Ignore:
Timestamp:
2014-07-01 14:56:32 (9 years ago)
Author:
arosrinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/27/ArttuR/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1/Peli_1.cs

  r5205 r5246  
  1010{ 
  1111    PhysicsObject pelaaja; 
   12    PhysicsObject hirvio; 
   13    GameObject tahtain; 
  1214    Vector suunta; 
  1315 
   16    AssaultRifle pelaajanAse; 
   17 
   18    Image avaimenKuva = LoadImage("Avain"); 
   19    Image aseenKuva = LoadImage("ase_1"); 
   20    Image hirvionKuva = LoadImage("Hirvio"); 
   21    Image tahtainKuva = LoadImage("Tahtain"); 
  1422    Image seinaKuva = LoadImage("Seina_1"); 
  1523    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pelaaja"); 
   
  1826    public override void Begin() 
  1927    { 
  20         LuoKentta(); 
  21         LisaaOhjaimet(); 
  22         LuoPelaaja(Level.Left + 50, 0); 
  23         Camera.Follow(pelaaja); 
   28        LuoAlkuvalikko(); 
  2429 
  2530        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  2732    } 
  2833 
   34    void AloitaPeli() 
   35    { 
   36        LuoKentta(); 
   37    } 
   38 
  2939    void LuoKentta() 
  3040    { 
   41 
   42        LuoPelaaja(Level.Left + 50, 0); 
   43        LuoHirvio(500, 0); 
   44        LuoAvain(500, -75); 
   45        LisaaOhjaimet(); 
   46        Camera.Follow(pelaaja); 
  3147        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("Kentta_1"); 
  3248 
   
  4157        ruudut.Execute(40, 40); 
  4258 
  43         IsMouseVisible = true; 
   59        //IsMouseVisible = true; 
  4460    } 
  4561 
  4662    void LisaaOhjaimet() 
  4763    { 
  48         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1500, 0)); 
  49         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1500, 0)); 
  50         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1500)); 
  51         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1500)); 
   64        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-20000, 0)); 
   65        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(20000, 0)); 
   66        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 20000)); 
   67        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -20000)); 
   68        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajanAse); 
  5269    } 
  5370 
   
  6683        pelaaja.LinearDamping = 0.5; 
  6784        pelaaja.Image = pelaajanKuva; 
   85        pelaaja.CanRotate = false; 
  6886        pelaaja.RotateImage = true; 
  69         //pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(270); 
  70         Add(pelaaja, 3); 
   87        Add(pelaaja, 2); 
  7188 
  72         Mouse.ListenMovement(1.0, KaannaPelaajanKuvaa, ""); 
   89        pelaajanAse = new AssaultRifle(30, 10); 
   90        pelaajanAse.Ammo.Value = 1000; 
   91        pelaajanAse.FireRate = 2; 
   92        pelaajanAse.Image = aseenKuva; 
   93        pelaajanAse.X = 5; 
   94        pelaajanAse.Y = 10; 
   95        pelaaja.Add(pelaajanAse); 
   96        pelaajanAse.Layer = pelaaja.Layer; 
   97 
   98        LuoTahtain(); 
   99 
   100        Camera.Zoom(1.2); 
   101 
   102        Mouse.ListenMovement(1.0, HiiriLiikkui, ""); 
  73103    } 
  74104 
  75105 
  76     void KaannaPelaajanKuvaa(AnalogState hiirenLiike) 
   106    void HiiriLiikkui(AnalogState hiirenLiike) 
  77107    { 
  78108        suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.AbsolutePosition).Normalize(); 
  79109        pelaaja.Angle = suunta.Angle; 
   110        tahtain.AbsolutePosition = Mouse.PositionOnWorld; 
  80111    } 
  81112 
  82113 
  83     void LuoAvain(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   114    void LuoAvain(double x, double y) 
  84115    { 
  85116        PhysicsObject avain = new PhysicsObject(20, 20); 
   117        avain.Image = avaimenKuva; 
   118        avain.X = x; 
   119        avain.Y = y; 
   120        Add(avain, 2); 
  86121    } 
  87122 
   
  93128        seina.Image = seinaKuva; 
  94129        seina.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  95         Add(seina,3); 
   130        Add(seina,2); 
  96131    } 
  97132 
   
  104139        Add(lattia,-3); 
  105140    } 
   141 
   142    void LuoTahtain() 
   143    { 
   144        tahtain = new GameObject (20, 20); 
   145        tahtain.Image = tahtainKuva; 
   146        //tahtain.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   147        Add(tahtain, 3); 
   148    } 
   149 
   150    void LuoHirvio(double x, double y) 
   151    { 
   152        hirvio = new PhysicsObject(50, 50); 
   153        hirvio.LinearDamping = 0.5; 
   154        hirvio.Image = hirvionKuva; 
   155        hirvio.CanRotate = false; 
   156        hirvio.X = x; 
   157        hirvio.Y = y; 
   158        Add(hirvio, 2); 
   159 
   160        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   161        seuraajanAivot.Speed = 200; 
   162        seuraajanAivot.DistanceFar = 600; 
   163        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
   164        hirvio.Brain = seuraajanAivot; 
   165    } 
   166 
   167    void AmmuAseella(AssaultRifle ase) 
   168    { 
   169        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   170    } 
   171 
   172    void LuoAlkuvalikko() 
   173    { 
   174        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Peli_1", "Aloita peli", "Asetukset", "Lopeta"); 
   175        Add(alkuValikko); 
   176 
   177        Level.Background.Color = Color.Gray; 
   178 
   179        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   180    } 
  106181} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.