Ignore:
Timestamp:
2014-06-13 10:11:18 (6 years ago)
Author:
atjokine
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/24/AtteJ/Räiskintä-mättöpeli/Räiskintä-mättöpeli/Räiskintä-mättöpeli/Räiskintä_mättöpeli.cs

  r4996 r4997  
  117117        Mouse.IsCursorVisible = false; 
  118118 
   119        MediaPlayer.Play("Wolves"); 
   120 
  119121        MultiSelectWindow AlkuValikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin", 
  120122            "Aloita", "Ohje", "Ohjaimet", "Poistu"); 
   
  181183    void AlustaPeli() 
  182184    { 
   185        MediaPlayer.Stop(); 
   186        MediaPlayer.Play("GHOST"); 
   187 
  183188        LuoKenttä(); 
  184189        Pelaaja(Color.Blue, -400, -30, 1, new Vector(Level.Left + 270, Level.Top - 40)); 
   
  193198    void AlustaPeli2() 
  194199    { 
   200        MediaPlayer.Stop(); 
   201 
  195202        LuoKenttä(); 
  196203        Pelaaja(Color.Blue, -400, -30, 1, new Vector(Level.Right - 270, Level.Top - 75)); 
   
  469476        pyssy.Damage = damage; 
  470477        pyssy.ExplosionSize = rajahdyksenKoko; 
   478        pyssy.AttackSound = null; 
  471479        return pyssy; 
  472480    } 
   
  658666        pelaajat[numero].Destroy(); 
  659667 
  660         // Jos kaikki pelaajat ovat kuolleet, pali loppuu 
   668        // Jos kaikki pelaajat ovat kuolleet, peli loppuu 
  661669        if (pelimuoto == 1 || pelaajat[0].IsDestroying == true && pelaajat[1].IsDestroying == true) 
  662670        { 
   
  672680    void HighScoreWindow() 
  673681    { 
   682        MediaPlayer.Stop(); 
   683 
  674684        KierrosNaytto.Destroy(); 
  675685        pistenaytto.Destroy(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.