Changeset 4978


Ignore:
Timestamp:
2014-06-12 14:52:53 (8 years ago)
Author:
otnarhi
Message:
 
Location:
2014/24/OttoN
Files:
20 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence.cs

  r4955 r4978  
  1818    Image nappulaKuva = LoadImage("nappula"); 
  1919    Image cannonballKuva = LoadImage("CannonBall"); 
   20    Image[] Tornikuvat = LoadImages("Cannontower", "Cannontower2", "CannonTower3", "CannonTower4", "CannonTower5", "CannonTower6","CannonTower7"); 
   21    SoundEffect Tykki = LoadSoundEffect("Cannon"); 
  2022    Vector aloitusPaikka; 
  2123    List<Vector> polkuList; 
  2224    SortedDictionary<int, Vector> polku = new SortedDictionary<int, Vector>(); 
  2325    DoubleMeter elamaLaskuri; 
  24      
   26    List<Vihu> vihulista; 
   27 
  2528    bool ollaanRakentamassa = false; 
  2629    IntMeter rahalaskuri = new IntMeter(800); 
   
  4245        Keyboard.Listen(Key.Insert, ButtonState.Pressed, HuijausKoodi, null); 
  4346        Keyboard.Listen(Key.NumLock, ButtonState.Pressed, HuijausKoodi2, null); 
   47        Keyboard.Listen(Key.NumLock, ButtonState.Pressed, HuijausKoodi22, null); 
  4448    } 
  4549    void LuoKentta() 
   
  4751        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
  4852        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentanPohja"); 
   53        vihulista = new List<Vihu>(); 
  4954 
  5055        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
   
  5358        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, Luokivi); 
  5459        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoPolku); 
  55          
  56         ruudut.SetTileMethod(new Color(0,38,255), delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   60 
   61        ruudut.SetTileMethod(new Color(0, 38, 255), delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  5762        { LuoTorniNappula(paikka, leveys, korkeus, cannonTowerKuva, 80, 20); }); 
  5863 
   
  6974        JarjestaVihuPolku(); 
  7075 
   76        IntMeter i = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue); 
   77        Label pisteNaytto = new Label(); 
   78        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   79        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   80        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   81        pisteNaytto.Color = Color.DarkGreen; 
   82        pisteNaytto.BindTo(i); 
   83        Add(pisteNaytto); 
   84        pisteNaytto.Title = "Aalto"; 
   85 
  7186        Timer ajastin = new Timer(); 
  72         ajastin.Interval = 0.3 ; 
  73         ajastin.Timeout += delegate { LuoVihu(15, 15); }; 
   87        ajastin.Interval = 5; 
   88        ajastin.Timeout += delegate { Aalto(i.Value); i.Value++; ajastin.Interval = 25; }; 
  7489        ajastin.Start(); 
  75          
   90 
   91 
   92 
  7693        Level.Background.Color = Color.DarkGreen; 
  7794        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  90107        }, null); 
  91108    } 
  92  
   109     
   110 
   111    void HuijausKoodi22() 
   112    { 
   113        elamaLaskuri.Value += 10000; 
   114        elamaLaskuri.MaxValue = 10000; 
   115         
   116    } 
   117    
  93118    void HiirenLiikutus(AnalogState tila) 
  94119    { 
   
  109134        if (ollaanRakentamassa) 
  110135        { 
  111             AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30,30); 
   136            AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30, 30); 
  112137            ase.IsVisible = false; 
   138            ase.FireRate = 2; 
  113139            ase.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
  114140            seurattava.Add(ase); 
   141            (seurattava as Torni).ase = ase; 
  115142            Timer ajastin = new Timer(); 
  116             ajastin.Interval = 0.4; 
   143            ajastin.Interval = 0.01; 
  117144            ajastin.Timeout += delegate 
  118145            { 
  119                 List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihu"); 
   146                //List<GameObject> vihut = GetObjectsWithTag("vihu"); 
   147                var vihut = vihulista; 
  120148                if (vihut == null || vihut.Count == 0) return; 
  121149 
   150                double etäisyys = Vector.Distance(ase.AbsolutePosition, vihut[0].Position); 
   151                if (etäisyys > 200 + 100 * (ase.Parent as Torni).taso) return; 
   152 
   153 
  122154                //vihut.Sort((a, b) => Vector.Distance(a.Position, ase.AbsolutePosition) > Vector.Distance(b.Position, ase.AbsolutePosition) ? 1 : -1); 
  123                 vihut.Sort((a,b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
   155                vihut.Sort((a, b) => JarjestaVihut(ase, a, b)); 
  124156                ase.Angle = (vihut[0].Position - ase.AbsolutePosition).Angle; 
  125157                PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   
  128160                { 
  129161                    ammus.Size *= 0.5; 
  130                     ammus.Image = cannonballKuva;  
   162                    ammus.Image = cannonballKuva; 
  131163                    ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   164                    Tykki.Play(); 
  132165                } 
  133166            }; 
   
  137170            seurattava = null; 
  138171        } 
   172        else 
   173        { 
   174            List<Torni> tornit = GetObjectsWithTag("torni").Cast<Torni>().ToList(); 
   175            foreach (Torni torni in tornit) 
   176            { 
   177                int hinta = 100 + 20 * torni.taso; 
   178                if (Mouse.IsCursorOn(torni)&& torni.taso<Tornikuvat.Length) 
   179                { 
   180                    if (rahalaskuri.Value >= hinta) 
   181                    { 
   182 
   183 
   184                        torni.taso += 1; 
   185                        torni.ase.FireRate = 1 + torni.taso; 
   186                        rahalaskuri.Value -= hinta; 
   187                        torni.Image = Tornikuvat[torni.taso - 1]; 
   188                    } 
   189                    else 
   190                    { 
   191                        MessageDisplay.Add("Ei tarpeeksi rahaa. Päivitys maksaa "+hinta); 
   192 
   193                    } 
   194                } 
   195 
   196            } 
   197        } 
  139198    } 
  140199 
   
  143202    { 
  144203        polkuList = new List<Vector>(); 
  145          
   204 
  146205        polkuList = polku.Values.ToList(); 
  147         Vector viimeinen = new Vector((polkuList.ElementAt(polkuList.Count-1).X +40), (polkuList.ElementAt(polkuList.Count-1)).Y); 
   206        Vector viimeinen = new Vector((polkuList.ElementAt(polkuList.Count - 1).X + 40), (polkuList.ElementAt(polkuList.Count - 1)).Y); 
  148207        polkuList.Add(viimeinen); 
  149208    } 
   
  159218        Add(taso, -3); 
  160219        taso.Color = Color.Brown; 
  161          
   220 
  162221    } 
  163222 
   
  172231    } 
  173232 
  174     
  175      
   233 
   234 
  176235    void LuoVihuPolku(Vector paikka, double leveys, double korkeus, int reittiPisteenJarjestysnro) 
  177236    { 
  178         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   237        GameObject taso = new GameObject(leveys, korkeus); 
  179238        taso.Position = paikka; 
  180239        if (reittiPisteenJarjestysnro == 0) aloitusPaikka = paikka; 
  181240        polku.Add(reittiPisteenJarjestysnro, paikka); 
  182241        taso.Image = Hiekkakuva; 
  183         taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   242        //taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  184243        Add(taso, -3); 
  185244        taso.Color = Color.Brown; 
  186245    } 
  187246 
  188     void LuoVihu(double leveys, double korkeus) 
  189     { 
  190         Vihu vihu = new Vihu (51, 51); 
   247    void LuoVihu(double leveys, double korkeus, int elama, int nopeus) 
   248    { 
   249        Vihu vihu = new Vihu(51, 51, elama); 
  191250        vihu.Position = aloitusPaikka; 
  192251        vihu.Image = norsukuva; 
   
  196255        Add(vihu, 3); 
  197256        AddCollisionHandler(vihu, "Tukikohta", ElamaMenetys); 
  198          
   257 
  199258 
  200259        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(50, 5); 
   
  208267        ajastin.Timeout += delegate 
  209268        { 
  210             elamaPalkki.Position = Camera.WorldToScreen(vihu.Position)+new Vector(0,-30); 
   269            elamaPalkki.Position = Camera.WorldToScreen(vihu.Position) + new Vector(0, -30); 
  211270        }; 
  212271        ajastin.Start(); 
   
  214273        { 
  215274            elamaPalkki.Destroy(); 
   275            vihulista.Remove(vihu); 
  216276        }; 
  217          
   277 
  218278        PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain(polkuList); 
  219         polkuAivot.Speed = 80; 
   279        polkuAivot.Speed = nopeus; 
  220280        polkuAivot.Active = true; 
  221281 
  222282        vihu.Brain = polkuAivot; 
   283        vihulista.Add(vihu); 
  223284    } 
  224285 
  225286    void LuoTorniNappula(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image rakennusKuva, int hinta, int rakennusKoko) 
  226287    { 
  227         menuNappi = new PushButton(leveys, korkeus, nappulaKuva); 
  228         menuNappi.Position = new Vector( 0,  (Level.Bottom)); 
  229         menuNappi.Clicked += new Action(() => AnnaRakennus(rakennusKoko, rakennusKoko*2, hinta, rakennusKuva)); 
   288        menuNappi = new PushButton(leveys*2, korkeus*2, nappulaKuva); 
   289        menuNappi.Position = new Vector(0, (Screen.Bottom + 30)); 
   290        menuNappi.Clicked += new Action(() => AnnaRakennus(rakennusKoko, rakennusKoko * 2, hinta, rakennusKuva)); 
  230291        Add(menuNappi); 
  231292        Mouse.ListenMovement(1.0, delegate 
   
  235296                menuHelperNaytto.IsVisible = true; 
  236297                menuHelperNaytto.Text = "Torni, " + hinta + " kultaa"; 
  237                 menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnWorld + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
   298                menuHelperNaytto.Position = Mouse.PositionOnScreen + new Vector(menuHelperNaytto.Width / 2 + 10, 0); 
  238299            } 
  239300        }, null 
   
  259320        rahalaskuri.Value -= hinta; 
  260321 
  261         GameObject talo = new GameObject(leveys, korkeus); 
   322        Torni talo = new Torni(leveys, korkeus); 
  262323        talo.Color = Color.Black; 
  263324        talo.Image = kuva; 
  264325        talo.Position = Mouse.PositionOnScreen; 
   326        talo.Tag = "torni"; 
  265327        ollaanRakentamassa = true; 
  266328        seurattava = talo; 
   
  271333    void LuoRahalaskuri() 
  272334    { 
  273         rahalaskuri = new IntMeter(80, 0, int.MaxValue); 
   335        rahalaskuri = new IntMeter(140, 0, int.MaxValue); 
  274336 
  275337        Label rahanaytto = new Label(); 
   
  296358 
  297359                kohde.Destroy(); 
  298                 rahalaskuri.AddValue(10); 
   360                rahalaskuri.AddValue(2); 
  299361            } 
  300362        } 
   
  318380        MessageDisplay.Add("Hahaaaaaaa Hävisit :D."); 
  319381        Timer.SingleShot(5, Exit); 
  320         
   382 
   383 
  321384    } 
  322385 
   
  328391        Add(taso); 
  329392        taso.Tag = "Tukikohta"; 
  330         
   393 
  331394    } 
  332395    void ElamaMenetys(PhysicsObject vihu, PhysicsObject Tukikohta) 
   
  338401    void HuijausKoodi() 
  339402    { 
  340        rahalaskuri.AddValue(800); 
  341        MessageDisplay.Add("Koodi aktivoitu: Lisää rahaa"); 
  342        
   403        rahalaskuri.AddValue(800); 
   404        MessageDisplay.Add("Koodi aktivoitu: Lisää rahaa"); 
   405 
  343406    } 
  344407    void HuijausKoodi2() 
   
  348411    } 
  349412 
  350  
   413    void Aalto(int numero) 
   414    { 
   415        int i = 0; 
   416        Timer ajastin = new Timer(); 
   417        ajastin.Interval = Math.Max(0.2, 1.5 - 0.2 * numero); 
   418        //ajastin.Times.Value = 10; 
   419        //ajastin.TimesLimited = true; 
   420        ajastin.Timeout += delegate 
   421        { 
   422            LuoVihu(15, 15, (int)(3 + 0.5 * numero), 60 + 10 * numero); 
   423            i++; 
   424            if (i > 10 * numero) 
   425                ajastin.Stop(); 
   426        }; 
   427        ajastin.Start(); 
   428    } 
  351429 
  352430} 
  353431class Vihu : PhysicsObject 
  354432{ 
  355     private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3); 
   433    private IntMeter elamaLaskuri; 
  356434    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  357435 
  358     public Vihu(double leveys, double korkeus) 
   436    public Vihu(double leveys, double korkeus, int elama) 
  359437        : base(leveys, korkeus) 
  360438    { 
   439        elamaLaskuri = new IntMeter(elama, 0, elama); 
  361440        //elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
  362441 
   
  364443 
  365444} 
   445class Torni : GameObject 
   446{ 
   447    public int taso = 1; 
   448    public AssaultRifle ase; 
   449    public Torni(double leveys, double korkeus) 
   450        : base(leveys, korkeus) 
   451    { 
   452 
   453 
   454    } 
   455 
   456} 
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence.csproj.Debug.cachefile

  r4955 r4978  
  77Content\nappula.xnb 
  88Content\CannonBall.xnb 
   9Content\CannonTower2.xnb 
   10Content\CannonTower3.xnb 
   11Content\CannonTower4.xnb 
   12Content\CannonTower7.xnb 
   13Content\CannonTower5.xnb 
   14Content\CannonTower6.xnb 
   15Content\Cannon.xnb 
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{EADB9CD8-650F-4123-8AF5-6C10E6F99B8F}.xml

  r4955 r4978  
  7474      <Time>2014-06-11T13:59:54.6674523+03:00</Time> 
  7575    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>CannonTower2.png</Source> 
   78      <Name>CannonTower2</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower2.xnb</Output> 
   83      <Time>2014-06-12T11:55:37.9319732+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>CannonTower3.png</Source> 
   87      <Name>CannonTower3</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower3.xnb</Output> 
   92      <Time>2014-06-12T12:17:48.4173732+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>CannonTower4.png</Source> 
   96      <Name>CannonTower4</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower4.xnb</Output> 
   101      <Time>2014-06-12T13:05:07.7218246+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>CannonTower7.png</Source> 
   105      <Name>CannonTower7</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower7.xnb</Output> 
   110      <Time>2014-06-12T13:20:35.5976029+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>CannonTower5.png</Source> 
   114      <Name>CannonTower5</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower5.xnb</Output> 
   119      <Time>2014-06-12T13:20:39.6730104+03:00</Time> 
   120    </Item> 
   121    <Item> 
   122      <Source>CannonTower6.png</Source> 
   123      <Name>CannonTower6</Name> 
   124      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   125      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   126      <Options>None</Options> 
   127      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower6.xnb</Output> 
   128      <Time>2014-06-12T13:20:40.2410672+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>Cannon.wav</Source> 
   132      <Name>Cannon</Name> 
   133      <Importer>WavImporter</Importer> 
   134      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\Cannon.xnb</Output> 
   137      <Time>2014-06-12T14:26:54.5523291+03:00</Time> 
   138    </Item> 
  76139    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  77140    <Settings> 
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence/obj/x86/Debug/Towerdefence.csproj.FileListAbsolute.txt

  r4955 r4978  
  1515C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\nappula.xnb 
  1616C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonBall.xnb 
   17C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower2.xnb 
   18C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower3.xnb 
   19C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower4.xnb 
   20C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower7.xnb 
   21C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower5.xnb 
   22C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\CannonTower6.xnb 
   23C:\MyTemp\OttoN\Towerdefence\Towerdefence\Towerdefence\bin\x86\Debug\Content\Cannon.xnb 
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/Towerdefence/obj/x86/Debug/cachefile-{EADB9CD8-650F-4123-8AF5-6C10E6F99B8F}-targetpath.txt

  r4955 r4978  
  77Content\nappula.xnb 
  88Content\CannonBall.xnb 
   9Content\CannonTower2.xnb 
   10Content\CannonTower3.xnb 
   11Content\CannonTower4.xnb 
   12Content\CannonTower7.xnb 
   13Content\CannonTower5.xnb 
   14Content\CannonTower6.xnb 
   15Content\Cannon.xnb 
 • 2014/24/OttoN/Towerdefence/Towerdefence/TowerdefenceContent/TowerdefenceContent.contentproj

  r4955 r4978  
  9797    </Compile> 
  9898  </ItemGroup> 
   99  <ItemGroup> 
   100    <Compile Include="CannonTower2.png"> 
   101      <Name>CannonTower2</Name> 
   102      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   103      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
   106  <ItemGroup> 
   107    <Compile Include="CannonTower3.png"> 
   108      <Name>CannonTower3</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112  </ItemGroup> 
   113  <ItemGroup> 
   114    <Compile Include="CannonTower4.png"> 
   115      <Name>CannonTower4</Name> 
   116      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   117      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   118    </Compile> 
   119  </ItemGroup> 
   120  <ItemGroup> 
   121    <Compile Include="CannonTower7.png"> 
   122      <Name>CannonTower7</Name> 
   123      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   124      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   125    </Compile> 
   126  </ItemGroup> 
   127  <ItemGroup> 
   128    <Compile Include="CannonTower5.png"> 
   129      <Name>CannonTower5</Name> 
   130      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   131      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   132    </Compile> 
   133  </ItemGroup> 
   134  <ItemGroup> 
   135    <Compile Include="CannonTower6.png"> 
   136      <Name>CannonTower6</Name> 
   137      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   138      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   139    </Compile> 
   140  </ItemGroup> 
   141  <ItemGroup> 
   142    <Compile Include="Cannon.wav"> 
   143      <Name>Cannon</Name> 
   144      <Importer>WavImporter</Importer> 
   145      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   146    </Compile> 
   147  </ItemGroup> 
  99148  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  100149  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.