Changeset 5134 for 2014/26


Ignore:
Timestamp:
2014-06-26 15:03:13 (8 years ago)
Author:
jealkuik
Message:
 
Location:
2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight
Files:
26 added
2 deleted
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/NoobFight.cs

  r5084 r5134  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
   9class Pelaaja : PhysicsObject 
   10{ 
   11    public bool onkoilmassa = false; 
   12 
   13    public Pelaaja(double leveys, double korkeus) 
   14        : base(leveys, korkeus) 
   15    { 
   16         
   17    } 
   18} 
   19 
  920public class NoobFight : PhysicsGame 
  1021{ 
  11     Image hahmo = LoadImage("JerenHahmo"); 
   22    private Animation ukonKavely; 
   23    private Animation ukkelinKavely; 
   24    DoubleMeter elamaLaskuri = new DoubleMeter(10); 
   25    DoubleMeter elamaLaskuri2 = new DoubleMeter(10); 
   26 
   27    Pelaaja pelaaja1; 
   28    Pelaaja pelaaja2; 
   29 
   30 
   31    Image hahmo = LoadImage("Ukkeli1"); 
   32    Image yolo = LoadImage("Ukko1"); 
  1233    Image tausta = LoadImage("kuva"); 
   34    Image nyrkkiKuva = LoadImage("nyrkki"); 
  1335    private Image[] ukkelinkavely = LoadImages("hahmo", 1, 3); 
   36    private Image[] ukonkavely = LoadImages("hahmo", 1, 3); 
   37      
   38    double nopeusKerroin = 300; 
   39     
   40 
  1441    public override void Begin() 
   42    { 
   43        LuoAlkuvalikko(); 
   44    } 
   45 
   46 
   47    void LuoElamaLaskuri(double x, double y, DoubleMeter laskuri) 
   48    { 
   49        laskuri = new DoubleMeter(10); 
   50        laskuri.MaxValue = 10; 
   51        laskuri.MinValue = 0; 
   52        laskuri.LowerLimit += ElamaLoppui; 
   53 
   54        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
   55        elamaPalkki.X = x; 
   56        elamaPalkki.Y = y; 
   57        elamaPalkki.BindTo(laskuri); 
   58        Add(elamaPalkki); 
   59 
   60 
   61 
   62    } 
   63 
   64    void LuoAikaLaskuri() 
   65    { 
   66        IntMeter laskuri = new IntMeter(60 * 3); 
   67        laskuri.MinValue = 0; 
   68        laskuri.LowerLimit += PeliOhi; 
   69    } 
   70 
   71 
   72    void ElamaLoppui() 
   73    { 
   74        MessageDisplay.Add("Finnish Him"); 
   75    } 
   76 
   77 
   78    void AikaVahenee() 
   79    { 
   80        //aikaVahenee 
   81 
   82    } 
   83 
   84 
   85    void PeliOhi() 
   86    { 
   87    } 
   88 
   89 
   90    void LuoAlkuvalikko() 
   91    { 
   92        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   93        "new game", "-____________-"); 
   94        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
   95        alkuValikko.Color = Color.Red; 
   96        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   97        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   98 
   99        Add(alkuValikko); 
   100    } 
   101 
   102 
   103    void AloitaPeli() 
   104    { 
   105        ClearAll(); 
   106        IsPaused = false; 
   107        SmoothTextures = false; 
   108 
   109        ukonKavely = LoadAnimation("ukko"); 
   110        ukkelinKavely = LoadAnimation("ukkeli"); 
   111 
   112        LuoKentta(); 
   113        AsetaOhjaimet(); 
   114        LuoPeliAika(); 
   115 
   116        LuoElamaLaskuri(Screen.Left + 150, Screen.Top - 20, elamaLaskuri); 
   117        LuoElamaLaskuri(Screen.Right - 150, Screen.Top - 20, elamaLaskuri2); 
   118 
   119         
   120    } 
   121 
   122 
   123    void LuoPeliAika() 
   124    { 
   125        Timer ajastinPeliAika = new Timer(); 
   126        ajastinPeliAika.Interval = 1.5; 
   127        ajastinPeliAika.Timeout += AikaVahenee; 
   128        ajastinPeliAika.Start(1); 
   129    } 
   130 
   131 
   132    void AsetaOhjaimet() 
   133    { 
   134        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(-1, 0)); 
   135        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(1, 0)); 
   136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, null, pelaaja1); 
   137        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, LyoPelaajaa1, null, pelaaja1); 
   138 
   139        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(-1, 0)); 
   140        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja2, new Vector(1, 0)); 
   141        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, null, pelaaja2); 
   142        Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Down, LyoPelaajaa2, null, pelaaja2); 
   143 
   144 
   145        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysayttaa pelin"); 
   146 
   147        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   148        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   149    } 
   150 
   151 
   152    void LuoKentta() 
  15153    { 
  16154        SetWindowSize(1024, 768); 
  17155        Level.Size = new Vector(1024, 768); 
  18156        Camera.ZoomToLevel(); 
  19  
  20         SmoothTextures = false; 
  21         PhysicsObject pelaaja1 = new PhysicsObject(100, 100); 
  22         pelaaja1.Image = hahmo; 
  23         Add(pelaaja1); 
  24         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  25         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  26         IsPaused = true; 
  27         Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pause, "Pysayttaa pelin"); 
  28         // Level.Background.Color = Color.Black; 
   157        Level.CreateBorders(); 
   158 
   159        LuoLattia(); 
   160 
   161        pelaaja1 = LuoPelaaja(200, 300, ukkelinKavely, 300, -150, "pelaaja1"); 
   162        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja1, delegate { pelaaja1.onkoilmassa = false; }); 
   163 
   164        pelaaja2 = LuoPelaaja(250, 370, ukonKavely, -400, -150, "pelaaja2"); 
   165        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja2, delegate { pelaaja2.onkoilmassa = false; }); 
   166 
  29167        Level.Background.Image = tausta; 
  30168        Level.Background.ScaleToLevel(); 
  31     } 
   169 
   170        Gravity = new Vector(0.0,-500.0); 
   171    } 
   172 
   173 
   174    Pelaaja LuoPelaaja(int leveys, int korkeus, Animation anim, int x, int y, string tagi) 
   175    { 
   176        Pelaaja pelaaja = new Pelaaja(leveys, korkeus); 
   177 
   178        pelaaja.Animation = new Animation(anim); 
   179        pelaaja.Animation.Start(); 
   180 
   181        pelaaja.Tag = tagi; 
   182 
   183        pelaaja.X = x; 
   184        pelaaja.Y = y; 
   185 
   186        pelaaja.CanRotate = false; 
   187        Add(pelaaja); 
   188 
   189        return pelaaja; 
   190    } 
   191 
   192 
   193    void LiikutaPelaajaa(PhysicsObject pelaaja, Vector suunta) 
   194    { 
   195        pelaaja.Velocity = nopeusKerroin * suunta; 
   196    } 
   197 
   198 
   199    void Hyppaa(Pelaaja pelaaja) 
   200    { 
   201        if (pelaaja.onkoilmassa) return; 
   202        pelaaja.onkoilmassa = true; 
   203        pelaaja.Hit(new Vector(0, 500)); 
   204    } 
   205 
   206 
   207    void LuoLattia() 
   208    { 
   209        PhysicsObject lattia = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width, 100); 
   210        Add(lattia); 
   211        lattia.Y = Level.Bottom; 
   212        lattia.Color = Color.Transparent; 
   213    } 
   214 
   215 
   216    void LyoPelaajaa1(Pelaaja pelaaja) 
   217    { 
   218        PhysicsObject nyrkki = new PhysicsObject(20, 20); 
   219        nyrkki.Image = nyrkkiKuva; 
   220        nyrkki.X = pelaaja.X + pelaaja.Width / 2 + 20; 
   221        nyrkki.Y = pelaaja.Y; 
   222        Add(nyrkki); 
   223 
   224        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(nyrkki, pelaaja2, NyrkkiOsui); 
   225 
   226    } 
   227 
   228 
   229    void LyoPelaajaa2(Pelaaja pelaaja) 
   230    { 
   231        PhysicsObject nyrkki = new PhysicsObject(20, 20); 
   232        nyrkki.Image = nyrkkiKuva; 
   233        nyrkki.X = pelaaja.X + pelaaja.Width / 2 + 20; 
   234        nyrkki.Y = pelaaja.Y; 
   235        Add(nyrkki); 
   236 
   237        AddCollisionHandler<PhysicsObject,Pelaaja>(nyrkki, pelaaja2, NyrkkiOsui); 
   238 
   239    } 
   240 
   241    void NyrkkiOsui(PhysicsObject nyrkki, Pelaaja pelaaja) 
   242    { 
   243        if (pelaaja.Tag.Equals("pelaaja1")) 
   244        { 
   245            elamaLaskuri.Value--; 
   246            if (elamaLaskuri.Value <= 0) pelaaja1.Destroy(); 
   247        } 
   248 
   249        else if (pelaaja.Tag.Equals("pelaaja2")) 
   250        { 
   251            elamaLaskuri2.Value--; 
   252            if (elamaLaskuri2.Value <= 0) pelaaja2.Destroy(); 
   253        } 
   254    } 
   255 
  32256} 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/NoobFight.csproj.Debug.cachefile

  r5082 r5134  
  1 Content\JerenHahmo.xnb 
  21Content\kuva.xnb 
   2Content\ukko1.xnb 
   3Content\ukkeli1.xnb 
   4Content\ukkeli.xnb 
   5Content\ukkeli\ukkeli1_0.xnb 
   6Content\ukkeli\ukkeli2_0.xnb 
   7Content\ukkeli\ukkeli3_0.xnb 
   8Content\ukko.xnb 
   9Content\ukko\ukko1_0.xnb 
   10Content\ukko\ukko2_0.xnb 
   11Content\ukko\ukko3_0.xnb 
   12Content\nyrkki.xnb 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r5082 r5134  
  418418            </summary> 
  419419        </member> 
   420        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitX"> 
   421            <summary> 
   422            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   423            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   424            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitX. 
   425            </summary> 
   426        </member> 
   427        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.UnitY"> 
   428            <summary> 
   429            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   430            Varoitus: suhteessa vanhempi-olioon! 
   431            Jos haluat kÀyttÀÀ suoraan kentÀssÀ, kÀytÀ AbsoluteUnitY. 
   432            </summary> 
   433        </member> 
   434        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitX"> 
   435            <summary> 
   436            Suhteellinen x-suuntavektori lapsiolioille. 
   437            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   438            </summary> 
   439        </member> 
   440        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsoluteUnitY"> 
   441            <summary> 
   442            Suhteellinen y-suuntavektori lapsiolioille. 
   443            Suhteessa suoraan kentÀn koordinaatteihin. 
   444            </summary> 
   445        </member> 
  420446        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.Animation"> 
  421447            <summary> 
   
  427453            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  428454            </summary> 
   455        </member> 
   456        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   457            <summary> 
   458            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   459            </summary> 
   460        </member> 
   461        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   462            <summary> 
   463            LisÀÀ peliolion. 
   464            </summary> 
   465            <param name="obj">Olio</param> 
   466        </member> 
   467        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   468            <summary> 
   469            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   470            </summary> 
   471            <param name="obj">Olio</param> 
  429472        </member> 
  430473        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
   
  469512            </summary> 
  470513        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   514        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472515            <summary> 
  473516            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478521            </remarks> 
  479522        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   523        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481524            <summary>  
  482525            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570613            </summary> 
  571614        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   615        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   616            <summary> 
   617            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   618            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   619            </summary> 
   620            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576621            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577622            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580625            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581626        </member> 
   627        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   628            <summary> 
   629            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   630            </summary> 
   631            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   632            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   633            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   634            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   635            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   636        </member> 
   637        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   638            <summary> 
   639            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   640            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   641            </summary> 
   642            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   643            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   644            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   645            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   646            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   647        </member> 
  582648        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583649            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   650            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585651            </summary> 
  586652            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  14541520            </summary> 
  14551521        </member> 
   1522        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1523            <summary> 
   1524            Suorakaide 
   1525            </summary> 
   1526        </member> 
   1527        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1528            <summary> 
   1529            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1530            </summary> 
   1531        </member> 
   1532        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1533            <summary> 
   1534            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1535            </summary> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1538            <summary> 
   1539            Suorakaiteen leveyse 
   1540            </summary> 
   1541        </member> 
   1542        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1543            <summary> 
   1544            Suorakaiteen korkeus 
   1545            </summary> 
   1546        </member> 
   1547        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1548            <summary> 
   1549            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1550            </summary> 
   1551            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1552            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1553            <param name="w">leveys</param> 
   1554            <param name="h">korkeus</param> 
   1555        </member> 
   1556        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1557            <summary> 
   1558            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1559            </summary> 
   1560            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1561            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1562        </member> 
   1563        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1564            <summary> 
   1565            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1566            </summary> 
   1567            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1568            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1569        </member> 
   1570        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1571            <summary> 
   1572            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1573            </summary> 
   1574        </member> 
   1575        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1576            <summary> 
   1577            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1578            </summary> 
   1579        </member> 
   1580        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1581            <summary> 
   1582            Suorakaiteen alareunen Y 
   1583            </summary> 
   1584        </member> 
   1585        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1586            <summary> 
   1587            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1588            </summary> 
   1589        </member> 
   1590        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1591            <summary> 
   1592            Suorakaiteen keskipiste 
   1593            </summary> 
   1594        </member> 
   1595        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1596            <summary> 
   1597            Suorakaiteen koko 
   1598            </summary> 
   1599        </member> 
   1600        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1601            <summary> 
   1602            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1603            </summary> 
   1604        </member> 
   1605        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1606            <summary> 
   1607            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1608            </summary> 
   1609        </member> 
   1610        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1611            <summary> 
   1612            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1613            </summary> 
   1614        </member> 
   1615        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1616            <summary> 
   1617            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1618            </summary> 
   1619        </member> 
   1620        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1621            <summary> 
   1622            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1623            </summary> 
   1624        </member> 
  14561625        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571626            <summary> 
   
  22322401            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332402            </summary> 
   2403        </member> 
   2404        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2405            <summary> 
   2406            Aaltomuoto. 
   2407            </summary> 
   2408        </member> 
   2409        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2410            <summary> 
   2411            Luo uuden aaltomuodon. 
   2412            </summary> 
   2413            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2414            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2415            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2416            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2417        </member> 
   2418        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2419            <summary> 
   2420            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2421            </summary> 
   2422            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2423            <returns></returns> 
   2424        </member> 
   2425        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2426            <summary> 
   2427            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2428            </summary> 
   2429            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2430            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2431            <returns></returns> 
   2432            <remarks> 
   2433            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2434            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2435            </remarks> 
   2436        </member> 
   2437        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2438            <summary> 
   2439            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2440            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2441            </summary> 
   2442            <param name="t"></param> 
   2443            <returns></returns> 
   2444        </member> 
   2445        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2446            <summary> 
   2447            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2448            </summary> 
   2449        </member> 
   2450        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2451            <summary> 
   2452            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2453            </summary> 
   2454        </member> 
   2455        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2456            <summary> 
   2457            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2458            </summary> 
   2459        </member> 
   2460        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2461            <summary> 
   2462            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2463            </summary> 
   2464        </member> 
   2465        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2466            <summary> 
   2467            Siniaalto. 
   2468            </summary> 
   2469        </member> 
   2470        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2471            <summary> 
   2472            Luo uuden siniaallon. 
   2473            </summary> 
   2474            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2475            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2476            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2477            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2478        </member> 
   2479        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2480            <summary> 
   2481            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2482            </summary> 
   2483            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2484            <returns></returns> 
   2485        </member> 
   2486        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2487            <summary> 
   2488            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2489            </summary> 
   2490            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2491            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2492            <returns></returns> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2495            <summary> 
   2496            Sahalaita-aalto. 
   2497            </summary> 
   2498        </member> 
   2499        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2500            <summary> 
   2501            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2502            </summary> 
   2503            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2504            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2505            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2506            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2507        </member> 
   2508        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2509            <summary> 
   2510            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2511            </summary> 
   2512            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2513            <returns></returns> 
   2514        </member> 
   2515        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2516            <summary> 
   2517            Kolmioaalto. 
   2518            </summary> 
   2519        </member> 
   2520        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2521            <summary> 
   2522            Luo uuden kolmioaallon. 
   2523            </summary> 
   2524            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2525            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2526            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2527            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2528        </member> 
   2529        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2530            <summary> 
   2531            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2532            </summary> 
   2533            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2534            <returns></returns> 
   2535        </member> 
   2536        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2537            <summary> 
   2538            Kanttiaalto. 
   2539            </summary> 
   2540        </member> 
   2541        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2542            <summary> 
   2543            Luo uuden kanttiaallon. 
   2544            </summary> 
   2545            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2546            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2547            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2548            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2549        </member> 
   2550        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2551            <summary> 
   2552            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2553            </summary> 
   2554            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2555            <returns></returns> 
  22342556        </member> 
  22352557        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  29153237            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun olio <code>obj</code> törmÀÀ johonkin toiseen olioon. 
  29163238            </summary> 
   3239            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29173240            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29183241            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29243247            Jypelin sisÀiseen kÀyttöön! 
  29253248            </summary> 
   3249            <typeparam name="O">TörmÀÀvÀn olion tyyppi.</typeparam> 
  29263250            <typeparam name="T">Kohdeolion tyyppi.</typeparam> 
  29273251            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio</param> 
   
  29643288            <param name="handler">TörmÀyksen kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
  29653289        </member> 
  2966         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,``1})"> 
   3290        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByRef``2(``0,``1,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29673291            <summary> 
  29683292            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun 
   
  29733297            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29743298        </member> 
  2975         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3299        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandlerByTag``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
  29763300            <summary> 
  29773301            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   
  29803304            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  29813305            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3306            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3307        </member> 
   3308        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler``2(``0,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{``0,``1})"> 
   3309            <summary> 
   3310            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3311            olio <code>obj</code> törmÀÀ toiseen olioon. 
   3312            </summary> 
   3313            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3314            <param name="target">TörmÀttÀvÀn olion viite tai tagi.</param> 
  29823315            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  29833316        </member> 
   
  45174850            </summary> 
  45184851        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4852        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204853            <summary> 
  45214854            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  47485081            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
  47495082        </member> 
   5083        <member name="M:Jypeli.Animation.Pause"> 
   5084            <summary> 
   5085            KeskeyttÀÀ animaation toiston. 
   5086            </summary> 
   5087        </member> 
  47505088        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
  47515089            <summary> 
   
  47785116            <summary> 
  47795117            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   5118            </summary> 
   5119        </member> 
   5120        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5121            <summary> 
   5122            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
  47805123            </summary> 
  47815124        </member> 
   
  60426385            <summary> 
  60436386            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   6387            </summary> 
   6388        </member> 
   6389        <member name="P:Jypeli.MediaPlayer.CanPlay"> 
   6390            <summary> 
   6391            Voiko musiikkia soittaa. 
   6392            Windows Phonella rajoituksena on ettÀ kÀyttÀjÀn musiikkia ei saa keskeyttÀÀ. 
   6393            Ei tarvitse tarkistaa itse ennen Play-kutsua, Jypeli tekee sen puolesta. 
  60446394            </summary> 
  60456395        </member> 
   
  66006950            <param name="newScore"></param> 
  66016951        </member> 
  6602         <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.Message"> 
  6603             <summary> 
  6604             Viesti. 
  6605             </summary> 
  6606         </member> 
  66076952        <member name="P:Jypeli.Widgets.HighScoreWindow.NameInputWindow"> 
  66086953            <summary> 
   
  71367481            <summary> 
  71377482            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   7483            </summary> 
   7484        </member> 
   7485        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Pressed"> 
   7486            <summary> 
   7487            Tapahtuu kun nappi painetaan pohjaan. 
   7488            </summary> 
   7489        </member> 
   7490        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Released"> 
   7491            <summary> 
   7492            Tapahtuu kun nappi pÀÀstetÀÀn irti. 
   7493            </summary> 
   7494        </member> 
   7495        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Down"> 
   7496            <summary> 
   7497            Tapahtuu kun nappi on pohjassa. 
  71387498            </summary> 
  71397499        </member> 
   
  1222712587            </summary> 
  1222812588        </member> 
   12589        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12590            <summary> 
   12591            KentÀn rajaama alue 
   12592            </summary> 
   12593        </member> 
  1222912594        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1223012595            <summary> 
   
  1437614741            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714742            </summary> 
   14743            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814744        </member> 
  1437914745        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114747            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214748            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14749            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414750        </member> 
  1438514751        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714753            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814754            </summary> 
   14755            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14756            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14757            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914758        </member> 
  1439014759        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214761            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314762            </summary> 
   14763            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14764            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14765            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414766        </member> 
  1439514767        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414776            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514777            </summary> 
   14778            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614779        </member> 
  1440714780        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814781            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14782            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014783            </summary> 
  1441114784            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614789        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714790            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14791            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914792            </summary> 
  1442014793            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814801            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914802            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14803            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114804        </member> 
  1443214805        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414807            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514808            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14809            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714810        </member> 
  1443814811        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014813            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114814            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14815            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314816        </member> 
  1444414817        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814831            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914832            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14833            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14834        </member> 
   14835        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14836            <summary> 
   14837            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14838            </summary> 
   14839            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14840            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14841            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114842        </member> 
  1446214843        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514846            </summary> 
  1446614847            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14848            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814849        </member> 
  1446914850        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447314854            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447414855            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   14856            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447614857        </member> 
  1447714858        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{D84F8A93-C4CD-43D6-B9B4-894710E698D2}.xml

  r5097 r5134  
  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  2 <XnaContent xmlns:Pipeline="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline"> 
  3   <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
  4     <Item> 
  5       <Source>JerenHahmo.png</Source> 
  6       <Name>JerenHahmo</Name> 
  7       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9       <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\JerenHahmo.xnb</Output> 
  11       <Time>2014-06-24T13:53:49.6375676+03:00</Time> 
  12     </Item> 
  13     <Item> 
  14       <Source>kuva.png</Source> 
  15       <Name>kuva</Name> 
  16       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  17       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  18       <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\kuva.xnb</Output> 
  20       <Time>2014-06-25T09:30:20.8060863+03:00</Time> 
  21     </Item> 
  22     <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  23     <Settings> 
  24       <ContentProjectGUID>{D84F8A93-C4CD-43D6-B9B4-894710E698D2}</ContentProjectGUID> 
  25       <TargetPlatform>Windows</TargetPlatform> 
  26       <TargetProfile>Reach</TargetProfile> 
  27       <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  28       <CompressContent>false</CompressContent> 
  29       <RootDirectory>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFightContent\</RootDirectory> 
  30       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\</LoggerRootDirectory> 
  31       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  32       <OutputDirectory>C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  33     </Settings> 
  34     <Assemblies> 
  35       <Assembly> 
  36         <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\TextFileContentExtension.dll</Key> 
  37         <Value>2013-09-06T09:39:14+03:00</Value> 
  38       </Assembly> 
  39       <Assembly> 
  40         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter.dll</Key> 
  41         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  42       </Assembly> 
  43       <Assembly> 
  44         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.VideoImporters.dll</Key> 
  45         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  46       </Assembly> 
  47       <Assembly> 
  48         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.TextureImporter.dll</Key> 
  49         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  50       </Assembly> 
  51       <Assembly> 
  52         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.FBXImporter.dll</Key> 
  53         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  54       </Assembly> 
  55       <Assembly> 
  56         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.EffectImporter.dll</Key> 
  57         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  58       </Assembly> 
  59       <Assembly> 
  60         <Key>C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v4.0\References\Windows\x86\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.AudioImporters.dll</Key> 
  61         <Value>2011-09-01T16:22:30+03:00</Value> 
  62       </Assembly> 
  63       <Assembly> 
  64         <Key>C:\Program Files (x86)\Jypeli\lib\ContentExtensions\AnimationExtension.dll</Key> 
  65         <Value>2013-09-06T09:39:16+03:00</Value> 
  66       </Assembly> 
  67       <Assembly> 
  68         <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  69         <Value>2014-04-22T20:18:20.0730805+03:00</Value> 
  70       </Assembly> 
  71     </Assemblies> 
  72   </Asset> 
  73 </XnaContent> 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/obj/x86/Debug/NoobFight.csproj.FileListAbsolute.txt

  r5082 r5134  
  77C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\obj\x86\Debug\NoobFight.exe 
  88C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\obj\x86\Debug\NoobFight.pdb 
  9 C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\JerenHahmo.xnb 
  109C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\kuva.xnb 
   10C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukkeli.xnb 
   11C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\ukkeli1_0.xnb 
   12C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\ukkeli2_0.xnb 
   13C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukkeli\ukkeli3_0.xnb 
   14C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukkeli1.xnb 
   15C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukko1.xnb 
   16C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukko.xnb 
   17C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukko\ukko1_0.xnb 
   18C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukko\ukko2_0.xnb 
   19C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\ukko\ukko3_0.xnb 
   20C:\MyTemp\TuukkaJ\NoobFight\NoobFight\NoobFight\bin\x86\Debug\Content\nyrkki.xnb 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFight/obj/x86/Debug/cachefile-{D84F8A93-C4CD-43D6-B9B4-894710E698D2}-targetpath.txt

  r5082 r5134  
  1 Content\JerenHahmo.xnb 
  21Content\kuva.xnb 
   2Content\ukko1.xnb 
   3Content\ukkeli1.xnb 
   4Content\ukkeli.xnb 
   5Content\ukkeli\ukkeli1_0.xnb 
   6Content\ukkeli\ukkeli2_0.xnb 
   7Content\ukkeli\ukkeli3_0.xnb 
   8Content\ukko.xnb 
   9Content\ukko\ukko1_0.xnb 
   10Content\ukko\ukko2_0.xnb 
   11Content\ukko\ukko3_0.xnb 
   12Content\nyrkki.xnb 
 • 2014/26/TuukkaJ/NoobFight/NoobFight/NoobFightContent/NoobFightContent.contentproj

  r5082 r5134  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="JerenHahmo.png"> 
  49       <Name>JerenHahmo</Name> 
   48    <Compile Include="kuva.png"> 
   49      <Name>kuva</Name> 
  5050      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5151      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  5353  </ItemGroup> 
  5454  <ItemGroup> 
  55     <Compile Include="kuva.png"> 
  56       <Name>kuva</Name> 
   55    <Compile Include="ukko1.png"> 
   56      <Name>ukko1</Name> 
   57      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   58      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   59    </Compile> 
   60  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="ukkeli.anim"> 
   63      <Name>ukkeli</Name> 
   64      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   65      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="ukkeli1.png"> 
   70      <Name>ukkeli1</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="ukko.anim"> 
   77      <Name>ukko</Name> 
   78      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   79      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="nyrkki.png"> 
   84      <Name>nyrkki</Name> 
  5785      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5886      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.