:
 
Location:
2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor
Files:
5 added
1 deleted
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Enemy1.cs

  r5324 r5338  
  1919        //this.Image = parent.Images["vihu1_image"]; 
  2020        this.Position = position; 
   21        // this.Animation = new Animation 
  2122 
  2223        parent.Add(this); 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5325 r5338  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
   420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
   421            <summary> 
   422            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   423            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   424            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
   425            </summary> 
   426        </member> 
   427        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
   428            <summary> 
   429            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   430            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   431            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
   432            </summary> 
   433        </member> 
   434        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
   435            <summary> 
   436            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   437            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
   441            <summary> 
   442            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   443            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   444            </summary> 
   445        </member> 
  420446        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  421447            <summary> 
   
  427453            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  428454            </summary> 
   455        </member> 
   456        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   457            <summary> 
   458            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   462            <summary> 
   463            LisÀÀ peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="obj">Olio</param> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   468            <summary> 
   469            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   470            </summary> 
   471            <param name="obj">Olio</param> 
  429472        </member> 
  430473        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  469512            </summary> 
  470513        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   514        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472515            <summary> 
  473516            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478521            </remarks> 
  479522        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481524            <summary>  
  482525            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570613            </summary> 
  571614        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   615        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   616            <summary> 
   617            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   618            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   619            </summary> 
   620            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576621            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577622            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580625            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581626        </member> 
   627        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   628            <summary> 
   629            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   630            </summary> 
   631            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   632            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   633            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   634            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   635            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   636        </member> 
   637        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   638            <summary> 
   639            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   640            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   641            </summary> 
   642            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   643            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   644            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   645            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   646            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   647        </member> 
  582648        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583649            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   650            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585651            </summary> 
  586652            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  14541520            </summary> 
  14551521        </member> 
   1522        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1523            <summary> 
   1524            Suorakaide 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1528            <summary> 
   1529            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1533            <summary> 
   1534            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1535            </summary> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1538            <summary> 
   1539            Suorakaiteen leveyse 
   1540            </summary> 
   1541        </member> 
   1542        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1543            <summary> 
   1544            Suorakaiteen korkeus 
   1545            </summary> 
   1546        </member> 
   1547        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1548            <summary> 
   1549            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1550            </summary> 
   1551            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1552            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1553            <param name="w">leveys</param> 
   1554            <param name="h">korkeus</param> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1557            <summary> 
   1558            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1559            </summary> 
   1560            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1561            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1562        </member> 
   1563        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1564            <summary> 
   1565            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1566            </summary> 
   1567            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1568            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1571            <summary> 
   1572            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1573            </summary> 
   1574        </member> 
   1575        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1576            <summary> 
   1577            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1578            </summary> 
   1579        </member> 
   1580        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1581            <summary> 
   1582            Suorakaiteen alareunen Y 
   1583            </summary> 
   1584        </member> 
   1585        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1586            <summary> 
   1587            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1588            </summary> 
   1589        </member> 
   1590        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1591            <summary> 
   1592            Suorakaiteen keskipiste 
   1593            </summary> 
   1594        </member> 
   1595        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1596            <summary> 
   1597            Suorakaiteen koko 
   1598            </summary> 
   1599        </member> 
   1600        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1601            <summary> 
   1602            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1603            </summary> 
   1604        </member> 
   1605        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1606            <summary> 
   1607            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1608            </summary> 
   1609        </member> 
   1610        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1611            <summary> 
   1612            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1613            </summary> 
   1614        </member> 
   1615        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1616            <summary> 
   1617            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1618            </summary> 
   1619        </member> 
   1620        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1621            <summary> 
   1622            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1623            </summary> 
   1624        </member> 
  14561625        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571626            <summary> 
   
  22322401            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332402            </summary> 
   2403        </member> 
   2404        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2405            <summary> 
   2406            Aaltomuoto. 
   2407            </summary> 
   2408        </member> 
   2409        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2410            <summary> 
   2411            Luo uuden aaltomuodon. 
   2412            </summary> 
   2413            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2414            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2415            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2416            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2417        </member> 
   2418        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2419            <summary> 
   2420            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2421            </summary> 
   2422            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2423            <returns></returns> 
   2424        </member> 
   2425        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2426            <summary> 
   2427            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2428            </summary> 
   2429            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2430            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2431            <returns></returns> 
   2432            <remarks> 
   2433            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2434            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2435            </remarks> 
   2436        </member> 
   2437        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2438            <summary> 
   2439            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2440            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2441            </summary> 
   2442            <param name="t"></param> 
   2443            <returns></returns> 
   2444        </member> 
   2445        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2446            <summary> 
   2447            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2448            </summary> 
   2449        </member> 
   2450        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2451            <summary> 
   2452            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2453            </summary> 
   2454        </member> 
   2455        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2456            <summary> 
   2457            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2458            </summary> 
   2459        </member> 
   2460        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2461            <summary> 
   2462            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2463            </summary> 
   2464        </member> 
   2465        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2466            <summary> 
   2467            Siniaalto. 
   2468            </summary> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2471            <summary> 
   2472            Luo uuden siniaallon. 
   2473            </summary> 
   2474            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2475            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2476            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2477            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2478        </member> 
   2479        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2480            <summary> 
   2481            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2482            </summary> 
   2483            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2484            <returns></returns> 
   2485        </member> 
   2486        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2487            <summary> 
   2488            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2489            </summary> 
   2490            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2491            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2492            <returns></returns> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2495            <summary> 
   2496            Sahalaita-aalto. 
   2497            </summary> 
   2498        </member> 
   2499        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2500            <summary> 
   2501            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2502            </summary> 
   2503            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2504            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2505            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2506            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2507        </member> 
   2508        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2509            <summary> 
   2510            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2511            </summary> 
   2512            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2513            <returns></returns> 
   2514        </member> 
   2515        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2516            <summary> 
   2517            Kolmioaalto. 
   2518            </summary> 
   2519        </member> 
   2520        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2521            <summary> 
   2522            Luo uuden kolmioaallon. 
   2523            </summary> 
   2524            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2525            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2526            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2527            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2528        </member> 
   2529        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2530            <summary> 
   2531            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2532            </summary> 
   2533            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2534            <returns></returns> 
   2535        </member> 
   2536        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2537            <summary> 
   2538            Kanttiaalto. 
   2539            </summary> 
   2540        </member> 
   2541        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2542            <summary> 
   2543            Luo uuden kanttiaallon. 
   2544            </summary> 
   2545            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2546            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2547            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2548            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2549        </member> 
   2550        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2551            <summary> 
   2552            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2553            </summary> 
   2554            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2555            <returns></returns> 
  22342556        </member> 
  22352557        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  29153237            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  29163238            </summary> 
   3239            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29173240            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29183241            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29243247            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  29253248            </summary> 
   3249            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29263250            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29273251            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29643288            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  29653289        </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   3290        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29673291            <summary> 
  29683292            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  29733297            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29743298        </member> 
  2975         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3299        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29763300            <summary> 
  29773301            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  29803304            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  29813305            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3306            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3307        </member> 
   3308        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3309            <summary> 
   3310            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3311            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
   3312            </summary> 
   3313            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3314            <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  29823315            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29833316        </member> 
   
  45174850            </summary> 
  45184851        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4852        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204853            <summary> 
  45214854            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  47485081            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  47495082        </member> 
   5083        <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
   5084            <summary> 
   5085            KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
   5086            </summary> 
   5087        </member> 
  47505088        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  47515089            <summary> 
   
  47785116            <summary> 
  47795117            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   5118            </summary> 
   5119        </member> 
   5120        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5121            <summary> 
   5122            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  47805123            </summary> 
  47815124        </member> 
   
  60426385            <summary> 
  60436386            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6387            </summary> 
   6388        </member> 
   6389        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
   6390            <summary> 
   6391            Voiko musiikkia soittaa. 
   6392            Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
   6393            Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  60446394            </summary> 
  60456395        </member> 
   
  66006950            <param name="newScore"></param> 
  66016951        </member> 
  6602         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  6603             <summary> 
  6604             Viesti. 
  6605             </summary> 
  6606         </member> 
  66076952        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  66086953            <summary> 
   
  71367481            <summary> 
  71377482            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   7483            </summary> 
   7484        </member> 
   7485        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
   7486            <summary> 
   7487            Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
   7488            </summary> 
   7489        </member> 
   7490        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
   7491            <summary> 
   7492            Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
   7493            </summary> 
   7494        </member> 
   7495        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
   7496            <summary> 
   7497            Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  71387498            </summary> 
  71397499        </member> 
   
  1222712587            </summary> 
  1222812588        </member> 
   12589        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12590            <summary> 
   12591            KentÀn rajaama alue 
   12592            </summary> 
   12593        </member> 
  1222912594        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1223012595            <summary> 
   
  1437614741            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714742            </summary> 
   14743            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814744        </member> 
  1437914745        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114747            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214748            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14749            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414750        </member> 
  1438514751        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714753            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814754            </summary> 
   14755            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14756            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14757            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914758        </member> 
  1439014759        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214761            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314762            </summary> 
   14763            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14764            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14765            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414766        </member> 
  1439514767        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414776            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514777            </summary> 
   14778            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614779        </member> 
  1440714780        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814781            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14782            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014783            </summary> 
  1441114784            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614789        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714790            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14791            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914792            </summary> 
  1442014793            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814801            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914802            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14803            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114804        </member> 
  1443214805        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414807            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514808            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14809            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714810        </member> 
  1443814811        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014813            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114814            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14815            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314816        </member> 
  1444414817        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814831            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914832            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14833            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14834        </member> 
   14835        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14836            <summary> 
   14837            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14838            </summary> 
   14839            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14840            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14841            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114842        </member> 
  1446214843        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514846            </summary> 
  1446614847            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14848            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814849        </member> 
  1446914850        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447314854            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447414855            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   14856            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447614857        </member> 
  1447714858        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{5156C658-EF8C-4216-BA6D-9928D133FE72}.xml

  r5325 r5338  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-07-01T10:12:04.6608656+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb</Output> 
   11      <Time>2014-07-03T10:36:24.4773373+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-07-03T10:48:01.7265086+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb</Output> 
   20      <Time>2014-07-03T10:42:38.3638239+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\ships\player.xnb</Output> 
  29       <Time>2014-07-01T12:37:39.845633+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\ships\player.xnb</Output> 
   29      <Time>2014-07-03T10:36:24.5313481+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3535      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  3636      <Options>None</Options> 
  37       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb</Output> 
  38       <Time>2014-07-02T09:34:30.0698321+03:00</Time> 
   37      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb</Output> 
   38      <Time>2014-07-03T10:36:24.4273273+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.2.xnb</Output> 
  47       <Time>2014-07-02T09:34:30.0698321+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.2.xnb</Output> 
   47      <Time>2014-07-03T10:36:24.4353289+03:00</Time> 
  4848    </Item> 
  4949    <Item> 
   
  5353      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  5454      <Options>None</Options> 
  55       <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb</Output> 
  56       <Time>2014-07-01T10:12:04.567265+03:00</Time> 
   55      <Output>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb</Output> 
   56      <Time>2014-07-03T10:36:24.4433305+03:00</Time> 
  5757    </Item> 
  5858    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  6363      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  6464      <CompressContent>false</CompressContent> 
  65       <RootDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivorContent\</RootDirectory> 
  66       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\</LoggerRootDirectory> 
  67       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  68       <OutputDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   65      <RootDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivorContent\</RootDirectory> 
   66      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\</LoggerRootDirectory> 
   67      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   68      <OutputDirectory>C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  6969    </Settings> 
  7070    <Assemblies> 
  7171      <Assembly> 
  7272        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  73         <Value>2013-09-06T09:39:14+03:00</Value> 
   73        <Value>2014-06-10T15:50:44+03:00</Value> 
  7474      </Assembly> 
  7575      <Assembly> 
   
  9999      <Assembly> 
  100100        <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  101         <Value>2013-09-06T09:39:16+03:00</Value> 
   101        <Value>2014-06-10T15:50:44+03:00</Value> 
  102102      </Assembly> 
  103103      <Assembly> 
  104104        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  105         <Value>2014-04-22T21:32:12.354917+03:00</Value> 
   105        <Value>2014-04-22T20:58:03.8700212+03:00</Value> 
  106106      </Assembly> 
  107107    </Assemblies> 
 • 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/obj/x86/Debug/Protokolla236TrueSurvivor.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5324 r5338  
  1 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb 
  2 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb 
  3 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\ships\player.xnb 
  4 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb 
  5 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.2.xnb 
  6 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  7 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  8 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  9 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
  10 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  11 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  12 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  13 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  14 C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  15 C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  16 C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  171C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb 
  182C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb 
   
  204C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb 
  215C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.2.xnb 
   6C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb 
  227C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  238C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  249C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  2510C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   11C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   12C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   13C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  2614C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  27 C:\MyTemp\AleksanteriV\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb 
  28 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\backgrounds\space_background.xnb 
  29 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\levels\0.xnb 
  30 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\ships\player.xnb 
  31 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.1.xnb 
  32 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\effects\thrusters\thruster0.2.xnb 
  33 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb 
  34 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  35 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  36 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  37 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
  38 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.csprojResolveAssemblyReference.cache 
  39 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  40 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.exe 
  41 D:\Csharp feat jypeli\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\obj\x86\Debug\Protokolla236TrueSurvivor.pdb 
  42 C:\MyTemp\AleksanteriV2014\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\Protokolla236TrueSurvivor\bin\x86\Debug\Content\graphics\tiles\tile0.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.