Ignore:
Timestamp:
2014-06-16 09:19:36 (6 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1
Files:
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r4915 r5036  
  428428            </summary> 
  429429        </member> 
   430        <member name="T:Jypeli.GameObjectContainer"> 
   431            <summary> 
   432            Rajapinta luokalle joka sisÀltÀÀ peliolioita. 
   433            </summary> 
   434        </member> 
   435        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
   436            <summary> 
   437            LisÀÀ peliolion. 
   438            </summary> 
   439            <param name="obj">Olio</param> 
   440        </member> 
   441        <member name="M:Jypeli.GameObjectContainer.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
   442            <summary> 
   443            Poistaa peliolion tuhoamatta sitÀ. 
   444            </summary> 
   445            <param name="obj">Olio</param> 
   446        </member> 
  430447        <member name="T:Jypeli.IGameObjectInternal"> 
  431448            <summary> 
   
  469486            </summary> 
  470487        </member> 
  471         <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   488        <member name="M:Jypeli.GameObject.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  472489            <summary> 
  473490            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   
  478495            </remarks> 
  479496        </member> 
  480         <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   497        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.IGameObject)"> 
  481498            <summary>  
  482499            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   
  570587            </summary> 
  571588        </member> 
  572         <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
  573             <summary> 
  574             Laittaa kappaleen vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
  575             </summary> 
   589        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate``1(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   590            <summary> 
   591            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   592            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. Oscillate&lt;Triangle&gt; 
   593            </summary> 
   594            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
  576595            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
  577596            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   
  580599            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
  581600        </member> 
   601        <member name="M:Jypeli.GameObject.Oscillate(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   602            <summary> 
   603            Laittaa kappaleen liikkumaan edestakaisin nykyisen paikkansa ympÀrillÀ tietyn akselin suuntaisesti. 
   604            </summary> 
   605            <param name="axis">Akseli, jonka suunnassa vÀrÀhdellÀÀn. Pituudella ei vÀliÀ, vain suunnalla.</param> 
   606            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys.</param> 
   607            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   608            <param name="phase">Vaihe, eli mistÀ kohtaa jaksoa aloitetaan. VaihteluvÀli 0 - 2 * Math.PI (siniaalto)</param> 
   609            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   610        </member> 
   611        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle``1(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
   612            <summary> 
   613            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin tietyn aaltomuodon mukaisesti. 
   614            Aaltomuotoa voi vaihtaa tyyppiparametrin avulla, esim. OscillateAngle&lt;Triangle&gt; 
   615            </summary> 
   616            <typeparam name="WaveForm">Aaltomuoto, esim. Waveform.Sine</typeparam> 
   617            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   618            <param name="amplitude">Amplitudi eli ÀÀripÀiden vÀlinen etÀisyys (radiaaneina).</param> 
   619            <param name="frequency">Taajuus, eli kuinka monta jaksoa sekunnissa vÀrÀhdellÀÀn.</param> 
   620            <param name="damping">Vaimennuskerroin. 0 = ei vaimene, mitÀ suurempi niin sitÀ nopeammin vaimenee.</param> 
   621        </member> 
  582622        <member name="M:Jypeli.GameObject.OscillateAngle(System.Double,Jypeli.UnlimitedAngle,System.Double,System.Double)"> 
  583623            <summary> 
  584             Laittaa kappaleen kulman vÀrÀhtelemÀÀn edestakaisin. 
   624            Laittaa kappaleen pyörimÀÀn edestakaisin. 
  585625            </summary> 
  586626            <param name="direction">VÀrÀhtelyn suunta (1 = myötÀpÀivÀÀn, -1 = vastapÀivÀÀn)</param> 
   
  14541494            </summary> 
  14551495        </member> 
   1496        <member name="T:Jypeli.BoundingRectangle"> 
   1497            <summary> 
   1498            Suorakaide 
   1499            </summary> 
   1500        </member> 
   1501        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.X"> 
   1502            <summary> 
   1503            Suorakaiteen keskipisteen X 
   1504            </summary> 
   1505        </member> 
   1506        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Y"> 
   1507            <summary> 
   1508            Suorakaiteen keskipisteen Y 
   1509            </summary> 
   1510        </member> 
   1511        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Width"> 
   1512            <summary> 
   1513            Suorakaiteen leveyse 
   1514            </summary> 
   1515        </member> 
   1516        <member name="F:Jypeli.BoundingRectangle.Height"> 
   1517            <summary> 
   1518            Suorakaiteen korkeus 
   1519            </summary> 
   1520        </member> 
   1521        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   1522            <summary> 
   1523            Alustetaan suorakaide keskipisteen ja koon perusteella 
   1524            </summary> 
   1525            <param name="x">keskipisteen x</param> 
   1526            <param name="y">keskipisteen y</param> 
   1527            <param name="w">leveys</param> 
   1528            <param name="h">korkeus</param> 
   1529        </member> 
   1530        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.#ctor(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector)"> 
   1531            <summary> 
   1532            Alustetaan suorakaiden nurkkapisteiden avulla 
   1533            </summary> 
   1534            <param name="topLeft">vasen ylÀnurkka</param> 
   1535            <param name="bottomRight">oikea alanurkka</param> 
   1536        </member> 
   1537        <member name="M:Jypeli.BoundingRectangle.IsInside(Jypeli.Vector)"> 
   1538            <summary> 
   1539            Tutkitaan onko piste suorakaiteen sisÀllÀ 
   1540            </summary> 
   1541            <param name="point">tutkittavan pisteen koordinaatti</param> 
   1542            <returns>true jos sisÀllÀ, muuten false</returns> 
   1543        </member> 
   1544        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Left"> 
   1545            <summary> 
   1546            Suorakaiteen vasemman reunan X 
   1547            </summary> 
   1548        </member> 
   1549        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Right"> 
   1550            <summary> 
   1551            Suorakaiteen oikean reunan X 
   1552            </summary> 
   1553        </member> 
   1554        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Bottom"> 
   1555            <summary> 
   1556            Suorakaiteen alareunen Y 
   1557            </summary> 
   1558        </member> 
   1559        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Top"> 
   1560            <summary> 
   1561            Suorakaiteen ylÀreunan Y 
   1562            </summary> 
   1563        </member> 
   1564        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Position"> 
   1565            <summary> 
   1566            Suorakaiteen keskipiste 
   1567            </summary> 
   1568        </member> 
   1569        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.Size"> 
   1570            <summary> 
   1571            Suorakaiteen koko 
   1572            </summary> 
   1573        </member> 
   1574        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopLeft"> 
   1575            <summary> 
   1576            Suorakaiteen vasemman ylÀnurkan koordinaatti 
   1577            </summary> 
   1578        </member> 
   1579        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomRight"> 
   1580            <summary> 
   1581            Suorakaiteen oikean alanurkan koordinaatti 
   1582            </summary> 
   1583        </member> 
   1584        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.BottomLeft"> 
   1585            <summary> 
   1586            Suorakaiteen vasemman alanurkan koordinaatti 
   1587            </summary> 
   1588        </member> 
   1589        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.TopRight"> 
   1590            <summary> 
   1591            Suorakaiteen oikean ylönurkan koordinaatti 
   1592            </summary> 
   1593        </member> 
   1594        <member name="P:Jypeli.BoundingRectangle.DiagonalLength"> 
   1595            <summary> 
   1596            Suorakaiteen lÀvistÀjÀn pituus 
   1597            </summary> 
   1598        </member> 
  14561599        <member name="T:Jypeli.FollowerBrain"> 
  14571600            <summary> 
   
  22322375            Vaikuttaako efektiin tuuli 
  22332376            </summary> 
   2377        </member> 
   2378        <member name="T:Jypeli.Waveform"> 
   2379            <summary> 
   2380            Aaltomuoto. 
   2381            </summary> 
   2382        </member> 
   2383        <member name="M:Jypeli.Waveform.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2384            <summary> 
   2385            Luo uuden aaltomuodon. 
   2386            </summary> 
   2387            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2388            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2389            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2390            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2391        </member> 
   2392        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetValue(System.Double)"> 
   2393            <summary> 
   2394            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2395            </summary> 
   2396            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2397            <returns></returns> 
   2398        </member> 
   2399        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2400            <summary> 
   2401            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2402            </summary> 
   2403            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2404            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2405            <returns></returns> 
   2406            <remarks> 
   2407            TÀmÀ funktio laskee derivaatan yleisessÀ tapauksessa numeerisesti. 
   2408            Ylikirjoita jos haluat lisÀÀ tarkkuutta. 
   2409            </remarks> 
   2410        </member> 
   2411        <member name="M:Jypeli.Waveform.GetDampingMultiplier(System.Double)"> 
   2412            <summary> 
   2413            Palauttaa vaimenemiskertoimen hetkellÀ t. 
   2414            Vaimenemiskerroin on eri asia kuin vaimenemisvakio ja riippuu ajanhetkestÀ. 
   2415            </summary> 
   2416            <param name="t"></param> 
   2417            <returns></returns> 
   2418        </member> 
   2419        <member name="P:Jypeli.Waveform.Amplitude"> 
   2420            <summary> 
   2421            Amplitudi eli maksimipoikkeama keskipisteestÀ. 
   2422            </summary> 
   2423        </member> 
   2424        <member name="P:Jypeli.Waveform.Frequency"> 
   2425            <summary> 
   2426            Taajuus (jaksoa sekunnissa) 
   2427            </summary> 
   2428        </member> 
   2429        <member name="P:Jypeli.Waveform.Phase"> 
   2430            <summary> 
   2431            Vaihe. VaihteluvÀli on 0 - 2 * Math.PI. 
   2432            </summary> 
   2433        </member> 
   2434        <member name="P:Jypeli.Waveform.Damping"> 
   2435            <summary> 
   2436            Vaimenemisvakio. Jos 0, vÀrÀhtely jatkuu ikuisesti. 
   2437            </summary> 
   2438        </member> 
   2439        <member name="T:Jypeli.Waveform.Sine"> 
   2440            <summary> 
   2441            Siniaalto. 
   2442            </summary> 
   2443        </member> 
   2444        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2445            <summary> 
   2446            Luo uuden siniaallon. 
   2447            </summary> 
   2448            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2449            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2450            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2451            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2452        </member> 
   2453        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetValue(System.Double)"> 
   2454            <summary> 
   2455            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2456            </summary> 
   2457            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2458            <returns></returns> 
   2459        </member> 
   2460        <member name="M:Jypeli.Waveform.Sine.GetDerivative(System.Double,System.Double)"> 
   2461            <summary> 
   2462            Palauttaa poikkeaman muutoksen eli vÀrÀhtelijÀn nopeuden hetkellÀ t. 
   2463            </summary> 
   2464            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2465            <param name="dt">Aika viimeisimmÀstÀ muutoksesta</param> 
   2466            <returns></returns> 
   2467        </member> 
   2468        <member name="T:Jypeli.Waveform.Saw"> 
   2469            <summary> 
   2470            Sahalaita-aalto. 
   2471            </summary> 
   2472        </member> 
   2473        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2474            <summary> 
   2475            Luo uuden sahalaita-aallon. 
   2476            </summary> 
   2477            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2478            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2479            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2480            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2481        </member> 
   2482        <member name="M:Jypeli.Waveform.Saw.GetValue(System.Double)"> 
   2483            <summary> 
   2484            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2485            </summary> 
   2486            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2487            <returns></returns> 
   2488        </member> 
   2489        <member name="T:Jypeli.Waveform.Triangle"> 
   2490            <summary> 
   2491            Kolmioaalto. 
   2492            </summary> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2495            <summary> 
   2496            Luo uuden kolmioaallon. 
   2497            </summary> 
   2498            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2499            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2500            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2501            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2502        </member> 
   2503        <member name="M:Jypeli.Waveform.Triangle.GetValue(System.Double)"> 
   2504            <summary> 
   2505            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2506            </summary> 
   2507            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2508            <returns></returns> 
   2509        </member> 
   2510        <member name="T:Jypeli.Waveform.Square"> 
   2511            <summary> 
   2512            Kanttiaalto. 
   2513            </summary> 
   2514        </member> 
   2515        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2516            <summary> 
   2517            Luo uuden kanttiaallon. 
   2518            </summary> 
   2519            <param name="amplitude">Amplitudi.</param> 
   2520            <param name="frequency">Taajuus.</param> 
   2521            <param name="phase">Vaihe.</param> 
   2522            <param name="damping">Vaimenemisvakio.</param> 
   2523        </member> 
   2524        <member name="M:Jypeli.Waveform.Square.GetValue(System.Double)"> 
   2525            <summary> 
   2526            Palauttaa poikkeaman keskipisteestÀ hetkellÀ t. 
   2527            </summary> 
   2528            <param name="t">Ajanhetki</param> 
   2529            <returns></returns> 
  22342530        </member> 
  22352531        <member name="T:Jypeli.Game"> 
   
  45174813            </summary> 
  45184814        </member> 
  4519         <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.GameObject)"> 
   4815        <member name="M:Jypeli.PhysicsStructure.Add(Jypeli.IGameObject)"> 
  45204816            <summary> 
  45214817            LisÀÀ olion rakenteeseen. 
   
  47805076            </summary> 
  47815077        </member> 
   5078        <member name="P:Jypeli.Animation.IsPlaying"> 
   5079            <summary> 
   5080            Onko animaatio kÀynnissÀ. 
   5081            </summary> 
   5082        </member> 
  47825083        <member name="P:Jypeli.Animation.FPS"> 
  47835084            <summary> 
   
  1222712528            </summary> 
  1222812529        </member> 
   12530        <member name="P:Jypeli.Level.BoundingRect"> 
   12531            <summary> 
   12532            KentÀn rajaama alue 
   12533            </summary> 
   12534        </member> 
  1222912535        <member name="T:Jypeli.Controls.AnalogControl"> 
  1223012536            <summary> 
   
  1437614682            Palauttaa satunnaisen totuusarvon. 
  1437714683            </summary> 
   14684            <returns>satuniasesti joko true tai false</returns> 
  1437814685        </member> 
  1437914686        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32)"> 
   
  1438114688            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn 0 ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438214689            </summary> 
  14383             <returns></returns> 
   14690            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438414691        </member> 
  1438514692        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextInt(System.Int32,System.Int32)"> 
   
  1438714694            Palauttaa satunnaisen kokonaisluvun, joka on vÀhintÀÀn <code>min</code> ja pienempi kuin <code>max</code>. 
  1438814695            </summary> 
   14696            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14697            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14698            <returns>Satunnainen kokonaisluku</returns> 
  1438914699        </member> 
  1439014700        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDouble(System.Double,System.Double)"> 
   
  1439214702            Palauttaa satunnaisen liukuluvun parametrien <code>min</code> ja <code>max</code> vÀliltÀ. 
  1439314703            </summary> 
   14704            <param name="min">Pienin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14705            <param name="max">Suurin arvo jonka luku voi saada</param> 
   14706            <returns>Satunnainen reaaliluku</returns> 
  1439414707        </member> 
  1439514708        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLetter(System.Boolean)"> 
   
  1440414717            Palauttaa satunnaisen suunnan. 
  1440514718            </summary> 
   14719            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
  1440614720        </member> 
  1440714721        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
  1440814722            <summary> 
  14409             Palauttaa double-taulukon. 
   14723            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441014724            </summary> 
  1441114725            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1441614730        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDoubleArray(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
  1441714731            <summary> 
  14418             Palauttaa double-taulukon. 
   14732            Palauttaa double-taulukon tÀytettyinÀ satunnaisilla luvuilla vÀliltÀ [min,max] 
  1441914733            </summary> 
  1442014734            <param name="min">Pienin arvo.</param> 
   
  1442814742            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1442914743            </summary> 
  14430             <returns>VÀri.</returns> 
   14744            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443114745        </member> 
  1443214746        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   
  1443414748            Palauttaa satunnaisen vÀrin. 
  1443514749            </summary> 
  14436             <returns>VÀri.</returns> 
   14750            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  1443714751        </member> 
  1443814752        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle"> 
   
  1444014754            Palauttaa satunnaisen kulman. 
  1444114755            </summary> 
  14442             <returns>Kulma.</returns> 
   14756            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1444314757        </member> 
  1444414758        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(System.Double,System.Double)"> 
   
  1445814772            <param name="maxX">Suurin sallittu X-koordinaatti</param> 
  1445914773            <param name="maxY">Suurin sallittu Y-koordinaatti</param> 
  14460             <returns></returns> 
   14774            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
   14775        </member> 
   14776        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextVector(Jypeli.BoundingRectangle,System.Int32)"> 
   14777            <summary> 
   14778            Luodaan satunnainen vektori, jonka "piste" on suorakaiteen sisÀllÀ. 
   14779            </summary> 
   14780            <param name="rect">suorakaisen joka rajoittaa arvontaa</param> 
   14781            <param name="r">sÀde joka otetaan reunoilta sisÀÀnpÀin</param> 
   14782            <returns>Satunnainen vektori</returns> 
  1446114783        </member> 
  1446214784        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle)"> 
   
  1446514787            </summary> 
  1446614788            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14467             <returns>Kulma.</returns> 
   14789            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1446814790        </member> 
  1446914791        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextAngle(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   
  1447314795            <param name="min">Minimikulma.</param> 
  1447414796            <param name="max">Maksimikulma.</param> 
  14475             <returns>Kulma.</returns> 
   14797            <returns>Satunnainen kulma</returns> 
  1447614798        </member> 
  1447714799        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextIntWithProbabilities(System.Double[])"> 
 • 2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{2FB4B4EF-5884-41A9-A5BE-4977B2536F77}.xml

  r4915 r5036  
  99      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  1010      <CompressContent>false</CompressContent> 
  11       <RootDirectory>C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1Content\</RootDirectory> 
  12       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\</LoggerRootDirectory> 
  13       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  14       <OutputDirectory>C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   11      <RootDirectory>C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1Content\</RootDirectory> 
   12      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\</LoggerRootDirectory> 
   13      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   14      <OutputDirectory>C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  1515    </Settings> 
  1616    <Assemblies> 
  1717      <Assembly> 
  1818        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  19         <Value>2014-04-22T16:06:27.5923122+03:00</Value> 
   19        <Value>2014-03-31T20:42:21.1851758+03:00</Value> 
  2020      </Assembly> 
  2121    </Assemblies> 
 • 2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4915 r5036  
  77C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
  88C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
   9C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
   10C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
   11C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   12C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   13C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   14C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   15C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
   16C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
 • 2014/24/AakeR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1Content/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r4915 r5036  
  11C:\MyTemp\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1Content\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\npo\npo_pelit\2014\24\AakeR\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1\FysiikkaPeli1Content\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1Content.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.